Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A kommunikáció elmélete és gyakorlata

1,241 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A kommunikáció elmélete és gyakorlata

 1. 1. A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 2. 2. A kommunikáció elmélete és gyakorlata <ul><li>A kommunikációval a körülöttünk zajló történéseket egy rendszer segítségével képesek vagyunk közölni egymással. </li></ul>
 3. 3. A kommunikáció elmélete és gyakorlata <ul><li>Mi szükséges a kommunikációhoz? </li></ul><ul><li>Adó </li></ul><ul><li>Vevő </li></ul><ul><li>Csatorna(k) </li></ul><ul><li>Információ </li></ul><ul><li>Közös kód(ok) </li></ul>
 4. 4. A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 5. 5. Jelek <ul><li>Természetes </li></ul><ul><li>Mesterséges </li></ul>
 6. 6. Mesterséges jelek
 7. 7. Mesterséges jelek
 8. 8. Adó és vevő <ul><li>A kommunikáció: </li></ul><ul><li>Egyirányú (olvasás, tv, rádió) </li></ul><ul><li>Kétirányú (beszélgetés, chatelés) </li></ul><ul><li>Közvetlen (az adó és a vevő egyszerre jelen van) </li></ul><ul><li>Közvetett (térben és időben a két szereplő távol van) </li></ul>
 9. 9. A csatorna <ul><li>Verbális (7 %) - beszéd, írás </li></ul><ul><li>Vokális (38 %) - hangerő, hangszín </li></ul><ul><li>Non verbális (55 %) </li></ul>
 10. 10. Non verbális eszközök <ul><ul><ul><li>Mimika </li></ul></ul></ul>
 11. 11. piktografikus eljárás
 12. 12. Mimika
 13. 13. Öröm
 14. 14. Harag
 15. 15. Félelem
 16. 16. Undor
 17. 17. Meglepetés
 18. 18. Érdeklődés
 19. 19. Figyelem
 20. 20. Non verbális eszközök <ul><li>Gesztus </li></ul><ul><li>A FEJ A KÉZ ÉS A KAR MOZGÁSA </li></ul>
 21. 21. Érzelmet kifejező gesztusok
 22. 22. Beszédet kísérő gesztusok
 23. 23. Illusztratív gesztusok
 24. 24. Intézkedő, utasító gesztusok
 25. 25. Szignálszerű gesztusok
 26. 26. Poszturális kommunikáció <ul><li>A test beszéd közbeni mozgása (többnyire tudattalan) </li></ul><ul><li>Poszturális tükörjelenség : a beszékgetőpartnerek akaratlanul felveszik egymás testtartását </li></ul><ul><li>Emblémák: öltözködés, haviselet, ékszerek </li></ul><ul><li>tudatos, kulturálisan meghatározott </li></ul>
 27. 27. A tér mint nem verbális jelzés - proxemika <ul><li>Bizalmas távolság (15-45 cm) </li></ul><ul><li>Személyes távolság (45-75 cm) </li></ul><ul><li>Társasági távolság (120-210 cm) </li></ul><ul><li>Nyilvános távolság (360-750 cm) </li></ul>
 28. 28. proxemika - bizalmas
 29. 29. Proxemika - személyes
 30. 30. Proxemika - társasági
 31. 31. Proxemika - nyílvános
 32. 32. Hét tradíció a kommunikációs elméletek területén (Craig) <ul><li>Hogyan tudjuk a leghatékonyabban üzenetünket eljuttatni? </li></ul>
 33. 33. A szociálpszichológiai hagyomány <ul><li>Ki? Mit? Kinek? </li></ul><ul><li>A hitelesnek tűnő forrásból származó üzenet nagyobb véleménymódosítást eredményez. </li></ul><ul><li>Szakértelem - Jellem </li></ul>
 34. 34. A kibernetikai hagyomány <ul><li>Csatornakapacitás=információ+zaj </li></ul><ul><li>üzenet jel fogadott jel üzenet </li></ul>Információforrás átvivő befogadó cél zajforrás
 35. 35. A retorikai hagyomány <ul><li>A XIX. századig a legfontosabb kommunikációs elmélet. </li></ul><ul><li>Egyetlen beszélő képes nagy tömegek befolyásolására a szónoki képességeivel. </li></ul><ul><li>Demosztenész, Cicero </li></ul>
 36. 36. A szemiotikai hagyomány <ul><li>A jelek tudománya </li></ul><ul><li>Van-e köze a jelnek a jelentéshez? </li></ul><ul><li>A kutatásuk témája: Hogyan közvetítik a jelek a jelentésüket és hogyan lehet őket félreértések nélkül használni? </li></ul>
 37. 37. A szociokulturális hagyomány <ul><li>A nyelv formálja a kultúrát vagy fordítva? </li></ul><ul><li>Az angol you helyett a japánok tízféle megszólítást használnak. </li></ul><ul><li>Magyar tradícionális megszólítások. </li></ul><ul><li>A németalföldi takácsok színérzékelése. </li></ul>
 38. 38. A társadalomkritikai hagyomány <ul><li>A kommunikáció mint intellektuális kihívás az igazságtalan diskurzus ellen </li></ul>
 39. 39. A fenomenológiai hagyomány <ul><li>„ sem a Biblia sem a próféták, sem Freud, sem a kutatás, sem Isten, sem az ember kinyilatkoztatásai nem érnek többet saját közvetlen tapasztalataimnál.” Carl Rogers </li></ul><ul><li>Lehetséges hiteles emberi kapcsolatokat kialakítani párbeszéden keresztül, ha mindkét fél törekszik arra, hogy, megértse, milyen lehet a másik bőrében lenni . </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Köszönöm a figyelmet </li></ul>

×