08 Descartes e o racionalismo

335 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

08 Descartes e o racionalismo

 1. 1. Filosofía modernaRacionalistas:Descartes,Spinoza eLeibniz.Empirismobritánico:FrancisBacon,Locke,Berkeley eHumel.
 2. 2. División relixiosa de EuropaReforma protestante Contrarreforma Lutero Concilio de Trento Calvino Santa Inquisición Zuglio Guerra dos 30 anos
 3. 3. Mapa relixioso de Europa
 4. 4. Monarquía AbsolutaUnifícanse os territorios, coas súas diferentes linguas, leis, tradicións, baixo un mesmo goberno unipersoal.O rei somete o poder dos nobres até reducirse ao do resto dos súbditos.
 5. 5. A época dos descubrimentosXeografía Astronomía Inventos América Pléiades Pólvora Volta ao Sol e lúa Imprenta mundo imperfectos
 6. 6. RacionalismoO métodoTª do Coñecemento Unidade da razón Imnatismo: Autosuficiencia Coñecer as ideas Correspondencia Ideas- Obxectos Deus como garanteSubstancialismo
 7. 7. Descartes 1596-1650 Formación escolástica Oficio das armas Viaxes constantes Preferencia por Holanda Mantense no catolicismo Morre en Suecia
 8. 8. Unificación do saberUn método Moral Demais Principios provisional ciencias a partir da Regras metafísica
 9. 9. Árbore da cienciaRamas: As demais ciencias Medicina Mecánica Moral, etc.Tronco: FísicaRaíces: A metafísica
 10. 10. MétodoMomento indutivo Evidencia: Aceptar como verdadeiro só o que se presenta ao meu entendemento con tanta claridade e distinción que non caiba poñelo en dúbida Claridade: Non escura senón diáfana. Distinción: Non confusa senón ben diferenciada.Momento dedutivo Análise: Dividir cada unha das dificultades que examinamos en tantas partes como sexa posíbel para mellor resolvelas. Síntese: Conducir ordenadamente os pensamentos comezando polo máis simple para subir pouco a pouco ata os máis complexos. Comprobacións: Realizar de todo enumeracións tan completas e revisións xerais que poidamos estar seguros de non esquecer nada, revisar constantemente a cadea dedutiva de forma que esteamos seguros de non omitir nada
 11. 11. Que podemos coñecer?Eu Deus Mundo
 12. 12. EuDúbida metódica Punto de partida Desconfiar dos sentidos Desconfiar do pensamento Dubidar de todo menos de que hai un suxeito dubitativo (que pensa e sente) Cogito ergo sum
 13. 13. Deus Argumento baseado naIdeas adventicias causalidade aplicada á idea de Deus. A idea dun ser InfinitoIdeas facticias require unha causa infinita (cousa que non son) que a produza.Ideas innatas Argumento da continxencia (finitude do meu Eu). Eu son finito e imperfecto. É, pois, evidente que non me creei a min mesmo e que debeu crearme (e conservarme na existencia) un ser que ten todas as perfeccións cuxa idea eu posúo. Argumento ontolóxico de Anselmo de Aosta. Deus é un ser perfecto; existir é unha perfección; logo Deus ha de existir.
 14. 14. Crítica ás demostración da existencia de DeusA perfección é gradual e non precisa do perfecto en canto tal.Algo menos perfecto pode xerar algo máis perfecto.A idea de Deus non é innata senón que procede da tradición.Descartes basea as súas probas no principio de causalidade. Este principio que pasa a ser posto en dúbida por Hume.Dicir teño a idea do ser perfecto, non quere dicir que se teña dito ser, e esa idea non pode ser infinita porque non collería no noso interior.Pierre Gassendi e Kant cuestionaron que a existencia fose unha perfección.
 15. 15. MundoDeus é o único garante O mundo está de que o mundo constituído por: existe, que non é un Extensión. engano. Movemento.
