Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F11 mapa de prezentare

1,927 views

Published on

 • Be the first to comment

F11 mapa de prezentare

 1. 1. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 Competitionsub egidaUniversitatea Alexandru Ioan CuzaBd. Carol I, Nr.11, Cod 700506, Iași | www.uaic.roorganizat deAsociația Studenților Informaticieni IeșeniStr. Berthelot Nr. 16, Cp. C, Cam. 123, UAIC, Iași | www.asii.roşiFacultatea de InformaticăStr. Berthelot Nr. 16, Cp. C, UAIC, Iași | www.infoiasi.roîn parteneriat cuInspectoratul Școlar JudețeanStr. Nicolae Bălcescu, Nr. 26, Cod 700117, Iași | www.isjiasi.ro F11 COMPETITION Press F11 to Compete contact Codrin Dițu 0741 213 495 codrin.ditu@asii.ro Vlad Manea 0770 154 394 vlad.manea@info.uaic.ro 1
 2. 2. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionCuprinsArgument pag. 3În prezent nu există o Facultate de Informatică din România organizatoare a unui concurs cu tradiție.Universitatea A. I. Cuza a găzduit în 2003 Olimpiada Balcanică de Informatică. Experiența în cadrulconcursului va stimula implicarea participanţilor în concursuri ulterioare.Descriere pag. 3Proiectul doreşte ca participanții să valorifice abilitățile (și să dezvolte competențe), prin intermediulcompetiției: gândirea algoritmică și analitică, artistică și estetică, modelarea și implementarea, precum șisusținerea în fața unui public avizat a unei lucrări proprii.Beneficiari pag. 3Principalii beneficiari includ, dar nu se limitează la studenții și elevii de liceu din România. Sponsorii auposiblitatea de a-și promova identitatea în rândul participanților prin intermediul materialelorparticularizate. Partenerii, numiți și Platinum, sunt cei mai implicați sponsori.Obiective general și specifice pag. 3Obiectivul general este implicarea studenților și elevilor în activități extracuriculare, sub forma unuiproiect sau a unei soluții algoritmice, pentru a-și dezvolta abilitățile profesionale și personale. Suntenumerate cele 6 obiective specifice.Echipe pag. 4Pentru a avea flexibilitate în echipele de participanți, se propune codificarea anilor de studiu. Echipelevor avea o sumă a codificărilor fiecărui membru, în funcție de anul de studiu în care se află.Comisie științifică pag. 4Sunt enumerate persoanele care pot fi invitate pentru a prezida concursul.Acestea pot face parte și din Comisia Științifică.Premii pag. 4Se asigură unicitatea premiilor și se pot stabili de la început distincțiile și procentele din totalul materialdisponibil. În comun acord cu partenerii, se pot stabili premii speciale.Secțiuni pag. 5Cele 3 secțiuni sunt: Tehnologii Web, Algoritmică, Computer Art.Se găsește și suma maximă a codificărilor permisă pentru o echipă la fiecare secțiune.Materiale pag. 5Sunt enumerate materialele pentru etapa de calificare și etapa finală.Calendar pag. 5Concursul se desfășoară în etape care urmăresc obiectivele specifice.Etapele pot fi vizualizate și sub forma unei diagrame Gantt.Despre Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni pag. 7Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofitce are ca scop apărarea intereselor studenţilor din Facultatea de Informatică Iaşi.Despre Facultatea de Informatică Iași pag. 9Facultatea noastră este prima facultate de informatică a unei universităţi cu profil non-tehnic dinRomânia. Mulţi dintre absolvenţii noştri sunt răspândiţi în ţări din toată lumea. 2
