การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

5,411 views

Published on

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib ในวันที่ 4-5 กันยายน 2556
ณ ห้องปฏิบัติ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 (อาคาร 15) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,610
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

 1. 1. www.stks.or.th การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib วันที่ 4 - 5 กันยายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. 2. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 2 Agenda • Integrated Library System (ILS) : OpenBiblio  รู้จักกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครื่องจาลอง  การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในรูปแบบ Server2go  การตั้งค่าและปรับแต่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  บริหารจัดการด้วยโมดูลต่างๆ o โมดูลการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ o โมดูล OPAC o โมดูลยืม-คืน o ระบบรายงานต่างๆ, การจัดการตัวเล่ม  การต่อยอดด้วย QR Code
 3. 3. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 3 สวทช. ● สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ● หน่วยงานในกากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ● ภายใต้การกากับดูแลของ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (กวทช.)
 4. 4. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ รู้จักกับ สวทช.
 5. 5. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 5 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 6. 6. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 6 OSS & Freeware ใกล ้ตัวเรา • Office suits • Zip/Unzip • PDF • Graphics Editor • Dictionary • Text Editor • MindMap • OpenOffice.org • Izarc, 7-zip • PDF Creator • XnView, GIMP • LexiTron • NotePad ++ • FreeMind
 7. 7. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 7 OSS & Freeware ใกล ้ตัวเรา • Web browser • Mail Client • Web Development • FTP • Collaboration tools • Server (Simulated) • Digital Library • Automated Library • Digital Repository • Firefox • Thunderbird • Joomla, Drupal, Wordpress • FileZilla, WinSCP • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • AppServ, Server2Go • Joomla, Greenstone • Koha, OpenBiblio • Drupal, DSpace
 8. 8. ห้องสมุดยุคใหม่ • รูปแบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก • รวดเร็วในเวลาที่ต้องการ • ปรับเปลี่ยน + ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ + การบริหารจัดการยุคใหม่
 9. 9. การบริหารจัดการห้องสมุด http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html
 10. 10. www.stks.or.th ILS กับการบริหารจัดการห้องสมุด • ILS (Integrated Library System) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ รวมฟังก์ชั่นการทางานของระบบบริหารจัดการห้องสมุดเข้าไว้ด้วยกัน • เพื่อการทางานที่รวดเร็ว ลดการซ้าซ้อน และความผิดพลาด
 11. 11. www.stks.or.th ILS ที่มีการใช้ในประเทศไทย
 12. 12. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 12 Integrated Library System (ILS) • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ  Koha  Evergreen  Senayan  OpenBiblio  NewGenLib  PhpMylibrary  Etc.
 13. 13. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 13 OpenBiblio ● OpenBiBlio Version 2011 (Hotri)
 14. 14. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 14 OpenBiblio ● Module ● Cataloging Module ● Circulation Module ● Online Public Access Catalog ( OPAC Module ) ● Report & Barcode ● ติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ● ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย ● อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสาหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก
 15. 15. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 15 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● การจัดการสมาชิกด้วยการนาเข้ารายชื่อสมาชิกห้องสมุดด้วยไฟล์ CSV ● การค้นหาขั้นสูง Advance Search ● นาเข้ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยไฟล์ CSV/Marc ● ดึงรายการบรรณานุกรมด้วย Z39.50 จากฐานอื่นๆ ● ส่งออกข้อมูลห้องสมุดทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV ● สามารถใส่ปกหนังสือด้วยตัวเองหรือจากเว็บไซต์ Amazon ● ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ภาษาไทยที่ถูกต้อง ● ปรับปรุงการแสดงรายงานต่างๆ
 16. 16. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 16 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● ดาวน์โหลดได้ที่ ● http://stks.or.th/wiki ● http://obiblio.sourceforge.net/ ● ซอร์สโค้ดรุ่นหอไตร : https://github.com/opendream/hotri ● ซอร์สโค้ดต้นฉบับ : https://bitbucket.org/mstetson/obiblio/overview
 17. 17. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 17 ห้องสมุดสถาบันคึกฤทธิ์พัฒนาด้วย OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● http://kukritlibrary.technology.in.th/opac/
 18. 18. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 18 ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 พัฒนาด้วย OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● http://thaklong1.ac.th/library
 19. 19. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 19 ห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์พัฒนา OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) V.2 ● http://www.setsatian.ac.th/library