 16. 16. SubstanciasSubstancia: Aquilo Atributos: Aquilo polo Modos: As distintas que existe de tal cal unha substancia figuras que ese xeito que non se distingue atributo pode necesita de doutras e é adquirir. ningunha outra pensada por si cousa para existir mesma agás de si mesmaRes extensa Res cogitans Res infinita Creada Creada Increada Atributo: Extensión Atributo: Pensamento Modos: o pensamento, o Primeira, Modo: a figura e o entendemento, a completa e movemento memoria, a perfecta. imaxinación, os sentidos, a vontade
 17. 17. AntropoloxíaAlma (substancia pensante) Vontade libreCorpo (substancia extensa) Mecánico Sometido as determinación físicas
 18. 18. FísicaDedución: Mecanicismo Leis da natureza A experiencia Divisibilidade Lei de inercia vale para Non baleiro Repouso e comprobar as Non existen movemento deducións cualidades secundarias
 19. 19. Baruch Espinosa 1632-1677Xudeu de orixe portugués (galego?)A familia vai a Holanda fuxindo das persecucións relixiosasFoi expulsado da comunidade xudía polas súas afirmacións sobre Deus (panteísta).Publica: Principios de Filosofía Cartesiana Breve Tratado, Tratado sobre a reforma do entendemento Tratado Teolóxico-político Ética demostrada segundo a orde xeométrica
 20. 20. Influencia cartesiana Confianza na razón para librarnos dos enganos dos sentidos Preocupación polo método Defensa da dedución matemática, o real éO problema da racional. comunicación das Conceptos centrais: substancias: Substancia, atributo, Malebranche modo ou paixón.
 21. 21. Metafísica: Todo é Deus Unha substancia non pode crear outra substancia Deus e Natureza son dous xeitos deDeus sivi natura chamarlle ao mesmo Natura naturans Ráchase o dualismo Deus, causa libre infinito/finito Natura naturata Creado/increado Mundo non alleo a Deus pensamento/corpo,
 22. 22. AntropoloxíaAtributos: Pensamento, O ser humano non é algo Extensión e Infinitos separado ou alleo a descoñecidos Deus.Modos: Determinacións A esencia humana son dos atributos. modos dos atributos de Deus (extensión e pensamento) En Teoría o erro é desconectarse de Deus En Ética o mal é desconectarse de Deus
 23. 23. ÉticaLiberdade e responsabilidadeConatus: A tendencia de todo a conservar o seu ser e impedir a súa aniquilación.Paixóns: Afeccións do Escravo cando pechado na súa imaxinación, illa cada un dos corpo capaces de obxectos. incrementar ou Libre cando comprende, tamén as diminuír a capacidade paixóns, e por tanto é capaz a de actuar. actuar independentemente delas.
 24. 24. PolíticaPacto social: Estado forte Garantir os dereitos individuaisDemocracia: A razón é mais doado que trunfe nunha asemblea numerosa que nun individuo.
 25. 25. Leibniz 1646-1716 Alemán preocupado pola federación dos diferentes Estados xermánicos. Diplomático e matemático. Tenta desenvolver unha lóxica que axude ao razoamento correcto.
 26. 26. A verdadeVerdades de feito: Identidade: Toda cousa é Derivadas da experiencia o que é.Verdades de razón: Non contradición: O que Independentes da experiencia é A non pode ser non A Razón suficiente: Nada acontece sen razón Identidade dos indiscerníbeis: Non pode existir dous seres indiscerníbeis.
 27. 27. MónadasCada ser é intrinsecamente singular, a esencia é absolutamente individual.Hai tantas substancias como seresAs mónadas son as substancias individuaisO mundo é un agregado de mónadas
 28. 28. Deus, a liberdade e o mal Deus: É diferente dos outros seres creados. 1º Mal metafísico O mal: Pode servir para conseguir un ben superior. Mellor dos mundos posíbeis.

×