Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr Fethi İSNAÇ
Sağlıklı bir bireyde vertebralar koronal ve transvers
düzlemlerde nötral pozisyonda yer alırlar.
Skolyoz vertebraların r...
Skolyoz taramalarında (Esas olarak okul taramaları)
Adam’ın öne eğilme testi yaygın olarak kullanılır.
Bu test ile skoly...
TARİHÇE
M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat tarafından tanımlanmıştır .
Galen : Kifoz, lordoz ve skolyoz
16. yüzyılda Ambroise Par...
EPİDEMİYELOJİ
Türkiye’de 12-14 yaş arasındaki 11.116 öğrenci arasında yapılan
çalışmada Adam testi pozitifliği %2,4 olara...
OKUL TARAMA PROGRAMLARI
Scoliosis Research Society : 10 ile 14 yaş arasındaki
çocuklarda
American Academy of Orthopedic ...
Sınıflandırma
Skolyoz 2 şekilde sınıflandırılabilir:
Etiyolojiye göre
Eğriliğin şekline ve seviyesine göre
Etiyoloji
Yapısal skolyoz
Yapısal olmayan skolyoz
Skolyozun etiyolojik
sınıflandırılması
Yapısal skolyoz
İdiyopatik (%80)
İnfantil (0-3 yaş
1. Gerileyici tip (%90)
2. ...
Nöromüsküler
Nöropatik
2. Alt Motor Nöron Lezyonu
a. Poliomiyelit
b. Diğer Viral Miyelitler
c. Travmatik
d. Spinal ...
Nöromüsküler
Nöropatik
1. Üst Motor Nöron Lezyonu
a. Serebral palsi
b. Spinoserebellar dejenerasyon (Friedreich hasta...
Nöromüsküler
Miyopatik
1. Artrogripozis
2. Müsküler Distrofi
a. Duchenne
b. Ekstremite Kuşak Tip
c. Fasyoskapulahum...
Konjenital
Formasyon Yetersizliği
1. Kama Vertebra
2. Hemivertebra
Segmentasyon Yetersizliği
1. Unilateral
2. Bilat...
Konjenital
Nörofibromatozis
Mezenkimal Bozukluklar
1. Marfan Sendromu
2. Ehler-Danlos Sendromu
Romatizmal Hastalıklar
Travma
1.Kırık
2.Cerrahi
 a. Laminektomi sonrası
 b. Torakoplasti Sonrası
3. İrradyasyon
Ekstraspinal Kontraktürler...
Konjenital
Metabolik Bozukluklar
1. Raşitizm
2. Osteogenezis İmperfekta
3. Homosistinüri
Tümörler
1. Vertebral Kolo...
Yapısal olmayan skolyoz
Postüral Skolyoz
Histerik Skolyoz
Sinir Kökü İrritasyonu
1. Nükleus Pulpozus Herniasyonu
2.Tü...
Skolyoz eğriliğin yer aldığı anatomik bölgeye ve
konveksitenin bulunduğu yöne göre adlandırılır.
Eğrilikte en çok rotasy...
progresyon
Spinal eğriliklerin doğal seyri tam olarak kestirilemez.
Bunlar ilerleyebilir, aynı kalabilir ya da nadiren
d...
Progresyon üzerine etkili faktörler
1) Cinsiyet:
Okul öncesi dönemde erkeklerde biraz daha fazla
görülürken, okul tarama...
Progresyon üzerine etkili faktörler
2) Yaş:
Progresyon en fazla hızlı büyüme (infantil ve puberte)
Erişkinlerde 30 dere...
Progresyon üzerine etkili faktörler
3) Olgunlaşma:
Kemik matürasyonu ne kadar fazla ise o kadar az, ne kadar az ise o
ka...
Risser evrelemesi
Evre I
İliak apofizin gelişimi başlamamıştır.
Evre II:
İliak apofiz gelişmeye başlamıştır.
Evre III...
Progresyon üzerine etkili
faktörler
4) Eğrinin tipi:
Çift eğrilik (S tipi); teklere göre (C tipi)
Torasik eğrilik lombe...
Skolyozda eşlik edebilen medikal
ve konjenital problemler
Spinal deformiteler kalp, akciğer, böbrek ve üriner sistem
gibi...
Skolyozda eşlik edebilen medikal
ve konjenital problemler
Spinal eğrilik ve kaburga deformitesi sonucunda toraks
hacminde...
Skolyozda eşlik edebilen medikal
ve konjenital problemler
Ürogenital problemler konjenital malformasyonlara,
tekrarlayan ...
İdiyopatik skolyoz
1) İnfantil form:
Doğumdan 3 yaşına kadar
Genetik özelliğin en belirgin olduğu tiptir.
E>K , Sol To...
İdiyopatik skolyoz
2) Jüvenil form:
3-10 yaş arası
Kızlarda fazla ve Sağ Torasik patern
%10 Arnold Chari ve siringomiy...
İdiyopatik skolyoz
Loenstein ’ a göre skolyozun etiyolojisi
multifaktöriyeldir; biyomekanik, çevresel,
nöromüsküler etken...
İdiyopatik skolyoz
Hormonal faktörler (östrojen polimorfizmi,
melatonin?)
Anormal kemik ve bağ dokusu yapısı (Fibrilin 1...
İdiyopatik skolyoz
İdiyopatik skolyozun doğal gidişini bilmek tedaviyi
planlama açısından önemlidir.
