Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apunts escalada

914 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apunts escalada

 1. 1. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.ESCALADA _______TÈCNIC DECONDUCCIÓD’ACTIVITATSFISICOESPORTIVESEN EL MEDINATURAL Marc Mestres i Massa Marc Mestres LLORET
 2. 2. APUNTS D’ESCALADA – LLORET. ÍNDEX1. NUSOS …….………………………………………………..…….. 3 - NUS DE 8 …………………………………..……………………………………..….. 3 - NUS DE 8 RESSEGUIT ………………………………………..…….…..……….. 3 - NUS DE 8 DOBLE …………………………..…………………..………………….. 4 - DINÀMIC ……………………………….……………………………….…..………… 4 - BALLESTRINQUE ……………………………………………………………………. 4 - MAIXARD ……..……………………….……………………………….…..………… 5 - PAPALLONA ………………………….………………………………………………. 5 - UNIÓ DE CORDES …………………..……………………………….…..………… 5 - CINTA PLANA ……………………..…………………………………………………. 6 - PESCADOR DOBLE …………..…….……………………………….…..………… 62. TALABARD D’EMERGÈNCIA ……………………….…….. 73. MUNTATGE DE REUNIONS ……………………………… 8 - ASSEGURAR AMB DINÀMIC ……………………..…………..………………. 9 - ASSEGURAR AMB REVERSO DES DEL COS .……………….…………… 9 - ASSEGURAR AMB REVERSO DES DE LA REUNIÓ ….………………… 9 - ASSEGURAR A COS ………………………………………………………………… 104. POLIPAST ………………………………………………….…….. 11 - POLIPAST SIMPLE …..…………………………….……………….……………… 11 - POLIPAST DOBLE ………………………………………………..……..…………. 115. PASSAR CORDA PER LA REUNIÓ …..…………..…….. 126. PASSAMANS ……………………………………………………. 137. REMUNTAR CORDA …………………………………………. 148. ANCORATGES ………………………………………………..… 15 - ANCORATGES FIXES ………….……………………..…………..………………. 16 - XAPES I REUNIONS ………………………………….……………….…………… 17 - ANCORATGES NATURALS ………………………………..….………………… 18Marc Mestres i Massa 2
 3. 3. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.1.- NUSOSEls nusos són, indiscutiblement, l’única manera d’unir amb facilitat una corda a un ancoratge, aun altre corda o sobre si mateixa.Hi ha pocs nusos fonamentals per progressar per les cavitats però devem aprendre ha fels bé,gairebé amb els ulls tancats. Hem de pensar que un nus fa que la carga de ruptura de lescordes disminueixi aproximadament fins a la meitat (sobre tot si no es realitzen a la perfecció)això pot variar fins i tot en un 15% depenent del model i marca de la corda. També hem devigilar que l’extrem sobrant de la corda, no sigui massa curt, hauria d’estar per sobre dels 10centímetres.Malgrat que el número de nusos que poden utilitzar-se és molt elevat, és preferible usar-nehabitualment els mateixos per tal de tenir-los molt per la mà. A continuació descrivim els méshabituals i els seus usos preferents:1.1- Nus de 8 Se sol utilitzar per assegurar la corda a un ancoratge i per a fer les terminacions de les bagues d’ancoratge. És un dels nusos més utilitzats. Disminueix la resistència de la corda en un 45% i en un 65% si el fem a mitja corda per salvar una “flor”.1.2- Nus de 8 resseguit Nus estàtic. S’utilitza per lligar la corda a l’arnès ja sigui per quan pugem com per quan baixem (concretament, ens despenja una altra persona).També es pot utilitzar per lligar dues cordes, però és un nus molt gros i hi ha possibilitats de que s’encalli quan, per exemple, es recupera la corda.Marc Mestres i Massa 3
 4. 4. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.1.3- Nus de 8 doble Nus estàtic. Ens servirà per poder encordar-nos o assegurar-nos a la reunió.1.4-Dinàmic Es fa servir per a assegurar a una persona o, en cas de necessitat, per a rapelar per la corda. Es fa sobre un mosquetó de seguretat de mida gran (requereix espai per a canviar de direcció segons de quina corda es traccioni).1.5-Ballestrinque Se sol utilitzar per a nusos intermedis en passamans. Disminueix la resistència de la corda en un 50% i rellisca sobre els ancoratges de petit diàmetre a partir dels 0.4 o 0.5 KN.Marc Mestres i Massa 4
