Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BAN-Bergen @ First Tuesday Bergen

195 views

Published on

Business Angel Network - Bergen

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BAN-Bergen @ First Tuesday Bergen

 1. 1. BAN-Bergen Hans Petter Torsvik Business Angel Network - Bergen
 2. 2. Hvem er BAN-Bergen ?
 3. 3. Tjenester IN sin mentorkobling CONNECT Springbrett CONNECT Investor/partner- forum CONNECT tidligfase Investornettverk BAN-Bergen Vi er en viktig del av Connects tjenester
 4. 4. Så hvem er BAN-Bergen ? Hans Petter + ca. 25 medlemmer med lang fartstid som:  Investorer  Bedriftseiere  Gründere  Topp- og mellomledere  Styreledere  Bedriftsrådgivere
 5. 5. Tverrfaglig utdannelse og bransjeerfaring.  Økonomi  Teknologi  Jus  Fysikk  Geologi/Petroleum  Informasjonsteknologi  Organisasjonsutvikling  Adm. & ledelse  Havbruk  Programvareutvikling  Digitalisering  Olje & offshore  Politikk  Utdanning  Bemanning  Advokat  Media/TV-produksjon
 6. 6. BAN, et drøyt år i drift har gitt resultater
 7. 7. BAN, et drøyt år i drift har gitt resultater  18 gründerselskaper har møtt oss  Investert i 8, totalt 10 mill.  Aktivt eierskap gjennom styreplass  «Verktøykasse» for investeringsprosess  Eget opplæringsprogram  Utarbeider nå etiske regler
 8. 8. Investorene Månedlige investortreff Regionalt, nasjonalt og internasjonalt Flere lead-investorerTilgang til kvalitets- sikrede vekstselskap Treffe andre investorer Connect tar ingen andeler/eierskap Hvorfor deltar BAN-investorene i nettverket?
 9. 9. Metodikk- kvalitetssikre Connect BAN Bergen Connect Partner og Investorforum CONNECT Springbrett Innovasjon Norge sin mentorkobling Vestlandet: kontakt med 150 - 200 gründere
 10. 10. Hvorfor velge BAN-Bergen ?  Stort, effektivt, erfarent og solid tverrfaglig nettverk  Vi skal være ærlige og etterrettelige – vi er Connects «forlengede arm» -  Men viktigst av alt – «Vi skal bidra til verdiskaping og vekst»
 11. 11. Takk for oppmerksomheten! Hans Petter Torsvik

×