Cas 2. presentació

372 views

Published on

Moodle a clase idiomes UOC

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cas 2. presentació

 1. 1. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatge: MOODLE a la classe d'idiomes. Francisco Hernández Ibáñez Master en Educació i TIC
 2. 2. FORTALESES I OPORTUNITATS DE LES TICS <ul><li>Fortaleses </li></ul><ul><li>L'ús de les TIC motiva i facilita l'aprenentatge per la seva metodologia, recursos i continguts, suposa un estalvi econòmic i de temps, i elimina barreres d'accés. </li></ul><ul><li>En oferir les TIC l'escola aconseguirà un millor aprenentatge en menor temps, i tindrà un major nombre d'alumnes en eliminar les barreres d'espai i temps, que les escoles que no ofereixen formació amb TIC. </li></ul><ul><li>De manera única es tindrà accés a recursos de baix cost com els objectes d'aprenentatge, són mercaderia explicita de coneixement, tenen en un principi un cost elevat de producció, però la seva reutilització és a cost 0. </li></ul><ul><li>La bona adaptació social i tecnològica, es percep per la gent de mercat com una fortalesa. </li></ul><ul><li>La formació de formadors, el bon ús per part dels formadors i els alumnes de les TIC farà que augmentin els ingressos a l'escola . </li></ul>
 3. 3. FORTALESES I OPORTUNITATS DE LES TICS <ul><li>Oportunitats </li></ul><ul><li>En moltes escoles ja s'imparteix formació amb Moodle. </li></ul><ul><li>Els canvis en les TIC faciliten l'educació, perquè afavoreixen, augmenten i faciliten l'aprenentatge, i motiven els alumnes </li></ul><ul><li>Vivim en una societat en xarxa, on les relacions socials es realitzen, en augment, mitjançant xarxes socials a través de les TIC </li></ul>
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES DEL MOODLE <ul><li>Permet crear un ambient centrat en l'alumne que l'ajudi a construir el coneixement sobre la base de les seves habilitats i coneixements propis, a més de transmetre i publicar la informació que es considera que els estudiants han de conèixer. </li></ul><ul><li>Els estudiants poden comentar en bases de dades, contribuir-hi i treballar conjuntament en una wiki </li></ul><ul><li>Pot anar des generar contingut en web o realitzar una avaluació bàsica fins el constructivisme. </li></ul><ul><li>Moodle promou una pedagogia constructivista social: col·laboració, activitats, reflexió crítica, ... </li></ul><ul><li>Serveix per complementar la presencial i per treballar únicament amb línia. És flexible, senzilla, lleugera i compatible. </li></ul><ul><li>És tan senzill com qualsevol editor de text per introduir materials, missatges en fòrums, entrades en diaris, etc., editades usant l'editor d'HTML. </li></ul><ul><li>Mecanisme a través de mòduls que permeten una integració senzilla. </li></ul><ul><li>Base de dades i seguretat amb clau d'accés. </li></ul><ul><li>El professor té el control total sobre totes les opcions del curs (curs setmanal, temes, social amb debats) </li></ul><ul><li>Moodle ofereix flexibilitat per als cursos, fòrums, diaris, qüestionaris, materials, consultes enquestes i tasques. </li></ul><ul><li>Editor HTML. </li></ul><ul><li>Disposa d'informes d'activitat de cada estudiant amb gràfics i detalls del seu pas pels mòduls (últim accés i vegades que ho ha llegit) i una història de la participació de cada estudiant (missatges enviats, entrades ,...) </li></ul><ul><li>Mòduls: tasques, consulta, fòrum, diari (privat entre professor i alumne), qüestionari, recurs, enquesta, wiki, ... </li></ul>
 5. 5. ALTRES AVANTATGES MOODLE <ul><li>Els alumnes participen en la creació de glossaris i en totes les lliçons es generen automàticament enllaços a les paraules incloses en aquests. </li></ul><ul><li>Podran obrir-se cursos a alumnes en qualsevol lloc del planeta. </li></ul>
 6. 6. POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>Conductista </li></ul><ul><li>L'alumne ha de trobar una resposta donat un o diversos estímuls presentats en pantalla. En realitzar la selecció de la resposta s'associen reforços sonors, de text, símbols, etc., indicant a l'estudiant si va encertar o errar la resposta. Es centra en programes d'exercitació i pràctica molt precisos basats en la repetició. Sota les premisses de la individualització de la instrucció. </li></ul><ul><li>Exemples: Forma individual. Treballem expressió i comprensió oral i escrita. </li></ul><ul><li>1. Escoltar una paraula, clickar una imatge i esperar avaluació. </li></ul><ul><li>2. Escoltar una paraula, escriure el nom i esperar resposta. </li></ul><ul><li>3. Veure una imatge i dir el nom, esperar resposta. </li></ul><ul><li>4. Llegir una paraula i clickar la imatge correcta, esperar resposta. </li></ul>