 5. 5. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.1.6-Maixard Nus autobloquejant. Nus indispensable per fer un ràpel de forma totalment segura, si per qualsevol raó es perd el control, aquest nus bloqueja automàticament la baixada. Per fer aquest nus el cordino ha de ser com a mínim 3mm més prim que la corda principal.1.7-Papallona Se sol utilitzar per a nusos intermedis en passamans. Disminueix la resistència de la corda en un 50%. És un bon nus amortidor.1.8-Unió de cordes Aquest nus ens servirà per unir dos cordes del mateix diàmetre. Ha de tenir un sobrant de 30 – 40 cm.Marc Mestres i Massa 5
 6. 6. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.1.9-Cinta plana És l’únic acceptable per a unir cintes planes. Se sol utilitzar per a nusos intermedis en passamans. Disminueix la resistència de la corda en un 50% sobre 1800 Kg. de resistència de la cinta.1.10-Pescador doble Es fa servir per a unir dues cordes, tant del mateix diàmetre com de diàmetres diferents. Disminueix la resistència de la corda en un 44%.Marc Mestres i Massa 6
 7. 7. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.2.- TALABARD D’EMERGÈNCIAAquest és un arnés que ha de ser utilitzat només en casos demergències, quan no es disposadun arnès professional. Igualment ha de ser utilitzat només durant curts períodes de temps,donat els efectes que pot produir en la circulació sistèmica de qui el porta posat. El seu majoravantatge és la seva simplicitat i la facilitat i rapidesa per a la seva elaboració.Per a la seva realització sha de disposar de la corda i dun mosquetó. Per això es fa un llaç ambla corda utilitzant un nus vuit doblegades, O pescador doble. Posteriorment es passa la cordaper darrere de lesquena i per sota dels peus, de manera que quedin tres sins al capdavant delsquals són units mitjançant lús dun mosquetó de seguretat. Aquest arnés també es pot feramb cinta, però en aquest cas farem un nus de cinta.Material necessari: - Corda - Mosquetó de seguretatMarc Mestres i Massa 7
 8. 8. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.3.- MUNTATGE DE REUNIONSAlhora de muntar una reunió hem de tenir en compte els ancoratges on la instal·lem, no seràel mateix muntar una reunió sobre parabolts o químics, que en un arbre.Si la reunió a muntar són parabolts amb cadena, farem la reunió normal: - Posem un mosquetó de seguretat a cada xapa. - Passem un anell de cinta pels dos mosquetons de seguretat. - Tanquem els mosquetons de seguretat. - Fem una mitja volta a una cinta per posar-hi el mosquetó de seguretat.** Recordem que la mitja volta és perquè treballin els dos ancoratges per igual (repartint-se laforça de tracció de la corda) i que es pugui moure en totes direccions.Si la reunió a muntar són ancoratges més precaris, farem el mateix que abans, però farem unnus prop dels mosquetons de seguretat, ja que si es trenca l’ancoratge no piqui mosquetócontra mosquetó.Marc Mestres i Massa 8
 9. 9. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.3.1 Assegurar amb el dinàmic Per assegurar amb el dinàmic, posarem un mosquetó a l’anella central del talabard i hi posem el nus dinàmic, recordar que és un nus que utilitzarem en cas de no tenir cap altre assegurador (gri- gri, reverso) i que ho farem en cas excepcional, NO ASSEGURAREM UNA VIA D’ESCALADA AMB EL NUS DINÀMIC, ja que com diu el seu nom, és molt dinàmic i la corda correrà molt.3.2 Assegurar amb reverso des del cos Per assegurar amb el reverso, passarem la corda pel forat del reverso i amb el bucle de corda i l’anella del reverso hi passarem un mosquetó de seguretat i l’enganxarem a l’anella central del talabard. MIRAR BÉ EL DIBUIX DEL REVERSO