SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ


        Fırat ÖZEL
Ben Kimim ?Ben Kimim?
Eğitimin Amacı

• Kaliteyi tanımlamak,
• Kalite yönetimi kavramını anlatmak,
• Toplam kalite yönetimini kavratmak,
• İşletmelerde TKY uygulamalarını açıklamak,
• İlgili çalışma yöntemlerini göstermek.
Kalite Nedir ?

Kalite Sizce Nedir ?
Kalite Nedir ?

Müşteri ne istiyorsa kalite odur.
                  Bağlan
İşletme için …
İşletme için kalite nedir ?
               Bağlan
Toplam Kalite Nedir ?

Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan
  ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi ,
 tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün
 ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim
          biçimidir.
Kalite Kimin İşidir ?

     Kalite sadece tek bir kişi
       yada bölümün değil
      tüm birimlerin ve tüm
         çalışanların
        sorumluluğudur.
Toplam Kalitenin Amacı
• Savurganlığı önlemek,

• Verimliliği arttırmak,

• Kaliteyi arttırmak,

• Maliyetleri azaltmak,

• İşlem zamanını kısaltmak,

• Gelişmelerin sürekli izlenerek örgütsel faaliyetlere
 aktarılmasını sağlamak.
Vizyon
Uzun vadede ulaşılmak istenen
  yer ve durumu, ilerlenecek
  yönü gösterir. Örgüte ilişkin
    düşlenen bir geleceği
 tasarlayabilme, geliştirebilme ve
  paylaşabilmektir. Gerçekleri,
 rüyaları, fırsatları kurgulayarak
  gelecek yaratabilmek, riske
      girebilmektir.                   Bağlan
Akıllı Yön Tutmak
 “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.”
        Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895

“ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.”
               Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899

 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ”
 T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943
 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.”
                     Popular Science Dergisi, 1950

“HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.”
                   Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977
Misyon (Özgörev)

      Örgütün varoluş

        amacı

      doğrultusunda

       üslendiği rol.
Hedefler
Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz
      ölçülebilir faaliyetler.
Hedefler

Spesifik         Kabul Edilebilir


      SMART
Ölçülebilir          Gerçekçi
       Zaman Sınırlı
Sinerji
   Her bireyin harcadığı
   enerjinin toplamından
    daha büyük olarak
   ortaya çıkan enerjiye
   sinerji denir. Takım
    çalışması sinerjiyi
     ortaya çıkarır.
Sıfır Hata

Tanımlanabilen hatanın
  kaynağının bulunup,
 bertaraf edilerek bir daha
 aynı hatanın olmamasını
sağlamak ve “işi ilk seferde
  doğru olarak yapma”
  düşüncesine dayanır.
Empati
 Kendini karşıdaki kişinin
   yerine koyabilmek,
  onların istek, beklenti,
  duygu ve düşüncelerini
  anlayabilmek, karşıdaki
  insanın gözüyle olaylara
     bakabilmek.
TKY
• Müşteri Odaklılık
• Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi
 İlişkileri
• Çalışanların Katılımı
• Liderlik
• Proses Yaklaşımı
• Sürekli İyileştirme
• Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
• Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Müşteri OdaklılıkMüşteri kraldır.


Müşteri veli-i nimettir.
Müşteri Nedir ?

Herhangi Bir Kişi
 veya Kuruluşun
 Uğraştığı
 Faaliyetlerin
 Sonucunu Kullanan
 ............
Müşteri

Kurumun var oluş nedenidir.
 Her kurumun bir müşteri
  grubu vardır. Hepsinin
 hizmet ettiği, hizmetlerini
sunduğu birileri vardır, çünkü
böyle bir grup yoksa, o kurum
   da yok demektir
Müşteri Dün

• Mal ve Hizmete Aç

• Fazla Beklentisi Olmayan

• Bulduğu Ürün veya Hizmetten
 Memnun Olan

• Fazla Eleştirmeyen
Müşteri Bugün

• Düşünce ve Davranışları
 Hızla Değişen
• Daha Fazla İstekte
 Bulunan
• Daha Fazla Nazlı Olan
Müşteri Ne Bekler ?
• Özel İlgi
• Üretim ve Hizmette Güvenirlilik
• Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği
• Satış Sonrası İyi Servis
• Makul Fiyat
• Üstün Kalite
• Kolaylık
• Yenilik
• Konfor
İç Müşteri

 Çalışanlarda müşteri değil midir ?

