Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fiksu Kalasatama & Nopeat kokeilut
FIKSU
KALASATAMA
	
Aluerakentaminen
v. 2035 asti:
25 000 asukasta
8000 työpaikkaKaupungin
kehitys- ja kokeilualusta,
jossa...
20	palvelukokeilua	
aidossa	ympäristössä	
oikeiden	käy6äjien	
kanssa	testa6una	
	
Ohjelmassa	
hankitaan	pieniä	
kokeiluja	...
How to
engage citizens?
	
	
REAL		
CITY		
CONTEXT		
AND		
CHALLENGES	
	
	
SME’S,	Start	
Ups,		
AcSvists		
MARKET	
REFERENC...
•  Fiksun kaupungin ratkaisujen toteutus
ja integrointi kaupungissa on
monimutkaista ja hidasta. Päättäjät
tarvitsevat kon...
#KAUPUNKITILAT
YHTEISÖLLISYYS
#RESURSSIVIISAS
ENERGIANKÄYTTÖ
#HYVINVOINTI
LÄHIPALVELUT
20 KOKEILUA 2015–2017
UUDET PALVELU...
•  Kokeilukierrosten teemat on validoitu yhdessä
kaupungin yksiköiden kanssa
•  Kokeilut tuovat aikaiset prototyypit kaupu...
Miten kokeilut valitaan?
ARVIOINTIKRITEERIT	 Arvioidaan	asteikolla	1-5	
Kokeilun	innovaSivisuus		 ✓  palvelun	tai	tuo6een	...
1	
	AVOIN	
TARJOUSKIERROS	
2		
VALINTAPROSESSI	
ARVIOINTIRAATI	
3		
KOKEILUPROSESSI	
LIVING	LAB-	&	
YHTEISKEHITTÄMIS-
AKTI...
SMART WASTE
SENSORS
DATA
PLATFORM FOR
SHARING
ECONOMY
&
CROWDSOURCING
LOCAL
INITIATIVES
CIRCULAR ECONOMY
REDUCING FOODWAST...
REEB
TYÖPISTEET
TEHOKKASTI
KÄYTTÖÖN
#INNOVATIIVISET
LÄHIPALVELUT
#RESURSSIVIISAAT
RATKAISUT
ENSIMMÄISET OPIT KOKEILUSTA
•  Tekevät Smart City -kehityksestä konkreettista ja
näkyvää.
•  Osallistavat eri sidosryhmiä ...
SYKSY 2016
Kokeilukierros 3
Teema:
Resurssiviisas energiankäyttö
Kokeilut voivat kytkeytyä alueen
älykkäisiin energiaratka...
Lisätietoa:
fiksukalasatama.fi
kaisa.spilling@forumvirium.fi
@kaisaspilling
Kiitos!
FAIL FAST,
LEARN FAST
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fiksu Kalasatama Nopeat kokeilut

4,286 views

Published on

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä (1000-8000e) kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fiksu Kalasatama Nopeat kokeilut

