Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DestylarkiDestylarki
Wytwarzanie paliw nowej generacji
Zielone Technologie
Ul. Wodna 1
48-250 Głogówek
www.zielone-technol...
Nasza działalnośćNasza działalność
Nasza firma prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska, a w
szczególności rec...
Destylarki 9-tej generacjiDestylarki 9-tej generacji
Budowane przez nas destylarki 9-tej generacji mają budowę modułową, p...
Destylarki o wydajności 50-100 l/h, widoczne: podajnik stopionych tworzyw i katalizatora, reaktor przepływowy
(kolor srebr...
Destylarka elektryczna 10-tej generacjiDestylarka elektryczna 10-tej generacji
Wydajność: 200l/h
Układy zasilania destylar...
KOMPONENTY PALIW - PALIWA ALTERNATYWNE
Komponentami paliw normowych lub/i samoistnymi
paliwami alternatywnymi sa weglowoda...
Przygotowanie surowców produkcyjnychPrzygotowanie surowców produkcyjnych
dla destylarkidla destylarki
Łapacz bebnowy LBW̨ ...
Łapacz bebnowy z napływem zewnetrznym̨ ̨
Łapacz bebnowy LBW̨ z zewnetrznym napływem-̨
urzadzenia tego typu stosowane sa gł...
Urządzenia do oczyszczania wody technologicznej iUrządzenia do oczyszczania wody technologicznej i
płuczącej produkt - sur...
Prasa ślimakowa z modułem transportowym
Prasa ślimakowa z modułem
transportowym - jest stosowana do
odwodnienia wsadu (s...
Uniwersalne palniki do cieczy palnychUniwersalne palniki do cieczy palnych
Uniwersalne palniki spalaja ciekłe nienormowe w...
Potencjał energetyczny polskich odpadówPotencjał energetyczny polskich odpadów
komunalnych w przeliczeniu na ciekłe paliwo...
Redukcja kosztówRedukcja kosztów
Drastyczne zredukowanie kosztów eksploatacji naszych destylarek o
koszty zużycia energii ...
Kalkulacja ekonomiczna inwestycji „Recykling odpadowych tworzyw sztucznych”Kalkulacja ekonomiczna inwestycji „Recykling od...
Kalkulacja ekonomiczna c.d.Kalkulacja ekonomiczna c.d.
Chłodnica segmentowaChłodnica segmentowa
Istotnym elementem destylarki jest nowego typu chłodnica segmentowa o skomplikowa...
Nasze opatentowane chłodnice segmentowe (dwa ciągi chłodnicze) zainstalowano w dwóch z
sześciu niesprawnych dużych destyla...
Widok próbek ośmiu frakcji produktuWidok próbek ośmiu frakcji produktu
pracy destylarki, czyli ekologicznych ipracy destyl...
Produkty transformacjiProdukty transformacji
Na zdjęciu przedstawione są poglądowe wyniki prób produkcji komponentów paliw...
Wyniki badań przekształconych w naszej destylarce odpadowychWyniki badań przekształconych w naszej destylarce odpadowych
w...
Wczesne wyniki badań produktów pracy naszychWczesne wyniki badań produktów pracy naszych
destylarek - z lat 1996-2004desty...
Laboratorium Rafinerii Nafty „GLIMAR” SA
c.d.
Lp Frakcje Jednostka Uzysk
1
do 210°C - benzyna
% v/v 39,8
2
210 - 350°C - o...
Rafineria Jedlicze
Próbka nr 3 pochodziła z przetworzenia przepracowanych olejów motorowych.
Laboratorium Główne CPN
Destylarka jako urządzenie uniwersalneDestylarka jako urządzenie uniwersalne
Destylarka, oprócz zdolności przetwarzania tw...
Skład instalacjiSkład instalacji
Instalacja zawiera 2 destylarki do przetwarzania odpadowych tworzyw
sztucznych na paliwo ...
Instalacja składa się z następujących bloków:Instalacja składa się z następujących bloków:
1. Układ przygotowania tworzyw....
Mała destylarkaMała destylarka
W trakcie eksploatacji została wykonana eksperymentalna mała destylarka o
wydajności 5 l/h....
Zdobyte nagrodyZdobyte nagrody
Nasza technologia uhonorowana została
licznymi wyrazami uznania oraz
znaczącymi nagrodami. ...