Emeklerini vermekte ve karşılığında
   paralarını almaktadırlar.

  Onlarında memnun edilmesi
      gerekmez mi?
Tedarikçi İlişkileri

Hammadde olarak kullanılan malzemeler ve alınan
    hizmetler üretimin kalitesini belirler.
Bu nedenle tedarikçiler ile karşılıklı kazanç ilkesine
     dayanan bir ilişki kurmak gerekir.
İlke

Kazan kazan ilkesi
tedarikçi ilişkilerinin
   temelini
  oluşturmalıdır.
Çalışanları Katılımı
  Çalışanlar işletmelerin en büyük
        değerleridir.
İyi yetişmiş bir eleman yeri
 doldurulamaz bir kaynaktır.
 Yeni elemanlar yetiştirmek
   zaman, para, emek ve
     imkan ister.
Çalışanların Gücü

    Fiziksel Güç

   + Zihinsel Beceri

    + Gönül Gücü
Çalışanların Katılımı
 Kimse yaptığınız işi sizden daha iyi
        bilemez !
Sadece bedenleri değil kafaları da işleyen çalışanlar en
       büyük gelişim kaynağıdır.
Öneri Sistemi
• Ne kadar çok bakış açısı o kadar
 çabuk ve etkili gelişim.

• Tüm çalışanların söyleyecekleri bir
 öneri mutlaka vardır.

• Küçük ödüller ile işletilen sistemler.

• Önerileri alalım !
Liderlik
 Toplamda katılımı
 sağlamak ve kaliteyi
genel bir görüş olarak
  yerleştirmek için
  liderler ekiplerin
  “kaptan”larıdır.
 Lider kimdir ?
Kişisel Özellikler
– Ortama uyum sağlayabilme,
– Ortamın şartlarına duyarlı olabilme,Hırslı ve başarıya
 güdülü,
– Fikrini savunan,
– İşbirliğine yatkın,
– Kararlı,
– Güvenilir,
– Baskın (başkalarını etkileme),
– Israrlı,
– Kendine güvenen,
– Zorlamalara dirençli,
– Sorumluluk almaya istekli
Yetenek ve Beceriler
– Zeki,
– Yaratıcı,
– Politik ve diplomatik,
– Konuşması akıcı,
– Konusunda bilgili,
– Planlı,
– İkna edici.
Gelişen Liderler İçin…
• İyi bir hafıza ile desteklenmiş akışkan bir zeka,
• Yoğun merak ve bilgi arzusu,
• Net ve güçlü değerlere dayanan bir davranış tarzı,
• Yüksek düzeyde kişisel enerji,
• Sürekli büyümeye yönelik yetenek istek ve vizyon,
• Başkaları ile etkin duygu ve düşünce aktarımına dayanan
 haberleşme becerileri,
• Kendini izleyenlerin mutlu hissetmelerine imkan verecek
 çekicilik özellikleri.
Süreç Yaklaşımı
Büyük parçaları küçük bölümlere
  bölerek yönetme sanatıdır.

       Süreç yaklaşımı ile kalite
       bölümler bazında incelenir.
Süreç Nedir ?