İlerlemeden bahsede...
Konjenital skolyoz
Vertebralarda intrauterin dönemde oluşan segmentasyon
(blok vertebra, unilateral ansegmente bar) ve / ...
Nöromuscüler skolyoz
Gövde ve pelvisi destekleyen kasların fonksiyonlarını
etkileyen nörolojik hastalıklar veya kas hasta...
Nöromuscüler skolyozNöromüsküler hastalarda iki skolyotik patern vardır;
Birinci grup ambulatuvar kapasitesi olan monopl...
Nöromuscüler skolyoz
Nöromuscüler skolyoz
Nöromusküler skolyozda 30 derecelik açıda ortez
kullanımı deformitenin progresyonunu yavaşlatmak,
ma...
Nöromuscüler skolyoz
Pasif ortez total vücut teması olan ve üç nokta
prensibi ile omurgaya kuvvet uygulayan korselerdir.
...
Anamnez
Omurga deformitesi olan bir hastanın
anamnezinde,deformitenin ilk kez hangi yaşta ve nasıl fark
edildiği, gebelik...
Anamnez
Nadir de olsa çabuk yorulma ve bel ağrısı ile gelebilir.
Şiddetli olgularda nefes darlığı kostaların iliak kemiğ...
Fizik muayene
Fizik muayene inspeksiyonla başlar . Hasta soyunuk ve dik
pozisyonda olmalıdır.
Bu pozisyonda, hastanın de...
Fizik muayene
İliyak kanatların seviyesi
Eğriliğin yönü ve lokazisyonu
Omuzların seviyesi (konveks tarafındaki omuz yuk...
Adam’s öne eğilme testi
Skolyozun tipik bulgusu sırt veya beldeki kabarıklık ve
vertebral rotasyona bağlı gelişen Adam’s ...
Fizik muayene
Ayrıca daha ayrıntılı olarak
sakral, lomber, torakolomber
ve torakal bölgelerdeki
asimetrinin ve rotasyonun...
Fizik muayene
 Şakül , kafatası tabanından-C7 spinöz çıkıntısından gluteal sulkustan
geçiyorsa dengeli bir skolyozdur.
 ...
Fizik muayene
Skolyozun fleksibilitesine hastayı her iki yana pasif olarak
eğerek ve ayrıca eğrilik tarafına doğru iterek...
Fizik muayene
Öne eğilme sırasında hemstring ve erektör spinalardaki
gerginlik nedeniyle tam bir esneklik olmayabilir; ço...
Fizik muayene
Ayrıca artmış EHA, bağ dokusunun esnekliğine bağlı
hipermobilite yönünden dikkate alınmalıdır.
Bacak boyu ...
Fizik muayene
Fizik muayene
En iyi yöntemlerinden biri de hastayı koronal, sagittal
ve transvers planda ölçüme yardımcı kareli bir pano...
Fizik muayene
Fizik muayene
Skolyozlu hastalar, başka bir hastalıkları yoksa
normal yürüyüş paternine sahip olmalı, parmak uçları
ve to...
Asimetrik karın cildi refleksi
siringomiyeli,diyastomatomiyeli ya da medulla
spinalis tümörü gibi kanal içi lezyonların e...
Radyolojik değerlendirme
Büyük kaset kullanılarak (90 x 35 cm), 2 m
mesafeden, ayakta çekilen ön-arka ve yan grafilerle
b...
Terminoloji
SMVÇ: Sakrum merkezli vertikal çizgi.
Apikal vertebra: Vertikal akstan en uzak ve rotasyonu
en fazla olan ve...
Terminoloji
Denge, kompensasyon: Oksiputun orta noktası-nın
sakrum üzerine çizilen çizgiye göre, eğriliğin bir
tarafındak...
Terminoloji
4. Nötral vertebra: Eğriliğin alt ve üstünde, rotasyonu
olmayan ilk vertebradır.
6. End vertebralar: Eğriliğ...
Terminoloji
11. Majör eğrilik: Büyük ve yapısal olan eğriliktir.
12. Minör eğrilik: Küçük olan eğriliktir. Yapısal veya
...
Cobb metodu
Eğriliğin derecesinin belirlenmesinde standart ölçüm
yöntemidir.
Sefalik end vertebranın üst, kaudal end ver...
Vertebra rotasyonun ölçülmesi
Perdriolle Metodu
Nash-Moe Metodu
Altın standart : Üç boyutlu BT
Nash-Moe Metodu
King klasifikasyonu
Tedavi
Kozmetik
Ağrısız omurga
Kardiyopulmoner komplikasyonları önlemek
Nörolojik komplikasyonları önlemek
Eğimin erk...
Tedavi
Konservatif
Cerrahi
Konservatif yöntemler
1) Yatak istirahati
2) Gözlem
3) Egzersizler; korse tedavisine yardımcı bir tedavidir.
4) Traksi...
20 derece altında olanlar takibe alınır.
6 aylık aralıklarla radyografi
Progresyon varsa ….. korse
Gelişimini tamamlam...
Hızlı ilerleme
Cilt değişikliği mr -bt
Anormal nörolojik bulgu
60 dereceden büyük eğriliklerde sft
Konjenital skolyoz...