Prowadząc tego typu działalność, istotne
są dla nas opinie ważnych instytucji,
których pisma otrzymaliśmy i nimi się
podpi...
KoniecKoniec
Zielone Technologie
Ul. Wodna 1
48-250 Głogówek
www.zielone-technologie.eu
www.generator-hho.eu
info@generato...
Destylatki - Generator-HHO.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Destylatki - Generator-HHO.eu

3,304 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Destylatki - Generator-HHO.eu

 1. 1. DestylarkiDestylarki Wytwarzanie paliw nowej generacji Zielone Technologie Ul. Wodna 1 48-250 Głogówek www.zielone-technologie.eu www.generator-hho.eu info@generator-hho.eu Tel. (77)- 8879– 666 Tel. kom. 605-304-589
 2. 2. Nasza działalnośćNasza działalność Nasza firma prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności recyklingu odpadów ciekłych i stałych, przy czym recykling ten wyspecjalizowany jest w kierunku pozyskiwania alternatywnych mediów energetycznych – stałych, ciekłych i gazowych alternatywnych i odnawialnych paliw ekologicznych. W tym zakresie współpracujemy zarówno z inwestorami, jak i z konstruktorami i technologami. W wyniku tej współpracy zbudowana została między innymi destylarka – instalacja do termokatalitycznego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych poliolefinowych, która przetwarza te odpady na komponenty paliw i parafinę syntetyczną.
 3. 3. Destylarki 9-tej generacjiDestylarki 9-tej generacji Budowane przez nas destylarki 9-tej generacji mają budowę modułową, przy czym pojedynczy moduł ma wydajność 100 l/h. Wymiary modułu : 25 m x 1 m, h = 2,5 m. Waga – 1t. Każdy moduł zasilany jest w części energią elektryczną, w części zaś energią cieplną uzyskaną z gazu procesowego. Podział tych energii zastał tak dokonany, że gaz procesowy w całości pokrywa zapotrzebowanie destylarki na gaz energetyczny. W zakresie zapotrzebowania na gaz energetyczny destylarka jest więc instalacją autonomiczną. Z destylarką może współpracować także agregat prądotwórczy wyposażony w silnik benzynowy. Tak więc i w zakresie zasilania elektrycznego, niewielkim kosztem utraty części frakcji benzynowej produktu, destylarka pracuje jako układ autonomiczny energetycznie.
 4. 4. Destylarki o wydajności 50-100 l/h, widoczne: podajnik stopionych tworzyw i katalizatora, reaktor przepływowy (kolor srebrny), palnik gazowy (kolor czerwony), chłodnica i wyciąg spalin.
 5. 5. Destylarka elektryczna 10-tej generacjiDestylarka elektryczna 10-tej generacji Wydajność: 200l/h Układy zasilania destylarki : 1. Układ Elektryczny – zasila system topienia i wlewania ciekłych tworzyw do reaktora; wykorzystuje agregat pradotwórczy pracujacy ną ̨ frakcjach benzynowych produktu. 2. Układ Cieplny – zasila reaktor; palniki gazowe wykorzystuja gaz procesowy.̨ POBÓR ENERGII SIECIOWEJ = 0
 6. 6. KOMPONENTY PALIW - PALIWA ALTERNATYWNE Komponentami paliw normowych lub/i samoistnymi paliwami alternatywnymi sa weglowodany zawierajace C,̨ ̨ ̨ O i H, np: • oleje i tłuszcze alkohole i gliceryny woda. NOŚNIKI PALIW - WĘGLOWODORY • Wegiel (opony): C̨ • Ropa: -- CH2 – CH2 – CH2 -- ... • Odpadowe tworzywa sztuczne poliolefinowe: polietylen i polipropylen: -- CH2 – CHCH – CH3. CIEKŁE PALIWA NORMOWE • Ciekłe paliwa normowe naleza do grupy weglowodoróẇ ̨ ̨ i składaja sie tylko z dwóch rodzajów atomów: wegla (C) į ̨ ̨ wodoru (H). Wegiel i wodór sa materiałami palnymi i naleza dǫ ̨ ̇ ̨ grupy paliw pierwotnych danych nam przez Nature.̨ Materiały zawierajace w swej strukturze atomy C i H̨ sa nośnikami paliw pierwotnych.̨
