SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Yksilölliset kohtalot ‒
yhtenäiset oikeudet
Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
myös työkyvyttömyysasioissa.
Esityksen ovat tuottaneet yhteistyössä Finanssiala ry,
Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja
Vakuutuskeskus
Vakuutuslääkäri ei sooloile
Vakuutuslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka huolehtii
siitä, että korvaus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksissä täyttyvät laissa
asetetut etuuden tai korvauksen kriteerit.
• Vakuutusyhtiöt ja muut vakuutuslaitokset ovat lain
toimeenpanijoita. Lainsäätäjä määrittelee sen, mitä lakisääteisistä
vakuutuksista korvataan. Työeläke- ja työtapaturmavakuutuksessa
työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli.
• Vakuutuslääkärijärjestelmä perattiin vuonna 2014 laaja-alaisesti.
Myös potilasjärjestöt olivat työssä mukana. Järjestelmä on
lähtökohdiltaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen.
• On ymmärrettävää, että asiakas on pettynyt, jos laissa säädetyt
kriteerit eivät omalla kohdalla täyty.
HOITAVA LÄÄKÄRI
Kuvaa potilaan tilanteen vakuutuslaitoksessa
tehtävän päätöksen pohjaksi.
• Tutkii potilaan
• Arvioi potilaan toimintakykyä
• Tekee diagnoosin
• Antaa hoidon
• Seuraa paranemista
• Laatii lausunnon
vakuutuslaitoksessa tehtävän
päätöksen pohjaksi.
• Perehtyy hoitavien lääkäreiden välillä
ristiriitaisiinkin lausuntoihin.
• Varmistaa, että potilas on tutkittu
asianmukaisesti.
• Varmistaa, että kaikkia hakijoita kohdellaan
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
• Arvioi, millaiseen työhön hakijan jäljellä oleva
työkyky riittää tai ei riitä.
• Antaa työkyvyttömyydestä tehtävää päätöstä
varten lääketieteelliset perustelut.
Hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin rooliero
VAKUUTUSLÄÄKÄRI
Arvioi, täyttääkö hoitavan lääkärin kuvaus
lain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen tai
korvauksen kriteerit.
Yhdenvertainen kohtelu
tilanteesta riippumatta
Joka vuosi yli 60 000 ihmistä
korvausten tai eläkkeen piiriin
n. 20 000 yli 40 000
työkyvyttömyys-
eläkkeelle
saa korvausta tai
eläkettä tapaturman
tai liikennevahingon
perusteella
Jokainen tapaus on omanlaisensa. Yhteistä
niille on, että eläke- ja korvauspäätökset on
tehty lain, oikeuskäytännön ja yhdenvertaisen
linjan mukaan.
Päätösprosessi on selkeä ja tarkoin säädelty.
Hoitava lääkäri kirjoittaa
lausunnon
A.Virtasen
terveydentilasta.
A.Virtanen tekee hakemuksen
vakuutuslaitokselle tai ilmoituksen
työnantajalle.
Päätös syntyy vakuutuslääkärin,
ratkaisu- ja kuntoutusasiantunti-
joiden sekä juristien yhteistyönä.
A.Virtanen saa
vakuutuslaitok-
selta kirjallisen
päätöksen.
Vakuutuslääkäri ei tee päätöstä
Näin A.Virtasen etuus- tai korvaushakemus etenee
A.Virtanen on
tyytyväinen
päätökseen.
A. Virtanen valittaa
päätöksestä
TAI tekee uuden
hakemuksen.
Vakuutuslaitos selvittää
A.Virtasen oikeuden
etuuteen tai korvaukseen.
Johtopäätös ja näyttö menevät usein sekaisin.
”Potilas on työkyvytön” on johtopäätös, mutta
keskeistä on sen taustalla oleva näyttö.
Johtopäätöksen toistaminen eri tahoilta (hoitava
lääkäri, potilas itse) ei korvaa lääketieteellistä näyttöä.
- Jyrki Elo HS 26.9.2017 // Kelan asiantuntijalääkäri
Miksi vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta?
Työkyky on juridinen
käsite, ei lääketie-
teellinen.
Työkykyä voi olla
jäljellä, vaikka
terveys olisi
heikentynyt.
Vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta, koska
etuuspäätös perustuu aina objektiivisiin
lääketieteellisiin löydöksiin. Ne pystytään
esittämään kattavasti kirjallisissa
lausunnoissa. Löydösten suullinen
toistaminen ei vaikuttaisi ratkaisuun.
Vakuutuslääkärijärjestelmää
uudistettiin hiljattain sosiaali- ja
terveysministeriön johdolla.
Kehityskohteita linjaamassa olivat myös
potilasjärjestöt ja vakuutusasioissa
ongelmia näkevät ryhmät.
Järjestelmää on uudistettu
- keskustelua jatkettava
Jatkoksi tarvitaan neuvottelukunta
kehittämään järjestelmää edelleen.
Yksi kehityskohde on esim. se, että
vakuutuslääketiede saadaan liitettyä
nykyistä paremmin lääkäreiden
koulutukseen.
Jos kaikki työkyvyttömyyseläkehakemukset hyväksyttäisiin…
Muutos korottaisi TyEL-maksua noin
1,8 %-yksikköä 2030 mennessä.
Vaikutus palkansaajan ja työnantajan
kustannuksiin on merkittävä.
720 €
Lähde: ETK
*keskivertopalkansaaja
Työkyvyttömyyseläkkeen
saajien määrä kasvaisi
10 vuodessa.
yli 50 000
henkilöllä
nykytasoon
verrattuna
lisäkustannus
vuodessa
työntekijälle* ja
työnantajalle
yhteensä
Valtaosa hakemuksista hyväksytään
Työeläkevakuutus
22 900 hakemusta
72 %
hyväksyttiin
Työeläkeasioiden
muutoksen-
hakulautakunta
Valitus- ja
hakemusasioita 5 271
Noin 11% valituksista
muuttuu muutoksen-
hakijan eduksi
Työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus:
128 000 hakemusta
Tapaturma-
asioiden
muutoksenhaku-
lautakunta
Valituksia 4460
Noin 12% valituksista
päätös muuttui
94 %
hyväksyttiin
Vakuutusoikeus
• Ratkaisuja
työeläkeasioissa
1 035, joista muuttui
noin 20 %
• Ratkaisuja
tapaturma-asioissa
745, joista muuttui
noin 10 %
Luvut 2016
Tietoa
kansalaisille
www.vakuutuskorvaukset.fi
Esityksen ovat tuottaneet yhteistyössä Finanssiala ry,
Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja
Vakuutuskeskus