Maturite belirtisi olmayan
çoçuklar
Cobb açısı <15° ise 6-12 aylık aralarla takip
Cobb açısı 15-20° ise 3 ay süreyle fiz...
egzersiz
Progresyon önlemede ve düzeltilmesinde tek başına
etkisiz
Postürü düzeltme
Fleksibiliteyi artırma
Solunum fon...
Egzersizler
Postür egzersizleri
Stabilizasyon egzersizleri
Spinal fleksibiliteyi arttırıcı egzersizler
Germe egzersizl...
Schrotch egzersizleri
Normal ve sağlıklı vücut postürü üç düzlemde dengeli
ve frontal planda omuz, göğüs kafesi ve pelvis...
Schrotch egzersizleri
Lehnert Schroth kendi tanımladığı sınıflamaya
göre 3’lü ve 4’lü curve eğriliklerde ortaya çıkan
vüc...
Schrotch egzersizleri
Dörtlü curve skolyozda ise lomber ve pelvik bloklar
birbirinin aksi yönüne yönelir. Omuz ve göğüs k...
Schrotch egzersizleri
Skolyotik postürün en fazla etkilediği kaslar
abdominal kaslar, kuadratus lumborum, iliokostal
kasl...
Schrotch egzersizleri
Bu diyagonal etkilenim göğüs kafesindeki torakal
gibusu laterale ve dorsale taşırken ön gibusu aşağ...
Schrotch egzersizleri
Schrotch egzersizleri
Aksi tarafta ise, kalça dışarı ve arkaya yer
değiştirmiştir. Kalçanın bu hareketi grafide iki taraf...
Schrotch egzersizleri
Gövdenin erektör kasları ve kuadratus lumborum
anatomik yerleşimsel özelliklerine göre lomber omurg...
Schrotch egzersizleri
Bunu egzerszile düzeltmenin iyi yöntemi, inaktif taraf
kuadratus ve derin kasları çalıştırmak için ...
Schrotch egzersizleri
İliokostal kaslar ise, kuadratus lumborum kaslarındaki gibi
konkav gergin konveks tarafta güçsüz ge...
Schrotch egzersizleri
VİDEO KONULAK 9 DK
EGZERSİZLER
Postur egzersizlerinin en önemlisi pelvik tilt
egzersizleridir
Lomber ve servikal lordoz azaltılarak omurga ...
Sırtüstü yatarken yapılan pelvik tilt
egzersizleri
Ayakta yapılan pelvik tilt
egzersizleri
Fleksibilite egzersizleri yavaş ve devamlı olarak
yapılmalıdır
Esnekliğin artırılmasına yönelik germe egzersizleri
yapıl...
İzometrik abdominal egzersiz
Simetrik ekstansiyon egzersizi
(skapula ve omuzları daha uygun
pozisyonda tutar)
Kedi deve egzersizleri
(esnekliği artırır)
Emekleme egzersizi
(spinal kanalı gerer
Skolyoz hastalarında spinal mekanikteki dengesizliğe
bağlı olarak halsizlik sıktır
Semptomları azaltmak için asimetrik l...
Asimetrik lateral egzersiz
(halsizliği azaltır)
Cobb Açısı <20° İzlem
Cobb Açısı >20–29 ° + Risser 0–1 ve Premenarş
Gövde ortezi
Cobb Açısı >30–39 ° Gövde ortezi
Cobb...
Tedavi –korseleme
Konservatif tedavide korseleme altın standarttır.
Büyümesini tamamlamamış 30 derece üzerinde ve 45
der...
Tedavi –korseleme
Korseleme için skolyoz fleksibl olmalıdır.
Korseleme dışındaki konservatif yöntemlerden
hiçbirinin sko...
Korseleme
kontraendikasyonları
İskelet gelişiminin tamamlanmış olması
Torasik lordoz
Çift torakal eğrilik
40-45 derece...
Korselemeye kimler iyi cevap
vermez
Büyük yapısal eğrilik
Yana eğilme testinde %50’den az düzelme
Torasik lordozu olanl...
Cheneau Light Korse
Standart üretimi olan
 Yarı fabrikasyon,
 3 farklı ebatta (S;M;L) ,
Sık rastlanan skolyoz türlerin...
CHENEAU LİGHT korseler sağ torasik ve sol lomber curve
için tasarlanmıştır (Fonksiyonel 3’ lü ve 4’lü curve
prensibine izi...
King’e göre ortez biyomekaniği
Ortez Uygulama Standartları
Uygulamayı yapan PO 2 yıllık deneyimli olmalı, çalışma
programında en azından haftada 2 kors...
Gövde ortezi
Klinik ve radyolojik iyi analiz yapmak
 Korsede istenilen 3D etkiyi yaratacak biyomekanik tasarım
 Büyüme ...
Millwaukee korsesi (ctlso)
Millwaukee Korsesi (CTLSO)Eğimin tepe noktası T8 ve üzerinde
olduğu durumlarda kullanılır.
Am...
Pelvik bir bölüm, bir anterior ve iki posterior çubuktanoluşur.
Çubuklara eğrilik paternine göre pedler eklenir.
Pedler...
TLSO-BOSTON TİPİ
T8 altındaki eğrilerde seçenek Boston breysi (LSO) ve
TLSO’dir.
Hastalar tarafından daha kolay kabulle...
KORSELEM TAKİP
Hasta iskelet matüritesinin kazanana dek korseleme
programına devam eder.
Korsenin bırakılması 1-2 yıl iç...