 3. 3. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionArgumentÎn prezent nu există o Facultate de Informatică din România organizatoare a unui concurs cu tradiție,care să se adreseze într-un format deschis tuturor elevilor și studenților. Concursurile importante conținprobe adresate în special elevilor de liceu, unele dintre ele având doar o secțiune adresată studenților.Universitatea A. I. Cuza din Iași a găzduit în 2003 Olimpiada Balcanică de Informatică, care a reunitpentru 7 zile elevi din Cipru, Moldova, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia și Muntenegru.Facultatea de Informatică, prima de profil din țară, a contribuit la succesul evenimentului. În acest contextfavorabil, un concurs național organizat de FII este oportun.Experiența în cadrul concursului va stimula implicarea studenţilor și elevilor în cadrul unor concursuriinternaţionale în care să-şi promoveze realizările ulterioare. De asemenea, concursul va constitui o poartă dedeschidere spre companiile din industrie.DescriereProiectul doreşte ca participanții să valorifice abilitățile (și să dezvolte competențe), prin intermediulcompetiției: gândirea algoritmică și analitică, artistică și estetică, modelarea și implementarea, precum șisusținerea în public a unei lucrări proprii.Subiectele și soluțiile sunt propuse, respectiv evaluate de o Comisie formată din reprezentanți ai unorcompanii de prestigiu din industrie și de profesori universitari și preuniversitari. Concursul include:• Cursuri introductive susținute de profesorii universitari, în special pentru elevi.• Traininguri susținute de reprezentanții companiilor partenere, în special pentru studenți.• Activități de recreere și dezvoltare personală.BeneficiariPrincipalii beneficiari includ, dar nu se limitează la studenții și elevii de liceu din România.O extindere naturală a acestora o constituie participanții din Republica Moldova.Sponsorii au posiblitatea de a-și promova identitatea în rândul participanților prin intermediul materialelorparticularizate, în schimbul unor sume de bani sau produse, servicii echivalente. Printre aceștia pot fi șisponsori media, care au oportunitatea de a-și promova identitatea în rândul participanților prin intermediulmaterialelor particularizate, în schimbul unor servicii media.Partenerii, numiți și Platinum, sunt cei mai implicați sponsori. Ei au oportunitatea de a-și promovaidentitatea, produsele și ofertele în rândul participanților prin intermediul trainingurilor oferite pentru studenți,dar și elevi. De asemenea, ele pot recruta participanți preselectați. Au acces cu o persoană reprezentantă înComisia concursului.În Fig. 5 sunt specificate beneficiile partenerilor și sponsorilor.Obiectiv generalObiectivul general este implicarea studenților și elevilor în activități extracuriculare, sub forma unorproiecte tehnice și artistice sau a unor soluții algoritmice, pentru a-și dezvolta abilitățileprofesionale și personale. Se urmărește premierea acestora prin:• acordarea de premii, burse și stagii la parteneri,• avantaje la admiterea și evaluarea pe parcurs la unele discipline la Facultatea de Informatică. 3
 4. 4. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionObiective specificeO1 Stabilirea listei finale a partenerilor, sponsorilor, profesorilor și colaboratorilor, până la 1 Februarie.O2 Realizarea integrală a regulamentului, subiectelor și tematicilor de curs și training, până la 1 Martie.O3 Promovarea concursului în minim 5 centre universitare, minim 5 centre preuniversitare, minim 5 Asociații, minim 2 situri Web sociale, minim 3 bloguri, minim 2 situri web de trafic, pe toată perioada concursului, în 3 etape: teaser, conferință de presă cu live streaming, campanie virală.O4 Publicarea pe Web a unui sit pe toată perioada concursului, în 3 etape: numărătoare inversă până la conferința de presă, prezentare concurs, informații complete (inclusiv subiecte și formulare de înregistrare lucrări).O5 Înscrierea unui număr de 60 participanți calificați în finală pe țară. Înscrierea unui număr minim de 5 echipe pentru fiecare secțiune de concurs.O6 Organizarea zilelor de concurs pe 27-30 Mai și a unei etape online de calificare, dacă la o secțiune vor fi