Závěrečný úkol KPI

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Členy v anglickém jazyce Základní informace o užívání určitého, neurčitého a nulového členuPřípady užití jednotlivých členůV mnoha Evropských jazycích se používání členů řídí rodem či číslem podstatného jména se kterýmse pojí. V angličtině rod užívání členů neovlivňuje, avšak fakt, zda je podstatné jméno číslajednotného nebo množného výběr členu ovlivnit může.Často se stává, že se v angličtině neužije žádný člen, což neoznačujeme jako prosté „vynechání členu“,ale používáme označení „nulový člen“. Při výběru členu by měla být dodržována určitá pravidla:  neurčitý člen a/an se pojí pouze s podstatnými jmény počitatelným v jednotném čísle,  určitý člen the se pojí s podstatnými jmény počitatelnými jak v množném, tak v jednotném čísle a také s podstatnými jmény nepočitatelnými,  nulový člen se užívá ve spojení s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle a s podstatnými jmény nepočitatelnými.Kromě členů existují také slova, která označujeme jako determinanty. Jedná se slova, která taktéž blížespecifikují dané podstatné jméno či celou frázi. Jedná se o slova jako toto, tamto, tyto, tamty, moje,tvoje apod. Je nutno dodat, že před podstatným jménem či frází může stát pouze jedno z těchto slov ato včetně členu.Neurčitý člen a/anNeurčitý člen, jak už bylo zmíněno, se užívá ve spojení s podstatnými jmény počitatelnými a tov jednotém čísle. Tento člen se vyskytuje ve dvojím tvaru. „A“ se vyskytuje před slovy začínajícímisouhláskami (které však musí být vysloveny, ne pouze zapsány), zatímco „an“ se vyskytuje předslovy začínajícími samohláskami (a i v tomto případě vyslovenými). Vyslovené a nevyslovenésouhlásky a samohlásky jsou důležité, pro správné určení členu. Je tedy nutno znát správnouvýslovnost jednotlivých slov. Například slovo „hour“. Na začátku stojí souhláska, tudíž by před tímtoslovem měl stát neurčitý člen „a“. Avšak výslovnost toho slova zní /aur/, a proto je správný tvarneurčitého členu „an“.Základní užití neurčitého členuKromě poučky, že se neurčitý člen užívá pouze s podstatným jménem počitatelným v jednotném čísle,by měl mít člověk na paměti, že:  neurčitý člen se užívá v případě, že zmiňujeme něco, co zřejmě není posluchači či čtenáři známo, tedy něco o čem se dříve nehovořilo.Role neurčitého členu, je také dá se říci paradoxně „určující“. Používá se totiž v případěch, kdyuvádíme profese, pohlaví či v případech, kdy před podstatným jménem stojí ještě určující jménopřídavné. Příkladem můžou být výrazy jako: On je architekt. (He is an architect.); On je kluk. (He is aboy.); To je krásný den. (It’s a beautiful day.)Nulový členTento člen, který vlastně ani tak docela členem není, užíváme v následujících případech:
  2. 2.  ve spojení s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle,  ve spojení s podstatnými jmény nepočitatelnými  a ve spojení s vlastními jmény.Samostatnou kapitolou jsou pak zkratky a to:  zkratky organizací – NATO,  značení chemických prvků – H2O,  či akronymy, které tvoří „reálná slova“ – BASIC, radar apod.Dále lze říci, že nulový člen se užívá jak s nepočitatelnými, tak počitatelnými (avšak pouzev množném čísle) podstatnými jmény, které vyjadřují obecně míněné výrazy. Například ve větě„Kočky nemají rády studenou vodu.“ by před slovem kočky stál nulový člen.Nulový člen se také užívá ve spojeních s charakteristikou částí dne jako například při východu azápadu slunce apod. a s názvy jídel jako snídaně, večeře, oběd apod.Určitý členUrčitý člen, jak už také bylo jednou zmíněno, se pojí s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnýmijmény. Dalším pravidlem, které je nutno si pamatova je oproti neurčitému členu, že:  určitý člen se užívá v případě, že zmiňujeme něco, co je posluchači nebo čtenáři známo, tedy něco o čem se případně dříve již hovořilo.Stejně jako se u neurčitého členu měnil tvar tohoto členu v závislosti na tom zda začínal vyslovenou činevyslovenou souhláskou či samohláskou, tak se u určitého členu mění výslovnost. V případě, žeslovo začíná souhláskou (vyslovenou), je určitý člen vysloven /ðə/. Avšak pokud slovo začínásamohláskou (vyslovenou), výslovnost členu se mění na /ði:/.Dále je určitý člen využíván pokud se mluví o národnostech (skupina jako celek) například: TheBritish, čímž jsou míněni višchni Britové obecně. Užíváme jej také v případě, že se zmiňujeme oskupině lidí jako celku a to tehdy, kdy zmiňujeme konkrétní jméno v množném čísle. Jako příkladmůžeme uvést větu: Sestry Priceovy si otevřely butik. V tomto případě by věta začínala: „The Pricesisters…“Místní názvy ve spojení s určitým či nulovým členemV tomto případě, tedy kdy zvolit určitý a kdy nulový člen před místními názvy, nastává pro moho lidívěnujících se anglickému jazyku poměrně značný problém. V mnoha, možná i ve většině připádů seužívá člen nulový, avšak vyskytují se vyjímky, kdy se užívá člen určitý, a to v případech, že sev názvu objevují výrazy jako: bay, channel, ocean, kingdom, republic, strait, river apod. Toto pravidloje bohužel nutno si zapamatovat a ačkoli mluvíme o vyjímkách, tak těchto vyjímek se členem určitýmje poměrně hodně.ZávěrSamozřejmě, že užití jednotlivých členů se liší ještě v mnoha dalších případech, avšak v tomto textujsem se snažil obsáhnout základní pravidla, kdy který člen využít.