TEDAVİ
Traksiyon
Pasif olarak kas ve ligamanların gerilmesi fleksibiliteyi
artırır.
Cerrahi öncesi uygulanabilir.
%32-...
TEDAVİ-ELEKTRİK
STİMÜLASYONU
Günde 9 saat
Endikasyonları korselemeyle aynı,
20-40 derece eğriliği olanlara,
Sadece gec...
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Skolyoz da konservatif yöntemler (1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skolyoz da konservatif yöntemler (1)

9,189 views

Published on

SKOLYOZDA KONSERVATİF YÖNTEMLER GÜNCEL

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Skolyoz da konservatif yöntemler (1)

 1. 1. Dr Fethi İSNAÇ
 2. 2. Sağlıklı bir bireyde vertebralar koronal ve transvers düzlemlerde nötral pozisyonda yer alırlar. Skolyoz vertebraların rotasyonunun da eşlik ettiği radyolojik olarak saptanan omurganın laterale 10 derece üzerindeki eğilmedir. Skolyoz yapısal bir deformite olup vertebral kolonda sagittal, frontal ve transvers planlarda bozulmaya neden olur.
 3. 3. Skolyoz taramalarında (Esas olarak okul taramaları) Adam’ın öne eğilme testi yaygın olarak kullanılır. Bu test ile skolyotik omurganın kaburgalarda yol açtığırotasyonel deformite ve skapular asimetri fark edilir.
 4. 4. TARİHÇE M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat tarafından tanımlanmıştır . Galen : Kifoz, lordoz ve skolyoz 16. yüzyılda Ambroise Paré: Konjenital skolyoz ,aksiyal traksiyon, korse 1875 düzeltici alçılar 1914 Hibbs: Skolyoz cerrahisi
 5. 5. EPİDEMİYELOJİ Türkiye’de 12-14 yaş arasındaki 11.116 öğrenci arasında yapılan çalışmada Adam testi pozitifliği %2,4 olarak belirlenmiştir. Radyografik incelemelerde 5 derece ve üstü skolyoz prevalansı %1,07 bulunmuş. Okul çağı öncesinde erkeklerde, adolesan dönemde kızlarda daha sık olduğu gösterilmiş. Yapılan okul taramalarında insidans %0.3 – 15.3 arasında değişmektedir. İlerleme daha çok kızlarda olur ve olguların yaklaşık %0.3 ‘ünde aktif tedavi gerekir.
 6. 6. OKUL TARAMA PROGRAMLARI Scoliosis Research Society : 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklarda American Academy of Orthopedic Surgeons: 11 ile 13 yaşları arasındaki kızlarda ve 13 ile 14 yaşları arasındaki erkeklerde tarama yapılmasını önermektedir.
 7. 7. Sınıflandırma Skolyoz 2 şekilde sınıflandırılabilir: Etiyolojiye göre Eğriliğin şekline ve seviyesine göre
 8. 8. Etiyoloji Yapısal skolyoz Yapısal olmayan skolyoz
 9. 9. Skolyozun etiyolojik sınıflandırılması Yapısal skolyoz İdiyopatik (%80) İnfantil (0-3 yaş 1. Gerileyici tip (%90) 2. ilerleyici tip (%10) Jüvenil (4-9 yaş) Adölesan (10y-olgunluk) Erişkin (olgunluk-yaşlılık)
 10. 10. Nöromüsküler Nöropatik 2. Alt Motor Nöron Lezyonu a. Poliomiyelit b. Diğer Viral Miyelitler c. Travmatik d. Spinal Müsküler Atrofi (Werdnig-Hoffman, Kugelberg -Walender) e. Miyelomeningosel 3. Disotonomi (Riley-Day) 4. Diğerleri
 11. 11. Nöromüsküler Nöropatik 1. Üst Motor Nöron Lezyonu a. Serebral palsi b. Spinoserebellar dejenerasyon (Friedreich hastalığı, Charcot-Marie-Tooth Hastalığı, Roussy-Levy Hastalığı) c. Sringomyeli d. Spinal Kord Travması e. Spinal Kord Tümörü
 12. 12. Nöromüsküler Miyopatik 1. Artrogripozis 2. Müsküler Distrofi a. Duchenne b. Ekstremite Kuşak Tip c. Fasyoskapulahumeral 3. Lif Tipi Oransızlığı 4. Konjenital Hipotoni 5. Miyotonik Distrofi
 13. 13. Konjenital Formasyon Yetersizliği 1. Kama Vertebra 2. Hemivertebra Segmentasyon Yetersizliği 1. Unilateral 2. Bilateral Mikst Tip
 14. 14. Konjenital Nörofibromatozis Mezenkimal Bozukluklar 1. Marfan Sendromu 2. Ehler-Danlos Sendromu Romatizmal Hastalıklar
 15. 15. Travma 1.Kırık 2.Cerrahi  a. Laminektomi sonrası  b. Torakoplasti Sonrası 3. İrradyasyon Ekstraspinal Kontraktürler 1. Ampiyem Sonrası 2. Yanık Sonrası
 16. 16. Konjenital Metabolik Bozukluklar 1. Raşitizm 2. Osteogenezis İmperfekta 3. Homosistinüri Tümörler 1. Vertebral Kolon a. Osteoid Osteoma b. Histiyositozis X 2. Spinal Kord
 17. 17. Yapısal olmayan skolyoz Postüral Skolyoz Histerik Skolyoz Sinir Kökü İrritasyonu 1. Nükleus Pulpozus Herniasyonu 2.Tümörler İnflamasyona Bağlı Bacak Eşitsizliğine Bağlı Kalça Kontraktürlerine Bağlı
 18. 18. Skolyoz eğriliğin yer aldığı anatomik bölgeye ve konveksitenin bulunduğu yöne göre adlandırılır. Eğrilikte en çok rotasyona uğrayan ve orta hattan en fazla uzaklaşmış vertebraya apikal vertebra denir. Apeksi C1-6 arasında olan eğriliklere servikal, C7-T1 arasında olanlara servikotorasik T2-11 arasında olanlara torakal T12-L1 arasında olanlara torakolomber L2-4 arasında olanlara lomber L5 ve aşağısında olanlara lumbosakral eğrilik adı verilir.
