Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Destylarki Wytwarzanie paliw nowej generacji                  www.zielone-technologie.eu        ...
Nasza działalnośćNasza firma prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska, a wszczególności recyklingu odpadów cie...
Destylarki 9-tej generacjiBudowane przez nas destylarki 9-tej generacji mają budowę modułową, przyczym pojedynczy moduł ma...
Destylarki o wydajności 50-100 l/h, widoczne: podajnik stopionych tworzyw i katalizatora, reaktor przepływowy       ...
Destylarka elektryczna 10-tej generacji             Układy zasilania destylarki :             1. U...
CIEKŁE PALIWA NORMOWE• Ciekłe paliwa normowe należą do grupywęglowodorów i składają się tylko z dwóch rodzajówatomów...
Przygotowanie surowców produkcyjnych         dla destylarkiŁapacz bębnowy LBW               ci bę...
Łapacz bębnowy LBW z zewnętrznym napływem-                                       ...
Urządzenia do oczyszczania wody technologicznej i        płuczącej produkt - surowiecSito łukowe         ...
limakowa z modułem                  transportowym - jest stosowana do                  o...
Uniwersalne palniki do cieczy palnychUniwersalne palniki spalają ciekłe nienormowe węglowodory i węglowodany odpadowe m...
Potencjał energetyczny polskich odpadówkomunalnych w przeliczeniu na ciekłe paliwo     syntetyczne z plastików  12 ...
Redukcja kosztów Drastyczne zredukowanie kosztów eksploatacji naszych destylarek okoszty zużycia energii czyni je atrakcyj...
Kalkulacja ekonomiczna inwestycji „Recykling odpadowych tworzyw sztucznych”
Kalkulacja ekonomiczna c.d.
Chłodnica segmentowa  Istotnym elementem destylarki jest nowego typu chłodnica segmentowa o skomplikowanej budowie wewnęt...
QuickTimeᆰ oraz dekompresor                    Motion JPEG OpenDML               sネ potrz...
Widok próbek ośmiu frakcji produktupracy destylarki, czyli ekologicznych i pełnowartościowych paliw ciekłych  (alternatyw...
Produkty transformacjiNa zdjęciu przedstawione są poglądowe wyniki prób produkcji komponentów paliwowych wykonanych na de...
Wyniki badań przekształconych w naszej destylarce odpadowych         węglowodorów stałych i ciekłych - 2004 r.  ...
Wczesne wyniki badań produktów pracy naszych            destylarek - z lat 1996-2004   Dla trzech próbek: Pr....
Laboratorium Rafinerii Nafty „GLIMAR” SA                     c.d.           Dostarczone pr...
Rafineria JedliczePróbka nr 3 pochodziła z przetworzenia przepracowanych olejów motorowych.
Laboratorium Główne CPN
Destylarka jako urządzenie uniwersalneDestylarka, oprócz zdolności przetwarzania tworzyw sztucznych, ma jeszcze   osiem ...
Skład instalacji Instalacja zawiera 2 destylarki do przetwarzania odpadowych tworzyw   sztucznych na paliwo syntetyczn...
Instalacja składa się z następujących bloków:1. Układ przygotowania tworzyw.2. Układa dosuszania tworzyw.3. Transporter ta...
Mała destylarka W trakcie eksploatacji została wykonana eksperymentalna mała destylarka o  wydajności 5 l/h. Po badaniac...
Zdobyte nagrodyNasza technologia uhonorowana została  licznymi wyrazami uznania oraz   znaczącymi nagrodami. Została ...
Opinie o naszej działalnościProwadząc tego typu działalność, istotnesą dla nas opinie ważnych instytucji,których pisma otr...
Koniec                www.zielone-technologie.eu                  www.generator-hho.euZiel...