 7. 7. Przygotowanie surowców produkcyjnychPrzygotowanie surowców produkcyjnych dla destylarkidla destylarki Łapacz bebnowy LBW̨ z wewnetrznym napływem stosowany jest dǫ oczyszczania cieczy z cześci stałych, mycia rozdrobnionych̨ tworzyw sztucznych itp. Poprzez dobranie odpowiedniej selektywności sita oraz długości bebna filtracyjnego, urzadzenię ̨ pozwala na wypłukanie czastek stałych np. piasku z surowcą produkcyjnego. Zanieczyszczona woda przepływa przez sito do króćca wylotowego. Oczyszczony surowiec produkcyjny moze być̇ poddane dodatkowemu odwodnieniu na prasie ślimakowej Oczyszczenie wody technologicznej mozna zrealizować w dalszej̇ cześci układu wodnego, równiez na tego typu urzadzeniu lub łapaczų ̇ ̨ z napływem zewnetrznym, badź sicie łukowym.̨ ̨ Budowa i zasada działania: W urzadzeniu zamontowany jest beben obrotowy z sitą ̨ szczelinowego, perforowanego lub tkanego, obracajacy sie wokół̨ ̨ nachylonej do poziomu osi. Beben obraca sie na podpierajacych gǫ ̨ ̨ kółkach i napedzany jest silnikiem elektrycznym z reduktorem przez̨ przekładnie zebata. Dopływajaca do sita ciecz rozprowadzana jest̨ ̨ ̨ wzdłuz wewnetrznej powierzchni sita przy pomocy rurẏ ̨ rozprowadzajacej. Cześci stałe wychwytywane sa na powierzchnį ̨ ̨ sita i transportowane do zrzutnika cześci stałych za pomoca spiralį ̨ zamontowanej na wewnetrznej stronie bebna. W celų ̨ wyeliminowania zapychania sie sita zastosowano system̨ okresowego ciśnieniowego natryskiwania zewnetrznej powierzchnį sita. System ten wyposazony jest w strumieniowe dysze skierowanė bezpośrednio na beben. To rozwiazanie pomaga ną ̨ samooczyszczanie sie sita.̨ Łapacz bebnowy z napływem wewnetrznym̨ ̨
 8. 8. Łapacz bebnowy z napływem zewnetrznym̨ ̨ Łapacz bebnowy LBW̨ z zewnetrznym napływem-̨ urzadzenia tego typu stosowane sa głównie w̨ ̨ układach oczyszczania wody myjacej surowiec̨ produkcyjny z zanieczyszczeń pływajacych,̨ stosowane w układzie z prasa ślimakowa.̨ ̨ Budowa i zasada działania: Zanieczyszczone odpady dopływaja do komory̨ zasilajacej skrzyni korpusu od góry króćcami i pǫ osiagnieciu odpowiedniego poziomu, przelewaja się ̨ ̨ ̨ przez tylna krawedź napływowa , omywają ̨ ̨ ̨ powierzchnie obracajacego sie bebna szczelinowego,̨ ̨ ̨ ̨ ułozyskowanego obustronnie na ramie wanny.̇ Naped łapacza stanowi motoreduktor. Struga cieczy,̨ po oddzieleniu czastek stałych na zewnetrznej̨ ̨ powierzchni bebna, przepływa przez szczeliny dǫ jego wnetrza, a wypływajac na zewnatrz omywą ̨ ̨ szczeliny z odwrotnej strony. Daje to pozytywny efekt samooczyszczania sie szczelin sita bebnowego.̨ ̨ Czastki stałe przylegajace do powierzchnį ̨ obracajacego sie bebna, zostaja oddzielone przez nóz̨ ̨ ̨ ̨ ̇ zgarniajacy, a nastepnie rynna zsypową ̨ ̨ ̨ odprowadzane sa na zewnatrz urzadzenia.̨ ̨ ̨ Oczyszczona ciecz spływa do dolnej cześci skrzynį korpusu łapacza bebnowego, a nastepnię ̨ odprowadzana grawitacyjnie do instalacji odpływowej.