Belirli bir dizi girdiyi müşteri için belli bir fayda
    çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen,
 ölçülebilen ve birbirine bağlı değer yaratan
          faaliyetler dizisidir.
Kilit Süreçlere Örnek
• Tedarikçi yönetimi
• Yeni hizmet ve ürün geliştirme
• Bütçeleme
• Üretim
• Tasarım
• Pazarlama
Süreç Unsurları
        Performans Ölçütleri Girdiler        SÜREÇ          Çıktılar


Tedarikçiler                  Müşteriler


        Müşteri İstek ve Beklentileri
Süreç Analizi

   Süreçlerin dizaynında analiz,
    yalnızca hataları bulmak
     için değil, amaçlarına
     ulaşmada ki etkisiz ve
      gereksiz faaliyetleri
    belirlemek içinde kullanılır.
Sürekli İyileştirme

•  Planla
•  Uygula
•  Kontrol et
•  Önlem al

Küçük adımlarla sürekli daha iyi
    olana yönelmektir.
Kaizen

      KAİ
   yönelmek, değişmek

         ZEN
     iyi, doğru, daha iyi
Gerçekçi Karar Alma
     Karar vermede analitik
        düşünce ve
     matematiksel yaklaşım
     en doğru yaklaşımdır.
     Tüm kararların mantıksal
       hesaplaması
        yapılmalıdır.
Sistem Yaklaşımı
Sistemler insanlardan
 kuruludur. Tek bir kişi
  yada kişilere bağlı
 olması ise yanlıştır. Bu
   nedenle sistem
  oluşturulması ve
yürütülmesi gereklidir.
Deming’in 14 Kuralı

Deming’in şirket yönetimi ve /
 veya takım yönetimi üzerine
   14 kuralı toplam kalite
  yönetimi için önemli bir
 adım olarak değerlendirilir.
1.Kural
Ürün ve servislerde iyileştirme amacını
       sürekli kılın.
       Sürekli iyileştirme birim alandan
          alınacak ürün miktarının
         arttırılması için toprağın ,
           tohumun ve üretim
         yöntemlerinin geliştirilmesi
             çalışmalarıdır.
2.Kural
Yeni bir yönetim felsefesini uygulamaya koyun .


  Günümüz koşullarında
  beklenen hata gecikme ,
  kabul edilebilir hata gibi
 kavramların yeri kalmamıştır
  . Her şeyin daha iyisini
   yapma olanağı vardır.
3.Kural
Kalitenin sağlanması için denetimlere
       güvenmeyin .

          Kalite kontrol edilmez .
            Üretilir . Sonuçlara
           bakmak hiçbir anlam
             ifade etmez.
4.Kural
   İşinizdeki başarıyı sadece fiyatlara göre
   değerlendirme alışkanlığınızdan vazgeçin .

Fiyatı en ucuz olan malın maliyeti
  en ucuz olmayabilir. Kalite
 kavramı ile birleştirilmemiş fiyat
    bilgileri anlamsızdır.
5.Kural
Sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve
       devamlılığını sağlayın.

  Sürekli iyileştirme aynı yangının defalarca
  söndürülmesi değildir. Süreç yeterliliğinin
   belirlenmesi ve değişkenliğin kontrolü ile
   daha iyinin hedeflenmesi ve uygulanması
    olarak algılanmalı , uygulanmalıdır.
6.Kural
       Eğitimi kurumlaştırın.
Yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen
      projelerin başarı şansı yoktur.
7.Kural
Liderlik mekanizması oluşturun .

        Liderlik yönetimin doğal
         işidir. Yargılayıcı değil
           yapıcı , eğitici
         yaklaşımlar önemlidir.
8.Kural
     Korku engelini yok edin .

Doğruların konuşulması
  engellenmemeli ,
 çalışanların yaratıcılığı
  desteklenmelidir.
9.Kural
Çeşitli birimler ve yönetim arasındaki engelleri
           yok edin.

