Alarga Dilek Ayhan

846 views

Published on

Dilek Ayhan fra Alarga 11. mai 2010

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alarga er det latinske navnet for åpent hav eller ”reaching out”. Alargas verdier: Kunnskap, horisont og muligheter. 
 • Alarga Dilek Ayhan

  1. 1. På jakt etter de nye talentene. www.alarga.org Partnerbedrifter:
  2. 2. <ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å øke virksomheters interkulturelle kompetanse. </li></ul></ul><ul><li>Hovedoppgaver </li></ul><ul><ul><li>Å føre store norske bedrifter med økt behov for spisskompetanse innen internasjonale forhold sammen med toppstudenter med flerkulturell bakgrunn som evner og har lyst til å jobbe på tvers av kulturer og språk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Å være et kompetansenettverk og lage møteplasser for erfaringsutveksling. </li></ul></ul>
  3. 3. Nye talenter – ubrukt ressurspool <ul><li>I et stadig mer globalisert næringsliv har norske bedrifter behov for økt kompetanse om internasjonale forhold og medarbeidere med evne og lyst til å jobbe på tvers av kulturer og språk. </li></ul><ul><li>Våre partnerbedrifter erkjenner at medarbeiderteam med ulik språklig, religiøs, utdannelses- og kulturell bakgrunn vil være en vesentlig faktor for å bygge virksomheter inn i fremtiden. </li></ul><ul><li>Alarga fører norske bedrifter sammen med studenter med fremragende akademiske resultater. Studentene besitter i tillegg en merkompetanse i form av kjennskap til flere språk og innsikt i andre kulturer. Vi gir norske bedrifter tilgang og mulighet til å håndplukke de beste før de forlater skolebenken. </li></ul>
  4. 4. Nøkkeltall : <ul><li>Det er 459 000 innvandrere i Norge, og 93 000 personer norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse to gruppene 11,4 prosent av befolkningen. </li></ul><ul><li>Oslo har den største andelen, med 160 500, 27 prosent av befolkningen. </li></ul><ul><li>Nær halvparten av innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. </li></ul><ul><li>55 prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Asia, og 17 prosent er 20 år eller eldre. </li></ul>Kilde: Statistisk sentralbyrå.
  5. 5. Stadig flere i høyere utdanning - de nye talentene velger i større grad realfagsbaserte studieretninger. <ul><li>Studenter i høyere utdanning innenfor </li></ul><ul><li>vår målgruppe per. 1. oktober 2005*, i </li></ul><ul><li>aldersgruppen 19-24 år.: </li></ul><ul><ul><li>I alt 3433 innvandrere i høyere utdanning. </li></ul></ul><ul><ul><li>I alt 1688 norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning. </li></ul></ul><ul><li>*Doktorgrader er ikke med. </li></ul><ul><li>Kilde: ” Innvandring og innvandrere 2008” , Statistisk sentralbyrå. </li></ul>
  6. 6. Høsten 2007 var 18 prosent av alle innvandrerne og 35 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 19-24 år i gang med høyere utdanning. Til sammenligning var andelen i hele befolkningen 30 prosent for samme aldersgruppe. Kilde: . Innvandring og innvandrere 2008 , Statistisk sentralbyrå .
  7. 7. Eldrebølgen <ul><li>Etter at det årlige tallet på fødte passerte 60 000 omkring 1880, har det svingt rundt det nivået, med et tydelig unntak for mellomkrigstida. </li></ul><ul><li>Med dagens dødelighet vil mer enn 80% bli over 70 år. </li></ul><ul><li>De som var gamle i 1950 tilhørte de små fødselskullene født før 1880. De neste 40 årene ble de gamle rekruttert fra de store fødselskullene fra 1880 til 1920. Så ble det en nedgang i tilveksten som vi vil nyte godt av til etterkrigskullene blir gamle fra etter 2010. Deretter vil tilveksten holde seg høy i lang tid framover. </li></ul>Vi er allerede inne i eldrebølgen, men det er først i 2020 at det blir mange 80-åringer.
  8. 8. <ul><li>Folketallet kommer til å vokse i hvert fall i noen tiår til. Veksten kan forsterkes til 6,7 millioner, fortsette til 5,6 millioner, eller avta og gi 4,7 millioner nordmenn i 2050. </li></ul>Det er forventet at det blir i nærheten av 800 000 gamle i 2020.
  9. 9. Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av befolkningen