 19. 19. progresyon Spinal eğriliklerin doğal seyri tam olarak kestirilemez. Bunlar ilerleyebilir, aynı kalabilir ya da nadiren düzelebilir. Birbirini izleyen iki muayenede 5 derece ya da daha fazlaartış olması progresyon olarak tanımlanmıştır. Başlangıçta 10-29 derece arasında eğriliği olan 110 vakada ilerleme oranı % 35 olarak verilmektedir. Bunnell, 326 vakalık serisinde 30 derece ve altında eğriliği olanların %20 sinde 30 derece üstünde eğriliği olanların ise %40 ında ilerleme saptamıştır.
 20. 20. Progresyon üzerine etkili faktörler 1) Cinsiyet: Okul öncesi dönemde erkeklerde biraz daha fazla görülürken, okul taramalarında kadın/erkek oranı eşittir. Kızlarda eğrilik derecesi daha yüksektir ve daha progresiftir. Gebelikle progresyon arasında bir ilişki gösterilememiştir.
 21. 21. Progresyon üzerine etkili faktörler 2) Yaş: Progresyon en fazla hızlı büyüme (infantil ve puberte) Erişkinlerde 30 derece altındaki skolyozlarda ilerleme beklenmez. Ancak daha büyük skolyozlarda ortalama yılda 10 derece ilerleme olabilir. Bu nedenle 2-5 yılda bir takip gerekir. Erken yaşta başlayan yüksek açılı eğrilik ilerleyici Osteoporotik hastalarda progresyon riski fazladır.
 22. 22. Progresyon üzerine etkili faktörler 3) Olgunlaşma: Kemik matürasyonu ne kadar fazla ise o kadar az, ne kadar az ise o kadar fazla ilerleme beklenir. Risser işareti: İliak apofizin ossifikasyonu kemik gelişiminin radyolojik bir göstergesidir. Bu gelişim risser işareti olarak adlandırılır. İliak apofizler ilk olarak 10-11 yaşında oluşmaya başlar. Ossifikasyon yaşla birlikte lateralden mediale ilerler. Büyümenin tamamlanmasıyla apofizle iliak kemik arasındaki sınır tamamen ortadan kalkar. Tanı sırasında Risser işareti ne kadar büyükse progresyon riski o kadar azdır.
 23. 23. Risser evrelemesi Evre I İliak apofizin gelişimi başlamamıştır. Evre II: İliak apofiz gelişmeye başlamıştır. Evre III: İliak apofiz tam gelişmiştir. Evre IV: İliak apofiz füzyonu başlamıştır. Evre V: İliak apofizin ileuma füzyonu tamamlanmıştır.
 24. 24. Progresyon üzerine etkili faktörler 4) Eğrinin tipi: Çift eğrilik (S tipi); teklere göre (C tipi) Torasik eğrilik lomber eğriliklere göre daha fazla ilerleme gösterir. 5) Eğrinin büyüklüğü: Büyüklük arttıkça progresyon insidansı da artmaktadır 7) Menarş: Menarş öncesi olan bir eğim daha fazla ilerleme riskine sahiptir. 6) Eğrinin yeri: Genel olarak servikotorasik ve lomber eğimler torasik bölgeye göre daha az deformite bırakır.
 25. 25. Skolyozda eşlik edebilen medikal ve konjenital problemler Spinal deformiteler kalp, akciğer, böbrek ve üriner sistem gibi pek çok organ sistemlerindeki konjenital malformasyonlara eşlik edebilir. Ayrıca ilerleyici spinal deformite yada spinal deformiteye yönelik girişimler de çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. İntrensek spinal kord patolojileri skolyozla birlikte olabilir. KS,İİS ve JİS hastalarının yaklaşık %20 sinde spinal patoloji bulunabilmektedir. Özellikle 20 dereceden büyük KS,İİS,JİS olan hastalarda MRG ile tüm spinal kolonun rutin taranması yerinde olacaktır. Sol torakal eğrilik ve kifoskolyozu olanlarda ise spinal kord patolojisi riski artmıştır ve MRG taraması önerilir.
 26. 26. Skolyozda eşlik edebilen medikal ve konjenital problemler Spinal eğrilik ve kaburga deformitesi sonucunda toraks hacminde azalma ve restriktif akciğer hastalığı ortaya çıkabilir. İleri durumlarda (60 derecenin üzerindeki eğriler) kor pulmonale gelişebilmektedir. Nöromüsküler skolyozda solunum kaslarındaki fonksiyon kaybı solunum sıkıntısına katkıda bulunmaktadır. Deformiteyi düzeltmek amacıyla kullanılan ortezlerin uyguladığı kuvvetler de solunum sıkıntısını artırabilir. Torakal displazi, konjenital pulmoner patolojiler, kistik fibrozis eşlik edebilir.
