Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toplam kalite yönetimi

15,253 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Toplam kalite yönetimi

 1. 1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Fırat ÖZEL
 2. 2. Ben Kimim ?Ben Kimim?
 3. 3. Eğitimin Amacı• Kaliteyi tanımlamak,• Kalite yönetimi kavramını anlatmak,• Toplam kalite yönetimini kavratmak,• İşletmelerde TKY uygulamalarını açıklamak,• İlgili çalışma yöntemlerini göstermek.
 4. 4. Kalite Nedir ?Kalite Sizce Nedir ?
 5. 5. Kalite Nedir ?Müşteri ne istiyorsa kalite odur. Bağlan
 6. 6. İşletme için …İşletme için kalite nedir ? Bağlan
 7. 7. Toplam Kalite Nedir ?Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi , tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir.
 8. 8. Kalite Kimin İşidir ? Kalite sadece tek bir kişi yada bölümün değil tüm birimlerin ve tüm çalışanların sorumluluğudur.
 9. 9. Toplam Kalitenin Amacı• Savurganlığı önlemek,• Verimliliği arttırmak,• Kaliteyi arttırmak,• Maliyetleri azaltmak,• İşlem zamanını kısaltmak,• Gelişmelerin sürekli izlenerek örgütsel faaliyetlere aktarılmasını sağlamak.
 10. 10. VizyonUzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmektir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir. Bağlan
 11. 11. Akıllı Yön Tutmak “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895“ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950“HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977
 12. 12. Misyon (Özgörev) Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.
 13. 13. HedeflerAmacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler.
 14. 14. HedeflerSpesifik Kabul Edilebilir SMARTÖlçülebilir Gerçekçi Zaman Sınırlı
 15. 15. Sinerji Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır.
 16. 16. Sıfır HataTanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasınısağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.
 17. 17. Empati Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.
 18. 18. TKY• Müşteri Odaklılık• Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri• Çalışanların Katılımı• Liderlik• Proses Yaklaşımı• Sürekli İyileştirme• Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım• Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 19. 19. Müşteri OdaklılıkMüşteri kraldır.Müşteri veli-i nimettir.
 20. 20. Müşteri Nedir ?Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanan ............
 21. 21. MüşteriKurumun var oluş nedenidir. Her kurumun bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerinisunduğu birileri vardır, çünküböyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir
 22. 22. Müşteri Dün• Mal ve Hizmete Aç• Fazla Beklentisi Olmayan• Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan• Fazla Eleştirmeyen
 23. 23. Müşteri Bugün• Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen• Daha Fazla İstekte Bulunan• Daha Fazla Nazlı Olan
 24. 24. Müşteri Ne Bekler ?• Özel İlgi• Üretim ve Hizmette Güvenirlilik• Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği• Satış Sonrası İyi Servis• Makul Fiyat• Üstün Kalite• Kolaylık• Yenilik• Konfor
 25. 25. İç Müşteri Çalışanlarda müşteri değil midir ?Emeklerini vermekte ve karşılığında paralarını almaktadırlar. Onlarında memnun edilmesi gerekmez mi?
 26. 26. Tedarikçi İlişkileriHammadde olarak kullanılan malzemeler ve alınan hizmetler üretimin kalitesini belirler.Bu nedenle tedarikçiler ile karşılıklı kazanç ilkesine dayanan bir ilişki kurmak gerekir.
 27. 27. İlkeKazan kazan ilkesitedarikçi ilişkilerinin temelini oluşturmalıdır.
 28. 28. Çalışanları Katılımı Çalışanlar işletmelerin en büyük değerleridir.İyi yetişmiş bir eleman yeri doldurulamaz bir kaynaktır. Yeni elemanlar yetiştirmek zaman, para, emek ve imkan ister.
 29. 29. Çalışanların Gücü Fiziksel Güç + Zihinsel Beceri + Gönül Gücü
 30. 30. Çalışanların Katılımı Kimse yaptığınız işi sizden daha iyi bilemez !Sadece bedenleri değil kafaları da işleyen çalışanlar en büyük gelişim kaynağıdır.
 31. 31. Öneri Sistemi• Ne kadar çok bakış açısı o kadar çabuk ve etkili gelişim.• Tüm çalışanların söyleyecekleri bir öneri mutlaka vardır.• Küçük ödüller ile işletilen sistemler.• Önerileri alalım !
 32. 32. Liderlik Toplamda katılımı sağlamak ve kaliteyigenel bir görüş olarak yerleştirmek için liderler ekiplerin “kaptan”larıdır. Lider kimdir ?
 33. 33. Kişisel Özellikler– Ortama uyum sağlayabilme,– Ortamın şartlarına duyarlı olabilme,Hırslı ve başarıya güdülü,– Fikrini savunan,– İşbirliğine yatkın,– Kararlı,– Güvenilir,– Baskın (başkalarını etkileme),– Israrlı,– Kendine güvenen,– Zorlamalara dirençli,– Sorumluluk almaya istekli
 34. 34. Yetenek ve Beceriler– Zeki,– Yaratıcı,– Politik ve diplomatik,– Konuşması akıcı,– Konusunda bilgili,– Planlı,– İkna edici.
