Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neis 3.11.10

1,258 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Neis 3.11.10

 1. 1. Michael Nørager michael@hih.au.dk Mulighed for at fremme innovation, entreprenørskab og selvstændighed! Det du fokuserer på får du mere af valget er dit!
 2. 2. Michael Nørager michael@hih.au.dk Oplægget i hovedpunkter • Kultur, vaner og adfærd vinder altid • ”Keep it simple” – Jern Henrik! • Teori U som nyt socialt felt for entreprenørskab og innovation • Hvordan får vi alle med og får alle til at frigive energi og potentiale? • ”Hands on” – hvordan kan man arbejde med det? • I får det 3 gange
 3. 3. Michael Nørager michael@hih.au.dk Einstein • "Det virkelige problem ligger i menneskenes hjerte og sind. Det er nemmere at sprænge plutonium, end at sprænge ondskaben i mennesket" • "Problemer kan ikke blive løst af det samme niveau af bevidsthed som skabte dem" • The way we see the problem is the problem!
 4. 4. Michael Nørager michael@hih.au.dk Dalai Lama citat fra ”Lederens vej” forlaget Borgen 2008 • ”Jeg tror, at et af verdens største problemer er, at mængden af information stiger eksponentielt, mens folk bliver mere og mere specialiserede og ikke længere formår at forstå samspillet mellem alle ideerne til forbedring af samfundet”
 5. 5. Michael Nørager michael@hih.au.dk ”Culture always beats strategy” • Personlig udvikling, ledelse og organisationsudvikling er vanskelig – og ofte mislykkes projekterne • Kotter 70 % (20 % og 10 %) • Drejer 90 % af alle strategiprojekter • MEN HVORFOR ER FEJLPROCENTEN SÅ HØJ?
 6. 6. Michael Nørager michael@hih.au.dk Vi oplever en meget lille del af virkeligheden - men vi tror vi oplever tæt på 100 %! • Fakta (Tor Nørretranders) siger: – Hvert sekund modtager hjerne 11 millioner impulser via cellerne i alle sanserne – Via koncentreret opmærksomhed kan mennesket opfange 40 impulser pr/sek – Almindelig koncentration 16 impulser pr/sek – Det svarer til 1/700.000 del!!!! • Men vi tror vi opfanger tæt på 100 %!!!!
 7. 7. Michael Nørager michael@hih.au.dk Adam Smith 1723 - 1790 • Liberalismens fader • Manden bag moderne økonomisk teori • I 1776 skriver han ”The Wealth of Nations” • Nyttemaksimering og optimering • Tankerne kan trækkes frem til nutidens svar på alle kriserne og den tænkning der stadig er fremherskende i mange sammenhænge
 8. 8. Michael Nørager michael@hih.au.dk Et overblik - over elendighederne! • Adam Smiths usynlige hånd • 850 millioner sulter, 1 milliard har ikke adgang til rent vand og 3 milliarder lever i fattigdom (80 % lever af 15 % af verdens BNP) • Problemer/udfordringer med landbrug, fødevaresystem, sundhedssystem, uddannelsessystem, klima og sygdom • Et grundtræk ser ud til at være – vi mangler evnen til at udvikle de kompetencer, der kan være med til at forme fremtiden på en måde, så vi får skabt bedre balancer. • Vores nuværende problemløsning skaber effekter ingen ønsker
 9. 9. Michael Nørager michael@hih.au.dk Syv kriser der former fremtiden – og deres indbyrdes sammenhænge Sikkerhedskrise Ressourcekrise Fødevarekrise Sundhedskrise (spredning af nye vira, resistente bakterier, epidemier fx SARS Fattigdomskrise Klimakrise Finanskrise Der er risiko for en ondartet kædereaktion mellem disse 7 megakriser. Finanskrisen kan udskyde løsning af klimakrisen, det vil forværre fødevarekrisen og sundhedskrisen. Finanskrisen vil uddybe fattigdomskrisen og det udvikler en nok så alarmerende sikkerhedskrise!
 10. 10. Michael Nørager michael@hih.au.dk Behov for transformation! • Det konventionelle (i overensstemmelse med skik og brug) og industrielle paradigme har skabt enorme resultater men er nu ved at spille fallit, disintegrere og gå i opløsning • Tab af sådanne paradigmer (kultur og struktur) medfører udbrud af had, vold, terrorisme, borgerkrige og naturkatastrofer • Men hvis vi tænker, taler og handler ud fra de muligheder fremtiden tilbyder (betjene os af et nyt socialt felt) så kan vi gøre op med fortidens mønstre og skabe nye og bæredygtige forbindelser og løsninger
 11. 11. Michael Nørager michael@hih.au.dk Erkende den blinde plet! • Den plet hvorfra vore handlinger udgår – og den er blind fordi vi aldrig fokuserer på det sted • Vi fokuserer på de handlinger der foretages eller den proces de er en del – men yderst sjældent det der er før skabelsesprocessen (kunstneren foran det tomme lærred) • Litteraturen er fyldt med bøger om hvad lederen gør og hvordan han/hun gør det • Men vi har aldrig systematisk set på lederen/individet udfra dette 3. perspektiv.