Prezentacja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja

1,452 views

Published on

Prezentacja Destylatki

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Prezentacja

 1. 1. Destylarki Wytwarzanie paliw nowej generacji www.zielone-technologie.eu www.generator-hho.euZielone Technologie info@generator-hho.eu Ul. Wodna 1 Tel. (77)- 8879– 666 48-250 Głogówek Tel. kom. 605-304-589
 2. 2. Nasza działalnośćNasza firma prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska, a wszczególności recyklingu odpadów ciekłych i stałych, przy czymrecykling ten wyspecjalizowany jest w kierunku pozyskiwaniaalternatywnych mediów energetycznych – stałych, ciekłych i gazowychalternatywnych i odnawialnych paliw ekologicznych. W tym zakresiewspółpracujemy zarówno z inwestorami, jak i z konstruktorami itechnologami. W wyniku tej współpracy zbudowana została międzyinnymi destylarka – instalacja do termokatalitycznego przetwarzaniaodpadowych tworzyw sztucznych poliolefinowych, która przetwarza teodpady na komponenty paliw i parafinę syntetyczną.
 3. 3. Destylarki 9-tej generacjiBudowane przez nas destylarki 9-tej generacji mają budowę modułową, przyczym pojedynczy moduł ma wydajność 100 l/h. Wymiary modułu : 25 m x 1m, h = 2,5 m. Waga – 1t.Każdy moduł zasilany jest w części energią elektryczną, w części zaś energiącieplną uzyskaną z gazu procesowego. Podział tych energii zastał takdokonany, że gaz procesowy w całości pokrywa zapotrzebowanie destylarki nagaz energetyczny.W zakresie zapotrzebowania na gaz energetyczny destylarka jest więcinstalacją autonomiczną.Z destylarką może współpracować także agregat prądotwórczy wyposażony wsilnik benzynowy. Tak więc i w zakresie zasilania elektrycznego, niewielkimkosztem utraty części frakcji benzynowej produktu, destylarka pracuje jakoukład autonomiczny energetycznie.
 4. 4. Destylarki o wydajności 50-100 l/h, widoczne: podajnik stopionych tworzyw i katalizatora, reaktor przepływowy (kolor srebrny), palnik gazowy (kolor czerwony), chłodnica i wyciąg spalin.
 5. 5. Destylarka elektryczna 10-tej generacji Układy zasilania destylarki : 1. Układ Elektryczny – zasila system topienia i wlewania ciekłych tworzyw do reaktora; wykorzystuje agregat prądotwórczy pracujący na frakcjach benzynowych produktu. 2. Układ Cieplny – zasila reaktor; palniki gazowe wykorzystują gaz procesowy. POBÓR ENERGII SIECIOWEJ = 0Wydajność: 200l/h
 6. 6. CIEKŁE PALIWA NORMOWE• Ciekłe paliwa normowe należą do grupywęglowodorów i składają się tylko z dwóch rodzajówatomów: węgla (C) i wodoru (H). Węgiel i wodór są materiałami palnymi i należą dogrupy paliw pierwotnych danych nam przez Naturę. nikami paliw pierwotnych. NIKI PALIW - WĘGLOWODORY• Węgiel (opony): C• Ropa: -- CH2 – CH2 – CH2 -- ...• Odpadowe tworzywa sztuczne poliolefinowe: polietyleni polipropylen: -- CH2 – CHCH – CH3.KOMPONENTY PALIW - PALIWA ALTERNATYWNEKomponentami paliw normowych lub/i samoistnymipaliwami alternatywnymi są węglowodany zawierające C,O i H, np:• oleje i tłuszcze alkohole i gliceryny woda.
 7. 7. Przygotowanie surowców produkcyjnych dla destylarkiŁapacz bębnowy LBW ci bębna filtracyjnego, urządzenie sicie łukowym.Budowa i zasada działania:W urządzeniu zamontowany jest bęben obrotowy z sitaszczelinowego, perforowanego lub tkanego, obracający się wokółnachylonej do poziomu osi. Bęben obraca się na podpierających gokółkach i napędzany jest silnikiem elektrycznym z reduktorem przezprzekładnie zębatą ci stałych za pomocą spirali Łapacz bębnowy z napływem wewnętrznym rednio na bęben. To rozwiązanie pomaga nasamooczyszczanie się sita.