  10. 10. <ul><li>Partnerbedriftene (rådet): </li></ul><ul><li>Agder Energi </li></ul><ul><li>BKK </li></ul><ul><li>Formuesforvaltning </li></ul><ul><li>I. M. Skaugen SE </li></ul><ul><li>Orkla </li></ul><ul><li>Statkraft </li></ul><ul><li>Statoil </li></ul><ul><li>Telenor </li></ul><ul><li>Yara </li></ul><ul><li>Hafslund </li></ul><ul><li>Advokatfirmaet Thommessen </li></ul><ul><li>Advokatfirmaet Selmer </li></ul>Styret Erik Villum , styreleder Niels R. Bugge , styremedlem Shahzad Rana , styremedlem Patrick Sandahl , styremedlem Benedikte Stiff , styremedlem Administrasjon Dilek Ayhan , daglig leder Alargas venner ISCO Group SCHJØDT Geelmuyden.Kiese
  11. 11. <ul><li>Partnerbedriftene </li></ul><ul><li>bidrar årlig med et medlemskontigent i foreningen som dekker utdeling av stipender til studentkandidater samt Alargas årlige administrasjonskostnader. </li></ul><ul><li>er representert med et medlem i Alargas råd. Rådet velger selv sin leder. </li></ul><ul><li>Rådet </li></ul><ul><li>fungerer som Alarga styrets rådgiver og utarbeider styrets innstilling til valg av stipendkandidater samt bistår styret på generell basis. Rådet møtes minimum 2 ganger pr. år </li></ul>
  12. 12. Alarga-stipendet <ul><li>Hver stipendmottager tilknyttes en bedrift i en to års periode (masterstudiets lengde) og tildeles stipend på kr 100 000,-. Stipendet utdeles for ett år av gangen med kr 50 000,-. </li></ul><ul><li>I tillegg til økonomisk bidrag sørger partnermedlemmet for at den utvalgte studentkandidaten får: </li></ul><ul><ul><li>Relevant sommerjobb i partnermedlemmets virksomhet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Et samarbeid om definisjon av tittel på og innhold i hovedoppgave på et relevant arbeidstema. </li></ul></ul><ul><ul><li>En fast mentor hos partnermedlemmet som skal være i dialog med studentkandidaten gjennom 4 møter i året. </li></ul></ul><ul><li>Annet: </li></ul><ul><li>Det arrangeres også minst to faglige og sosiale arrangementer for stipendmottagere pr. år.I </li></ul>
  13. 13. Samarbeidende universiteter og høyskoler: <ul><li>Universitetet i Oslo </li></ul><ul><li>Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) </li></ul><ul><li>Norges Handelshøyskole (NHH) </li></ul><ul><li>Handelshøgskolen BI </li></ul>Studenter fra andre høyskoler og universiteter er også ønsket som søkere.
  14. 14. Hvem kan søke? <ul><li>Målgruppe:   Studenter med familiebakgrunn fra Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. </li></ul><ul><li>Forutsetningene for å komme i betraktning som kandidat til stipendium i ALARGA er som følger:   </li></ul><ul><ul><li>Kandidaten skal være i ferd med å påbegynne et masterstudium. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kandidaten skal kunne dokumentere faglig dyktighet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kandidaten skal kunne dokumentere samfunnsinteresse og sosialt engasjement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kandidaten skal beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, samt minst ett annet språk </li></ul></ul>
  15. 15. Utvelgelsesprosess <ul><li>Utdanningsinstitusjonene og styret i ALARGA står for grovsortering av innkomne søknader. ISCO Group bistår ALARGA under intervjurundene. ALARGAs råd, som består av representanter fra partnerbedriftene, står for den endelige utvelgelsen av stipendiater. </li></ul><ul><li>Tildeling av stipend det første året garanterer ikke videre deltagelse i støtteordningen. Studieprogresjon, motivasjon og engasjement vil avgjøre om stipendmottager vil kunne ta del i støtteordningen over en to års periode. Studentene som deltar i programmet blir fortløpende evaluert. </li></ul>
  16. 16. Alarga akademiet <ul><li>Alargas stipendiater, mentorer, rådsmedlemmer, styre og ledelse samles en gang i året til Alarga-akademiet. </li></ul><ul><li>Akademiet inkluderer bidrag fra ledende </li></ul><ul><li>næringslivsledere, coacher og medietrening med </li></ul><ul><li>spesialister fra Geelmuyden Kiese. </li></ul>
  17. 17. Årlig studietur <ul><li>Målgruppe: stipendiater, ansvarlige mentorer og rådsrepresentanter. </li></ul><ul><li>Ansvaret for studieturen går på omgang mellom partnerbedriftene. I 2009 tok Orkla på seg vertsrollen. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>For mer informasjon besøk vår nettside </li></ul><ul><li>www.alarga.org </li></ul>

  ×