 1. 1. Fiksu Kalasatama & Nopeat kokeilut
 2. 2. FIKSU KALASATAMA Aluerakentaminen v. 2035 asti: 25 000 asukasta 8000 työpaikkaKaupungin kehitys- ja kokeilualusta, jossa kehitetään yhdessä fiksua infrastruktuuria ja palveluita Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki
 3. 3. 20 palvelukokeilua aidossa ympäristössä oikeiden käy6äjien kanssa testa6una Ohjelmassa hankitaan pieniä kokeiluja max. 8000€/kpl 2 temaa?sta tarjouskierrosta / vuosi
 4. 4. How to engage citizens? REAL CITY CONTEXT AND CHALLENGES SME’S, Start Ups, AcSvists MARKET REFERENCES CITY SMART SERVICES FOR THE FUTURE LARGE COMPANIES Future technologies, PlaYorms I I I I I I CITIZENS WITH REAL NEEDS AND DAILY PRACTICES I I I I I I I I I I I AGILE PILOTING How to accelerate Smart City development? I I How to understand future possibilities and the market?
 5. 5. •  Fiksun kaupungin ratkaisujen toteutus ja integrointi kaupungissa on monimutkaista ja hidasta. Päättäjät tarvitsevat konkreettisia esimerkkejä. •  Smart City ei avaudu kaupunkilaisille. Tarvitaan konreettisia palvelukokeiluja ja mahdollisuus osallistua. •  Start-up/PK-yrityksillä on paljon uusia ideoita ja palveluaihioita, mutta tarvitsevat ensimmäisiä markkinareferenssejä ja aitoa käyttäjäpalautetta. SMART CITY -KEHITYKSEN HAASTEET
 6. 6. #KAUPUNKITILAT YHTEISÖLLISYYS #RESURSSIVIISAS ENERGIANKÄYTTÖ #HYVINVOINTI LÄHIPALVELUT 20 KOKEILUA 2015–2017 UUDET PALVELUT JA RATKAISUT KAUPUNKILAISILLE Ohjelma hankkii kokeiluja (max 8000€). Kokeilut toteutetaan 1–6 kuukauden aikana. *Innovatiivisuus *Skaalautuvuus *Fiksu ja ketterä *Arvo loppukäyttäjälle NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA Kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki Kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki
 7. 7. •  Kokeilukierrosten teemat on validoitu yhdessä kaupungin yksiköiden kanssa •  Kokeilut tuovat aikaiset prototyypit kaupunkilaisten testattavaksi. Käyttäjät osallistuvat myös palveluiden yhteiskehittämiseen. •  Kokeiluja voivat tarjota start-upit, pk-yritykset, yhteisöt tai muut rekisteröidyt toimijat. •  Kokeilut osallistavat laajemmin kaupunkiyhteisöä yhteiskehittämistoimintaan ja luovat samalla ekosysteemiä kokeilujen ympärille. NOPEAT KOKEILUT - KOKO KAUPUNKIYHTEISÖ MUKAAN!
 8. 8. Miten kokeilut valitaan? ARVIOINTIKRITEERIT Arvioidaan asteikolla 1-5 Kokeilun innovaSivisuus ✓  palvelun tai tuo6een uutuusarvo ja innovaSisuus ✓  kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia johonkin haasteeseen Palvelun skaalautuvuus ✓  palvelun toimivuus ✓  palvelun liiketoimintamallin toimivuus ✓  mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi ✓  pystytään toteu6amaan Kalasatamassa/kaupungissa Toteu6ajat ja resurssit ✓  osallistuvan Simin osaaminen ✓  toteu6ajan muut resurssit (esim. rahoitus, yhteistyö) ✓  mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen ✓  toteu6ajana enemmän kuin yksi organisaaSo Fiksu ke6erä ja käy6äjälähtöinen ✓  palvelussa/ tuo6eessa hyödynnetään ICT-teknologiaa tai dataa ✓  kehityksessä hyödynnetään ke6erän kehityksen metodeita ✓  palvelu tuo6aa lisäarvoa käy6äjille STRATEGINEN SOPIVUUS Helsingin kaupungin strategian & Fiksu Kalasatama -hankkeen tavoitteiden mukainen
 9. 9. 1 AVOIN TARJOUSKIERROS 2 VALINTAPROSESSI ARVIOINTIRAATI 3 KOKEILUPROSESSI LIVING LAB- & YHTEISKEHITTÄMIS- AKTIVITEETIT 4 OHJELMAN JA KOKEILUJEN ARVIOINTI SYKSY 2016 3 tarjouskierrosta 3 teemaa 106 tarjousta 4. tarjouskierrosta valmistellaan 4 kokeilua tehty 5 alkamassa Kokeilut aloitetaan myös Helsingin Ilmastokadulla Kokemusten jako 6AIKA-kaupungit Kokeileva Suomi -hanke 10 kaupungin yksikköä 30 yritystä 300 käyttäjää
 10. 10. SMART WASTE SENSORS DATA PLATFORM FOR SHARING ECONOMY & CROWDSOURCING LOCAL INITIATIVES CIRCULAR ECONOMY REDUCING FOODWASTE MOBILITY AS A SERVICE KOKEILUT KEVÄT 2016
 11. 11. REEB TYÖPISTEET TEHOKKASTI KÄYTTÖÖN #INNOVATIIVISET LÄHIPALVELUT #RESURSSIVIISAAT RATKAISUT
 12. 12. ENSIMMÄISET OPIT KOKEILUSTA •  Tekevät Smart City -kehityksestä konkreettista ja näkyvää. •  Osallistavat eri sidosryhmiä ja mahdollistaa yhteisen keskustelun tulvaisuuden fiksuista palveluista. •  Yhteiskehittämistyöpajat tarjoavat keinon oppia, jakaa ja luoda laajempaa ekosysteemiä. •  Kiihdyttävät tuotekehitystä uusille innovatiivisille palveluille. ”Kannattaa edetä nopeammin, enemmän pieniä kokeiluja!”
 13. 13. SYKSY 2016 Kokeilukierros 3 Teema: Resurssiviisas energiankäyttö Kokeilut voivat kytkeytyä alueen älykkäisiin energiaratkaisuihin tai hyödyntää energiadataa. Resurssiiviisaat palvelut asukkaiden arjessa esim. lähilogistiikka Tarjouskierros käynnistyy loka- marraskuussa 2016 Kokeilut helmikuussa 2017 Kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki
 14. 14. Lisätietoa: fiksukalasatama.fi kaisa.spilling@forumvirium.fi @kaisaspilling Kiitos! FAIL FAST, LEARN FAST

×