 8. 8. Łapacz bębnowy LBW z zewnętrznym napływem- ̨. Budowa i zasada działania: napływową , omywają powierzchnię obracającego się bębna szczelinowego, ułożyskowanego obustronnie na ramie wanny. Napęd łapacza stanowi motoreduktor. Struga cieczy, po oddzieleniu cząstek stałych na zewnętrznej powierzchni bębna, przepływa przez szczeliny do jego wnętrza, a wypływając na zewnątrz omywa szczeliny z odwrotnej strony. Daje to pozytywny efekt samooczyszczania się szczelin sita bębnowego. Cząstki stałe przylegające do powierzchni obracającego się bębna, zostają oddzielone przez nóż ci skrzyni korpusu łapacza bębnowego, a następnie odprowadzana grawitacyjnie do instalacji odpływowej.Łapacz bębnowy z napływem zewnętrznym
 9. 9. Urządzenia do oczyszczania wody technologicznej i płuczącej produkt - surowiecSito łukowe ci0,3 mm.Budowa i zasada działania: ̨ komoryrozprężnej. Zanieczyszczenia osiadają nasicie, skąd grawitacyjnie zsuwają się wkierunku zsuwni. Urządzenie w wersji bezukładu automatycznego mycia wymagaokresowego ręcznego czyszczenia.Stosowane powszechnie w podczyszczaniuwody technologicznej transportowej ipłuczącej surowiec produkcyjny. Sito łukowe
 10. 10. limakowa z modułem transportowym - jest stosowana do odwodnienia wsadu (surowców produkcyjnych) w układach z łapaczem zewnętrznym lub wewnętrznym, jak również z sitem łukowym. Budowa i zasada pracy: limak prasujący obracający się w stożkowym sicie szczelinowym. cem kołnierzowym do zewnętrznej instalacji. Prasa posiada własny układ kontrolujący stan napełnienia kosza zasypowego oraz automatycznie działający układ mycia sita. limakiem prasujący moduł transportowy.limakowa z modułem transportowym
 11. 11. Uniwersalne palniki do cieczy palnychUniwersalne palniki spalają ciekłe nienormowe węglowodory i węglowodany odpadowe mineralne i organiczne oraz uzdatnione do paliw odnawialnych lub/i alternatywnych. Moce od 9 do 500 kW
 12. 12. Potencjał energetyczny polskich odpadówkomunalnych w przeliczeniu na ciekłe paliwo syntetyczne z plastików 12 mln ton odpadów komunalnych rocznie to: 1 mln ton odpadowych tworzyw sztucznych, czyli: 0,8 mln ton paliwa syntetycznego, co daje: 10 000 GWh energii, co odpowiada całorocznej mocy cieplnej 5 GW i mocy elektrycznej 1,8 GW
 13. 13. Redukcja kosztów Drastyczne zredukowanie kosztów eksploatacji naszych destylarek okoszty zużycia energii czyni je atrakcyjnymi ekonomicznie, nawet przy niewielkich wydajnościach. Poza tym w reaktorze przepływowym występuje automatyczne wprowadzanie świeżego i automatyczne wygarnianie zużytego katalizatora, który dalej podlega regeneracji. Również to rozwiązanie obniża koszty eksploatacji destylarki w zakresie gospodarowania katalizatorem, gdyż w dłuższym okresie czasu krąży on w obiegu zamkniętym.
 14. 14. Kalkulacja ekonomiczna inwestycji „Recykling odpadowych tworzyw sztucznych”
 15. 15. Kalkulacja ekonomiczna c.d.
 16. 16. Chłodnica segmentowa Istotnym elementem destylarki jest nowego typu chłodnica segmentowa o skomplikowanej budowie wewnętrznej, w której wykorzystuje się zjawisko frakcjonowania kondensacyjnego.Chłodnice tego typu umożliwiają odbiór ośmiu frakcji produktu, które można zestawiać w dowolne kombinacje tych frakcji, w zależności od potrzeb i przeznaczenia. Rozdział produktu na frakcje nie wymaga przy tym budowy kolumny destylacyjnej.
 17. 17. QuickTimeᆰ oraz dekompresor Motion JPEG OpenDML sネ potrzebne, by obejrzeヘ ten obrazek.Nasze opatentowane chłodnice segmentowe (dwa ciągi chłodnicze) zainstalowano w dwóch z sześciu niesprawnych dużych destylarkach w Bytowie na Pomorzu celem usprawnienia ich pracy.
