Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

First Tuesday Beat

470 views

Published on

First Tuesday Beat

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

First Tuesday Beat

  1. 3. Fundamental endring
  2. 4. <ul><li>Digital musikk er for vanskelig tilgjengelig der hvor folk vil høre på favorittene sine </li></ul>Kilde: ICM for Omnifone, Feb 2010 (UK) Hvor hører folk musikk?
  3. 8. En rikere opplevelse: Sangtekster, anmeldelser, Twitterfeeds, artistbiografier Apps for iPhone, Android og iPad og Musikkgjenkjenning for alle mobiler Mobil Web På TV Kompatibel med alle nettlesere som støtter html5 Basert på åpne standarder
  4. 9. Kundeutvikling
  5. 10. Strategisk samarbeid
  6. 12. <ul><li>Vi er i rute til å ta en viktig posisjon i et attraktivt marked </li></ul><ul><li>Målet er exit innen utgangen av år 5 </li></ul><ul><li>Oppkjøpere: Medieselskaper i aktuelle markeder, teknologiselskaper som har nettdistribusjon og trenger digital musikk, Konkurrenter og andre som vil etablere seg i aktuelt marked </li></ul>Exit-strategi 2010 - 2011 Teknisk utvikling og forretningsmodell 2011 - 2013 Skalering og internasjonalisering 2014 Klargjøre Exit

×