Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BRC IOP

1,217 views

Published on

BRC IOP training slides, BRC IOP eğitim sunumu

Published in: Food
 • Be the first to comment

BRC IOP

 1. 1. BRC IOP Fırat ÖZEL Gıda Mühendisi 1
 2. 2. 1 Yönetimin Taahhüdü Ve Sürekli İyilestirme 2 1.1 Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetim Politikası 1.2 Üst Yönetim Taahhüdü 1.3 Organizasyonel Yapı, Sorumluluklar Ve Yönetim Yetkisi 1.4 Yönetimin Gözden Geçirilmesi
 3. 3. Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetim Politikası 3
 4. 4. Üst Yönetim Taahhüdü 4
 5. 5. Organizasyon 5
 6. 6. Yönetimin Gözden Geçirmesi 6
 7. 7. 2 Tehlike Ve Risk Yönetim Sistemi 7 2.1 Tehlike Ve Risk Yönetim Ekibi 2.2 Tehlike Ve Risk Analizi 2.3 Risk Analizi Temel Alınarak Gerekliliklerin Hariçde Tutulması
 8. 8. Tehlike Ve Risk Yönetim Ekibi 8
 9. 9. Tehlike Ve Risk Analizi 9
 10. 10. 3 Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetim Sistemi 10 3.1 Ürün Güvenliği Ve Kalite El Kitabı 3.2 Müsteri Odaklılık Ve Sözlesmenin Gözden Geçirilmesi 3.3 İç Denetimler 3.4 Tedarikçi Onay Ve Performans Izleme 3.5 Üretimin Taseronlastırılması 3.6 Dokümantasyon Kontrolü 3.7 Spesifikasyonlar 3.8 Kayıtların Korunması 3.9 İzlenebilirlik 3.10 Sikayet Yönetimi 3.11 Vaka Yönetimi Ve Ürün Geri Toplama Ve Geri Çağırmaları
 11. 11. Ürün Güvenliği Ve Kalite El Kitabı 11
 12. 12. Müsteri Odaklılık 12
 13. 13. İç Denetimler 13
 14. 14. Tedarikçi Performans Izleme 14
 15. 15. Üretimin Taseronlastırılması 15
 16. 16. Dokümantasyon Kontrolü 16
 17. 17. Spesifikasyonlar 17
 18. 18. Kayıtların Korunması 18
 19. 19. İzlenebilirlik 19
 20. 20. Sikayet Yönetimi 20
 21. 21. Vaka Yönetimi Ve Geri Çağırma 21
 22. 22. 4 Tesis Standartları 22 4.1 Dıs Saha Standartları 4.2 Bina Yapısı Ve Iç Alanlar 4.3 Yardımcı Tesisler 4.4 Güvenlik 4.5 Yerlesim Ve Ürün Akısı 4.6 Ekipman 4.7 Bakım 4.8 Personel Tesisleri 4.9 Evsel İsler Ve Temizlik 4.10 Atık Ve Atık İmhası 4.11 Hasere Kontrol 4.12 Sevkıyat, Depolama Ve Dağıtım
 23. 23. Dıs Saha Standartları 23
 24. 24. Bina Yapısı Ve Iç Alanlar 24
 25. 25. Yardımcı Tesisler 25
 26. 26. Güvenlik 26
 27. 27. Yerlesim Ve Ürün Akısı 27
 28. 28. Ekipman 28
 29. 29. Bakım 29
 30. 30. Personel Tesisleri 30
 31. 31. Evsel İsler Ve Temizlik 31
 32. 32. Atık Ve Atık İmhası 32
 33. 33. Hasere Kontrol 33
 34. 34. Sevkıyat, Depolama Ve Dağıtım 34
 35. 35. 5 Ürün Ve Proses Kontrolü 5.1 Ürün Tasarımı Ve Gelistirme 5.2 Ambalaj Baskı Kontrolü 5.3 Proses Kontrol 5.4 Ürün Muayene Ve Analiz 5.5 Entegre Hat Test Ve Ölçüm Ekipmanı 5.6 Kalibrasyon 5.7 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 5.8 Yabancı Madde Bulasması Kontrolü 35
 36. 36. Ürün Tasarımı Ve Geliştirme 36
 37. 37. Ambalaj Baskı Kontrolü 37
 38. 38. Proses Kontrol 38
 39. 39. Ürün Muayene Ve Analiz 39
 40. 40. Entegre Hat Test Ve Ölçüm Ekipmanı 40
 41. 41. Kalibrasyon 41
 42. 42. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 42
 43. 43. Yabancı Madde Bulasması Kontrolü 43
 44. 44. 6 Personel 44 6.1 Eğitim Ve Yetkinlik 6.2 Personelin Erisimi Ve Hareketi 6.3 Kisisel Hijyen 6.4 Tıbbi Tarama 6.5 İs Kıyafetleri
 45. 45. Eğitim Ve Yetkinlik 45
 46. 46. Personelin Erisimi Ve Hareketi 46
 47. 47. Kisisel Hijyen 47
 48. 48. Tıbbi Tarama 48
 49. 49. İs Kıyafetleri 49
 50. 50. 50

×