 18. 18. Widok próbek ośmiu frakcji produktupracy destylarki, czyli ekologicznych i pełnowartościowych paliw ciekłych (alternatywnych źródeł energii)pozyskanych z odpadowych tworzyw sztucznych:1. Próbka frakcji benzyny lekkiej2. Próbka frakcji benzyny3. Próbka frakcji benzyny ciężkiej4. Próbka frakcji oleju lekkiego5. Próbka frakcji olejowej6. Próbka frakcji oleju ciężkiego7. Próbka frakcji parafiny miękkiej8. Próbka frakcji parafiny stałej
 19. 19. Produkty transformacjiNa zdjęciu przedstawione są poglądowe wyniki prób produkcji komponentów paliwowych wykonanych na destylarce z odpadowych tworzyw sztucznych zmieszanych z olejem popirolitycznym pochodzącym z pirolizy zużytych opon samochodowych.
 20. 20. Wyniki badań przekształconych w naszej destylarce odpadowych węglowodorów stałych i ciekłych - 2004 r. Wyniki badań parafiny otrzymanej z miękkiej folii polietylenowej PE-LD Wyniki badań przekształconego samochodowego oleju przepracowanego na tle parametrówoleju zużytego nie przekształconego i parametrów normowych lekkiego oleju opałowego
 21. 21. Wczesne wyniki badań produktów pracy naszych destylarek - z lat 1996-2004 Dla trzech próbek: Pr. 1, Pr. 2 i Pr. 3 wykonano badania wstępne:Lp Własności Metoda badań Jednostka Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 Laboratorium Rafinerii Nafty Gęstość w 20°C g/cm 3 „GLIMAR” SA1 ASTMD 4025 0,7350 0,7824 0,7718 Temp. °C2 PN-55/C-04016 --- -21 +3 krzepnięcia3 Zawartość siarki PN-ISO 8754 % m/m < 0,005 < 0,005 < 0,005 Dla frakcji benzynowej wykonano oznaczenie składu metodą chromatograficzną: Wszystkie trzy próbki zmieszano, a następnie Lp Wyszczególnienie % m/m % v/v rozdestylowano na trzy frakcje : 1 n - Parafiny 28,990 30,411 Lp Frakcje Jednostka Uzysk 2 i - Parafiny 11,091 11,497 do 210°C - benzyna 1 % 53 3 Olefiny 21,962 22,900 210 - 350°C - olej napędowy 2 % 33 4 Aromaty 21,291 19,964 > 350°C 3 % 13,80 5 Nafteny 9,654 8,101
 22. 22. Laboratorium Rafinerii Nafty „GLIMAR” SA c.d. Dostarczone próbki zmieszano, a następnie rozdestylowano na następujące frakcje: Lp Frakcje Jednostka Uzysk do 210°C - benzyna 1 % v/v 39,8 210 - 350°C - olej napędowy 2 % v/v 46,3 > 350°C 3 % v/v 13,8 4 Straty % v/v 0,1 Własności frakcji do 210°C: Własności frakcji 210 - 350°C: Własności Jednostka Wartość NormaWłasności Jednostka Wartość Norma Temperatura zapłonu °C 73 +- 1,0 PN-82/C-04008 Wartość opałowa kJ/kg 43 426 PN-86/C-04062 LO/B --- 28,7 +- 0,5 PN-82/C-04008 Zawartość siarki % m/m < 0,005 PN-ISO 8754 Temp. zablokowania °C +8,0 +- 1,0 PN - EN 116 Wartość niewykonane z powodu zimnego filtru kJ/kg PN-86/C-04062 opałowa zbyt małej próbki Liczba cetanowa ___ 59 +- 1,0 PN-93/C-04030Frakcja ta jest mieszalna z benzyną bezołowiową 95. Frakcja ta jest mieszalna z olejem napędowym.
 23. 23. Rafineria JedliczePróbka nr 3 pochodziła z przetworzenia przepracowanych olejów motorowych.
