Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zoopraha - systémový pohled

972 views

Published on

Pohled na Zoopraha z hlediska systémové vědy a dynamiky. Organizace jako systém s vazbami na okolí, růst a omezení, důsledky pro manažerskou činnost.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zoopraha - systémový pohled

 1. 1. 4SA428 – Úvod do teorie systémů<br />LS 2008/2009<br />Osnova<br /><ul><li> Důvod vybrání tématu
 2. 2. Analýza systému
 3. 3. Prostor pro dotazy</li></ul>Systémová analýza Zoologické zahrady v Praze<br />Filip Rychetský<br />
 4. 4. 2.3.2009<br />2<br />
 5. 5. Akce Noc snů<br />2.3.2009<br />3<br />
 6. 6. Akce Noc snů<br />2.3.2009<br />4<br />
 7. 7. 2.3.2009<br />5<br />
 8. 8. Vymezení<br />Příspěvková organizace hl. m. Prahy<br />Cílové chování<br />chov a prezentace živých zvířat<br />seznamování veřejnosti s poznatky zoologie a příbuzných disciplín<br />péče o přírodní areál, v němž vytváří prostředí pro vzdělávání a rekreaci občanů<br />2.3.2009<br />6<br />1.<br />
 9. 9. Vymezení<br />Doplňková činnost<br />koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej<br />pronájem parkovacích ploch a provozování parkovišť<br />provozování lidové technické zábavy<br />pronájem bytových a nebytových prostor<br />2.3.2009<br />7<br />2.<br />
 10. 10. Organizační struktura<br />2.3.2009<br />8<br />
 11. 11. Charakteristika systému<br />Měkký<br />Umělý<br />Deterministický<br />Dynamický<br />Otevřený<br />Komplexní<br />Sociální<br />Sociální složka<br />Vytvořena člověkem<br />Vývoj dle daných podmínek<br />Vývoj, reprodukce, obnova<br />Vstupy a výstupy<br />Velké množství prvků a vazeb<br />Lidské aktivity <br />2.3.2009<br />9<br />
 12. 12. Zoo a okolí<br />2.3.2009<br />10<br />
 13. 13. Zoo uvnitř<br />Návštěvník<br />Vnitřní pozorovatel<br />2.3.2009<br />11<br />
 14. 14. 2.3.2009<br />12<br />
 15. 15. 2.3.2009<br />13<br />
 16. 16. 2.3.2009<br />14<br />
 17. 17. 2.3.2009<br />15<br />
 18. 18. 2.3.2009<br />16<br />
 19. 19. 2.3.2009<br />17<br />
 20. 20. 2.3.2009<br />18<br />
 21. 21. Osobní zhodnocení<br />Organizačně pracovní směrnice<br />Síťová struktura – graf<br />Optimalizační úloha zaměstnance<br />Rekonstrukce, akce, přesuny, zániky<br />Hranice a omezenost systému<br />Dynamika systému<br />2.3.2009<br />19<br />
 22. 22. 2.3.2009<br />20<br />
 23. 23. A co manažer?<br />Vývoj v čase<br />Graf – cílená optimalizace cest<br />Poslání zahrady<br />Hranice a omezenost systému<br />Předvídat změny<br />legislativa<br />přírodní a jiné katastrofy<br />finanční krize<br />zajištění provozu<br />zajištění zisku – stimulace návštěvníka<br />2.3.2009<br />21<br />
 24. 24. Děkuji vám za pozornost<br />Filip Rychetský, xrycf02@vse.cz<br />
 25. 25. Zdroje a literatura<br />Kultura hl. m. Prahyhttp://kultura.praha-mesto.cz/ORGANIZACE-V-PUSOBNOSTI-OKP/Prispevkove-organizace-hl-m-Prahy/Zoologicka-zahrada-hl-m-Prahy<br />Zřizovací listina Zoo Praha http://kultura.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=52637&sh=646949613<br />ANDĚROVÁ, R.: Průvodce Zoo Praha – lexikon zvířat od A do Z, Zoologická zahrada v Praze, 2003<br />Žebříček nejlepších zoo na světě podle magazínu Forbeshttp://www.zoopraha.cz/cs/o-zoo/novinky/zebricek-nejlepsich-zoo-na-svete-podle-magazinu-forbes<br />Výroční zpráva Zoo Praha za rok 2007, oddíl zaměstnanci, Zoologická zahrada v Praze 2007<br />2.3.2009<br />23<br />

×