 9. 9. Urządzenia do oczyszczania wody technologicznej iUrządzenia do oczyszczania wody technologicznej i płuczącej produkt - surowiecpłuczącej produkt - surowiec Sito łukowe Sito łukowe charakteryzuje sie prostą ̨ budowa, duza skutecznościa działania.̨ ̇ ̨ ̨ Poprawnie separuje zanieczyszczenia przy grawitacyjnym napływie od selektywności 0,3 mm. Budowa i zasada działania: Napływ czynnika na sito nastepuję poprzez krawedź przelewowa komory̨ ̨ rozpreznej. Zanieczyszczenia osiadaja ną ̇ ̨ sicie, skad grawitacyjnie zsuwaja sie w̨ ̨ ̨ kierunku zsuwni. Urzadzenie w wersji bez̨ układu automatycznego mycia wymaga okresowego recznego czyszczenia.̨ Stosowane powszechnie w podczyszczaniu wody technologicznej transportowej i płuczacej surowiec produkcyjny.̨
 10. 10. Prasa ślimakowa z modułem transportowym Prasa ślimakowa z modułem transportowym - jest stosowana do odwodnienia wsadu (surowców produkcyjnych) w układach z łapaczem zewnetrznym lub wewnetrznym, jak̨ ̨ równiez z sitem łukowym.̇ Budowa i zasada pracy: Elementem roboczym jest ślimak prasujacy obracajacy sie w stozkowym̨ ̨ ̨ ̇ sicie szczelinowym. Odciek z prasy jest odprowadzany króćcem kołnierzowym do zewnetrznej̨ instalacji. Prasa posiada własny układ kontrolujacy stan napełnienia koszą zasypowego oraz automatycznie działajacy układ mycia sita.̨ Odwodniony surowiec zostaje wytransportowany przez integralny ze ślimakiem prasujacy moduł̨ transportowy.
 11. 11. Uniwersalne palniki do cieczy palnychUniwersalne palniki do cieczy palnych Uniwersalne palniki spalaja ciekłe nienormowe weglowodory i weglowodany odpadowe mineralne i organicznę ̨ ̨ oraz uzdatnione do paliw odnawialnych lub/i alternatywnych. Moce od 9 do 500 kW
 12. 12. Potencjał energetyczny polskich odpadówPotencjał energetyczny polskich odpadów komunalnych w przeliczeniu na ciekłe paliwokomunalnych w przeliczeniu na ciekłe paliwo syntetyczne z plastikówsyntetyczne z plastików 12 mln ton odpadów komunalnych rocznie to: 1 mln ton odpadowych tworzyw sztucznych, czyli: 0,8 mln ton paliwa syntetycznego, co daje: 10 000 GWh energii, co odpowiada całorocznej mocy cieplnej 5 GW i mocy elektrycznej 1,8 GW
 13. 13. Redukcja kosztówRedukcja kosztów Drastyczne zredukowanie kosztów eksploatacji naszych destylarek o koszty zużycia energii czyni je atrakcyjnymi ekonomicznie, nawet przy niewielkich wydajnościach. Poza tym w reaktorze przepływowym występuje automatyczne wprowadzanie świeżego i automatyczne wygarnianie zużytego katalizatora, który dalej podlega regeneracji. Również to rozwiązanie obniża koszty eksploatacji destylarki w zakresie gospodarowania katalizatorem, gdyż w dłuższym okresie czasu krąży on w obiegu zamkniętym.
 14. 14. Kalkulacja ekonomiczna inwestycji „Recykling odpadowych tworzyw sztucznych”Kalkulacja ekonomiczna inwestycji „Recykling odpadowych tworzyw sztucznych”
 15. 15. Kalkulacja ekonomiczna c.d.Kalkulacja ekonomiczna c.d.
 16. 16. Chłodnica segmentowaChłodnica segmentowa Istotnym elementem destylarki jest nowego typu chłodnica segmentowa o skomplikowanej budowie wewnętrznej, w której wykorzystuje się zjawisko frakcjonowania kondensacyjnego. Chłodnice tego typu umożliwiają odbiór ośmiu frakcji produktu, które można zestawiać w dowolne kombinacje tych frakcji, w zależności od potrzeb i przeznaczenia. Rozdział produktu na frakcje nie wymaga przy tym budowy kolumny destylacyjnej.