 24. 24. Laboratorium Główne CPN
 25. 25. Destylarka jako urządzenie uniwersalneDestylarka, oprócz zdolności przetwarzania tworzyw sztucznych, ma jeszcze osiem innych zastosowań, z których każde prowadzi do powstaniaalternatywnych i odnawialnych paliw ekologicznych z odpadów. Dlatego teżmoże ona stanowić bardziej uniwersalne urządzenie ochrony środowiska. Ze względu na niewielkie wymiary moduły destylarki o wydajności mieszczą się na platformie samochodu ciężarowego typu TIR. Można więc przy ichudziale zbudować instalację samojezdną, dodatkowo wyposażoną we własne źródła energii. Rozwiązania techniczne destylarki i chłodnic są chronione licznymi patentami.
 26. 26. Skład instalacji Instalacja zawiera 2 destylarki do przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na paliwo syntetyczne i parafinę syntetyczną, którewykorzystywane byłyby do dalszych celów technologicznych. Paliwo to jest tanie - koszt wytworzenia to 0,8 do 1,0 zł/kg. Wykorzystanie tego typu produktów energii sieciowej elektrycznej lub/icieplnej łamie ekonomię przedsięwzięcia. Dlatego w oferowanym układzie wykorzystuje się agregat prądotwórczy pracujący w części na paliwie z Instalacji.
 27. 27. Instalacja składa się z następujących bloków:1. Układ przygotowania tworzyw.2. Układa dosuszania tworzyw.3. Transporter taśmowy podający odpady do przetłaczarki współpracującej z destylarką x2.4. Przetłaczarka x2.5. Dopychacz odpadów (oryginalna konstrukcja) x2.6. Destylarka z automatyką x2.7. Własny agregat prądotwórczy pracujący w części na naszym paliwie syntetycznym x1.8. Segmentowe Chłodnice Kondensacyjne x2.9. Układu odbioru paliwa syntetycznego x2.10. Zbiorniki magazynowe paliwa syntetycznego.11. Urządzenie odbioru gazu procesowego x2.12. Urządzenia wykorzystania energetycznego gazu procesowego.13. Układy automatycznej regulacji i sterowania urządzeniami x2.14. Układ bezpieczeństwa gazowego x2.15. Dokumenty końcowe 15.1 Instrukcja Obsługi 15.2 Dokumentacja DTR 15.3 Wyniki badań podzespołów 15.4 Części zamienne + wykaz 15.5 Gwarancje i Certyfikaty na użyte podzespoły Razem netto : 1 760 000zł
 28. 28. Mała destylarka W trakcie eksploatacji została wykonana eksperymentalna mała destylarka o wydajności 5 l/h. Po badaniach i sprawdzeniu nowej konstrukcji i nowegosystemu uszczelnień stała się ona pierwowzorem dużej przemysłowej destylarki typu DE-10. Wykonana została dla Instytutu Naukowo Badawczego. Po rozebraniu mieści się do bagażnika samochodu osobowego. Stworzono jąrównież w celu prezentacji np. na targach oraz zaprezentowania jej technologii i konstrukcji za granicą.
 29. 29. Zdobyte nagrodyNasza technologia uhonorowana została licznymi wyrazami uznania oraz znaczącymi nagrodami. Została doceniona zarówno przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,jak i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zdobywając 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą technologię recyklingu odpadów, organizowanym wspólnie z czasopismem Przegląd Techniczny.
 30. 30. Opinie o naszej działalnościProwadząc tego typu działalność, istotnesą dla nas opinie ważnych instytucji,których pisma otrzymaliśmy i nimi siępodpieramy. Są to m.in.: pismo z Ministerstwa Środowiska otym, że proces realizowany na naszychdestylarkach jest recyklingiem, podobne pismo jednej z OrganizacjiOdzysku („Rekopol”) opinia o naszej technologiiwystawiona przez branżowy InstytutNaukowy - Instytut ChemicznejPrzeróbki Węgla
 31. 31. Koniec www.zielone-technologie.eu www.generator-hho.euZielone Technologie info@generator-hho.eu Ul. Wodna 1 Tel. (77)- 8879– 666 48-250 Głogówek Tel. kom. 605-304-589

×