  Birimler arası hedefler açısından çelişkiler
   olmamalıdır . Disiplinli takım çalışmaları
    desteklenmeli , bilgi akışı ve iletişim
          sağlanmalıdır.
10.Kural
 Çalışanları zorlamaktan , onlara sloganlar ve
    nümerik hedefler vermekten vazgeçin.
Hedef “sıfır” hatadır ve hataların
     büyük miktarı (%95)
 yönetimden kaynaklanmaktadır.
   İyi bir süreçten kötü ürün
  çıkmayacaktır. Bırakın çalışanlar
  kendi sloganlarını , hedeflerini
     kendileri belirlesin .
11.Kural
İşyerlerine özgü nümerik hedef ve kotaları yok
           edin.
Kişileri bu rakamlara göre
değerlendirmeyin. Kalite ile
     birlikte
  değerlendirilmedikçe
miktarlar anlamsızdır. Önce
 kalite felsefesi egemen
    kılınmalıdır
12.Kural
Çalışanların işlerinden gurur duymalarını önleyecek
          engelleri yok edin .

              Hızlı değil doğru çalışmak ,
                 rekabet değil işbirliği
               anlayışı yerleştirilmelidir.
               Çoğu zaman yanlış yönetim
                 , hatalı techizat ya da
               malzeme iyi performansı
                    engeller.
13.Kural
  Kişi geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını
           destekleyin .

En iyi yatırım insana yapılan
   yatırımdır. Gücünüzü
insanlarınız oluşturur . Yönetim
 ve diğer çalışanlar özellikle
 takım çalışması ve istatistik
 teknikler eğitimleri almalıdır.
14.Kural
Dönüşümü gerçekleştirecek somut işler yapın.

            Değişim de bir süreçtir.
              Yukarıdaki 13 kural
             doğrultusunda yönetim
             somut işleri planlamalı
             ve gerçekleştirmelidir.
İletişim
 firatozel@gmail.com

  0 507 454 33 57

firatozel.wordpress.com

More Related Content

What's hot

Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiSalih GÜMÜŞ
 
Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325
Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325
Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325altinegitim
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiFezile Ishik
 
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARISÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARIEge Ihracatci Birlikleri
 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiKalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimipydem
 
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıEge Ihracatci Birlikleri
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiErhan Işık
 
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMALTAN CENGİZ
 
Lean Manufacturing , Yalın Üretim
Lean Manufacturing , Yalın ÜretimLean Manufacturing , Yalın Üretim
Lean Manufacturing , Yalın ÜretimEvren E
 
Yalın düşünce sunumu
Yalın düşünce sunumuYalın düşünce sunumu
Yalın düşünce sunumuÖzge Subaşı
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeMehmetKoz
 
Kalite yonetim sistemleri sunum son
Kalite yonetim sistemleri sunum sonKalite yonetim sistemleri sunum son
Kalite yonetim sistemleri sunum sonKeskin Bicak
 
İşletmelerde Stratejik Analiz
İşletmelerde Stratejik Analiz İşletmelerde Stratejik Analiz
İşletmelerde Stratejik Analiz Hatice Gül
 

What's hot (20)

Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325
Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325
Tky Www Tkgm Gov Tr Felsefe Ve Ilkeleri Diger Icerikdetaydh325
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
 
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARISÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiKalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 
Kalite yonetimi
Kalite yonetimiKalite yonetimi
Kalite yonetimi
 
5S Kaizen Örnekleri
5S Kaizen Örnekleri5S Kaizen Örnekleri
5S Kaizen Örnekleri
 
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
 
KPI - Temel Performans Göstergeleri Neden Var?
KPI - Temel Performans Göstergeleri Neden Var?KPI - Temel Performans Göstergeleri Neden Var?
KPI - Temel Performans Göstergeleri Neden Var?
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 
Lean Manufacturing , Yalın Üretim
Lean Manufacturing , Yalın ÜretimLean Manufacturing , Yalın Üretim
Lean Manufacturing , Yalın Üretim
 