peste 10 echipe. Promovarea identității și ofertelor de parteneri prin traininguri. Promovarea sponsorilor prin produse promoționale.Rezultatul analizei SWOT se poate consulta în Fig. 1.EchipePentru a avea flexibilitate în echipele de participanți, am propus codificarea anilor de studiu:• în fiecare echipă se află minim 2 participanți înscriși în anul 2010-2011 la un liceu sau o facultate,• codificarea pentru fiecare participant este anul de studiu în care se află (cl. a XIII-a se consideră a XII-a).De exemplu, un elev de clasa a XI-a, unul de clasa a XIII-a, un student în anul I și unul în anul al IV-leafomează o echipă cu suma 11+12+13+16=52. Acest cod permite departajarea echipelor cu punctaje egale.Dacă numărul de participanți la o secțiune depășește 15, se poate organiza o etapă de calificare online.Comisie științificăPersoanele invitate pentru a prezida concursul și care pot face parte și din Comisia Științifică sunt:Conf. Dr. S. C. Buraga Prof. Dr. G. Grigoraș Prof. Dr. H. Luchiancoordonator Comisie Științifică Facultatea de Informatică Iași Universitatea A. I. Cuza IașiPremiiOrdonarea echipelor participante pentru acordarea de premii poate ține cont, în această ordine, de:• rezultatul din etapa finală (descrescător), urmat de rezultatul din etapa de calificare (descrescător)• suma codificării echipei (crescător), urmată de vârsta celui mai mic participant (crescător)În acest mod, se asigură unicitatea premiilor și se pot stabili de la început procentele din totalul disponibil. Încomun acord cu partenerii, se pot stabili premii speciale, inclusiv după evaluare, dar nu mai târziu defestivitatea de premiere. Aceste premii nu se calculează la procentul de 100% din sumele alocate.Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune Mențiune45% din total 25% din total 15% din total 10% din total 5% din total 4
 5. 5. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionSecțiuniPropunem 3 secțiuni.Tehnologii Web Algoritmică și Programare Artă DigitalăConstă în 3 luni de dezvoltare a În prima etapă, desfășurată pe Constă în 3 etape de câte o lunăunui sit Web disponibil pe desktop, parcursul a 3 luni, se vor propune de realizare a unor lucrăripe mobil sau mixt, și de 1 săptămânal probleme. Punctajele tematice, urmate de o expoziție înprezentare on-site a proiectului obținute se cumulează. care fiecare echipă are dreptul lafinal: 15 minute de discurs și 5 un showcase pe un calculator.minute de întrebări. Prezentarea A doua rundă constă într-o probăeste urmată de o probă Fast on-site cu 4-8 probleme (1-2 La calificare, evaluarea seDevelopment. ușoare, 2-4 medii, 1-2 grele). realizează prin vot online, profesori și parteneri.Evaluarea la ambele probe (de Programa din care vor fi propusecalificare și finală) se realizează problemele este a claselor IX-XI. La etapa finală, se consideră votulde către profesori și parteneri. Un secret, profesorii și partenerii. Evaluarea se face automat, iar Votul secret are componentele votexemplu de ghid se găsește în soluțiile oficiale, rezultatele, online și vot direct. Cel direct seFig. 2. testele și programele de evaluare realizează cu semnătură. Are loc sunt publice după încheierea și o probă de Fast Creativity. fiecărei probe. Formatul unei probleme se află în Fig. 3.MaterialePentru realizarea conferinței, dispunem deja de o sală încăpătoare și cu posibiltate de video streaming, salaC309 din cadrul Facultății de Informatică. Dar ne sunt necesare fonduri pentru: protocol, invitații și mapepromoționale.Materialele promoționale includ, dar nu se rezumă la: tricouri, căni, pixuri cu Concursul Național deInformatică F11 Competition, Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică.CalendarConcursul se desfășoară în etape care urmăresc obiectivele specifice.Etapele pot fi vizualizate în diagrama