Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sanks2012

871 views

Published on

Foredrag om etnisk diskriminering ved Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helse (SANKS) 31. oktober 2012.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sanks2012

 1. 1. Følelsen av å være hatet Pål Hivand, SANKS 2012tirsdag 30. oktober 12
 2. 2. Jeg er Pål Hivand Pål Hivand: - konsulent og kommunikasjonsrådgiver i Finnmark plankontor - samfunnsdebattant, skribent og blogger - arbeidet med og skrevet om samiske spørsmål i 20 år Mobil: 932 46 605 Epost: ph@finnmarkplankontor.no www.hivand.no www.finnmarkplankontor.notirsdag 30. oktober 12
 3. 3. Samisk offentlighet 3tirsdag 30. oktober 12
 4. 4. Er det hat? 4tirsdag 30. oktober 12
 5. 5. Å måle en skalle 5tirsdag 30. oktober 12
 6. 6. er en fortelling 6tirsdag 30. oktober 12
 7. 7. ...om annerledeshet 7tirsdag 30. oktober 12
 8. 8. Samiske arketyper «Samisk åndsliv og kultur er noe som ikke finnes. Hele folkets egenart og begavelse peker ikke i den retning.» Parlamentarisk skolekommisjon, 1924. «Det er derfor utvilsomt Lapperne, som i disse Distrikter har trængt sig ind paa den jorddyrkende Befolkning og seinere været denne til stor sjenanse.» Lappekommisjonen av 1889 8tirsdag 30. oktober 12
 9. 9. Samiske arketyper II «Jordbrugeren er under det flittige og møisommelige kultiverende Arbeide ofte paalagt stor Tyngsler og Byrder, medens Lappen, hvis Tilværelse vexler mellem Strabadser og Dovenskap, som Regel gaar ganske fri fra saadanne.» Lappekommisjonen av 1889 9tirsdag 30. oktober 12
 10. 10. I dag er mye forandret 10tirsdag 30. oktober 12
 11. 11. Snapshots fra virkeligheten 11tirsdag 30. oktober 12
 12. 12. Snapshots... II 12tirsdag 30. oktober 12
 13. 13. Snapshots... III «Hva med å etablere et eget land for samene i nord, og la samene bestemme over seg selv?» 13tirsdag 30. oktober 12
 14. 14. 14tirsdag 30. oktober 12
 15. 15. Vi vet nok nå 15tirsdag 30. oktober 12
 16. 16. Ord forandrer verdentirsdag 30. oktober 12
 17. 17. Debatt gir ingen harmoni 17tirsdag 30. oktober 12
 18. 18. Den aller tøffeste blant oss Den som diskrimineres regelmessig, vil etterhvert akseptere å bli utsatt for det. Eli Anne Nystad aksepterte det ikke. 18tirsdag 30. oktober 12
 19. 19. Reaksjonene 19tirsdag 30. oktober 12
 20. 20. Reaksjonene II 20tirsdag 30. oktober 12
 21. 21. Den samiske tausheten? 21tirsdag 30. oktober 12
 22. 22. Hat virker Hat virker best på den som må stå alene mot det. 22tirsdag 30. oktober 12
 23. 23. Taushet virker også Aksepterer vi diskriminering, fordi vi er vant til det? Opplever vi mer diskriminering fordi vi forventer det? 23tirsdag 30. oktober 12
 24. 24. Skjøre og hårsåre, altså? 24tirsdag 30. oktober 12
 25. 25. Mer debatt, takk. 25tirsdag 30. oktober 12
 26. 26. Vern om dine helter Eli Anne Nystad er en samisk superhelt. Hun nektet å være et offer. Hun nektet å la seg diskriminere. Hun nektet å være taus. 26tirsdag 30. oktober 12
 27. 27. Takk for oppmerksomheten. Eli Anne Nystad er en samisk superhelt. Hun nektet å være et offer. Hun nektet å la seg diskriminere. Hun nektet å være taus. 27tirsdag 30. oktober 12
 28. 28. Dessuten... I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk. FNs barnekonvensjon, art. 30 28tirsdag 30. oktober 12

×