 17. 17. Nasze opatentowane chłodnice segmentowe (dwa ciągi chłodnicze) zainstalowano w dwóch z sześciu niesprawnych dużych destylarkach w Bytowie na Pomorzu celem usprawnienia ich pracy. QuickTime oraz dekompresorᆰ Motion JPEG OpenDML s potrzebne, by obejrze ten obrazek.ネ ヘ
 18. 18. Widok próbek ośmiu frakcji produktuWidok próbek ośmiu frakcji produktu pracy destylarki, czyli ekologicznych ipracy destylarki, czyli ekologicznych i pełnowartościowych paliw ciekłychpełnowartościowych paliw ciekłych (alternatywnych źródeł energii)(alternatywnych źródeł energii) pozyskanych z odpadowych tworzywpozyskanych z odpadowych tworzyw sztucznych:sztucznych: 1. Próbka frakcji benzyny lekkiej 2. Próbka frakcji benzyny 3. Próbka frakcji benzyny ciężkiej 4. Próbka frakcji oleju lekkiego 5. Próbka frakcji olejowej 6. Próbka frakcji oleju ciężkiego 7. Próbka frakcji parafiny miękkiej 8. Próbka frakcji parafiny stałej
 19. 19. Produkty transformacjiProdukty transformacji Na zdjęciu przedstawione są poglądowe wyniki prób produkcji komponentów paliwowych wykonanych na destylarce z odpadowych tworzyw sztucznych zmieszanych z olejem popirolitycznym pochodzącym z pirolizy zużytych opon samochodowych.
 20. 20. Wyniki badań przekształconych w naszej destylarce odpadowychWyniki badań przekształconych w naszej destylarce odpadowych węglowodorów stałych i ciekłych - 2004 r.węglowodorów stałych i ciekłych - 2004 r. Wyniki badań parafiny otrzymanej z miękkiej folii polietylenowej PE-LD Wyniki badań przekształconego samochodowego oleju przepracowanego na tle parametrów oleju zużytego nie przekształconego i parametrów normowych lekkiego oleju opałowego
 21. 21. Wczesne wyniki badań produktów pracy naszychWczesne wyniki badań produktów pracy naszych destylarek - z lat 1996-2004destylarek - z lat 1996-2004 Dla trzech próbek: Pr. 1, Pr. 2 i Pr. 3 wykonano badania wstępne: Wszystkie trzy próbki zmieszano, a następnie rozdestylowano na trzy frakcje : Dla frakcji benzynowej wykonano oznaczenie składu metodą chromatograficzną: Lp Wyszczególnienie % m/m % v/v 1 n - Parafiny 28,990 30,411 2 i - Parafiny 11,091 11,497 3 Olefiny 21,962 22,900 4 Aromaty 21,291 19,964 5 Nafteny 9,654 8,101 Lp Frakcje Jednostka Uzysk 1 do 210°C - benzyna % 53 2 210 - 350°C - olej napędowy % 33 3 > 350°C % 13,80 Lp Własności Metoda badań Jednostka Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 1 Gęstość w 20°C ASTMD 4025 g/cm 3 0,7350 0,7824 0,7718 2 Temp. krzepnięcia PN-55/C-04016 °C --- -21 +3 3 Zawartość siarki PN-ISO 8754 % m/m < 0,005 < 0,005 < 0,005 Laboratorium Rafinerii Nafty „GLIMAR” SA
 22. 22. Laboratorium Rafinerii Nafty „GLIMAR” SA c.d. Lp Frakcje Jednostka Uzysk 1 do 210°C - benzyna % v/v 39,8 2 210 - 350°C - olej napędowy % v/v 46,3 3 > 350°C % v/v 13,8 4 Straty % v/v 0,1 Własności Jednostka Wartość Norma LO/B --- 28,7 +- 0,5 PN-82/C-04008 Wartość opałowa kJ/kg niewykonane z powodu zbyt małej próbki PN-86/C-04062 Dostarczone próbki zmieszano, a następnie rozdestylowano na następujące frakcje: Własności frakcji do 210°C°C: Frakcja ta jest mieszalna z benzyną bezołowiową 95. Własności frakcji 210 - 350°C°C: Frakcja ta jest mieszalna z olejem napędowym. Własności Jednostka Wartość Norma Temperatura zapłonu °C°C 73 +- 1,0 PN-82/C-04008 Wartość opałowa kJ/kg 43 426 PN-86/C-04062 Zawartość siarki % m/m < 0,005 PN-ISO 8754 Temp. zablokowania zimnego filtru °C°C +8,0 +- 1,0 PN - EN 116 Liczba cetanowa _ _ _ 59 +- 1,0 PN-93/C-04030
 23. 23. Rafineria Jedlicze Próbka nr 3 pochodziła z przetworzenia przepracowanych olejów motorowych.