Yalın düşünce sunumu
Yalın düşünce sunumuYalın düşünce sunumu
Yalın düşünce sunumu
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
 
Kalite yonetim sistemleri sunum son
Kalite yonetim sistemleri sunum sonKalite yonetim sistemleri sunum son
Kalite yonetim sistemleri sunum son
 
İşletmelerde Stratejik Analiz
İşletmelerde Stratejik Analiz İşletmelerde Stratejik Analiz
İşletmelerde Stratejik Analiz
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
 
Değişim Yönetimi
Değişim YönetimiDeğişim Yönetimi
Değişim Yönetimi
 

Viewers also liked

Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuFırat Özel
 
Kalite Ders Notları
Kalite Ders NotlarıKalite Ders Notları
Kalite Ders Notlarıkobikobi
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.comFırat Özel
 
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıFırat Özel
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç YönetimiFirat Ozel
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiTürker Baş
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiFırat Özel
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariFırat Özel
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıFırat Özel
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıFırat Özel
 

Viewers also liked (18)

Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
 
ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
 
5 s
5 s5 s
5 s
 
Kalite Ders Notları
Kalite Ders NotlarıKalite Ders Notları
Kalite Ders Notları
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.com
 
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
 
ISO 10002
ISO 10002ISO 10002
ISO 10002
 
6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
 
tky slaytı
tky slaytıtky slaytı
tky slaytı
 
Bsci
BsciBsci
Bsci
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
 

Similar to Toplam kalite yönetimi

Similar to Toplam kalite yönetimi (20)

Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriToplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
 
Tky
TkyTky
Tky
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
Kalite yönetim sistemi
Kalite yönetim sistemiKalite yönetim sistemi
Kalite yönetim sistemi
 
Kali̇te kavrami
Kali̇te kavramiKali̇te kavrami
Kali̇te kavrami
 
Kali̇te kavrami
Kali̇te kavramiKali̇te kavrami
Kali̇te kavrami
 
Tky
TkyTky
Tky
 
İyi Yönetişim.pdf
İyi Yönetişim.pdfİyi Yönetişim.pdf
İyi Yönetişim.pdf
 
TKY SUNUMUM
TKY SUNUMUMTKY SUNUMUM
TKY SUNUMUM
 
Total quality management-Toplam kalite yönetimi
Total quality management-Toplam kalite yönetimiTotal quality management-Toplam kalite yönetimi
Total quality management-Toplam kalite yönetimi
 
Kalite yonetiminin 8_ilkesi_cd
Kalite yonetiminin 8_ilkesi_cdKalite yonetiminin 8_ilkesi_cd
Kalite yonetiminin 8_ilkesi_cd
 
Yüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı EkiplerYüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı Ekipler
 
Kaizen sunum
Kaizen sunumKaizen sunum
Kaizen sunum
 
Tky semineri
Tky semineriTky semineri
Tky semineri
 
Satis pazarlama
Satis pazarlamaSatis pazarlama
Satis pazarlama
 
Yalın Sağlık Yönetimi
Yalın Sağlık YönetimiYalın Sağlık Yönetimi
Yalın Sağlık Yönetimi
 
Düşün.Planla.Yap.
Düşün.Planla.Yap.Düşün.Planla.Yap.
Düşün.Planla.Yap.
 
Holding değişim yönetimi örneği
Holding değişim yönetimi örneğiHolding değişim yönetimi örneği
Holding değişim yönetimi örneği
 
İnavasyon değişim
İnavasyon değişimİnavasyon değişim
İnavasyon değişim
 
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özetiToyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
 

More from Fırat Özel

More from Fırat Özel (16)

8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
 
BRC IOP
BRC IOPBRC IOP
BRC IOP
 
Hedef planlama
Hedef planlamaHedef planlama
Hedef planlama
 
Cam Kontrolü
Cam KontrolüCam Kontrolü
Cam Kontrolü
 
Iso 22002
Iso 22002Iso 22002
Iso 22002
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe not
 
