Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educación secundaria de adultos 2 (3º eso)

412 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Educación secundaria de adultos 2 (3º eso)

 1. 1. Educación Secundaria Adultos 1 <ul><li>Docente </li><ul><li>Xoán Carlos Garrido </li></ul></ul><ul><li>internet
 2. 2. Medios audiovisuais
 3. 3. Moodle
 4. 4. Libro de texto
 5. 5. Vídeos
 6. 6. Textos dos autores
 7. 7. Recursos
 8. 8. Actividades </li></ul>
 9. 9. Programa: ESA2 (Bloque 3) <ul><li>1. O mundo da II Guerra Mundial até hoxe </li><ul><li>Secuelas demográficas, económicas, ideolóxicas e políticas da II G.M.
 10. 10. División en bloques
 11. 11. ONU
 12. 12. Guerra Fría
 13. 13. Nova orde internacional </li></ul><li>2. O Estado Español desde a Guerra Civil até hoxe </li><ul><li>Período franquista
 14. 14. A transición
 15. 15. A Constitución Española de 1978
 16. 16. A Comunidade Autónoma de Galiza
 17. 17. Os gobernos existentes até hoxe </li></ul></ul><ul><li>3. As relacións norte-sur </li><ul><li>A descolonización
 18. 18. Os países non alienados
 19. 19. Os países subdesenvolvidos
 20. 20. A Europa do Leste
 21. 21. A Unión Europea </li></ul><li>4. A sociedade actual </li><ul><li>Os movementos sociais
 22. 22. Os conflitos
 23. 23. Os medios de comunicación
 24. 24. Avances científicos e tecnolóxicos </li></ul></ul>
 25. 25. As consecuencias demográficas da II Guerra Mundial <ul><li>Demográficas: </li><ul><li>55 millóns de mortos
 26. 26. 35 millóns de feridos </li></ul></ul><ul><li>Exterminio de minorías (xudeus, xitanos, etc...)
 27. 27. Desprazamento étnico, etc... </li></ul>Pirámide de poboación en Berlín no 1945
 28. 28. As consecuencias xeopolíticas da II Guerra Mundial Europa 1933 Europa 1945
 29. 29. Conferencias Internacionais <ul><li>Ialta – 1945 (URSS) </li><ul><li>Reparto territorial europeo </li></ul><li>Postdam – 1945 (Alemaña) </li><ul><li>División Alemaña
 30. 30. Berlín, a capital
 31. 31. Tanxer recuperaríase das mans do Estado Español
 32. 32. Exclusión do Estado Español
 33. 33. Xuízo aos criminais de guerra nazis </li></ul><li>San Francisco – 1945 (EEUU) </li><ul><li>Fundación da ONU </li></ul><li>París - 1946 </li><ul><li>Tratado de Paz </li></ul></ul>
 34. 34. Derrota Alemaña, Italia e os seus aliados <ul><li>Desnazificación e fragmentación de Alemaña
 35. 35. Anexións da URSS
 36. 36. Francia recupero o anexionado na 1ª Guerra mundial
 37. 37. Illamento do Estado Español </li></ul>
 38. 38. Consecuencias económicas da II Guerra Mundial <ul><li>Devastación das infraestruturas </li><ul><li>Industrias
 39. 39. Vivenda
 40. 40. Servizos públicos
 41. 41. Pontes e estradas, etc. </li></ul><li>Gastos de guerra </li><ul><li>Armamento
 42. 42. Mantemento dos exércitos
 43. 43. Desvío de enerxía e abastecementos </li></ul></ul><ul><li>Economías doutros países emerxentes que non participaron na guerra se viron favorecidas (Arxentina, Brasil, etc.)
 44. 44. EEUU pasa a ser a principal potencia económica mundial
 45. 45. Plan Marshall </li></ul>
 46. 46. Consecuencias ideolóxicas <ul><li>Ilegalización das ideoloxías fascistas
 47. 47. Pacifismo
 48. 48. Dereitos humanos </li></ul><ul><li>Tribunal Internacional de Nüremberg </li><ul><li>Crimes de guerra
 49. 49. Crimes contra a humanidade </li></ul></ul>
 50. 50. O mundo dividido en dous bloques: 1947-1991
 51. 51. Bloque Capitalista (EEUU)
 52. 52. Presupostos ideolóxicos do capitalismo <ul><li>Democracia liberal
 53. 53. Pluripartidismo
 54. 54. Dereitos individuais
 55. 55. Liberdade de empresa
 56. 56. Propiedade privada
 57. 57. Non intervención do Estado na economía
 58. 58. Non limitación á expansión das grandes empresas multinacionais </li></ul>
 59. 59. Bloque Socialista (URSS) <ul><li>Telón de aceiro
 60. 60. Muro de Berlín
 61. 61. Pacto de Varsovia
 62. 62. COMECON </li></ul>
 63. 63. Presupostos ideolóxicos socialistas <ul><li>Propiedade colectiva dos medios de produción
 64. 64. Democracia directa
 65. 65. Servizos públicos </li><ul><li>Ensino
 66. 66. Sanidade
 67. 67. Transportes, etc... </li></ul><li>Internacionalismo </li></ul>
 68. 68. Organización das Nacións Unidas (ONU) <ul><li>Conferencia de San Francisco (1945) apróbase a Carta constitutiva da ONU
 69. 69. Obxectivos primordiais </li><ul><li>Arranxo dos conflitos por medios pacíficos
 70. 70. Renuncia ao emprego da forza e á inxerencia nos asuntos internos dos diferentes Estados
 71. 71. Respecto ao dereitos de autodeterminación dos pobos
 72. 72. Cooperación internacional económica, cultural e humanitaria
 73. 73. Defensa dos Dereitos Humanos
 74. 74. Fomentos do progreso económico e social dos pobos </li></ul><li>Declaración dos Dereitos Humanos (1948)
 75. 75. Cascos Azuis </li><ul><li>Forza multinacional de pacificación </li></ul></ul>
 76. 76. Funcionamento da ONU Asemblea Xeral: 1 representante de cada país, un voto por país, Sede en Nova York. Elixe por 5 anos Consello Económico e Social 36 membros Propostas de Cooperación Consello de Seguridade 5 membros fixos (EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido e China) con dereito a veto 10 membros non permanentes Elixe por 2 anos Elixe Secretario Xeral da ONU
 77. 77. A Guerra Fría <ul><li>Etapas do conflito </li><ul><li>1947-1950 (Distanciamento)
 78. 78. 1950 (Primeiro conflito armado: Corea)
 79. 79. A estabilización bélica (1953-1962)
 80. 80. Múltiples enfrontamentos e máxima tensión (1956-1962)
 81. 81. Acordos de desarme e guerras locais (1962-75)
 82. 82. Distensión (1975-1985)
 83. 83. Remate da guerra fría (1985-1991) </li></ul></ul>
 84. 84. Unha nova orde internacional: Remate da guerra fría <ul><li>Reunificación de Alemaña
 85. 85. Modificación das fronteiras e do mapa
 86. 86. Consolidación da Unión Europea
 87. 87. Papel hexemónico dos EEUU </li></ul>

×