ΤΟ ΠΑΠΙ

429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΤΟ ΠΑΠΙ

 1. 1. ÔÏ ÌÅÈÕÓÌÅÍÏ ÐÁÐÉ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÔÕËÉÓÏÕ
 2. 2. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÏÄÇÃÇÓÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÐÁÑÅÍÅÑÃÅÉÅÓ (áðü ôï ôñáãïýäé ôïõ Ì. ËïÀæïõ ìå ôßôëï : Ôï ÌåèõóìÝíï Ðáðß ) ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : ÁÌÁÑÃÉÙÔÁÊÇ ÖÉËÉÁ ÍÇÐÉÁÃÙÃÏÓ ÓÔÅÖÁÍÁÔÏÕ ÅÕÁ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ Ð.Å Í. ÇÑÁÊËÅÉÏÕ
 3. 3. ÔÏ ÐÁÐÉ ÐÏÕ ÐÁÅÉ ÐÁÍÔÏÕ
 4. 4. ÊÁÐÏÕ ÊÁÐÏÔÅÓ ÅÐÇÃÅ
 5. 5. Ó’ ÅÍÁ ÊÁÐÇËÅÉÏ ÅÌÐÇÊÅ
 6. 6. ÊÏÐÉÁÓÅ ÊÉ ÇÐÉÅ ÐÉÏÔÉ
 7. 7. ÔÏ ÐÁÐÉ ÇÐÉÅ ÓÁ ÓÔÏÕÐÉ !
 8. 8. ÐÙ ÐÙ ÐÙ ÄÅÍ ÐÁÍ ÔÁ ÐÏÄÉÁ!
 9. 9. ÃÕÑÙ ÌÏÕ ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÏËÁ !
 10. 10. ÐÁ ÐÁ ÐÁ ×ÁÍÙ ÔÁ ËÏÃÉÁ !
 11. 11. ÐÙÓ ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÃÕÑÙ ÌÏÕ ÏËÁ;
 12. 12. ÐÁ ÐÁ ÐÁ ÐÁÐÉÁ ÌÁÌÁ ÌÏÕ ÐÙÓ ÂÁÑÕÍÁÍ ÔÁ ÖÔÅÑÁ ÌÏÕ!
 13. 13. ÊÉ ÅÃÉÍÁ ÓÁÍ ÔÏ ÓÔÏÕÐÉ!
 14. 14. ÐÏÕ ÇÌÏÕÍ ÌÉÁ ×ÁÑÁ ÐÁÐÉ!!!

×