Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imam ghazali

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Imam ghazali

 1. 1. IMAM AL GHAZALI
 2. 2. إن ال يبعث لهذه المة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها... أبو داود • Kurun ke-1: 'Umar bin 'Abdul 'Aziz • Kurun ke-2: Imam Muhd b. Idris Al-Syafie • Kurun ke-3: Ibnu Suraij atau al-Asy'ari • Kurun ke-4: Qadhi Abu Bakar al-Baaqilani • Kurun ke-5: Imam al-Ghazali
 3. 3. IMAM AL GHAZALI 1058m – 1113m (450h – 505h) = 55t • Nama : Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Tusi • Lahir : Di Bandar Tus , Khurasan ( Iran ) • Gelaran Ghazali : 1) Sempena nama kampungnya Ghazalah . 2) Ayahnya pemintal bulu kambing • Syafie- fiqh, Asya’irah – aqidah • Gelaran lain: Zainuddin, Hujjatul Islam, Bahr Al- Mughdiq
 4. 4. SIFAT PERIBADI • Memiliki ketinggian ilmu • Sangat gigih dalam menuntut ilmu • Cintakan ilmu • Sabar menghadapi kesusahan hidup • Daya ingatan yang kuat • Bijak dalam berhujah • Digelar Hujjatul Islam kerana kecekapan dan kekuatannya membela Islam
 5. 5. RIHLAH ILMU • Didikan awal – Tus- Imam Ahmad Al-Razkani • 465h (15thn) – Jurjan – Imam Abu Nasr Al-Ismailiy (Fasa 1) • 470h (20thn) – Tus – 3thn menghafal • 473h (23thn)- Naisabur – Imam Al-Haramain • 478h (28thn)- Mu’askar- forum, diskusi, seminar para ulama’
 6. 6. • Mengembara ke beberapa negara untuk menuntut ilmu • 483h (33thn) –Baghdad- Mudir di Madrasah Nidzamiyah (Fasa 2) • 488h (38thn) – Damsyik- uzlah • 490h (40thn) – Palestin- Mekah /haji- tinggal di Syam • 499h (49thn) – Tus- mendirikan madrasah / meninggal
 7. 7. االلععللمم ففيي االلصصددوورر لل ففيي االلسسططوورر
 8. 8. SUMBANGAN 1. Penasihat kepada Perdana Menteri 2. Pensyarah Kanan di Universiti Nizamiah 3. Mendukung aliran ahli sunnah waljamaah 4. Pelopor kepada golongan sufi 5. Hasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu 6. Antara karyanya ialah Ihya Ulumuddin,, Tahafut al-Falasifah, Hidayah Al-Salikin, Jawahir Al- Quran, Minhaj Al-Abidin, Asma Allah Al-Husna, Ayyuha Al-Walad dan Kimia as-Sa'adah
 9. 9. Analisis al-Kilani • Al-Ghazali telah melakukan sebuah perubahan revolusi di dalam dunia pendidikan masa itu. membongkar penyakit-penyakit pemikiran di dalam masyarakat. • Pertikaian antara mazhab, perdebatan pada isu-isu cabang dan melupakan isu pokok, kecenderungan ilmuwan/ulama untuk mencari pengaruh menyebabkan rosaknya tujuan mencari ilmu. • Kemenangan perang Salib
 10. 10. FALSAFAH PEMIKIRAN • Al-Ghazali menilai ilmu agama pada masa itu telah dianggap mati. • Hilang atau matinya ilmu agama bermula dari merosotnya mutu pemimpin muslim, khususnya setelah berlalunya zaman Khulafa’ Al-Rasyidin. • Kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama perlu bersatu dalam diri seorang khalifah.
 11. 11. KONSEP ILMU • Rosaknya ilmu adalah kerana rosak tujuan mempelajarinya. • Beliau menegaskan bahawa kepercayaan terhadap agama bukanlah bergantung kepada hipotesis yang tidak jelas tetapi mesti bersandarkan kepada dasar yang teguh (al-Quran dan al-Sunnah).
 12. 12. KONSEP PENDIDIKAN • Pendidikan sepatutnya membawa orang yang mempelajarinya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah yang disebut dengan ilmu bermanfaat. • Elemen pendidikan: Guru – persiapan mengajar : Murid – persiapan menerima : Metod – adab / akhlak
 13. 13. • PENDIDIKAN: Proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. • Tujuan pendidikan jangka panjang ialah pendekatan diri kepada Allah.
 14. 14. FALSAFAH & KETUHANAN GOLONGAN AHLI FALSAFAH •Golongan al-Dahriyah (Aties) •Golongan Al-Tobi’iyyah (Naturalis) •Golongan Al-Ilahiyyah (Ties)
 15. 15. • Pengetahuan tuhan terbatas pada hal-hal yang universal sahaja sehingga tidak mengetahui yang partikular…Falsafah Barat • Tuhan maha mengetahui segalanya baik besar maupun kecil… Al-Ghazali ______________________________________________ • Yang akan di bangkitkan di akhirat nanti adalah roh sahaja sedangkan jasmani akan hancur…Falsafah muslim • Manusia dibangkitkan bersama roh dan jasad. Sama ada tubuh yang asal maupun tubuh yang lain, atau tubuh yang baru dijadikan...Al-Ghazali.
 16. 16. …وَرْضمَرْضال يَرْضعْضِ وزُ عبُ ع عَرْضنْضِ و رَرْضبِّككَرْض مِ ونْضِ و مِ وثْضِ وقَرْضاللِ و ذَرْضرَّةةٍ فِ فِ وي الْضِ وَرْضرْضِ وضِ و وَرْضلَرْض فِ وي السَّةمَرْضالءِ و وَرْضلَرْض أَرْضصْضِ وغَرْضرَرْض مِ ونْضِ و ذَرْضلِ وكَرْض وَرْضلَرْض أَرْضكْضِ وبَرْضرَرْض إِ ولَّة فِ وي ( كِ وتَرْضالبٍ فِ مُ عبِ ويننٍ فِ ( 61 • “...tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka (bermacam-macam- nikmat) yang menyedapkan pandangan mata.....” yunus: 61
 17. 17. TASAWUF • Hulul, ittihad, fana’, wihdatul wujud (Kesatuan wujud)- fahaman ahli tasawuf muslim. Membawa penganutnya asyik dengan penciptanya, sehingga melupakan tuntutan syariat. • seharusnya antara syariat dan tasawuf tidak terjadi pertentangan karena kedua ilmu ini saling melengkapi.
 18. 18. •Memperkenalkan ma’rifat sebagai suatu jalan mendekatkan diri kepada Allah. • Diperolehi melalui rihlah jiwa yang panjang.
 19. 19. KESIMPULAN • Falsafah pemikiran Imam Al-Ghazali adalah bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah. • Beliau cuba mengembalikan pemikiran masyarakat di zamannya yang keliru dengan pengaruh maadiyyah, falsafah barat dan kesufian yang melampau kepada pemikiran yang benar. • Pengaruh beliau terkesan hingga ke Nusantara dengan lahirnya tokoh-tokoh ulung seperti HAMKA, Tok Kenali dan ramai lagi.
 20. 20. SSEEKKIIAANN

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • nursakinah96

  Sep. 25, 2016
 • UraMastura1

  Apr. 20, 2017
 • adlisani

  Jun. 7, 2017
 • IntanSofea4

  Oct. 21, 2019
 • TygeLang

  Feb. 13, 2020
 • NorhayatiandiBambang

  Jul. 4, 2021

Views

Total views

7,999

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

209

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×