Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Models for Space: Seed Learnings and Huge Growth @ First Tuesday Bergen

256 views

Published on

Business Models for Space: Seed Learnings and Huge Growth

New Space eller Space 3.0 er en global trend innen romfartsbransjen. Hvor tidligere bare nasjonale myndigheter kunne operere, dukker nå private romfartsbedrifter opp. Planetary Resources, SkyBox Imaging, Deep Space Industries, Zaptec, Shackleton Energy Company, SpaceX er et knippe av disse. Hvilke muligheter skaper det for norske bedrifter? Hvilke forretningsområder eller forretningsmodeller kan vi se i årene som kommer?

Christian Rangen er strategirådgiver for en rekke av Norges mest spennende selskap. Hans arbeid fokuserer på å koble innovasjon, transformasjon og strategi for å skape nye forretningsområder. De siste årene har han arbeidet med internasjonale romprosjekter hvor norsk teknologi- og kompetanse står helt sentralt. Han er Høyskolelektor ved BI og aktiv internasjonal foredragsholder.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Business Models for Space: Seed Learnings and Huge Growth @ First Tuesday Bergen

 1. 1. Business Models For Space
 2. 2. Christian Rangen
 3. 3. ..... Cut costs and defend the core business Let’s analyzeI want to see the financials Your typical Board of Directors or Top Managemement teams
 4. 4. Cost-cutting $$$
 5. 5. Transformational capacity Legacy core business
 6. 6. Quiz
 7. 7. What does the following entreprenurs have in common?
 8. 8. Answer:
 9. 9. They all have their ‘’own’’, private spacecompanies
 10. 10. ‘’Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»
 11. 11. 1958
 12. 12. 1963
 13. 13. ‘’Exploration for and the exploitation of natural resources in the seabed or in its subsoil, as as the depth of the waters admits exploitation of natural resources …..’’ June 14th 1963 Labour Party, Norway
 14. 14. “I see the same potential in Planetary Resources as I did in the early days of Google.” - K. Ram Shriram
 15. 15. ….. Global wave of space technology companies
 16. 16. 100 000 new jobs - 2010 - 2030
 17. 17. Muligheter for Norge da….?
 18. 18. ‘’Mens oljerelatertsektor har ståttfor inntil 15 prosent av BNP de sisteårene, vildette avtatil under 6 prosent i 2040’’ - Finansdepartementet, DN, april 2015
 19. 19. “Look at what they’ve done in the North Sea in thirty years. What can we do in space in the same timeframe?” Peter Diamandis ONS Keynote speaker
 20. 20. SpaceX CEO
 21. 21. Elon Musk: Keynote on Energy leadership – and spaceX
 22. 22. ONS 2010 Magazine
 23. 23. Stortingsmelding 32 skal også skape en bredere forankring av fremtidens rompolitikk ved å nå de fire store hovedmålsettingene som nå er satt opp: 1. Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetning
 24. 24. Statoil in outer space
 25. 25. Deep drilling on Mars research, published 2015
 26. 26. NORWAY’S ENERGY & TECHNOLOGY WORKSHOP For Off-World Industrialization
 27. 27. 80+ participants from most major companies, academia and national politics The standing committee on environment and energy
 28. 28. Drømmeløftet Solcelle energi fra rommet Industrielle operasjoner på månen 3D-print og produksjonsfasiliteter Boring på Mars og Asteroider
 29. 29. Zaptec vision
 30. 30. Zaptec Space
 31. 31. Goal: Drill 10 meters, map geology and search for water & sign of life.
 32. 32. Vi er allerede i gang!!
 33. 33. ChristianRangen

×