 12. 12. Michael Nørager michael@hih.au.dk Presencing • Presencing: se ud fra vores dybeste kerne og handle ud fra vores højeste potentiale set i et fremtidsperspektiv • Presencing er det der får os til at handle fordi vi betragter det der sker omkring os som nye realiteter. • Presencing går ind i en anden tidstænkning fordi den indbefatter fremtiden i sin vorden. • Videnskabsmænd i topklasse læner sig tilbage og lader den rigtige model eller struktur tage form! De er ikke mere intelligente end andre de har bare en bedre indre selvkontakt. • Forskellen mellem den normale downloading og så et dybere vidensniveau
 13. 13. Michael Nørager michael@hih.au.dk Komplementaritet mellem det hurtige og langsomme system DET LANGSOMME SYSTEM DET HURTIGE SYSTEM Den målrettede adfærd Den følelsesmæssige koordinering Fokuseret opmærksomhed Receptiv opmærksomhed Lille kapacitet Stor kapacitet Symbolsk forarbejdning Ikonisk- og enaktiv forarbejdning Ræsonnerende Intuitiv Lineær Parallel Boglig uddannelse Praktisk uddannelse Eksplicit Implicit Samtale og møder Handling Kontrol Forandring og ideudvikling Rutine Nyorientering Hippocampus-laterale frontalcortex Amygdale-orbitale frontalcortex
 14. 14. Michael Nørager michael@hih.au.dk Receptiv kontra fokuseret opmærksomhed • Receptiv – beskrivende opmærksomhed (se sløret) og sæt gang i procesorienteringen, ideerne og evnen til at se ny sammenhænge • Fokuseret – dømmende opmærksomhed som er kontrollerende og resultat orienteret og som hæmmer det receptive • Det er dialogen mellem tanke og krop • Gør dig bevidst om hvad du tænker lige nu. Gå på afstand af din egen tænkning!
 15. 15. Michael Nørager michael@hih.au.dk Bill O’Brien’s erkendelser • Succesen af organisatoriske forandringsprocesser afhænger af den indre tilstand hos den der foretager interventionen. • Den indre kilde hvorudfra de opererer er afgørende • En meget vigtig og central faktor i ledelse og social omgang – men alligevel en blind plet! • Vi har svært ved at udpege udgangspunktet eller kilden til vores bevidsthed og intentioner
 16. 16. Michael Nørager michael@hih.au.dk 4 positioner og relaterede opmærksomhedsfelter • Jeg i mig – VANE - jeg opfatter ting på den måde jeg plejer. – Lytning: ja, ja det ved jeg godt • Jeg i det – ÅBENT SIND - jeg opfatter med alle sanser og sindet åbent. – Lytning: Nåh, ser man det. Lytter i forhold til nye fakta • Jeg i dig – ÅBENT HJERTE - jeg koncentrerer mig med hjertet åbent. – Lytning: Jo, jeg ved nøjagtig , hvordan du har det/oplever det. En empatisk lytning til et andet menneske/levende system. En færdighed der kan dyrkes • Jeg i nu – ÅBEN VILJE - jeg forstår ud fra det inderste af mit væsen ved at opfatte med åben vilje. – Lytning: Jeg mangler ord, men føler mig mere nærværende i balance med min sande natur forbundet med noget udover mig selv. Det er en skabende lytning der giver mening! Efter sådan en lytning har man gennemgået en forandring i retning af bedre at forstå sig selv og hvorfor man er her og noget nyt skabes
 17. 17. Michael Nørager michael@hih.au.dk 2 kilder til læring • Fra fortidens erfaringer – metoden er velkendt og veludviklet og ses nærmest overalt • Læring ud fra fremtiden – mens den spirer frem – er i sin vorden og nærmest ukendt • ”Presencing” når der opereres positivt i forhold til fremtidens muligheder (handle fra et nærvær i nuet frem mod fremtidige muligheder) • Det handler om at få adgang til, aktivere og realisere dybere sociale lag!
 18. 18. Michael Nørager michael@hih.au.dk Kontakt med det dybere vidensniveau • Forskellen mellem den normale downloading og så et dybere vidensniveau • Dette dybere vidensniveau skabes via en tretrinsproces: 1. iagttag meget meget grundigt, 2. knytte kontakt til det der er ved at forme sig i bevidstheden, 3. Skrid hurtigt til handling
 19. 19. Michael Nørager michael@hih.au.dk At samstemme 3 redskaber • Et åbent sind – IQ – se med friske øjne på objektive tal og fakta • Et åbent hjerte – EQ – føle for andre mennesker og sætte sig i deres sted • En åben vilje – SQ – komme i forbindelse med den virkelige mening og give slip og tage imod det nye.