 27. 27. Skolyozda eşlik edebilen medikal ve konjenital problemler Ürogenital problemler konjenital malformasyonlara, tekrarlayan enfeksiyonlara ya da kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Özellikle mesane ve bağırsak kontrolünün bozulduğu nöromüsküler skolyozlarda üriner enfeksiyonlar sıktır. Servikal bölgede görülebilecek instabiliteler özellikle entübasyon açısından risk oluşturmaktadır. Nörofibromatozis skolyozla birlikte olabilen bir durumdur.
 28. 28. İdiyopatik skolyoz 1) İnfantil form: Doğumdan 3 yaşına kadar Genetik özelliğin en belirgin olduğu tiptir. E>K , Sol Torasik eğrilik daha sık Normal omurgada sol ve sağ açılar eşit, kostalar ve vertebralar arasındaki ilişki simetriktir. Skolyozlu çocukta ise kostovertebral açılar farklı olup kosta deformitesi FAZ 1 ve FAZ2 olarak ayrılır. Faz 1 de kostovertebral açı 20 dereceden azdır; eğrilikler gerileyicidir. Eğer açı 20 dereceden büyük ve kompanzatuvar eğrilik mevcutsa (FAZ2) ilerleyici özellik gösterecektir.
 29. 29. İdiyopatik skolyoz 2) Jüvenil form: 3-10 yaş arası Kızlarda fazla ve Sağ Torasik patern %10 Arnold Chari ve siringomiyeli 3) Adölesan form: Puberteden epifizler kapanana kadar En sık rastlanan grup (%80-90) K=E , Ancak kızlarda daha progresif Erken başlangıçlı (9 y öncesi) ve geç başlangıçlı (9y sonrası) formları vardır.
 30. 30. İdiyopatik skolyoz Loenstein ’ a göre skolyozun etiyolojisi multifaktöriyeldir; biyomekanik, çevresel, nöromüsküler etkenler, büyüme hormonu disregülasyonu, posterior kolon disfonksiyonu gibi birçok faktör hem skolyozun ortaya çıkışında hem de eğriliğin prognozunda rol oynayabilir. Kompleks genetik bir hastalık olarak kabul edilen idiyopatik skolyoza ilişkin genetik çalışmalarda monozigot ikizlerde %73 dizigot ikizlerde %36 uyum oranı gösterdiği bildirilmektedir.
 31. 31. İdiyopatik skolyoz Hormonal faktörler (östrojen polimorfizmi, melatonin?) Anormal kemik ve bağ dokusu yapısı (Fibrilin 1 ,Col Tip 1A1, elastanla ilişkili) Otonom sinir sistemi disfonksiyonları Hipermobilite sendromlarında daha sık ve ilerleyicidir. Nörolojik Fonksiyon Bozukluklarına Bağlı Nedenler Vestibüler, oküler ve proprioseptif sistem bozuklukları Idiopathic scoliosis: etiological concepts and hypotheses J Child Orthop (2013) 7:11–16
 32. 32. İdiyopatik skolyoz İdiyopatik skolyozun doğal gidişini bilmek tedaviyi planlama açısından önemlidir. İlerlemeden bahsedebilmek için 5 ve 10 derecelik artışların olması gerekir. Önce eğriliğin derecesi ve hastanın kalan büyüme potansiyeli bilinmelidir (Risser) İdiopatik skolyozu olan her hasta hastanın yaşı, eğriliğin derecesi ve hastanın mevcut koşulları içinde değerlendirilmelidir. Tedavide temel amaç eğriliği maturasyon tamamlanıncaya kadar durdurmaya çalışmaktır.
 33. 33. Konjenital skolyoz Vertebralarda intrauterin dönemde oluşan segmentasyon (blok vertebra, unilateral ansegmente bar) ve / veya formasyon (hemivertebra) anomalileri sonucu oluşur. Diğer idiyopatik skolyozlara göre oldukça az görülür. Tedavi zordur hastaların çoğunda erken cerrahi girişim gerekir. Hastaların bir çoğunda vertebral kolondaki deformiteye kardiyak, renal ve intraspinal anomaliler eşlik edebilir. Tüm spinal kolonun MRG ile taranması önerilmektedir. Renal anomalileri ortaya çıkarmak için batın USG si yapılmalıdır.
 34. 34. Nöromuscüler skolyoz Gövde ve pelvisi destekleyen kasların fonksiyonlarını etkileyen nörolojik hastalıklar veya kas hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Sıklıkla serebral palsi, spinal müsküler distrofi, infantil parapleji, Duchenne müsküler distrofide görülür. Kas tonusundaki kayıp, azalma veya artma postüral stabiliteyi bozar ve asimetri yaratır. Çoğu progresiftir. Genellikle erken yaşta ortaya çıkan tek bir eğrilik vardır ve ilerleyerek erişkin döneme doğru büyük bir eğriliğe dönüşür.
 35. 35. Nöromuscüler skolyozNöromüsküler hastalarda iki skolyotik patern vardır; Birinci grup ambulatuvar kapasitesi olan monoplejik çocuklarda rastlanan tiptir. Prognozu daha iyidir ve idiyopatik skolyoza benzer. İkinci grup ise ağır kuadriplejik çocuklardır. Pelvisin de katıldığı büyük açılı skolyoz ve total vücut kollapsı vardır. Prognozu kötüdür ve ilerleme açısı yüksektir.