ISO 17025
ISO 17025ISO 17025
ISO 17025
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
Peynir üretimi
Peynir üretimiPeynir üretimi
Peynir üretimi
 
BRC 6 Taslak
BRC 6 TaslakBRC 6 Taslak
BRC 6 Taslak
 
Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇
 
Sut Tozu Ureti̇mi̇
Sut Tozu Ureti̇mi̇Sut Tozu Ureti̇mi̇
Sut Tozu Ureti̇mi̇
 
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligiKoyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
 
Tereyag Uretimi
Tereyag UretimiTereyag Uretimi
Tereyag Uretimi
 
Fermente Sut Urunleri Tebligi
Fermente Sut Urunleri TebligiFermente Sut Urunleri Tebligi
Fermente Sut Urunleri Tebligi
 

Toplam kalite yönetimi

 • 3. Eğitimin Amacı • Kaliteyi tanımlamak, • Kalite yönetimi kavramını anlatmak, • Toplam kalite yönetimini kavratmak, • İşletmelerde TKY uygulamalarını açıklamak, • İlgili çalışma yöntemlerini göstermek.
 • 4. Kalite Nedir ? Kalite Sizce Nedir ?
 • 5. Kalite Nedir ? Müşteri ne istiyorsa kalite odur. Bağlan
 • 6. İşletme için … İşletme için kalite nedir ? Bağlan
 • 7. Toplam Kalite Nedir ? Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi , tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir.
 • 8. Kalite Kimin İşidir ? Kalite sadece tek bir kişi yada bölümün değil tüm birimlerin ve tüm çalışanların sorumluluğudur.
 • 9. Toplam Kalitenin Amacı • Savurganlığı önlemek, • Verimliliği arttırmak, • Kaliteyi arttırmak, • Maliyetleri azaltmak, • İşlem zamanını kısaltmak, • Gelişmelerin sürekli izlenerek örgütsel faaliyetlere aktarılmasını sağlamak.
 • 10. Vizyon Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmektir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir. Bağlan
 • 11. Akıllı Yön Tutmak “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977
 • 12. Misyon (Özgörev) Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.
 • 13. Hedefler Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler.
 • 14. Hedefler Spesifik Kabul Edilebilir SMART Ölçülebilir Gerçekçi Zaman Sınırlı
 • 15. Sinerji Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır.
 • 16. Sıfır Hata Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.
 • 17. Empati Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.
 • 18. TKY • Müşteri Odaklılık • Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri • Çalışanların Katılımı • Liderlik • Proses Yaklaşımı • Sürekli İyileştirme • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • 20. Müşteri Nedir ? Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanan ............
 • 21. Müşteri Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir
 • 22. Müşteri Dün • Mal ve Hizmete Aç • Fazla Beklentisi Olmayan • Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan • Fazla Eleştirmeyen
 • 23. Müşteri Bugün • Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen • Daha Fazla İstekte Bulunan • Daha Fazla Nazlı Olan
 • 24. Müşteri Ne Bekler ? • Özel İlgi • Üretim ve Hizmette Güvenirlilik • Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği • Satış Sonrası İyi Servis • Makul Fiyat • Üstün Kalite • Kolaylık • Yenilik • Konfor
 • 25. İç Müşteri Çalışanlarda müşteri değil midir ? Emeklerini vermekte ve karşılığında paralarını almaktadırlar. Onlarında memnun edilmesi gerekmez mi?