 20. 20. Michael Nørager michael@hih.au.dk Downloade Mønstre fra fortiden Performing opnå resultater gennem praksisser, infrastruktur Nulstille se med friske øjne Omdirigere sanse ud fra mulighederne Give slip Presencing forbindelse til kilden Tage imod Inkorporere - skabe prototyper strategiske mikrokosmer Udføre udkrystallisere vision og intension FÅ ADGANG TIL ÅBENT SIND ÅBENT HJERTE ÅBEN VILJE Fælles sansning Fæ llesskabelse
 21. 21. Michael Nørager michael@hih.au.dk De 4 mønstre • Downloading – jeg i mig – tale pænt ud fra det “de” gerne vil høre. Autistisk system jeg siger ikke det jeg tænker • Debat – Jeg i det – tage bladet fra munden, siger hvad jeg tænker, jeg er mit synspunkt – divergerende opfattelser (tage andres synspunkt ind - opdagelsen over i næste fase) • Dialog – Jeg i dig – refleksive spørgsmål – taler ud fra mig selv som en del af helheden – spørger interesseret til andres mening. Lytte intenst med åbent sind & hjerte • Presencing – Jeg i nu – skabende kreativt flow – taler ud fra det der er på vej igennem – identitetsskift til det autentiske jeg. Erkendelse af fællesskab og en dyb mening med at være der – samhørighed der får emergens til at ske
 22. 22. Michael Nørager michael@hih.au.dk U feltet og antifeltet • Samtale felter og deres antifelter Fastholden Forskansning Forbindelse Absens/Hybris Manipulering Misbrug Udslettelse Nulstilling Omdirigering Give slip Integrering Udførelse Tage imodPresencing kontakt til kilden Åbent sind Åbent hjerte Åben vilje Fastlås i et jeg Fastlås i en verden Fastlås i et synspunkt
 23. 23. Michael Nørager michael@hih.au.dk Hvorfor dialogen ofte svigter • Downloading – absens cyklussen (modsat opmærksomhed, klar bevidsthed og undren er kimen til presencing) • Undertrykkelse af andres synspunkter • Beskyldning af andre (dysfunktionelt resultat) • Absens og hybris (overmod) • Intriger og dis information • Chikane og tyrannisering • Kollektivt sammenbrud
 24. 24. Michael Nørager michael@hih.au.dk Det kræver energi at ændre vaner • Biologisk princip om at bruge mindst mulig energi – derfor kører vi på vanerne • OG VANERNE KØRER OS! • Det kræver virkelig meget energi at ændre tingene og tænke os godt om – når vi virkelig skal undersøge en situation – derfor skynder vi os tilbage til vanerne • Energien og incitamentet kan skabes via MENING!!
 25. 25. Michael Nørager michael@hih.au.dk Victor Frankl • Between stimulus and response, there is a space • In that space lies our freedom and our power to choose our response • In our response lies our growth and our happiness
 26. 26. Michael Nørager michael@hih.au.dk Det du fokuserer på …… • Det du giver opmærksomhed, giver du også energi – og det du giver energi vokser! (lytte til en dryppende vandhane – pludselig lyder det højere – men det er blot perceptionen der snyder) • Hjerneforsker J.M. Schwartz siger det meget tydeligt: – Hvor end vi retter vores hjernes opmærksomhed hen, så er det der, vi skaber og styrker hjerneforbindelser. Hvis vi retter opmærksomheden hen på positive/negative ting, er det de forbindelser, der skabes og styrkes.
 27. 27. Michael Nørager michael@hih.au.dk Individets perception er afgørende for hvilken del af hjernen der aktiveres og DET er afgørende for adfærd og udvikling Vanedyret kontra udviklingsdyret! AktivePassiv Positiv (vind) Negativ (tab) Glæde, tilfredshed. Styr på tingene. Tilføjende læring. Frygt, vrede, bedrøvelse, afsky. Amygdala Hippocampus
 28. 28. Michael Nørager michael@hih.au.dk Hjernen ændrer sig hele livet • Vi skabe mindst 1000 nye hjerneceller i hippocampus hver dag • Hjernen producerer nye nerveceller hver dag hele livet. • Særligt i hippocampus – der kan produceres helt op til 2000 nye nerveceller hver dag • Hvis vi overholder nogle få spilleregler (5) – Bevæge os fordi når vi bevæger os (motion) dannes en vækstfaktor der fremmer celledelingen i hippocampus – Spise rigtigt kost (hjernerigtig kost) – Beskæftige os med det der gør os glade fordi glæde er en stærk befordre for at lære noget – Sove – i den dybe fase i søvnen opbygger vi hukommelsen – vi konsoliderer hukommelsen – Meditation udvikler hippocampus

×