 7. 7. POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>Cognitivista </li></ul><ul><li>L'ús de les TIC permet crear programes i sistemes en els quals l'estudiant ha no només de donar una resposta, sinó resoldre problemes, prendre decisions per aconseguir un determinat objectiu, realitzar tasques. Aquest tipus d'activitats permeten desenvolupar les estratègies i capacitats cognitives dels estudiants. </li></ul><ul><li>I les eines són: Correu electrònic, xat, videoconferència, presentació, autoavaluació, avaluació en línia, fòrums de debat grups de discussió. </li></ul><ul><li>Exemples: Forma individual. Treballem expressió i comprensió oral i escrita, i coneixements gramaticals. </li></ul><ul><li>1. Teoria gramatical de l'alemany, amb preguntes de comprensió de text. </li></ul><ul><li>2. Realitzar rol-plays: anar a comprar, anar de viatge, anar al metge, etc., enfrontar-se a situacions reals. </li></ul>
 8. 8. POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>Constructivisme </li></ul><ul><li>Aprenentatge col.laboratiu, el coneixement es construeix i reconstrueix en col·laboració amb els altres. Les eines son: Xarxes socials, wiki, blocs, on compartir idees i pensaments. </li></ul><ul><li>Exemple: En grup. Treballem expressió i comprensió oral i escrita, gramàtica: </li></ul><ul><li>En col·laboració debatre sobre coses reals, temes proposats per ells, dificultats, coses de Alemanya: menjar, beguda, viatges, experiències personals, amb possibilitat d'entaular conversa amb altres centres i nadius alemanys. </li></ul>
 9. 9. EDUCACIÓ I TIC <ul><li>Segons el Component Tecnològic l'alumne tindrà la possibilitat de disposar en la seva educació virtual de: </li></ul><ul><li>- MDM en línia i virtual </li></ul><ul><li>- Programari especialitzat: Moodle </li></ul><ul><li>- Missatgeria instantània </li></ul><ul><li>- Fòrums i debats en espais virtuals de </li></ul><ul><li>comunicació </li></ul>
 10. 10. EDUCACIÓ I TIC <ul><li>Segons el component informacional , el professor guiarà, orientarà per facilitar l'aprenentatge i fixarà la mirada o atenció on faci falta en el moment oportú. Ho farà: </li></ul><ul><li>- Preguntant freqüentment i aprofitant els recursos tecnològics per potenciar la comunicació entre alumnes i amb el professor en línia, per resoldre dubtes i per realitzar una avaluació contínua. </li></ul><ul><li>- Orientant i aclarint conceptes i fonts d'informació a la web i activitats complementàries. </li></ul><ul><li>- Fixant la mirada i atenció a els continguts mes significatius. </li></ul>
 11. 11. EDUCACIÓ I TIC <ul><li>Segons el component comunicatiu el professor: </li></ul><ul><li>- Acompanyarà l'estudiant a la seva educació </li></ul><ul><li>- Motivarà i provocarà l'alumne, utilitzant els TIC amb competicions, correu electrònic, fòrums, ... </li></ul><ul><li>- Explicarà tots els detalls de la formació </li></ul><ul><li>- Reconduirà amb l'observació i l'avaluació. </li></ul><ul><li>- Consensuarà fases i tasques amb l'alumne </li></ul><ul><li>- Realitzarà les conclusions i el comiat en finalitzar el curs </li></ul>
 12. 12. AVALUACIÓ <ul><li>Realitzarem: </li></ul><ul><li>- Proves sobre els estàndards educatius </li></ul><ul><li>- Avaluacions formatives per a millorar el curs durant la seva aplicació. </li></ul><ul><li>- Avaluacions formatives per a jutjar l'efecte del curs i </li></ul><ul><li>- Avaluarem el rendiment amb mètodes holístics, és a dir, avaluarem la funcionalitat del llenguatge espontani, mitjançant l'explicació de làmines, entrevistes, comentaris de text, etc. Utilitzant el correu electrònic, xat i missatgeria instantània. </li></ul><ul><li>- Llavors podrem avaluar l'efecte de les nostres intervencions educatives (Efecte ona), la participació activa dels nostres estudiants (Efecte piràmide invertida) i el que no queda explícit en una formació amb TIC (Efecte iceberg). </li></ul>
 13. 13. PLANIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ <ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Personal:  Professors, dissenyador instruccional.  Funció:  Analitzar alumnat, contingut i entorn.  Fase:  Setmana 1 i 2 </li></ul><ul><li>Disseny </li></ul><ul><li>Personal:  Professors, dissenyador instruccional, programador, dissenyador gràfic.  Funció:  Dissenyar i planificar el curs.  Fase:  Setmana 3 a 6 </li></ul><ul><li>Desenvolupament </li></ul><ul><li>Personal:  Professors, dissenyador instruccional, programadors, dissenyador gràfic.  Funció:  Obtenir o crear continguts MDM, crear interaccions i planificar activitats.  Fase:  Setmanes 7 a 14 </li></ul><ul><li>Implementació </li></ul><ul><li>Personal i funció:  -Programadors: instal lar el curs i mantenir-lo actualitzat, proporcionar assistència tècnica a estudiants i professors. -Dissenyador instruccional: formar professors.  -Professors: proporcionar orientació a l'aprenentatge als alumnes no habituats si no es pot intuir com funciona el programa. Estar preparats per si hi ha problemes tècnics i debatre plans alternatius amb antelació. Fase : 15 a 17 setmanes </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Personal:  Professors  Funció:  Avaluar el curs.  Fase :   setmanes 15 a 17 </li></ul>
 14. 14. PLANIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ
 15. 15. BIBLIOGRAFIA <ul><li>Bautista Pérez, Guillermo i Forés Miravalles, Anna . “Les funcions i les tasques de la docència amb TIC”. UOC. </li></ul><ul><li>Williams ,P., Schrum, L., Sangrà, A., Guàrdia, L. “Models de disseny tecnopedagògic”. UOC http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle </li></ul>

×