 • 26. Tedarikçi İlişkileri Hammadde olarak kullanılan malzemeler ve alınan hizmetler üretimin kalitesini belirler. Bu nedenle tedarikçiler ile karşılıklı kazanç ilkesine dayanan bir ilişki kurmak gerekir.
 • 27. İlke Kazan kazan ilkesi tedarikçi ilişkilerinin temelini oluşturmalıdır.
 • 28. Çalışanları Katılımı Çalışanlar işletmelerin en büyük değerleridir. İyi yetişmiş bir eleman yeri doldurulamaz bir kaynaktır. Yeni elemanlar yetiştirmek zaman, para, emek ve imkan ister.
 • 29. Çalışanların Gücü Fiziksel Güç + Zihinsel Beceri + Gönül Gücü
 • 30. Çalışanların Katılımı Kimse yaptığınız işi sizden daha iyi bilemez ! Sadece bedenleri değil kafaları da işleyen çalışanlar en büyük gelişim kaynağıdır.
 • 31. Öneri Sistemi • Ne kadar çok bakış açısı o kadar çabuk ve etkili gelişim. • Tüm çalışanların söyleyecekleri bir öneri mutlaka vardır. • Küçük ödüller ile işletilen sistemler. • Önerileri alalım !
 • 32. Liderlik Toplamda katılımı sağlamak ve kaliteyi genel bir görüş olarak yerleştirmek için liderler ekiplerin “kaptan”larıdır. Lider kimdir ?
 • 33. Kişisel Özellikler – Ortama uyum sağlayabilme, – Ortamın şartlarına duyarlı olabilme,Hırslı ve başarıya güdülü, – Fikrini savunan, – İşbirliğine yatkın, – Kararlı, – Güvenilir, – Baskın (başkalarını etkileme), – Israrlı, – Kendine güvenen, – Zorlamalara dirençli, – Sorumluluk almaya istekli
 • 34. Yetenek ve Beceriler – Zeki, – Yaratıcı, – Politik ve diplomatik, – Konuşması akıcı, – Konusunda bilgili, – Planlı, – İkna edici.
 • 35. Gelişen Liderler İçin… • İyi bir hafıza ile desteklenmiş akışkan bir zeka, • Yoğun merak ve bilgi arzusu, • Net ve güçlü değerlere dayanan bir davranış tarzı, • Yüksek düzeyde kişisel enerji, • Sürekli büyümeye yönelik yetenek istek ve vizyon, • Başkaları ile etkin duygu ve düşünce aktarımına dayanan haberleşme becerileri, • Kendini izleyenlerin mutlu hissetmelerine imkan verecek çekicilik özellikleri.
 • 36. Süreç Yaklaşımı Büyük parçaları küçük bölümlere bölerek yönetme sanatıdır. Süreç yaklaşımı ile kalite bölümler bazında incelenir.
 • 37. Süreç Nedir ? Belirli bir dizi girdiyi müşteri için belli bir fayda çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizisidir.
 • 38. Kilit Süreçlere Örnek • Tedarikçi yönetimi • Yeni hizmet ve ürün geliştirme • Bütçeleme • Üretim • Tasarım • Pazarlama
 • 39. Süreç Unsurları Performans Ölçütleri Girdiler SÜREÇ Çıktılar Tedarikçiler Müşteriler Müşteri İstek ve Beklentileri
 • 40. Süreç Analizi Süreçlerin dizaynında analiz, yalnızca hataları bulmak için değil, amaçlarına ulaşmada ki etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek içinde kullanılır.
 • 41. Sürekli İyileştirme • Planla • Uygula • Kontrol et • Önlem al Küçük adımlarla sürekli daha iyi olana yönelmektir.
 • 42. Kaizen KAİ yönelmek, değişmek ZEN iyi, doğru, daha iyi
 • 43. Gerçekçi Karar Alma Karar vermede analitik düşünce ve matematiksel yaklaşım en doğru yaklaşımdır. Tüm kararların mantıksal hesaplaması yapılmalıdır.
 • 44. Sistem Yaklaşımı Sistemler insanlardan kuruludur. Tek bir kişi yada kişilere bağlı olması ise yanlıştır. Bu nedenle sistem oluşturulması ve yürütülmesi gereklidir.