Gantt din Fig. 4.1. Stabilirea listei finale a partenerilor, sponsorilor, profesorilor și colaboratorilor până la sfârșitul lunii Ianuarie 2011. Se stabilesc parteneriatele cu companii, profesori, colaboratori. Se stabilesc resursele materiale disponibile prin parteneriat sau finanțare. Se prestabilesc posibilitățile de cazare și masă pentru participanții la concurs. Se are în vedere un parteneriat cu regia de transport public în comun pentru permisele de călătorie ale participanților.2. Realizarea integrală a regulamentului, subiectelor, tematicilor de curs și training până la sfârșitul lunii Februarie 2011. Se stabilește regulamentul pentru participanți. Se elaborează temele de concurs de către parteneri, profesori și colaboratori.3. Promovarea concursului pe toată perioada concursului. 5
 6. 6. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 Competition Se promovează concursul în minim 5 centre universitare, minim 5 asociații, minim 5 centre preuniversitare, minim 2 situri Web sociale, minim 3 bloguri, minim 2 situri web. Se concep sigla, afișele, fluturașii și celelalte materiale promoționale. Se contactează sponsorii media și se promovează concursul prin intermediul lor. Se contactează asociațiile studențești și centrele universitare. Se contactează parteneri în vederea colaborării: • Bloggeri – se strâng adresele lor și se fac parteneriate • Situri – se strâng adrese utile de situri și se fac parteneriate • Facebook – se creează o pagină pe Facebook • Twitter – se creează o pagină pe Twitter • Asociații – se contactează directorii pe probleme externe din Asociații (de exemplu: UNSR, AIESEC) • Universități – se contactează universitățile, posibil și prin Asociații • Unități școlare – se contactează școlile, posibil și prin Asociații Promovarea va avea trei etape: • Teasing – materiale promoționale și numărătoare inversă, în perioada 24 Ianuarie – 4 Februarie • Conferință de presă cu live streaming – se anunță începutul concursului în data de 4 Februarie • Virală – se anunță subiectele și se permit înscrierile echipelor după 4 Februarie4. Publicarea pe Web unui sit care conține datele despre concurs pe toată perioada concursului. Se lansează situl Web. Acesta va avea trei etape: • Numărătoare inversă – coincide cu etapa teasing a promovării, în perioada 24 Ianuarie – 4 Februarie • Informații parțiale – coincide cu perioada de după conferință, în perioada 4 Februarie – 30 Februarie • Informații complete – coincide cu perioada virală, după 30 Februarie5. Stabilirea listelor finale de participanți după o posibilă etapă de calificare în jurul datei de 20 Mai. Se organizează o etapă de selecție pentru echipe, unde este cazul. Constă în publicarea baremului de rezolvare și a rezultatelor pentru etapa de calificare, dacă există.6. Organizarea eficientă a zilelor de concurs în perioada 27 Mai 2011 – 30 Mai 2011. Se promovează identitatea, produsele și ofertele partenerilor prin traininguri și materiale promoționale. Se promovează identitatea sponsorilor și sponsori media prin materiale promoționale. Participanții completează într-un formular evenimentele la care doresc să participe, pentru a se utiliza (și realoca) eficient amfiteatrele și laboratoarele pentru cursurile introductive și sesiunile de training. Prima zi, 27 Mai 2011 • Sosirea participanților – ocuparea locațiilor de cazare, împărțirea de promoționale • Excursia în Iași sau activitatea – orele 1200-1700 – în puncte de interes din oraș 00 00 • Festivitatea de Deschidere – orele 18 -19 – într-un amfiteatru, posibil din Universitate A doua zi, 28 Mai 2011 00 00 • Proba Fast Development la Tehnologii Web – orele 9 -13 – în două laboratoare, posibil în licee 00 00 • Proba Fast Insight la Algoritmică – orele 9 -13 – în două laboratoare, posibil în licee • Proba Fast Creativity la Computer Art – orele 900-1300 – în două laboratoare, posibil în licee 00 00 • Prezentarea la Tehnologii Web – orele 14 -18 – într-un amfiteatru cu retroproiector 00 00 • Expoziția la Computer Art – orele 14 -18 – în două laboratoare 6
