Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neis præsentation se

757 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Neis præsentation se

  1. 1. Velfærdsmodel – tre adskiltesektorer<br />STAT<br />MARKED<br />CIVILSAMFUND<br />
  2. 2. NÅR VI SAMARBEJDER PÅ TVÆRS, kan der opstå der noget nyt i midten..<br />Sociale iværk-sættere<br />
  3. 3. Case 3 - problem, der skal løses på en NY måde<br />Problemer der rammer både mennesker og samfund, når de ikke løses!<br />Mødre på 14 år – hvad med fremtiden<br />I Randers er der kommet en større gruppe såkaldt teenage-mødre. Det er piger mellem 14-17 år, der enten er gravide og ønsker at beholde barnet eller allerede har fået et barn. Der er omkring 10-12 teenage-mødre, og de har en række fælles problemer. Ingen af dem arbejder eller går i skole. De lever af bistandshjælp og har alle svært ved at klare sig økonomisk. De føler sig alle isoleret – går hjemme med deres lille barn der er for lille til at komme i daginstitution; og ser ikke ret mange andre mennesker. Kun få af dem er fortsat kæreste med faderen til barnet, og de har alle svært ved at se deres fremtid for sig. Hvordan kunne de unge mødre skaffe sig en leve vej eller mulighed for en uddannelse samtidig med at de kan passe deres små børn?<br />
  4. 4. Case 4 - problem, der skal løses på en NY mådeProblemer der rammer både mennesker og samfund, når de ikke løses! <br />Et ressourcedilemma, kan det løses! <br />Hver dag smider store arbejdspladsers kantiner landet over mange, mange tons god men tiloversbleven mad ud – og samtidig lever xxxx mennesker i DK på gaden. De lever af mangelfuld og dårlig mad. I Holstebro er 15 af de største virksomheder og kommunen gået sammen og efterlyst gode ideer, der kan løse dilemmaet. <br />

×