  3. 3. Infografika k tématuArgumentace ke zvolenému tématuTéma, které jsem zpracovával, tedy členy v anglickém jazyce a jejich užití, jsem si vybralz toho důvodu, že jsem studentem oboru Anglický jazyk a literatura a tudíž tato problematikaspadá do mého učiva. Členy konkrétně jsou pak pro mnoho studentů docela obtížnouproblematikou a také z tohoto důvodu jsem se rozhodl toto téma zpracovat. Myslím, žek tomu jak jsem dospěl k vytvoření názvu článku není potřeba nic dodávat, neboť se jedná opřesné a stručné vyjádření zpracovávané látky. Pouze v podnadpise jsem využil slovo„základní“, neboť v zadaném rozmezí počtu znaků se nedalo veškeré využití členů obsáhnout.AnotaceObsahem tohoto textu jsou základní informace o užívání členů v anglickém jazyce. Text jerozdělen do čtyř částí, kdy v první části je zmíněno obecné využití jednotlivých členů av následujících třech je pak pozornost věnována každému členu zvlášť. Součástí jsou i citacezdrojů, ze kterých bylo při tvorbě práce čerpáno a graf znázorňující užití jednotlivých členů.
  4. 4. Klíčová slovaurčitý člen; neurčitý člen; nulový člen; podstatná jména počitatelná; podstatná jménanepočitatelná; jednotné číslo; množné číslo; výslovnost; rodSeznam použitých zdrojůMonografieALEXANDER, L a R CLOSE. Longman English grammar. New York: Longman, 1988, x,374 p. ISBN 05-825-5892-1.Tuto knihu jsem vybral z toho důvodu, že slouží jako podklad pro výuku anglické gramatikyna našem oboru.HOVORKOVÁ, Martina. Přehledná anglická gramatika. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 180 s.ISBN 978-80-7238-855-4.Tato jazyková příručka mi byla velmi nápomocná při studiu na střední škole, a proto jsem jivyužil jako doplňkový materiál pro vypracování tohoto textu.OXENDEN, Clive. New English file: intermediate. 1st ed. Oxford: University Press, 2007,176 s. ISBN 978-0-19-451910-6.Učebnice „New English File“ sloužila jako základní studijní materiál mého studia na středníškole, a proto ji považuji za spolehlivý zdroj informací.Webová stránkaHelp for English [online]. 2006-07-29 [cit. 2012-12-17] Dostupné na World Wide Web<http://www.helpforenglish.cz/article/2006072901-cleny-v-anglictine-articles>Webovou stránku Help for English jsme používali jak doplňkový materiál pro výuku již nastřední škole. Jedním z autorů je například vysokoškolský profesor, a proto považuji stránkyza spolehlivé.Wikipedia. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, Inc. 22 July2004, lasto modified on 16 December 2012 at 13:24 [vid. 2012-12-18]. Dostupné zhttp://en.wikipedia.org/wiki/English_articlesInternetová encyklopedie Wikipedia patří k jedné z nejužívanějších stránek pro vyhledáváníinformací z různých oborů a obsah této stránky by tedy měl být adekvátní míře využití, a protosi myslím, že je spolehlivým zdrojem.
  5. 5. Časopisový článekAčkoli jsem hledal v nepřeberném množství zdrojů, nepodařilo se mi najít časopisový činovinový článek, který by se týkal problematiky užívání členů v anglickém jazyce. Z tohodůvodu uvádím navíc další zdroje v předešlých kategoriích.

×