 7. 7. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 Competition A treia zi, 29 Mai 2011 • Prezentarea Cursurilor – orele 900-1100 – într-un amfiteatru din Facultate • Prezentarea Trainingurilor – orele 1100-1400 – în patru laboratoare din Facultate 00 00 • Evaluarea Probelor – orele 8 -14 – în două săli de curs din Facultate 00 00 • Festivitatea de Premiere – orele 14 -15 – într-un amfiteatru, posibil din Universitate • Plecarea participanților – eliberarea locațiilor de cazareDespre Asociația Studenților Informaticieni IeșeniAsociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit ce areca scop apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor Socioprofesionale ale studenţilor din cadrul Facultăţiide Informatică Iaşi.Înfiinţată in martie 1990, ASII este cea mai veche asociaţie studenţească din Univ. “A. I. Cuza”, şi are caprime obiective consolidarea relaţiilor cu mediile universitare, facilitarea schimburilor internaţionale deoameni şi informaţii, facilitarea accesului membrilor săi la diverse manifestări științifice, culturale şi sportive,promovarea spiritului civic in rândul studenţilor și tinerilor în general.De asemenea ASII a căutat întotdeauna colaborări cu asociaţii şi fundaţii similare, cu organe aleadministraţiei publice de stat centrale şi locale şi cu instituţii de învățământ, pentru a desfăşura activităţinecesare îndeplinirii scopului principal al organizaţiei. ASII este şi membru fondator în C.O.S.T.I.S.(Consorţiul Organizaţiilor Studenţeşti şi de Tineret din Iași), consorțiu din care fac parte majoritateaorganizaţiilor ieşene.De-a lungul unui an universitar activitatea ASII are un caracter periodic, evenimentele succesându-se andupă an, speram noi la un nivel din ce în ce mai ridicat. Iată şi principala noastră agendă organizaţională:Proiecte în anul universitar 2009 – 2010Crăciun din Inimă de Student6 Noiembrie 2009 → 22 Decembrie 2009Beneficiarul proiectului din acest an este Centrul de Resurse pentru Copii și Tineret „Don Bosco“ din județulIași, aflat sub tutela „Centrului Diecezan Caritas Iași“. În data de 18 decembrie 2009, ora 19:00, la Casa deCultură a Studenților a avut loc a VI-a editie a „Crăciunului din Inimă de Student“, în sala Gaudeamus și ainclus un program artistic (colinde cântate de copiii de la centrul “Don Bosco“, recital folk, concert al formațieiByron) și o licitație.Olimpiada Indoor10 Decembrie 2009 → 15 Decembrie 2009Olimpiada Indoor este un proiect ASII prin care este încurajată participarea studenților Facultății deInformatică în activități sportive și sociale. În acest sens, au fost organizate patru probe de sport de interior(Biliard, Bowling, Șah, Ping-Pong), iar pe o perioadă de două săptămâni, studenții facultății au avutposibilitatea de a se înscrie la proba dorită.Conferința Internațională de Procesare Inteligentă și Lingvistică Computațională21 Martie 2010 → 30 Martie 2010Cicling este o conferință internațională care se desfășoară în fiecare an în câte o altă țară. Ajunsă la a 11-aediție, conferința a fost găzduită, în premieră, de către România, iar locația aleasă a fost Iași, Facultatea deInformatică. ASII s-a implicat activ în buna desfășurare a acestui eveniment, fiind prezenți în fiecare zi aconferinței prin voluntarii noștri.Digiphoto4 Mai 2010 → 31 Mai 2010Anul acesta a avut loc cea de a șasea ediție a Digiphoto. Digiphoto este un proiect ASII ce se adreseazătuturor celor pasionați de fotografie digitală. Un număr de 1380 de fotografii au fost încărcate în aceastăperioadă de către participanții la concurs, pe site-ul digiphoto. Pentru ediția din acest an a Digiphoto au fostpropuse 4 teme: Curaj, Conexiuni, Paralelism și simetrie și Manipulare Digitală: Șah mat. 7
