Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracle WebLogic 12.2.1.1 Kurulum, Domain Oluşturma, Upgrade Notları

838 views

Published on

Oracle WebLogic 12.2.1.1 Kurulum, Domain Oluşturma, Upgrade Notları, Java 8 Kurulumu (by Fevzi Korkutata, Ali Onur Aktepe)

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle WebLogic 12.2.1.1 Kurulum, Domain Oluşturma, Upgrade Notları

 1. 1. WEBLOGIC 12.2.1.1 KURULUM M.Fevzi Korkutata Oracle ACE Associate Principal MiddlewareConsultant Ali Onur Aktepe Middleware Administrator
 2. 2. Başlarken… ■ Bu kurulum LOKAL kurulum için yapılmıştır ve PRODUCTION kurululmlar için Cluster/High Available kurulum yapılmaldır. Daha çok son versiyon olan WebLogic 12.2.1.1 ve JDK8 için lokal kurulum gösterilmektedir ve yeni başlayanlar için deneme/yanılmalar ile beraber teknik anlatımlar yapılmıştır.
 3. 3. JDK 1.8 ve WebLogic Server (12.2.1.1) Downloads – JDK 1.8 Downloads – http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html adresinden,JDK download seçeneği tıklanır. /u01/weblogic12.2.1/java in altında tar.gz dosyası açılır. – Oracle Fusion MiddlewareSoftware Downloads ■ http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/index.html adresinden generic installer seçeneği tkılanır. ■ tar xzvf jdk-8u73-linux-x64.gz ile tardan çıkarılır. ■ Xmanager’ın pasif uygulaması çalıştırılır. Export DISPLAY=LOKAL_BILGISAYAR_IP’si girilir. ■ /u01/weblogic12.2.1/java/jdk1.8.0_73/bin/java -jar fmw_12.2.1.0.0_wls.jar komutu ile jar çalıştırılır ve Xmanager üzerinden remote WebLogic kurulum ekranı başlatılır.
 4. 4. Weblogic 12.2.1.1 Kurulum Adımları Inventory dizini seçilir. Standart olması açısından /u01/weblogic/weblogic12c/WLS12C/ dizini altına kurulduğu için burada da aynı dizine inventory dizini olmasında fayda var, bu şekilde seçilir.
 5. 5. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Next tuşuna basılır.
 6. 6. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Skip Auto Updates seçeneği tıklanır. Next tuşuna basılır.
 7. 7. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Burada Oracle_Home path’i belirlenir. /u01/weblogic dizininin altına kurulur.
 8. 8. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları İhtyiaca göre kurulum tipi seçilir. Bizim kurulumumuzda WebLogic Examples’lar da kullanılacağı için en son seçenek seçilmiştir.
 9. 9. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Sistem kontrolleri tamamlandıktan sonra next tuşuna basılır.
 10. 10. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Oracle Support ‘dan güvenlik update i alma seçeneği kaldırılır ve next tuşuna basılır ve gelen uyarı ekranındanYES butonuna basılır.
 11. 11. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Özet adımının ekran görüntüsü yandaki gibidir. INSTALL butonuna basılır.
 12. 12. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Bu adımda bütün binary dosyalar Extract edilir ve en başta belirttiğimiz Oracle_Home ve Middleware_Home path’lerinin altında sunucu tipine göre WebLogic dosyaları konumlandırılır.
 13. 13. Weblogic 12.2.1 Kurulum Adımları Installation completed succesfully görüldükten sonra sonra Finish tuşuna basılır ve WebLogic domain kurulum adımlarına geçilir.
 14. 14. Create Domain $ORACLE_HOME/oracle_common/commo n/bin/ altından config.sh çalıştırılarak domain kurulumu gerçekleştirilir. Domain path’ini belirtlediğimiz standarda göre /u01/weblogic/weblogic12c/WLS12c/ dizini olarak belirledik.
 15. 15. Create Domain Default olan “Create Domain Using Product Templates” ve “All templates” seçilidir. Basic WebLogic domain kuracağımızdan default ayarlar ile NEXT’e tıklanır. NOT: Oracle FMW ürün ailesine ait bir ürün için domain kuruyorsak, öncesinde ilgili FMW ürününün Middleware_Home’a binary olarak kurulması gerekir; ki burada listelenebilsin.