D’ON ESTÀ SITUAT L’ESCALADOR I QUINA PART DE LA CORDA ÉS LA DE LA MÀ DE FRENADA.3.3 Assegurar amb reverso des de la reunió Posarem el reverso (pel forat petit) al mosquetó lliure de la reunió, passarem la corda pel forat gran del reverso i entre el bucle de la corda i l’anella del reverso hi col·locarem un altre mosquetó de seguretat (MIRAR BÉ EL DIBUIX DEL REVERSO D’ON ESTÀ SITUAT L’ESCALADOR I QUINA PART DE LA CORDA ÉS LA DE LA MÀ DE FRENADA), des d’aquest punt, ja podem dir al nostre company que comenci a pujar, recordar que si cau, es bloqueja sol, però sempre hem d’aguantar la corda de frenat.Marc Mestres i Massa 9
 10. 10. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.3.4 Assegurar a cos Només l’utilitzarem en cas d’emergència i per assegurar a clients en trams complicats per ells i fàcils per a nosaltres, si veiem que el risc de caiguda dels clients és elevat, intentarem fer una reunió. Passem la corda per entre mig de les cames, la fem passar per un costat de l’esquena i la fem arribar a l’espatlla contrària passant-la per davant del nostre cos, un cop a l’espatlla l’agafem per darrera l’esquena amb la mà contrària de l’espatlla. Recordem que si el client cau, l’aguantarem nosaltres amb el nostre cos, per tant ens hem de col·locar en una posició còmode i segura (Exemple: empotrats entre roques).Marc Mestres i Massa 10
 11. 11. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.4.- POLIPASTSEns serviran per remuntar càrregues.4.1 Polipast simplePosem a la reunió un gri-gri amb un mosquetó de seguretat, i així ja podem recuperar lacàrrega, tot el pes de la càrrega serà el que haurem de remuntar (si la càrrega és gran noutilitzarem aquest polipast).Material necessari:- Mosquetó de seguretat- Gri – gri4.2 Polipast doblePosem a la reunió un gri-gri amb un mosquetó de seguretat, a la corda on hi ha la càrrega hiposarem un tibloc o un maixard amb un mosquetó de seguretat, passarem la corda (d’onestirarem la càrrega) pel mosquetó de seguretat (si disposem d’una politja l’hi posem, ja quedisminuirem el fregament de la corda amb el mosquetó) i agafem la corda passada pelmosquetó i estirem, la càrrega pesarà la meitat i ens serà més fàcil recuperar-la.Material:- 2 Mosquetons de seguretat- Gri – gri- Tibloc o maixard- Politja (opcional)Marc Mestres i Massa 11
 12. 12. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.5.- PASSAR CORDA PER LA REUNIÓPas 1: assegurar-nos a la reunió.Pas 2: agafar la corda en doble i passar-la per dins de l’anella de la reunió.Pas 3: fer un 8 doble a la corda que hem passat per dins de l’anella de la reunió.Pas 4: lligar aquest 8 doble amb un mosquetó de seguretat al talabard.Pas 5: desfer el 8 resseguit del talabard.Pas 6: passar la corda per l’anella (de manera que per l’anella només hi hagi una corda).Pas 7: fer un nus 8 simple a la corda que acabem de passar per l’anella.Pas 8: passar la corda pel talabard i resseguir el 8 simple de la corda.Pas 9: desfer el 8 doble que tenim lligat al talabard amb un mosquetó de seguretat.Marc Mestres i Massa 12
 13. 13. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.6.- PASSAMANSL’objectiu de fer un passamà és que els clients puguin passar per un espai amb tota seguretaton sense la nostra ajuda seria més complicat passar.De passamans n’hi ha de molts tipus diferents, nosaltres aprendrem a realitzar un passamàque quedi fixa, vol dir que si sovint passem per una zona on hi hem d’instal·lar un passamà, elque farem serà instal·lar-lo al principi de temporada i deixar-lo fixa el resta de temporada, aixínomés haurem de fer el manteniment (mirar que la corda estigui bé i si no ho està lasubstituïm.Com instal·lar el passamà:El primer que hem de fer és calcular elsmetres de cordes necessaris perinstal·lar el passamà, un cop tenim ladistància, lliguem un extrem de la cordaa la reunió amb un 8 doble i despréscol·loquem el reverso i el maixard altalabard, anem fent un ràpel lateral iquan trobem un ancoratge, fem un nusde papallona (també podem fer unballestrinque o un 8 doble), i així anemfent a tots els ancoratges fins a arribar alfinal de la instal·lació del passamà.Marc Mestres i Massa 13
