Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zahtjev za-licencu-2012

443 views

Published on

Zahtjev za licenciranje takmičara pri Biciklističkom savezu BiH

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zahtjev za-licencu-2012

  1. 1. UNION CYCLISTE INTERNATIONALE BICIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU I IZDAVANJE LICENCE 2012. Biciklistički Adresa klub/organizacija tel/fax E-mail Ekipa / tim Ime i prezime Kategorija Datum rođenja Mjesto rođenja JMBG Pol funkcija Slika M Ž Ime majke i Organ Datum isteka Ime oca djevojačko Broj pasoša izdavanja pasoša prezime pasoša Zabrana Adresa Druge zemlje Neizmirene Mjesto pečataMjesto prebivališta dobijanja BS BiH prebivališta boravka kazne 2011. licence Drugo Broj licence Zemlja i adresa Klub/organizacij Br. licence Državljanstvo državljanst 2012. boravka u 2011 a u 2011 izdate u 2011 vo Datum potpisa Osiguravajuće Rok važnosti Ugovorni rok Broj polise UCI kod Ugovora društvo polise Svojeručni potpis: Datum podnošenja Telefon/mob (za maljoletna lica potpis roditelja - staratelja) zahtjeva e-mail 1. Izjavljujem da ne znam ni za jednu činjenicu koja bi bila u suprotnosti sa Zahtjevom za izdavanje tražene licence. Obavezujem se da ću lično vratiti svoju licencu ukoliko se pojavi činjenica koja bi značajno promijenila okolnosti koje su postojale u trenutku podnošenja Zahtjeva za izdavanje licence. Izjavljujem da nisam tražio-la licencu za istu godinu kod UCI ili neke druge Nacionalne federacije. Sadašnji Zahtjev kao i korišćenje licence su pod mojom isključivom odgovornošću. 2. Obavezujem se na poštovanje Statuta i pravila UCI, njenih Kontinentalnih i Nacionalnih federacija i njihovih članica. Potvrđujem da sam pročitao, ili da sam imao mogućnosti da se upoznam sa ovim Statutima i pravilima. Učestvovaću na biciklističkim takmičenjima ili manifestacijama na sportski i korektan način. Poštovaću izrečene kazne i odazvaću se zahtjevima nadležnih organa radi rješavanja sporova koji su predviđeni pravilima. Prihvatam Arbitražni sportski sud (ASS) kao jedinu nadležnu apelacionu instancu u ovakvim slučajevima, a po odredbama koje su predviđene pravilnikom. Prihvatam da se ASS izjasni kao poslednja instanca i da njegove odluke budu konačne i bez prava žalbe. U slučaju eventualnih sporova sa UCI prihvatam isključivo nadležnost suda UCI. 3. Prihvatam da se podvrgnem i budem obavezan pravilnikom UCI za antidoping, klauzulama Svjetskog antidoping kodeksa i njegovih međunarodnih standarda na koje se poziva pravilnik UCI za antidoping, kao i antidoping pravilnicima drugih nadležnih instanci u onoj mjeri u kojoj su oni usklađeni sa pravilnikom UCI i Svjetskim antidoping kodeksom. Prihvatam da rezultati analize budu objavljeni javno i u cjelosti saopšteni mom Klubu ili Ekipi, maseru i ljekaru. Prihvatam da svi uzeti uzorci urina postanu vlasništvo UCI koja ih može dati na analizu, naročito u cilju ispitivanja i informisanja u vezi zaštite zdravlja. Prihvatam da moj ljekar ili ljekar mog Kluba ili Ekipe, saopšti UCI na njihov zahtjev listu uzetih medikamenata i primljenih terapija prije određenog takmičenja ili manifestacije. 4. Prihvatam odredbe koje se odnose na test krvi i prihvatam da se podvrgnem uzimanju krvi. 5. Prihvatam da se mogu javno publikovati i nesmetano koristiti sve moje fotografije i video materijal koji se pribavi po bilo kom osnovu sa svih takmičenja i aktivnosti u okviru Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. PODNOSILAC ZAHTJEVA M.P. OVLAŠĆENO LICE KLUBA - ORGANIZACIJE____________________________________________ ______________________________________________________

×