Katedra pedagogických štúdií FHV UNIZA

741 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Katedra pedagogických štúdií FHV UNIZA

 1. 1. KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline
 2. 2. Katedra pedagogických štúdií Študijné programy bakalárskeho štúdia:1. Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii – Anglický jazyk a literatúra, Matematika2. Sociálna pedagogika3. Rigorózne konanie – titul PaedDr.
 3. 3. Katedra pedagogických štúdií Študijné programy magisterského štúdia:1. Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii – Anglický jazyk a literatúra,3. Rigorózne konanie – titul PaedDr.
 4. 4. Výchova k občianstvu Prvý a druhý stupeň VŠ štúdia (Bc.) a (Mgr.) učiteľstvo akademických predmetov Obsahové zameranie štúdia: oblasť filozofie, etiky, sociológie, ekonómie, psychológie, pedagogiky, religionistiky, politológie a ich príbuzných odborov v kombinácii: Anglický jazyk a literatúra Matematika (len bakalárske štúdium)
 5. 5. Profil absolventaVýchova k občianstvu Absolvent 1. stupňa bakalárskeho štúdia bude asistentom učiteľa pre výučbu občianskej výchovy, Výchovy k občianstvu v ZŠ a SŠ. Príprava učiteľa Výchovy k občianstvu zahrňuje oblasť filozofie, etiky, sociológie, ekonómie, psychológie, pedagogiky, religionistiky, politológie a ich príbuzných odborov. Absolvent 2. stupňa bude kvalifikovaným učiteľom pre výučbu Výchovy k občianstvu.
 6. 6. Sociálna pedagogika Prvý stupeň VŠ štúdia (Bc.) Forma štúdia: denná/externá Profesia sociálneho pedagóga Patrí do kategórie pomáhajúcich profesií – bezprostredná práca s ľuďmi v oblasti výchovno- vzdelávacej, sociálnej a zdravotnej – ťažisko práce spočíva v oblasti prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Poskytuje pomoc znevýhodneným, ohrozeným, tým, ktorí prežívajú náročné životné situácie ale i intervenciu v čase krízy.
 7. 7. Profil absolventa:Sociálna pedagogika Rezort školstva: Sústava škôl SR, centrá voľného času, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, špeciálne výchovné zariadenia – diagnostické a reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny: ÚPSVaR - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; odbor služieb zamestnanosti, krízové strediská, resocializačné strediská pre drogovo závislých a inak závislých, komunitné centrá pre marginalizované skupiny obyvateľov.
 8. 8. Profil absolventa:Sociálna pedagogika  Rezort vnútra:  Ústavy na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých,  Zariadenia pre utečencov a odídencov – práca s deťmi a rodinami.  Rezort spravodlivosti:  Súdy - funkcia mediačných a probačných úradníkov.  Rezort kultúry:  Národné osvetové centrum.  Ostatné organizácie  Tretí sektor, t.j. mimovládne organizácie, ktorých právnymi formami sú občianske združenia, nadácie, neziskové fondy a neziskové organizácie.
 9. 9. Odborná praxštudentov Sociálnej pedagogiky Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Žiline. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. Súkromná špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom v Žiline. Diecézna charita Žilina, Martin, Považská Bystrica.
 10. 10. Spolupráca katedry Medzinárodná spolupráca: Instytut Studiów Edukacyjnych Univerzity v Opole, Ústav pedagogiky a sociálních studií, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem, Państwowa Wyźsza szkola Zawodowa w Raciborzu, Universidad de Granada, Campus Universitario, La Cartuja s/n., Španielsko.
 11. 11. Spolupráca katedry Spolupráca na Slovensku: Osemročné gymnázium Varšavská v Žiline, Gymnázium Hlinská v Žiline, Gymnázium Veľká Okružná v Žiline, Bilingválne gymnázium v Sučanoch, Metodické centrum Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Liptovskom Mikuláši, Prešovská univerzita v Prešove, Detské krízové centrum NÁRUČ v Žiline, Slovenské filozofické združenie.
 12. 12. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 13. 13. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OPOLE
 14. 14. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 15. 15. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 16. 16. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 17. 17. Veda a výskum: projekty KEGA – Testovanie úrovne schopnosti študentov prvých ročníkov Žilinskej univerzity pracovať s textom (spolupráca s ÚCV). ESF – Inovácia a prepojenie odbornej prípravy a trhu práce smerom k zvýšeniu kľúčových sociálnych kompetencií študentov Rovnosťou príležitostí k sociálnej inklúzii (With equality of opportunities to the social inclusion). VEGA – Kultúrno-sociálny kontext rodinnej výchovy v premenách v slovenskej regionálnej (najmä liptovskej rurálnej) komunite a v jej komunitnej škole v komparácii s urbárnou základnou školou. ESF – Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce.
 18. 18. Veda a výskum: projekty KEGA – Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby. Inštitucionálny výskum: Postoje a názory VŠ a SŠ mládeže na konzum, prevenciu a boj proti drogám. Proces formovania a zmien hodnotovej orientácie vysokoškolskej mládeže po vzniku Slovenskej republiky. Štátny program MŠ SR - Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrhy na jej zlepšenie.
 19. 19. Publikačná činnosť  ACTA HUMANICA Vedecký časopis, vydávaný od roku 2004.
 20. 20. Konferencie 10. ročník (2013) - Výchova – škola – kultúra.
 21. 21. ERAZMUS Študentské mobility: Granada, Španielsko: Facultad de Ciencias de la Educacion Olomouc, Česká republika: Univrezita Palackého Opava, Česká republika: Slezská univerzita Helsinky, Fínsko: Diaconia University Nórsko: Telemark University Grécko: University of Patras Taliansko: University of Turin Estónsko: University of Tartu
 22. 22. Granada, Španielsko
 23. 23. Erasmus - hry a tance pre deti
 24. 24. Erasmus - hry a tance pre deti
 25. 25. Erasmus - hry a tance pre deti
 26. 26. Ďakujeme za pozornosť!

×