 20. 20. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 20 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) V.2 ● ระบบติดต่อผู้ใช้ ● หน้าติดต่อผู้ใช้ Front-end รองรับการนาเสนอผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟต์วินโดวส์ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ระบบปฏิบัติการบน Tablet PC และ ระบบปฏิบัติการ iOS ● ubject Cloud โดยนา Sebject Heading / Keyword จากการลงรายการมาแสดงผลใน ลักษณะเดียวกับ Tag Cloud ● ส่วนการนาเสนอหนังสือใหม่แบบเลื่อนดูภาพหนังสือแบบสไลด์ได้มากกว่า 10 เล่ม โดย นาเสนอภาพหน้าปกพร้อมชื่อหนังสือ ● มีระบบสืบค้นทั้งแบบง่ายในลักษณะ Google Search แบบง่ายตามหลักระบบห้องสมุด และ แบบขั้นสูงตามหลักระบบห้องสมุด ● การแสดงผลหนังสือจากการสืบค้น ให้แสดงแบบ 2 คอลัมน์ หรือปรับได้ตามอุปกรณ์ที่เรียกดู
 21. 21. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 21 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) V.2 ● ระบบการลงรายการ ● ปรับปรุง MARC Field ● รองรับการสาเนา Bib จาก OpenBiblio ของหน่วยงานอื่น และสามารถปรับแก้ ไขรายการได้ตามต้องการ ● รองรับการแนบภาพหน้าปกหนังสือฟอร์แมต .jpg หรือ .png ● หากหนังสือรายการใด ไม่มีภาพหน้าปก โปรแกรมสามารถจัดทาภาพตัวอย่างให้ อัตโนมัติ ● ปรับปรุงการแสดงผลภาษาไทย การจัดเก็บข้อมูลภาษาไทยด้วยรหัส UTF-8
 22. 22. www.stks.or.th เริ่มต้นการติดตั้งโดยจาลองพีซีเป็น Server AppServ คือคาตอบ Open Source Software ง่ายในการติดตั้ง ทางานได้กับ PC และ OS ทุกระบบ
 23. 23. www.stks.or.th ติดตั้ง AppServ
 24. 24. www.stks.or.th ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ควรจา C:AppServ
 25. 25. www.stks.or.th เลือกโปรแกรมย่อยที่ต้องติดตั้ง
 26. 26. www.stks.or.th ข้อมูล Apache Server Name : ชื่อ Server หรือ IP-Address กรณีที่เป็น เว็บจาลองให ้ระบุเป็น localhost Administrator's Email Address: อีเมล์ของผู้ดูแลระบบ Apache HTTP Port: เลขที่พอร์ทสื่อสารของ Apache ปกติคือ พอร์ท 80
 27. 27. www.stks.or.th ค่าควบคุมสาหรับฐานข้อมูล MySQL • root password รหัสผ่าน (ต้องจาให้ได้ด้วย กรณีเว็บจาลองแนะนาเป็ น1234) • Character set กรณีที่ใช้ภาษาไทย ควรระบุเป็น UTF-8 Unicode • คลิกเลือกรายการ Enable InnoDB
 28. 28. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 28 ติดตั้ง AppServ & Security 1.กาหนดเกณฑ์การสร้างรหัสผ่านให้ตนเอง  ให้ความสาคัญกับการสร้างรหัสผ่าน เช่น กาหนดอักขระพิเศษให้สระ ปิดท้ายด้วย #  A $  E +  I ^  O @  U ! kampaengsaen k$mp$+ngs$+n#
 29. 29. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 29 ติดตั้ง AppServ สาเร็จ
 30. 30. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 30 ตรวจสอบ AppServ http://127.0.0.1 หรือ http://localhost
 31. 31. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 31 สร้างฐานข้อมูล 1.เปิดเว็บเบราวเซอร์ http://localhost หรือ 127.0.0.1 2.คลิก phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 3.ป้อน Username และ Password เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล
 32. 32. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 32 สร้างฐานข้อมูล 1.สร้างฐานข้อมูลชื่อ library แล้วคลิก Create
 33. 33. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 33 เริ่มต้นติดตั้ง Openbiblio 1.Copy โปรแกรม Openbiblio ไว้ใน C > Appserv >> www 2.Rename เป็นชื่อที่สื่อถึงห้องสมุดของหน่วยงาน/โรงเรียน เช่น library เป็นต้น 3.แก้ไขไฟล์ config ของระบบที่ C > Appserv >> www >> library >> database_constants.php
 34. 34. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 34 ติดตั้ง Notepad++ 1.ก่อนการแก้ไขไฟล์ database_constants.php ให้ดาเนินการ ติดตั้ง Notepad++ ในแผ่น OSS >> Web-tool >> npp.5.8.7.Installer
 35. 35. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 35 ติดตั้ง Notepad++
 36. 36. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 36 ติดตั้ง Notepad++
 37. 37. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 37 ติดตั้ง Notepad++
 38. 38. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 38 ติดตั้ง Notepad++
 39. 39. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 39 ติดตั้ง Notepad++ สาเร็จ
 40. 40. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 40 แก้ไขไฟล์ database_constants.php 1.แก้ไขไฟล์ config ของระบบที่ C > Appserv >> www >> library >> database_constants.php 2.คลิกขวาที่ database_constants.php Edit with Notepad++
 41. 41. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 41 แก้ไขไฟล์ database_constants.php define("OBIB_HOST", "localhost"); define("OBIB_DATABASE", "library"); define("OBIB_USERNAME", "root"); define("OBIB_PWD", "1234"); 1.บันทึก File >> Save
 42. 42. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 42 เริ่มต้นติดตั้ง Openbiblio 1.http://localhost/library หรือ http://127.0.0.1/library 2.เลือกภาษาที่ต้องการและเลือกติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง แล้วคลิก Install
 43. 43. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 43 Username & Password Username : admin Password : admin
 44. 44. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 44 สารวจเมนูต่างๆ ของ Openbiblio
 45. 45. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 45 แหล่งข้อมูล ● http://www.stks.or.th ● http://www.stks.or.th/wiki ● http://www.stks.or.th/blog ● http://www.thailibrary.in.th ● http://www.zotero.org
 46. 46. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 46 ขอบคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  http://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon  stks@nstda.or.th

×