 14. 14. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.7.- REMUNTAR CORDAMaterial necessari per remuntar una corda:- Júmer- Gri-gri- Daisy Chain- 2 mosquetons de seguretat- EscaletaPer poder remuntar la corda, hem de col·locar el gri-gri a la corda i lligar-lo ma l’anella centraldel talabard amb un mosquetó de seguretat, més amunt del gri-gri, a la corda per on hem depujar, hi col·loquem el júmer (espècie de puny que ens permet fer força cap avall sense que hihagi moviment i també ens permet pujar cap amunt sense problemes), en el júmer hi posaremun mosquetó de seguretat i hi penjarem la daisy chain i un escaleta, la daisy estarà al nostretalabard i l’escaleta serà on hi posarem el peu.L’únic que ens queda és pujar, aixequem el júmer cap amunt, posem el peu a l’escaleta,estirem la cama i ens desplacem cap amunt i recuperem corda amb l’altra mà amb el gri-gri.Com col·locar el júmer Imatge de la seqüència del movimentMarc Mestres i Massa 14
 15. 15. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.8.- ANCORATGESLa resistència de qualsevol ancoratge depèn de tres factors:La resistència del material de l’ancoratge.La seva col·locacióLa qualitat de la roca on s’instal·la.Aquesta última variable és força determinant per escollir el tipus d’ancoratge.En zones humides, d’alta muntanya o d’influència marina cal que siguin inoxidables.Els ancoratges, no poden estar molt a prop els uns dels altres, ni a prop de fissures o arestes,cal deixar un espai mínim de 30cm.En els ancoratges fixats a la roca poden aparèixer la CORROSIÓ i l’EROSIÓ.Existeix una microclima interior (pluja, neu...) i per efecte de la humitat es manté en el foratinclús quan l’exterior resta completament sec. El nostre cargol està exposat constantment a lacorrosió i es pot oxidar a poc a poc. Alhora, la gran pressió produïda quan perforem, pot ferque la roca es descomposi lentament i s’erosioni.9.1 Ancoratges fixesBuril: El buril convencional és precari sistema d’ancoratge permanent que consistia en introduir a pressió un cargol de 8mm dins un forat de 7mm.El buril d’expansió, similar a l’anterior, però amb una ranura i una falca en l’extrem que introduïm a la roca. Quan la falca toca fons, s’introdueix a l’escletxa i expandeix la peça. Cal utilitzar una plaqueta recuperable per fixar el mosquetó.Spits: És l’únic que es pot col·locar manualment amb certa facilitat. Desaconsellat en roques dures i perillós en roques toves com les calcàries i les sorrenques. Manté el sistema de falca interior però el tac té una rosca on collem el cargol (3) fixant la xapa. Duració limitada i resistència variable; en una situació ideal oscil·la entre 14 kN pels spits M8 (12mm) i 18 Kn pels spits M10 (15mm). Impossibilitat de preveure el grau de corrosió del casquet, que sol estar més avançat que el de la xapa i la roscaMarc Mestres i Massa 15