 24. 24. Laboratorium Główne CPN
 25. 25. Destylarka jako urządzenie uniwersalneDestylarka jako urządzenie uniwersalne Destylarka, oprócz zdolności przetwarzania tworzyw sztucznych, ma jeszcze osiem innych zastosowań, z których każde prowadzi do powstania alternatywnych i odnawialnych paliw ekologicznych z odpadów. Dlatego też może ona stanowić bardziej uniwersalne urządzenie ochrony środowiska. Ze względu na niewielkie wymiary moduły destylarki o wydajności mieszczą się na platformie samochodu ciężarowego typu TIR. Można więc przy ich udziale zbudować instalację samojezdną, dodatkowo wyposażoną we własne źródła energii. Rozwiązania techniczne destylarki i chłodnic są chronione licznymi patentami.
 26. 26. Skład instalacjiSkład instalacji Instalacja zawiera 2 destylarki do przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na paliwo syntetyczne i parafinę syntetyczną, które wykorzystywane byłyby do dalszych celów technologicznych. Paliwo to jest tanie - koszt wytworzenia to 0,8 do 1,0 zł/kg. Wykorzystanie tego typu produktów energii sieciowej elektrycznej lub/i cieplnej łamie ekonomię przedsięwzięcia. Dlatego w oferowanym układzie wykorzystuje się agregat prądotwórczy pracujący w części na paliwie z Instalacji.
 27. 27. Instalacja składa się z następujących bloków:Instalacja składa się z następujących bloków: 1. Układ przygotowania tworzyw. 2. Układa dosuszania tworzyw. 3. Transporter taśmowy podający odpady do przetłaczarki współpracującej z destylarką x2. 4. Przetłaczarka x2. 5. Dopychacz odpadów (oryginalna konstrukcja) x2. 6. Destylarka z automatyką x2. 7. Własny agregat prądotwórczy pracujący w części na naszym paliwie syntetycznym x1. 8. Segmentowe Chłodnice Kondensacyjne x2. 9. Układu odbioru paliwa syntetycznego x2. 10. Zbiorniki magazynowe paliwa syntetycznego. 11. Urządzenie odbioru gazu procesowego x2. 12. Urządzenia wykorzystania energetycznego gazu procesowego. 13. Układy automatycznej regulacji i sterowania urządzeniami x2. 14. Układ bezpieczeństwa gazowego x2. 15. Dokumenty końcowe 15.1 Instrukcja Obsługi 15.2 Dokumentacja DTR 15.3 Wyniki badań podzespołów 15.4 Części zamienne + wykaz 15.5 Gwarancje i Certyfikaty na użyte podzespoły Razem netto : 1 760 000zł
 28. 28. Mała destylarkaMała destylarka W trakcie eksploatacji została wykonana eksperymentalna mała destylarka o wydajności 5 l/h. Po badaniach i sprawdzeniu nowej konstrukcji i nowego systemu uszczelnień stała się ona pierwowzorem dużej przemysłowej destylarki typu DE-10. Wykonana została dla Instytutu Naukowo Badawczego. Po rozebraniu mieści się do bagażnika samochodu osobowego. Stworzono ją również w celu prezentacji np. na targach oraz zaprezentowania jej technologii i konstrukcji za granicą.
 29. 29. Zdobyte nagrodyZdobyte nagrody Nasza technologia uhonorowana została licznymi wyrazami uznania oraz znaczącymi nagrodami. Została doceniona zarówno przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zdobywając 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą technologię recyklingu odpadów, organizowanym wspólnie z czasopismem Przegląd Techniczny.
 30. 30. Prowadząc tego typu działalność, istotne są dla nas opinie ważnych instytucji, których pisma otrzymaliśmy i nimi się podpieramy. Są to m.in.: pismo z Ministerstwa Środowiska o tym, że proces realizowany na naszych destylarkach jest recyklingiem, podobne pismo jednej z Organizacji Odzysku („Rekopol”) opinia o naszej technologii wystawiona przez branżowy Instytut Naukowy - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Opinie o naszej działalnościOpinie o naszej działalności
 31. 31. KoniecKoniec Zielone Technologie Ul. Wodna 1 48-250 Głogówek www.zielone-technologie.eu www.generator-hho.eu info@generator-hho.eu Tel. (77)- 8879– 666 Tel. kom. 605-304-589

×