01 historia da filosofia as orixes da filosofia

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 historia da filosofia as orixes da filosofia

 1. 1. Filosofía Antiga● As orixes da filosofía. ● * O paso do mito ao logos. ● * Os primeiros intentos de explicación racional: os presocráticos.● Sócrates e Platón. – * A ilustración ateniense: os sofistas e Sócrates. – * Realidade e coñecemento desde a teoría das ideas. – * O ser humano e a sociedade.● Aristóteles. – * A teoría da natureza. * A ética e a política.● Período helenístico e as escolas helenísticas.
 2. 2. As orixes da filosofía: Do Mito ao Logos● Mito: Conxunto de narracións ● LOGOS: Argumentación para tradicionais acerca do mundo convencer a interlocutores en base ao peso dos razoamentos. É un que se transmiten de xeración pensamento abstracto e racional. en xeración. (fe, obediencia a Está inacabado, serve de medio tradición e á autoridade, exclúe de comunicación entre grupos aos grupos alleos á súa humanos con diversas tradicións culturais. Significado: linguaxe, é sempre completo e invariable) ● Lei: Fronte a arbitrariedade. Leis de Dracón e Solón. ● Palabra: Publicidade, comunicación, compromiso. ● Razón: Argumentación racional para entenderse. Dedución lóxica e necesidade e universalidade das súas conclusións.
 3. 3. A racionalidade dos mitos
 4. 4. Un logos que se apoia en mitos ● Leis que favorecen ao grupo social que as redacta ● Palabra interpretábel ● A verdade ten un prezo, quen mellor domina a palabra gaña ● A palabra traduce os mitos a linguaxe racional
 5. 5. Por que en Grecia? - Hélade: O mar queune o intercambioeconómico. - Progresos natécnica navegación(naves de 170 en lugarde 50 remos) - Xurdimento dunhanova clase económicacomercial fronte aaristocracia nobre eguerreira.
 6. 6. Filósofos presocráticos - Perdeuse case toda a obra escrita - Temos datas imprecisas. - Periferia do mundo Helénico, novas colonias,en contacto con outras culturas.
 7. 7. Problemas fundamentais A) Concepto de natureza: (Phisis)- Xonia: Son máis ● A natureza explícase desde siempíricos, son mesma. Universo como totalidade e necesidade. Orde dinámico,chamados os físicos. (O movemento intrínseco.logos está na natureza) ● B) Busca do principio (Arché) Orixe, substrato e causa. ● C) O problema do coñecemento - Italia: Son mais (Sentidos e Pensamento) Chegar á verdade a través das aparenciasespeculativos (A de cambio constante.natureza está no logos) ● D) Monistas, Dualistas e Pluralistas.
 8. 8. Os Xonios● Tales● Anaximandro● Anaxímenes
 9. 9. Tales (Mileto – 640 a -550) - A terra é un disco plano flotando na auga. - O principio básico é a auga. - Prognosticou un eclipse. - Tales mirando aos astros cae nun Pozo (Teeteto de Platón) - Prevé unha boa colleita (Aristóteles)
 10. 10. Texto de Aristóteles sobre TalesA maioría dos que filosofaron por primeira vez creronque os únicos principios de todas as cousas son deespecie material. Pois aquilo a partir do cal existen todasas cousas, e o primeiro a partir do cal se xeran e o termoen que se corrompen, permanecendo a sustancia perocambiando nos accidentes, din que é o elemento e oprincipio das cousas que existen; por isto cren que nadase xera nin se corrompe, pois tal natureza consérvasesempre... Pois ha de haber algunha natureza, xa sexaúnica ou múltiple, da cal se xeran as demais cousas,conservándose ela. En canto ao número e a especie detal principio non todos din o mesmo, senón que Tales,iniciador de tal filosofía, di que é a auga (e por iso taménmanifestou que a terra está sobre auga).
 11. 11. Texto de Platón sobre Tales Tamén di que, dalgún xeito, as cousasinanimadas teñen alma, a partir da observacióndo imán e do ámbar. Que a auga é principio doselementos e que o cosmos está animado e cheo de démones.
 12. 12. Anaximandro (Mileto -610 a - 545) - Expuxo o seu saber porescrito “Sobre á natureza” - Nega a existencia dunúnico elemento xadeterminado. Para que daauga se derive o sólido e ogasoso é preciso o frío e ocalor. Parte do “ápeiron”. - Parte da necesariaxustiza no universo. - Concibe a evolución
 13. 13. Anaxímenes (Mileto - VI) O principio ou arché é o ar. Intanxible ademais de realidade física é principio vital. - Anaxímenes deriva a diversidade a través da menor ou maior densidade de ar.
 14. 14. Os EléatasParménidesZenón
 15. 15. Parménides (Elea -540 a - 450) ● Teoría do Ser ● Finito ● Indestrutible ● Inmutable ● Compacto● Obra: “Sobre a natureza” ● Homoxéneo Teoría do coñecemento. Indivisible● ● ● Vía da verdade ● Vía da opinión. ● Esférico● Influencia do monoteísmo de Xenófanes de Colofón. ● Eterno.
 16. 16. Zenón de Elea A frecha disparada está● Paradoxo realidade-pensamento: Inmóbil porque o tempo está ● A pluralidade esixe unha pluralidade de composto de instantes e unidades. Unidades que son nada que estea nun instante magnitudes, magnitude que poden ser se move divisibles e por tanto non hai nada que poida chamarse unidade. ● Aporía de Aquiles e a Tartaruga.
 17. 17. Heráclito (Éfeso - 544 a -483)- O lume principio e causa do devir constante.- Unidade de contrarios- O logos, a orde no caos.
 18. 18. Empédocles (Agriento - 492 a - 423)● Os catro elementos (auga, terra, lume e ar)● A mestura e o movemento mecánico forman todo o que hai.● As forzas que dinamizan o cosmos son o amor e o odio
 19. 19. Anaxágoras (Clazomene - 500 a Lansacos - 428) ● - O Pluralismo: Infinidade de elementos primarios (homeomerías) ● - A mente (nous) fai xirar o remuíño que da lugar a un mundo ordenado. ● - O sol é unha masa incandescente a lúa recibe a súa luz.
 20. 20. Atomistas: Demócrito (Abdera -460 A - 370) e Leucipo● O baleiro existe entre os átomos. É infinito e permite o movemento.● Os átomos son todos iguais e infinitos distinguíndose por forma, tamaño e posición● O movemento é eterno
 21. 21. Pitágoras e os pitagóricos

×