 35. 35. Gelişen Liderler İçin…• İyi bir hafıza ile desteklenmiş akışkan bir zeka,• Yoğun merak ve bilgi arzusu,• Net ve güçlü değerlere dayanan bir davranış tarzı,• Yüksek düzeyde kişisel enerji,• Sürekli büyümeye yönelik yetenek istek ve vizyon,• Başkaları ile etkin duygu ve düşünce aktarımına dayanan haberleşme becerileri,• Kendini izleyenlerin mutlu hissetmelerine imkan verecek çekicilik özellikleri.
 36. 36. Süreç YaklaşımıBüyük parçaları küçük bölümlere bölerek yönetme sanatıdır. Süreç yaklaşımı ile kalite bölümler bazında incelenir.
 37. 37. Süreç Nedir ?Belirli bir dizi girdiyi müşteri için belli bir fayda çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizisidir.
 38. 38. Kilit Süreçlere Örnek• Tedarikçi yönetimi• Yeni hizmet ve ürün geliştirme• Bütçeleme• Üretim• Tasarım• Pazarlama
 39. 39. Süreç Unsurları Performans Ölçütleri Girdiler SÜREÇ ÇıktılarTedarikçiler Müşteriler Müşteri İstek ve Beklentileri
 40. 40. Süreç Analizi Süreçlerin dizaynında analiz, yalnızca hataları bulmak için değil, amaçlarına ulaşmada ki etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek içinde kullanılır.
 41. 41. Sürekli İyileştirme• Planla• Uygula• Kontrol et• Önlem alKüçük adımlarla sürekli daha iyi olana yönelmektir.
 42. 42. Kaizen KAİ yönelmek, değişmek ZEN iyi, doğru, daha iyi
 43. 43. Gerçekçi Karar Alma Karar vermede analitik düşünce ve matematiksel yaklaşım en doğru yaklaşımdır. Tüm kararların mantıksal hesaplaması yapılmalıdır.
 44. 44. Sistem YaklaşımıSistemler insanlardan kuruludur. Tek bir kişi yada kişilere bağlı olması ise yanlıştır. Bu nedenle sistem oluşturulması veyürütülmesi gereklidir.
 45. 45. Deming’in 14 KuralıDeming’in şirket yönetimi ve / veya takım yönetimi üzerine 14 kuralı toplam kalite yönetimi için önemli bir adım olarak değerlendirilir.
 46. 46. 1.KuralÜrün ve servislerde iyileştirme amacını sürekli kılın. Sürekli iyileştirme birim alandan alınacak ürün miktarının arttırılması için toprağın , tohumun ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarıdır.
 47. 47. 2.KuralYeni bir yönetim felsefesini uygulamaya koyun . Günümüz koşullarında beklenen hata gecikme , kabul edilebilir hata gibi kavramların yeri kalmamıştır . Her şeyin daha iyisini yapma olanağı vardır.
 48. 48. 3.KuralKalitenin sağlanması için denetimlere güvenmeyin . Kalite kontrol edilmez . Üretilir . Sonuçlara bakmak hiçbir anlam ifade etmez.
 49. 49. 4.Kural İşinizdeki başarıyı sadece fiyatlara göre değerlendirme alışkanlığınızdan vazgeçin .Fiyatı en ucuz olan malın maliyeti en ucuz olmayabilir. Kalite kavramı ile birleştirilmemiş fiyat bilgileri anlamsızdır.
 50. 50. 5.KuralSürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve devamlılığını sağlayın. Sürekli iyileştirme aynı yangının defalarca söndürülmesi değildir. Süreç yeterliliğinin belirlenmesi ve değişkenliğin kontrolü ile daha iyinin hedeflenmesi ve uygulanması olarak algılanmalı , uygulanmalıdır.
 51. 51. 6.Kural Eğitimi kurumlaştırın.Yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen projelerin başarı şansı yoktur.
 52. 52. 7.KuralLiderlik mekanizması oluşturun . Liderlik yönetimin doğal işidir. Yargılayıcı değil yapıcı , eğitici yaklaşımlar önemlidir.
 53. 53. 8.Kural Korku engelini yok edin .Doğruların konuşulması engellenmemeli , çalışanların yaratıcılığı desteklenmelidir.
 54. 54. 9.KuralÇeşitli birimler ve yönetim arasındaki engelleri yok edin. Birimler arası hedefler açısından çelişkiler olmamalıdır . Disiplinli takım çalışmaları desteklenmeli , bilgi akışı ve iletişim sağlanmalıdır.
 55. 55. 10.Kural Çalışanları zorlamaktan , onlara sloganlar ve nümerik hedefler vermekten vazgeçin.Hedef “sıfır” hatadır ve hataların büyük miktarı (%95) yönetimden kaynaklanmaktadır. İyi bir süreçten kötü ürün çıkmayacaktır. Bırakın çalışanlar kendi sloganlarını , hedeflerini kendileri belirlesin .
 56. 56. 11.Kuralİşyerlerine özgü nümerik hedef ve kotaları yok edin.Kişileri bu rakamlara göredeğerlendirmeyin. Kalite ile birlikte değerlendirilmedikçemiktarlar anlamsızdır. Önce kalite felsefesi egemen kılınmalıdır
 57. 57. 12.KuralÇalışanların işlerinden gurur duymalarını önleyecek engelleri yok edin . Hızlı değil doğru çalışmak , rekabet değil işbirliği anlayışı yerleştirilmelidir. Çoğu zaman yanlış yönetim , hatalı techizat ya da malzeme iyi performansı engeller.
 58. 58. 13.Kural Kişi geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını destekleyin .En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Gücünüzüinsanlarınız oluşturur . Yönetim ve diğer çalışanlar özellikle takım çalışması ve istatistik teknikler eğitimleri almalıdır.
 59. 59. 14.KuralDönüşümü gerçekleştirecek somut işler yapın. Değişim de bir süreçtir. Yukarıdaki 13 kural doğrultusunda yönetim somut işleri planlamalı ve gerçekleştirmelidir.
 60. 60. İletişim firatozel@gmail.com 0 507 454 33 57firatozel.wordpress.com

×