 8. 8. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionAlgoritmiada7 Mai 2010 → 9 Mai 2010Algoritmiada este un concurs național de programare, adresat atât elevilor de liceu cât și studenților. La edițiadin acest an, ASII a fost co-organizatoare împreună cu asociația Infoarena, evenimentul desfășurându-se înIași. Asigurând sălile în care să se desfășoare concursul precum și calculatoarele pe care participanții aulucrat, ASII a mai bifat un proiect în acest an.Olimpiada Outdoor22 Mai 2010 → 23 Mai 2010Olimpiada Outdoor se adresează studenților și profesorilor Facultății de Informatică Iași. Ediția din acest an aOlimpiadiei a presupus desfășurarea a 3 sporturi: Sprint 50m, Street-Ball și Fotbal. Scopul acestui proiecteste de implica studenții în întrecerile sportive și de a crea o legătură între ei și profesorii facultății.FII Competition30 Mai 2010FII Competition este un concurs de programare adresat în 2010, elevilor de liceu. Având de rezolvat un setde probleme propus de profesorii facultății, elevii de liceu au avut la dispoziție un timp de concurs de 2 ore,răspunsurile lor fiind trimise pe email. Marele premiu al concursului a constat într-o bursă de studiu integralăpe perioada unui semestru. Toți câștigătorii au primit materiale marca Adobe.Ziarul de ASIICu apariții lunareZiarul de ASII este un proiect lunar al ASII, ce urmărește informarea studenților cu privire la noutățile dindomeniul informatic, prezentarea profesorilor facultății (fiecare număr al ziarului cuprinde un interviu cu unprofesor al Facultății de Informatică) dar și prezentarea activităților asociației.Balul Bobocilor22 Noiembrie 2010Ziua marcată în calendar cu numărul 22 pe cea de-a 11-a pagină a anului 2010 sare în ochi dis-de-dimineațătuturor celor implicați în Balul Bobocilor, organizat anul acesta în stilul Moulin Rouge, strigând parcă: “Astăzie ziua cea mare. Dă tot ce e mai bun din tine!”. Se pare că acest lucru i-a încurajat foarte tare pe toți, căciluni, 22 noiembrie, spectacolul pregătit de boboci și artiștii invitați au facut din balul din acest an un succes.Balul de Caritate11 Decembrie 2010În acest an, Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni a decis să contribuie la ridicarea nivelului de trai alfamiliei unei fetiţe, elevă în şcoala primară. Situaţia financiară a familiei în cauză este foarte îngrijorătoare.ASII a decis ca toate fondurile financiare obținute din donații, sponsorizări și licitație, respectiv toateprodusele obținute să fie înmânate acestei familii. 8
 9. 9. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionDespre Facultatea de Informatică IașiCalitate și valoareMulţi dintre absolvenţii noştri sunt răspândiţi în ţări din toată lumea, lucrând pentru companii importante desoftware (Adobe, Amazon, Continental, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Siemens etc.) sau făcând doctoratulîn universităţi şi institute de cercetare.DistinctivFacultatea noastră este prima facultate de informatică a unei universităţi cu profil non-tehnic din România.Oferim o bază solidă în informatică şi în acelaşi timp o varietate mare de module informatice aliniate la celemai noi tehnologii. Modulele opţionale oferă studenţilor posibilitatea să se specializeze în direcţia preferată.Prezentare generalăFacultatea noastră oferă specializare în Informatică, studii de 3 ani pentru licenţiere. La nivel de master, suntdisponibile cinci programe de tip master:  Sisteme Distribuite  Inginerie Software  Optimizare Computaţională  Lingvistică Computaţională  Securitatea InformațieiPentru toate programele de studii, anul academic este divizat în două semestre. Pentru a primi diploma deabsolvire în Informatică, studenţii trebuie să susţină o examinare publică şi să prezinte teza de absolvire.Sesiunile de absolvire a licenţei şi a masterului sunt programate în fiecare an în luna iunie.ContactFacultatea de Informatică, Universitatea "A. I. Cuza"Adresă: General Berthelot, 16, IAŞI 700483, ROMANIATelefon: +40 232 201090Fax: +40 232 201490E-mail: secretariat@info.uaic.ro 9