 36. 36. Nöromuscüler skolyoz
 37. 37. Nöromuscüler skolyoz Nöromusküler skolyozda 30 derecelik açıda ortez kullanımı deformitenin progresyonunu yavaşlatmak, maksimum gövde uzunluğunu sağlamak için önemlidir. Ortez seçiminde en önemli şey gövde kontrolünün derecesidir. Zayıf gövde kontrolü olanlarda pasif ortez önerilir.
 38. 38. Nöromuscüler skolyoz Pasif ortez total vücut teması olan ve üç nokta prensibi ile omurgaya kuvvet uygulayan korselerdir. Aktif ortezlerde pasif ve aktif kuvvetlerle eğriliğin koreksiyonu hedeflenir. Gövde fonksiyonu koreksiyona izin verirse nöromüsküler hastalıklı çocukta Milwake, Boston ve Cheneau korseler de kullanılabilir.
 39. 39. Anamnez Omurga deformitesi olan bir hastanın anamnezinde,deformitenin ilk kez hangi yaşta ve nasıl fark edildiği, gebelikte ilaç kullanımı, X ışını maruziyeti, gebelik süresi, zordoğum ve travma öyküsü, annenin hastalıkları, ailede skolyoz ya da kas-iskelet sistemi ile ilgili herhangi bir hastalık olup olmadığı yer almalıdır. Aileyi hekime götüren ilk semptom genellikle görüntü bozukluğudur. Omuzlardan birinin daha yüksekte olması, kürek kemiğinin dışa çıkması, kalça asimetrisi en sık şikayetlerdir.
 40. 40. Anamnez Nadir de olsa çabuk yorulma ve bel ağrısı ile gelebilir. Şiddetli olgularda nefes darlığı kostaların iliak kemiğe sürtünmesine bağlı ağrı, artan intraabdominal basınca bağlı kabızlık görülebilir. Genellikle ağrısızdır ağrı yakınması varsa spinal tümör disk herniasyonu gibi irritatif lezyonlar uygun yöntemlerle araştırılmalıdır. Bazen başka bir amaçla çekilen radyografilerde tesadüfen farkedilebilir. Kardiyopulmoner problemler ve fonksiyonel komplikasyonlarla başvurabilir.
 41. 41. Fizik muayene Fizik muayene inspeksiyonla başlar . Hasta soyunuk ve dik pozisyonda olmalıdır. Bu pozisyonda, hastanın derisi, duruşu ve sırtı dikkatlice gözden geçirilir. Ciltte cafe au lait lekelerinin ve aksiler çillenmenin varlığı NF i akla getirmelidir. Sırt çevresinde anormal kıllanma ve gamzelerin varlığında spinal disrafizm ve intraspinal bir patoloji olasılığı ön plana geçer. Yüksek damak, uzun ekstremite, kardiyak üfürüm, lens dislokasyonu Marfan sendromunu düşündürmelidir.
 42. 42. Fizik muayene İliyak kanatların seviyesi Eğriliğin yönü ve lokazisyonu Omuzların seviyesi (konveks tarafındaki omuz yukarı ve öne kayar) Skapulaların pozisyonu Yüzde asimetri, tortikollis Baş, boyun ve omuzların pelvise göre dengesi değerlendirilir. Kızlarda konveks taraftaki meme daha küçük ve yukarıda, konkav tarafta ise daha büyük ve aşağıdadır.
 43. 43. Adam’s öne eğilme testi Skolyozun tipik bulgusu sırt veya beldeki kabarıklık ve vertebral rotasyona bağlı gelişen Adam’s öne eğilme testi ile değerlendirilen rib hump (gibbus, paket) görünümüdür. Bu pozisyonda saptanan hump ın sağ ve ya solda olup olmadığı ve skolyozun yerleşimi kaydedilir. Vertebranın rotasyon derecesini ve eğriliğin yönünü değerlendiren en iyi testtir. Test yapılırken hastadan ayaklar bitişik ve diz ekstansiyondayken öne eğilmesi istenir. Kollar serbest aşağıya sallanmalı ve avuç içleri birbirine bakmalıdır.
 44. 44. Fizik muayene Ayrıca daha ayrıntılı olarak sakral, lomber, torakolomber ve torakal bölgelerdeki asimetrinin ve rotasyonun derecesi ve hump ın yüksekliği skolyometre (yere paralel konan cetvel yardımıyla ) ile ölçülerek kaydedilir.
 45. 45. Fizik muayene  Şakül , kafatası tabanından-C7 spinöz çıkıntısından gluteal sulkustan geçiyorsa dengeli bir skolyozdur.  Gluteal aralığın 1-2 cm lateralinden geçiyorsa dekompanse bir eğriliktir.
 46. 46. Fizik muayene Skolyozun fleksibilitesine hastayı her iki yana pasif olarak eğerek ve ayrıca eğrilik tarafına doğru iterek omurganın düzelip düzelmediğinin kontrolüyle bakılmalıdır. Hasta yan yatırılıp alta gelen kısma sert materyaller koyarak omurgadaki düzelmenin olup olmadığını kontrol ederek deskolyozun fleksibilitesi değerlendirilebilir. Fleksibilite olması konservatif tedavi için önemli bir göstergedir. Ayrıca lateral eğilme grafileri ile fleksibilite daha ayrıntılı olarak da cerrahi karar için değerlendirilir.