More Related Content

Similar to Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017

Tahdonilmaisut
TahdonilmaisutTahdonilmaisut
TahdonilmaisutTHL
 
Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016THL
 
Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.THL
 
Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon
Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoonMiten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon
Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoonTyöterveyslaitos
 
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014Eläketurvakeskus
 
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihinMuutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihinKela
 
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihinMuutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihinKela
 
Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...
Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...
Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Työterveyslaitos
 
Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...
Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...
Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelySairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelyKela
 
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettelyEsittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettelyKela
 

Similar to Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017 (13)

Tahdonilmaisut
TahdonilmaisutTahdonilmaisut
Tahdonilmaisut
 
Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016
 
Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.
 
Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon
Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoonMiten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon
Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon
 
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014Olipa kerran vakuutuslääkäri  niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014
 
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihinMuutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeita koskeviin soveltamiskäytäntöihin
 
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihinMuutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihin
Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihin
 
Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...
Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...
Hannu Valtonen: Täydentävät sairauskuluvakuutukset: Kuluttajien käyttäytymine...
 
Tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistui
Tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistuiTapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistui
Tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistui
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
 
Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...
Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...
Liisa Hämeen-Anttila: Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutokse...
 
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelySairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
 
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettelyEsittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatFinanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFinanssiala ry - Finance Finland
 
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Finanssiala ry - Finance Finland
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
 