 10. 10. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionAnaliză SWOTÎn Fig. 1 se găsește rezultatul analizei SWOT efectuate. Puncte Forte Puncte Slabe  Implicarea firmelor de prestigiu într-un  Se pot aduna multe sarcini de lucru într-un concurs de nivel național timp scurt (perioada 1 Ianuarie 2011 – 1  Adresarea într-un format deschis studenților Februarie 2011), ceea ce face ca proiectul și elevilor din România să fie greu de realizat Familiarizarea elevilor cu mediul universitar  Dependența de profesori, atât în partea de (prin cursruri introductive) dar și a organizare, cât și în ce privește conținutul studenților cu piața muncii științific al concursului (prin traininguri și oportunitatea stagiilor)  Dependența de parteneri, în partea de  Testarea on-site a abilităților practice ale organizare și sponsorizare participanților (vezi proba de Fast Development) și îmbunătățirea lor  Implicarea opiniei publice în jurizarea participanților (vezi votarea la Computer Art) Oportunități Pericole  Extinderea concursului, inițial în locații  Lipsa parcipanților apropiate precum Moldova  Lipsa sponsorilor (și, implicit, a resurselor  Promovarea spiritului de competiție la univ. materiale) și licee.  Realizarea întârziată a sitului Web și a  Crearea unor parteneriate între FII și promovării companii  Realizarea incompletă a regulamentului,  Introducerea practicii în mediul academic și subiectelor invers Fig. 1. Analiză SWOT 10
 11. 11. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionGhid participantÎn Fig. 2 se găsește un exemplu de ghid al participantului pentru proba de Tehnologii Web.Procedura de concursVeţi prezenta ceea ce aţi lucrat, în ordinea stabilită de tragerea la sorți. Veţi avea la dispoziţie 15 minutepentru prezentare. În următoarele 5 minute, membrii comisiei vă vor putea pune întrebări.Criteriile de evaluareUtilizabilitate și accesibilitate (40 puncte)- Uşurinţa în utilizare: - asiguraţi-vă că transmiterea mesajului nu este îngreunată de elemente grafice fără sens!- Organizarea elementelor de conţinut: - facilitaţi accesul la informaţii, în ordinea importanţei lor!- Vizualizarea corectă şi încărcarea rapidă (în funcţie de tehnologiile utilizate): - fiţi siguri că proiectul este vizibil şi se încarcă rapid în cât mai multe medii! - asigurați accesul la aplicație pe mai multe dispozitive (desktop, mobile)!- Adaptarea funcţionalităţii la nivelul de competenţă al utilizatorilor- Gradul de suport pentru persoane cu dizabilități - uitați-va peste WAI!Conţinut (40 puncte)- Relevanţa şi atractivitatea conţinutului. Utilitatea, corectitudinea, coerenţa, claritatea şi concizia informaţiei.Funcționalități și utilitate (80 puncte)- Utilitatea lucrării în contextul scopului- Numărul și complexitatea de funcționalități pe care aplicația le pune la dispoziție- Calitatea, originalitatea și concordanța cu tema proiectului- Recurgerea la instrumente de achiziție și/sau management al conținutuluiDezvoltare (80 puncte)- Utilizarea de tehnici și tehnologii moderne în programarea și documentarea aplicației: - implementați modular aplicația, recurgând la limbaje orientate pe obiecte! - aveți în vedere SOA – Service Oriented Architecture, recurgeți la design patterns! - scrieți lizibil și documentați codul! Feriți-va de spaghetti și hardcodari! - integrați aplicația cu rețele sociale actuale sau avântați-va în Web 3.0! Nu uitați de feeds!