 16. 16. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.Parabolts: És l’ancoratge més utilitzat actualment. Existeixen de diferents longituds i diàmetres. Més segurs que els spits per tenir un conus d’extracció més gran i una expansió més allunyada de la superfície. S’utilitza una màquina trepanadora per fer un forat a la roca del mateix diàmetre que el pern que anem a introduir i quan cargolem la femella sobre la rosca, l’anell interior s’expandeix fins a quedar fortament fixat.Químics: És l’ancoratge més sofisticat i de llarga durada (sobre els 30 anys). Gran polivalència (qualsevol tipus de roca), alta resistència (30 kN) i inviolabilitat. Es tracta d’un tensor d’acer, cementat dins un forat mitjançant unes resines. Tensor d’un químic especials que, quan s’eixuguen, donen una gran resistència a tot el conjunt.Per poder perforar la roca podem utilitzar diferents aparells:Spitador Màquina bateria Màquina gasolinaMarc Mestres i Massa 16
 17. 17. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.9.2 Xapes i reunions:En els spits, burils i parabolts, hi enganxem una xapa que serà on hi posarem les cintes exprés,quan arribem al final de la via, instal·larem la reunió, aquesta pot estar formada per2 xapesamb argolla o bé per una xapa amb argolla unida a una altra xapa mitjançant una cadena.XapaXapa amb argollaReunióMarc Mestres i Massa 17
 18. 18. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.9.3 Ancoratges naturals:Utilitzant bagues i cordinos (mínim 7mm) podem aprofitar nombrosos ancoratges naturals queanirem trobant mentre escalem. Ponts de roca, merlets, arbres... seran més o menys resistentsen funció del seu gruix. Fer-hi passar la cinta o el cordino no representarà gaires problemestant sols en ponts de roca molt estrets), però la forma de col·locació és important a l’horad’optimitzar la resistència del conjunt, la direccionalitat i la fixació de la baga o cordino al’ancoratge.Un “nus de corbata” redueix la resistència de l’anell a la meitat i, per tant, el seu ús quedarestringit sobre ancoratges on ens interessa molt aprofitar el màxim la longitud de la vaga(perquè estan molt allunyats de la vertical de la corda) o per fixar una certa posició (en unmerlet, utilitzant l’escanyament del mateix nus).Utilitzarem sempre un anell en DOBLE: sistema ràpid, simple i resistent. Cal recordar, quel’angle que forma l’anell en el punt de tracció on posem el mosquetó, cal que sigui el méstancat possible i mai més gran de 60º (utilitzarem bagues i cordinos més llargs sobreancoratges amb molt de diàmetre). És preferible no deixar anells abandonats en la paret,perquè amb el temps, la seva resistència es debilita molt.Per aquesta raó, cal desconfiar dels anells que ja trobem col·locats i utilitzar-los tant sols com areferència per col·locar els nostres.Savines i arbusts: Cal fer servir tant sols plantes vives, no utilitzar arbres secs. En petits arbres i arbusts, l’anell es col·loca el més a prop a la seva base, per evitar un efecte de palanca.Merlets i blocs de roca: Cal revisar la seva estabilitat abans d’utilitzar-los, fent tracció amb molt de compte al començament i després amb força, mirar si tenen fissures, copejar-los amb la mà o el peu i escoltar el seu so sòlid o buit. Cal preveure el sentit d’una possible tracció, ja que l’anell podria sortir-se per una tracció cap amunt o per un simple moviment de la corda. Per això utilitzarem bagues molt llargues que minimitzen el moviment de la corda o col·locarem un ancoratge provisional per garantir-ne la seva fixació.Marc Mestres i Massa 18
 19. 19. APUNTS D’ESCALADA – LLORET.Ponts de roca: Petites columnes, fissures amb punts de contacte interior, forats comunicats i punts de contacte entre grans blocs, són elements utilitzables com ancoratges. Son multidireccionals i l’avaluació de la seva resistència és, fonamentalment, visual (en funció de la mida i tipus de roca). Cal ser prudents en ponts de roca en roca granítica tova i en roca calcaria humida. També es poden utilitzarels blocs encastats, sempre que no estiguin fluixos ni encastats longitudinalment.Marc Mestres i Massa 19

×