Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2009syllabusVTObeleid

1,144 views

Published on

Hanteert u een strategisch professionaliseringsbeleid...? Interessant. Prima zelfs! Maar is het ook een sensueel VTO-beleid? Nee? Sluit uw winkel maar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2009syllabusVTObeleid

 1. 1. VTO… Een strategisch OF … een sexy/sensueel VTO-beleid???
 2. 2. OVERZICHT REFLECTIE <ul><li>strategisch - beleid: wat? </li></ul><ul><li>concrete instrumenten bij het realiseren van een strategisch VTO-beleid </li></ul><ul><li>… of liever… een sexy/sensueel VTO-beleid?! </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Strategisch beleid: WAT?? </li></ul>De zoektocht naar een ideaal VTO-beleid wordt succesvoller als we opteren voor… EEN STRATEGISCH VTO-BELEID!
 4. 4. Een STRATEGISCH VTO-BELEID is <ul><li>een bewust, systematisch en pro-actief </li></ul><ul><li>competentie- en kennismanagement </li></ul><ul><li>met de participatie van alle leden van de organisatie </li></ul><ul><li>dat arbeidsrelevant is en humaan </li></ul><ul><li>en (dus) afgestemd op het algemeen-, het organisatie- en het personeelsbeleid </li></ul>
 5. 5. Kiezen voor een bewust, systematisch en pro-actief beleid <ul><li>Betekent o.a. bewust of onbewust kiezen voor een beleidsmodel… </li></ul><ul><li>Vier empirische modellen van Van der Krogt & Plomp: </li></ul>
 6. 6. MODEL DOEL KERNTAKEN VTO-verantw. makelaar Personeels- en loopbaanontwikkeling Administreren en beheren school Functiegerichte opleiding Cursusssen ontwerpen en uitvoeren beleid Kennismaking vernieuwingen VTO tot management-hefboom maken projectenmodel Implementeren veranderingen Project- en vernieuwings-begeleiding
 7. 7. Competentie - kennis: LEREN <ul><li>Opteren we ook voor een leeronder-steuningsbeleid en in welke mate ? </li></ul><ul><li>inspelen op ALLE factoren die het leren remmen of faciliteren (=eigenlijk ruimer dan Vorming, Training en Opleiding…!) </li></ul><ul><li>eveneens rekening houden met versch. oriëntaties op leren (behaviorisme, constructivisme, sociaal leren,…) én leerstijlen van mensen (cf. Kolb) </li></ul>
 8. 8. Leren bevorderen = inspelen op leermotivatie leerstijl leercompetentie leerervaringen leerbehoefte
 9. 9. Een beleid met de participatie van alle leden van de organisatie… <ul><li>bestuur </li></ul><ul><li>directie </li></ul><ul><li>«lijnmanagement» </li></ul><ul><li>medewerkers </li></ul>Een beleid dat arbeidsrelevant is en humaan…
 10. 10. VTO-beleid afgestemd op het algemeen-, het organisatie- en het personeelsbeleid <ul><li>Hier komen we bij dé voorwaarde voor het streven naar een ruimer HRM-beleid… </li></ul>
 11. 11. Strategisch… in de praktijk? <ul><li>genese in KATHO vanaf 1997-1998: </li></ul><ul><li>vorming VTO-groep </li></ul><ul><li>realisatie eerste beleidstekst </li></ul><ul><li>uitvoering eerste behoeftepeiling </li></ul><ul><li>planning aanbod op departementsoverstijgend niveau </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Concrete instrumenten bij het realiseren van een strategisch VTO-beleid… </li></ul>
 13. 13. Concrete instrumenten bij het realiseren van een strategisch VTO-beleid <ul><li>Beleidsplan </li></ul><ul><li>Operationeel of actieplan </li></ul><ul><li>Individueel VTO-plan </li></ul><ul><li>Vademecum met procedures </li></ul><ul><li>Inventarisatie van behoeften </li></ul><ul><li>Nagaan leereffecten </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Een strategisch… of liever …een sensueel VTO-beleid?! </li></ul>
 15. 15. Teemu Arina: « FORGET ABOUT LEARNING OUTCOMES !&quot;
 16. 16. <ul><li>Wat als je een mooi aanbod plant en er komt geen </li></ul>
 17. 17. Oorzaken? <ul><li>Versnipperd aanbod </li></ul><ul><li>Overaanbod </li></ul><ul><li>Complexe agenda voor iedereen </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 18. 18. De sensualiteit opvoeren zal in essentie CREATIVITEIT vragen: <ul><li>creëren van tijd en ruimte </li></ul><ul><li>alternatieve organisatie- en werkvormen </li></ul><ul><li>aandacht voor de verpakking </li></ul><ul><li>doordachte communicatie </li></ul><ul><li>tendensen als barometer: E-leren ! Werkplekleren ! </li></ul>
 19. 19. 1 creëren van tijd en ruimte <ul><li>rationaliteit </li></ul><ul><li>afstemming en afspraak op instellingsniveau </li></ul><ul><li>vorming tijdens vergadermomenten </li></ul><ul><li>bijv. KATHO tweedaagse; dag van de docent; VTO-dag </li></ul>
 20. 20. 2 alternatieve organisatie- en werkvormen <ul><li>in essentie: creatieve scenario’s ! </li></ul><ul><li>organisatie: aanpak van een sessie of een studiedag </li></ul><ul><li>werkvorm: “workshop” ??? </li></ul><ul><li>inspiratietekst “efficiënt professionaliseren” van de werkgroep OKP. </li></ul>
 21. 21. 3 aandacht voor de verpakking <ul><li>het oeroude motivatie principe: </li></ul><ul><li>aantrekkelijke publiciteit </li></ul><ul><li>met een aantrekkelijke toelichting </li></ul><ul><li>en aantrekkelijke randvoorwaarden </li></ul>
 22. 22. 4 doordachte communicatie <ul><li>gedragen op alle niveaus = communicatie vanuit elk niveau </li></ul><ul><li>meerdere en liefst: veeeele kanalen </li></ul><ul><li>respecteren van principes voor goede communicatie (ook al even oer-oud!) </li></ul>
 23. 23. 5 tendensen als barometer <ul><li>E-leren : gaan we de boot missen? Pijnpunt = interactiviteit. Videoconferencing maar nood aan ruimte voor videoconferencing in elke instelling Effectiever: e-leren in kleine groepen met programma’s als bijvoorbeeld </li></ul><ul><li>Werkplekleren : het leren verankeren in de werkplek vereist incorporatie van coaching </li></ul>

×