- Adaptarea aplicației la cerințele actuale în ce privește arhitectura și scalabilitatea - structuri, scheme de baze de date sau XML etc.Aspect (60 puncte)- Unitatea, compoziția, relevanţa şi atractivitatea designului pentru obiectivul declarat: - nu distrageţi atenţia utilizatorului de la conţinut din cauza designului! - găsiţi un echilibru cât mai bun între estetică şi funcţionalitate!Prezentare (20 puncte)- Structurarea ideilor: - gândiţi-vă la un discurs structurat cu sens care să se încadreze în cele 15 minute! - accentuați punctele forte ale aplicației dezvoltate!- Limbajul folosit și impactul generalFast Development (80 puncte) Fig. 2. Exemplu de ghid al participantului pentru proba de Tehnologii Web 11
 12. 12. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionProblemă AlgoritmicăÎn Fig. 3 se găsește formatul unei probleme pentru proba de Algoritmică.Zog TPe Zog, de unde Excelența Sa, Plenipotențiarul Ambasador F provine, nu există decât două numerenaturale. Pentru a-și îmbogăți universul, el vrea să știe suma lor.CerinţăS-a luat decizia ca Excelența Sa, Plenipotențiarul Ambasador TF și pământenii să comunice prin intermediulunui traducător automat, care răspunde la întrebarea Care este suma numerelor A și B?Date de intrareProgramul tău va citi de pe prima linie a fișierului zog.in două numere naturale A și B separate prin spațiu.Date de ieșireProgramul tău va scrie pe prima linie din fișierul zog.out suma celor două numere citite.Numărul este urmat de caracterul sfârșit de linie.Precizare  0 ≤ A, B ≤ 105 Exemplu zog.in zog.out 34 7 Fig. 3. Format de problemă pentru proba de Algoritmică 12
 13. 13. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionDiagramă GanttÎn tabelul din Fig. 4 se găsește diagrama Gantt pentru desfășurarea concursului.Etapă Început Sfârșit DEC 2010 IAN 2011 FEB 2011 MAR 2011 APR 2011 MAI 2011 dată dată 12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011Stabilirea listei partenerilor,sponsorilor, profesorilor și 3/1/2010 31/1/2011 ██████████colaboratorilorRealizarea regulamentului,secțiunilor, subiectelor și 3/1/2011 31/2/2011 ███████████████████tematicilor de curs și trainingPromovarea concursului5 centre universitare,5 asociații, ██████████████████████████████████████████5 centre preuniversitare, 24/1/2011 31/5/20112 situri sociale,3 bloguri2 situri webPublicarea sitului Web al 24/1/2011 31/5/2011 ██████████████████████████████████████████concursuluiStabilirea listelor de participanți 19/5/2011 21/5/2011 █finaliști după calificarea opț.Desfășurarea probelor din cele 27/5/2011 30/5/2011 █patru zile de concurs. Fig. 4. Diagrama Gantt pentru desfășurarea concursului 13
 14. 14. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni și Facultatea de Informatică Iași Concursul Național de Informatică F11 CompetitionGrilă de sponsorizăriÎn tabelul din Fig. 5 se găsesc propunerile de sponsorizări pentru concurs.Prin siglă se înțelege simbol grafic, numele sau ambele, la alegerea sponsorului.Facilitate Cantitate Platinum Gold Silver BronzeSiglă zonă Platinum •/– • – – –(prima pagină sit F11)Siglă pe situri F11, ASII •/– • • • •Siglă pe diplomă •/– • – – –Siglă pe tricou •/– • – – –Foi A4 în mapă nr/– 10 6 4 2Anunțuri publicitare Titlu Partener Sponsor Gold Sponsor Silver Sponsor BronzeSiglă zonă platinum (afiș) •/– • – – –Siglă afiș •/– • • • –Siglă materiale promo. •/– • – – –Nume pagină Facebook •/– • • • –Nume pagină Twitter •/– • – – –Video fest. Deschidere min/– 3 2 2 la fest. la alegere 1 la fest. la alegereVideo fest. Premiere min/– 3 2Propunere teme nr/– 1 – – –Susținere training nr/– 1 – – –Propunere stagii nr/– 3 1 – –Persoane în comisie nr/– 1 – – –Persoane în juriu nr/– 1 – – –Sponsorizare € 1000 300 200 100(bani, produse, servicii) Fig. 5. Grila orientativă de sponsorizări pentru F11 Competition 14

×