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
 
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
 
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
 
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
 

Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017

 • 1. Yksilölliset kohtalot ‒ yhtenäiset oikeudet Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa. Esityksen ovat tuottaneet yhteistyössä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja Vakuutuskeskus
 • 2. Vakuutuslääkäri ei sooloile Vakuutuslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka huolehtii siitä, että korvaus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksissä täyttyvät laissa asetetut etuuden tai korvauksen kriteerit. • Vakuutusyhtiöt ja muut vakuutuslaitokset ovat lain toimeenpanijoita. Lainsäätäjä määrittelee sen, mitä lakisääteisistä vakuutuksista korvataan. Työeläke- ja työtapaturmavakuutuksessa työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli. • Vakuutuslääkärijärjestelmä perattiin vuonna 2014 laaja-alaisesti. Myös potilasjärjestöt olivat työssä mukana. Järjestelmä on lähtökohdiltaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen. • On ymmärrettävää, että asiakas on pettynyt, jos laissa säädetyt kriteerit eivät omalla kohdalla täyty.
 • 3. HOITAVA LÄÄKÄRI Kuvaa potilaan tilanteen vakuutuslaitoksessa tehtävän päätöksen pohjaksi. • Tutkii potilaan • Arvioi potilaan toimintakykyä • Tekee diagnoosin • Antaa hoidon • Seuraa paranemista • Laatii lausunnon vakuutuslaitoksessa tehtävän päätöksen pohjaksi. • Perehtyy hoitavien lääkäreiden välillä ristiriitaisiinkin lausuntoihin. • Varmistaa, että potilas on tutkittu asianmukaisesti. • Varmistaa, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. • Arvioi, millaiseen työhön hakijan jäljellä oleva työkyky riittää tai ei riitä. • Antaa työkyvyttömyydestä tehtävää päätöstä varten lääketieteelliset perustelut. Hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin rooliero VAKUUTUSLÄÄKÄRI Arvioi, täyttääkö hoitavan lääkärin kuvaus lain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen tai korvauksen kriteerit.
 • 4. Yhdenvertainen kohtelu tilanteesta riippumatta Joka vuosi yli 60 000 ihmistä korvausten tai eläkkeen piiriin n. 20 000 yli 40 000 työkyvyttömyys- eläkkeelle saa korvausta tai eläkettä tapaturman tai liikennevahingon perusteella Jokainen tapaus on omanlaisensa. Yhteistä niille on, että eläke- ja korvauspäätökset on tehty lain, oikeuskäytännön ja yhdenvertaisen linjan mukaan. Päätösprosessi on selkeä ja tarkoin säädelty.
 • 5. Hoitava lääkäri kirjoittaa lausunnon A.Virtasen terveydentilasta. A.Virtanen tekee hakemuksen vakuutuslaitokselle tai ilmoituksen työnantajalle. Päätös syntyy vakuutuslääkärin, ratkaisu- ja kuntoutusasiantunti- joiden sekä juristien yhteistyönä. A.Virtanen saa vakuutuslaitok- selta kirjallisen päätöksen. Vakuutuslääkäri ei tee päätöstä Näin A.Virtasen etuus- tai korvaushakemus etenee A.Virtanen on tyytyväinen päätökseen. A. Virtanen valittaa päätöksestä TAI tekee uuden hakemuksen. Vakuutuslaitos selvittää A.Virtasen oikeuden etuuteen tai korvaukseen.
 • 6. Johtopäätös ja näyttö menevät usein sekaisin. ”Potilas on työkyvytön” on johtopäätös, mutta keskeistä on sen taustalla oleva näyttö. Johtopäätöksen toistaminen eri tahoilta (hoitava lääkäri, potilas itse) ei korvaa lääketieteellistä näyttöä. - Jyrki Elo HS 26.9.2017 // Kelan asiantuntijalääkäri
 • 7. Miksi vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta? Työkyky on juridinen käsite, ei lääketie- teellinen. Työkykyä voi olla jäljellä, vaikka terveys olisi heikentynyt. Vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta, koska etuuspäätös perustuu aina objektiivisiin lääketieteellisiin löydöksiin. Ne pystytään esittämään kattavasti kirjallisissa lausunnoissa. Löydösten suullinen toistaminen ei vaikuttaisi ratkaisuun.
 • 8. Vakuutuslääkärijärjestelmää uudistettiin hiljattain sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Kehityskohteita linjaamassa olivat myös potilasjärjestöt ja vakuutusasioissa ongelmia näkevät ryhmät. Järjestelmää on uudistettu - keskustelua jatkettava Jatkoksi tarvitaan neuvottelukunta kehittämään järjestelmää edelleen. Yksi kehityskohde on esim. se, että vakuutuslääketiede saadaan liitettyä nykyistä paremmin lääkäreiden koulutukseen.
 • 9. Jos kaikki työkyvyttömyyseläkehakemukset hyväksyttäisiin… Muutos korottaisi TyEL-maksua noin 1,8 %-yksikköä 2030 mennessä. Vaikutus palkansaajan ja työnantajan kustannuksiin on merkittävä. 720 € Lähde: ETK *keskivertopalkansaaja Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä kasvaisi 10 vuodessa. yli 50 000 henkilöllä nykytasoon verrattuna lisäkustannus vuodessa työntekijälle* ja työnantajalle yhteensä
 • 10. Valtaosa hakemuksista hyväksytään Työeläkevakuutus 22 900 hakemusta 72 % hyväksyttiin Työeläkeasioiden muutoksen- hakulautakunta Valitus- ja hakemusasioita 5 271 Noin 11% valituksista muuttuu muutoksen- hakijan eduksi Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: 128 000 hakemusta Tapaturma- asioiden muutoksenhaku- lautakunta Valituksia 4460 Noin 12% valituksista päätös muuttui 94 % hyväksyttiin Vakuutusoikeus • Ratkaisuja työeläkeasioissa 1 035, joista muuttui noin 20 % • Ratkaisuja tapaturma-asioissa 745, joista muuttui noin 10 % Luvut 2016
 • 11. Tietoa kansalaisille www.vakuutuskorvaukset.fi Esityksen ovat tuottaneet yhteistyössä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja Vakuutuskeskus