Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filmturisme 2010 - Destinasjonens perspektiv, Snowball

505 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filmturisme 2010 - Destinasjonens perspektiv, Snowball

 1. 1. Hvorfor satser Lillehammer-regionen på TV og film imarkedskommunikasjonen?09. Desember 2010Ove Gjesdal
 2. 2. Hvorfor kommer TV og film til oss?
 3. 3. Reiselivs- og opplevelsesnæringene- stor verdiskaping og sterke historier
 4. 4. Lillehammer– by, kommune, region, produkt og merkevare
 5. 5. Uhjulpet kjennskap-Norge:Hva forbinder dumed Lillehammer? Norge1000. Åpent spørsmål. Flere svar mulig. Base
 6. 6. Lillehammer– ekte, leken, sporty og utfordrende
 7. 7. SNOWBALLVisjon: Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser Vintersport Reiseliv og opplevelser (idrett, anlegg, arrangement) • Lillehammer-reg skal bli Europas fremste • En reise verd 365dg i året vintersportsregion på utdanning, FoU, • Dobling av verdiskapingen toppidrett, arrangement og opplevelser • 2 mill nye gjestedøgn (1+1) • Ledende kompetansesenter for nyskaping •2/3 av veksten fra internasj.m. og næringsutvikling innen sportsturisme og opplevelsesbasert reiseliv Merkevarebygging - Lillehammer Markeds- og salgsutvikling Toppidrett Produktutvikling – 6 tema Anlegg Arrangement Kompetanse – og nettverksbygging
 8. 8. Hva gjør vi for å utnytte interessen fra filmog TV?
 9. 9. Merkevare-TV Arrangement bygging
 10. 10. Merkevare-TV Arrangement bygging
 11. 11. Merkevare-TV Arrangement bygging
 12. 12. Merkevare-TV Arrangement bygging
 13. 13. Merkevare-TV Arrangement bygging
 14. 14. Hvorfor involvere reiselivet i filmprosjekter?
 15. 15. Filmsatsing – fra et reiselivsperspektiv• Bygge merkevarekjennskap og kunnskap  Skape reiselyst! Utløse salg! Sterkere opplevelser! Gjenkjøp!• Styrke markedskommunikasjonen (virale kampanjer etc)• Stolhet og engasjement i regionen• Konseptutvikling – nye opplevelser/økt verdiskaping
 16. 16. Gjester& Merkevare-opplevelser Film bygging
 17. 17. Gjester& Merkevare-opplevelser Film bygging
 18. 18. Hva gjør vi konkret i Snowball?Følger to piloter fra A til Å – Kong Curling og Lilyhammer1.Vurdering av konseptene– involvere oss eller ikke?2.Påkobling Lillehammer Turist – planlegge markedstiltak. Avgjørende!3.Finansiering og avtaler4.Oppfølging locations, logistikk, produktplassering og PR under innspilling5.Immaterielle aktiva - konseptutvikling – lansering6.”Abba strategien” – fullt trykk når serien / filmen vises7.Etterbrukseffekt
 19. 19. Kriterier & dokumentasjon
 20. 20. Film og tv må sees i en strategisk sammenheng -Vi gjør dette for å få flere gjester og økt verdiskaping

×