 • 45. Deming’in 14 Kuralı Deming’in şirket yönetimi ve / veya takım yönetimi üzerine 14 kuralı toplam kalite yönetimi için önemli bir adım olarak değerlendirilir.
 • 46. 1.Kural Ürün ve servislerde iyileştirme amacını sürekli kılın. Sürekli iyileştirme birim alandan alınacak ürün miktarının arttırılması için toprağın , tohumun ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarıdır.
 • 47. 2.Kural Yeni bir yönetim felsefesini uygulamaya koyun . Günümüz koşullarında beklenen hata gecikme , kabul edilebilir hata gibi kavramların yeri kalmamıştır . Her şeyin daha iyisini yapma olanağı vardır.
 • 48. 3.Kural Kalitenin sağlanması için denetimlere güvenmeyin . Kalite kontrol edilmez . Üretilir . Sonuçlara bakmak hiçbir anlam ifade etmez.
 • 49. 4.Kural İşinizdeki başarıyı sadece fiyatlara göre değerlendirme alışkanlığınızdan vazgeçin . Fiyatı en ucuz olan malın maliyeti en ucuz olmayabilir. Kalite kavramı ile birleştirilmemiş fiyat bilgileri anlamsızdır.
 • 50. 5.Kural Sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve devamlılığını sağlayın. Sürekli iyileştirme aynı yangının defalarca söndürülmesi değildir. Süreç yeterliliğinin belirlenmesi ve değişkenliğin kontrolü ile daha iyinin hedeflenmesi ve uygulanması olarak algılanmalı , uygulanmalıdır.
 • 51. 6.Kural Eğitimi kurumlaştırın. Yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen projelerin başarı şansı yoktur.
 • 52. 7.Kural Liderlik mekanizması oluşturun . Liderlik yönetimin doğal işidir. Yargılayıcı değil yapıcı , eğitici yaklaşımlar önemlidir.
 • 53. 8.Kural Korku engelini yok edin . Doğruların konuşulması engellenmemeli , çalışanların yaratıcılığı desteklenmelidir.
 • 54. 9.Kural Çeşitli birimler ve yönetim arasındaki engelleri yok edin. Birimler arası hedefler açısından çelişkiler olmamalıdır . Disiplinli takım çalışmaları desteklenmeli , bilgi akışı ve iletişim sağlanmalıdır.
 • 55. 10.Kural Çalışanları zorlamaktan , onlara sloganlar ve nümerik hedefler vermekten vazgeçin. Hedef “sıfır” hatadır ve hataların büyük miktarı (%95) yönetimden kaynaklanmaktadır. İyi bir süreçten kötü ürün çıkmayacaktır. Bırakın çalışanlar kendi sloganlarını , hedeflerini kendileri belirlesin .
 • 56. 11.Kural İşyerlerine özgü nümerik hedef ve kotaları yok edin. Kişileri bu rakamlara göre değerlendirmeyin. Kalite ile birlikte değerlendirilmedikçe miktarlar anlamsızdır. Önce kalite felsefesi egemen kılınmalıdır
 • 57. 12.Kural Çalışanların işlerinden gurur duymalarını önleyecek engelleri yok edin . Hızlı değil doğru çalışmak , rekabet değil işbirliği anlayışı yerleştirilmelidir. Çoğu zaman yanlış yönetim , hatalı techizat ya da malzeme iyi performansı engeller.
 • 58. 13.Kural Kişi geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını destekleyin . En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Gücünüzü insanlarınız oluşturur . Yönetim ve diğer çalışanlar özellikle takım çalışması ve istatistik teknikler eğitimleri almalıdır.
 • 59. 14.Kural Dönüşümü gerçekleştirecek somut işler yapın. Değişim de bir süreçtir. Yukarıdaki 13 kural doğrultusunda yönetim somut işleri planlamalı ve gerçekleştirmelidir.
 • 60. İletişim firatozel@gmail.com 0 507 454 33 57 firatozel.wordpress.com