 16. 16. Create Domain WebLogic super user için kullanıcı adı ve parola belirlenir. Deneme domain’i olduğu için weblogic/welcome1 seçeneğini tercih ettik. Parolanın minimum 8 karakter olması gerektiğini belirtelim.
 17. 17. Create Domain Domain mode olarak production mode seçilir. Java/JDK kurulumu en başta yapılması gereken adımdır. WebLogic 12.2.1 ve 12.2.1.1 versiyonları Java 8 ile uyumludur ve desteklemektedir. (Officially certified) Otomatik olarak öncesinde kurduğumuz Java8’i seçili bırakıyoruz.
 18. 18. Create Domain Admin Server, Node Manager ve Managed Server ayarlarının yapılması için tüm seçenekler tıklanır ve NEXT tuşuna basılır.
 19. 19. Create Domain Listen Address kısmında IP belirtilir.
 20. 20. Create Domain Aynı sunucuda birden fazla WebLogic DOMAIN kurulu ise, NodeManager için merkezi bir path belirlemek en iyisi.Ve bizim ortamımızda bu şekilde olduğu için Custom Location seçtik. Fakat PROD vb. ortamlar için default olan “Per Domain Default Location” seçilmesi daha iyi olur. WebLogic admin kullanıcıadı/parola ile aynı verilir ve NEXT’e tıklanır.
 21. 21. Create Domain WebLogic ManagedServer ekleme/çıkarma burada yapılır. İki adet ManagedServer ekliyoruz, ListenAddres’lerini sunucu IP’leri olarak belirleyip, farklı port’lar vererek NEXT’e tıklıyoruz.
 22. 22. Create Domain Windows için Machine tabından Add butonuna tıklanır. NodeManager port default bırakılır ve NodeManager proses’i için sunucu IP’si verilir.
 23. 23. Create Domain Machine bölümünde, hangi ManagedServer hangi Machine altında ise, sağ tarafta altına eklenir. AdminServer’in hiçbir şekilde sağ tarafa eklenmemesinde fayda var. Çünkü AdminServer WebLogic console üzerinden başlatılamaz :)
 24. 24. Create Domain Son olarak CREATE butonuna basılarak WebLogic domain oluşturma prosesi başlatılır.
 25. 25. Create Domain “Domain created successfully!” ibaresi görüldükten sonra domain olurşturma işlemi başarılı şekilde tamamlanmıştır ve ilgili path’de domain dizin ve dosyaları çalıştırmaya hazır demektir. NEXT butonuna basılır.
 26. 26. Create Domain FINISH butonuna basılarak domain kurulum ve konfigürasyonu tamamlanır.
 27. 27. startWebLogic.sh ■ /u01/weblogic12.2.1/weblogic12c/WLS12C/domain/bin dizininin altından startWebLogic.sh ve startNodeManager.sh çalıştırılarakWebLogic Admin console’a erişilir ve ManagedServer yönetimi sağlanır.
 28. 28. NOHUP Start Scripts ■ SSH ekranda direkt çalıştırılan bu scriptler, SSH sessionlar kapatıldıktan sonra admin console ve NodeManager da kapanacaktır. Bu durumu önlemek için kendi start scriptimizi aşağıdaki gibi yazıp, NOHUP ile başlatmamız gerekir. ■ adminstart12_2_1.sh için; export USER_MEM_ARGS="-Xms1024m –Xmx1024m" nohup /u01/weblogic12.2.1/weblogic12c/WLS12C/domain/bin/startWebLogic.sh > /u01/weblogic12.2.1/wlslog/test_domain/Admin.out 2>&1 & tail -f /u01/weblogic12.2.1/wlslog/test_domain/Admin.out ■ nodemanager12_2_1.sh için; nohup /u01/weblogic12.2.1/weblogic12c/WLS12C/domain/bin/startNodeManager.sh >/u01/weblogic12.2.1/wlslog/nodemanager/nodemanager.out 2>&1 & tail -f /u01/weblogic12.2.1/wlslog/nodemanager/nodemanager.out
 29. 29. WebLogic UPGRADE (Yükseltme) • Java 8 desteği ile beraber WebLogic çok daha güvenilir ve güçlü bir hale gelmiştir. • WebLogic 12.2.1.1 ve Java 8 testlerinde gördük ki, geliştiriciler daha hızlı ve daha sorunsuz kodlar çıkmaktadır. • Özellikle Java-7 ile gelenWebSocket desteği çok önem arzetmektedir. • Monitoring içinWebLogic 12.2.1.1 ve Java-8 şimdiye kadarki en güçlü ve en gelişkinidir. • Yaptığımız son upgrade projesindeWebLogic 12.2.1.1 ve JDK 1.8_112 versiyonlarını kullandık ve sorunsuz bir şekilde PRODUCTION’da çalışmaktadır.
 30. 30. Ali Onur Aktepe Middleware Administrator www.admineer.com/contact

×