 47. 47. Fizik muayene Öne eğilme sırasında hemstring ve erektör spinalardaki gerginlik nedeniyle tam bir esneklik olmayabilir; çocuk dizlerini tam ekstansiyona getiremez ve yere uzanamaz. Bu durum omurga fleksibilitesi kadar sekonder gelişen lordoz, pelvik tilt ve hemstring kısalığı vb. birçok probleme bağlıdır. Yatarak kalça diz ve ayak bileğinin EHA’sı değerlendirilir. Thomas testi ile kalça fleksörlerinin, hemstring germe ile hemstringlerin kontraktür ve gerginliği değerlendirilmelidir
 48. 48. Fizik muayene Ayrıca artmış EHA, bağ dokusunun esnekliğine bağlı hipermobilite yönünden dikkate alınmalıdır. Bacak boyu ölçümleri ile uzunluk farkına bakılmalıdır. Gövde ve alt ekstremite kas testi ve ayrıntılı nörolojik muayene yapılarak diğer skolyoz nedenleri araştırılmalıdır.
 49. 49. Fizik muayene
 50. 50. Fizik muayene En iyi yöntemlerinden biri de hastayı koronal, sagittal ve transvers planda ölçüme yardımcı kareli bir pano önünde (postür kart) fotoğraflamaktır. Postürü tam değerlendirmek için basit lazer ışıkları kullanarak alınan fotoğraflarda ölçüm ve analiz yapılır. Daha çok takipte kullanılır.
 51. 51. Fizik muayene
 52. 52. Fizik muayene Skolyozlu hastalar, başka bir hastalıkları yoksa normal yürüyüş paternine sahip olmalı, parmak uçları ve topukları üzerinde yürüyebilmelidir. Ekstremitelerin tüm motor ve duyusal muayeneleri yapılmalıdır. Reflekslere bakılmalı ve asimetrinin ya da patolojik bir refleksin varlığında bu muhakkak araştırılmalıdır.
 53. 53. Asimetrik karın cildi refleksi siringomiyeli,diyastomatomiyeli ya da medulla spinalis tümörü gibi kanal içi lezyonların en sık rastlanan nörolojik bulgusudur. Nörolojik muayenede herhangi bir anormallik saptanırsa, özellikle hızlı ilerleyen bir spinal deformite ya da atipik bir eğrilik (sol torakal eğrilik vb) varlığında, MRG gibi daha ileri tetkiklere başvurmak gerekli olur.
 54. 54. Radyolojik değerlendirme Büyük kaset kullanılarak (90 x 35 cm), 2 m mesafeden, ayakta çekilen ön-arka ve yan grafilerle başlanır. Ön-arka grafide; Eğrilik paterni, Skolyozun tipi, Omurga ve gövdenin dengesi, İskelet matüritesi , Alt ekstremite uzunlukfarkı değerlendirilir. Skolyozun etiyolojisi hakkında bilgi verir ( hemivertebra, ansegmente, konjenital bar). Uzun C tipi eğrilik nöromüsküler eğriliği düşündürür. Apikal vertebralarda kamalaşma olabilir. Eğriliğin derecesi Cobb açısıyla belirlenir.
 55. 55. Terminoloji SMVÇ: Sakrum merkezli vertikal çizgi. Apikal vertebra: Vertikal akstan en uzak ve rotasyonu en fazla olan vertebradır. Apikal disk: Hastanın vertikal aksına en uzak olan disk seviyesidir. Çift majör eğrilik: Birbirine yakın derecelerde iki yapısal eğriliğin birlikte bulunduğu skolyozdur.
 56. 56. Terminoloji Denge, kompensasyon: Oksiputun orta noktası-nın sakrum üzerine çizilen çizgiye göre, eğriliğin bir tarafındaki açıların toplamının diğer taraftaki açıların toplamına eşit olmasıdır Stabil vertebra: Midsakral çizgi tarafından ortalanan vertebradır. Kompanzatuvar (sekonder) eğrilik: Yapısal birincil eğriliğin üst veya altında yer alan ikincil eğriliktir. Erken dönemde yapısal değil iken zamanla yapısal hale gelebilir. Birincil eğrilik: İlk ortaya çıkan yapısal eğriliktir.
 57. 57. Terminoloji 4. Nötral vertebra: Eğriliğin alt ve üstünde, rotasyonu olmayan ilk vertebradır. 6. End vertebralar: Eğriliğin konkavitesine en fazla eğimiolan, en proksimalde (üst end vertebra) ve en distalde (altend vertebra) bulunan vertebralardır. 7. Yapısal (strüktürel) eğrilik: Omurgada sabit yan eğriliği tanımlar. Yana eğilme ve traksiyon grafilerinde tam düzelme gözlenmez. 8. Yapısal olmayan (non-strüktürel) eğrilik: Traksiyon veya yan eğilme grafilerde tama yakın düzelme gösteren eğriliklerdir.
 58. 58. Terminoloji 11. Majör eğrilik: Büyük ve yapısal olan eğriliktir. 12. Minör eğrilik: Küçük olan eğriliktir. Yapısal veya yapısal olmayan tip olabilir. 15. Pelvik eğim (oblik pelvis): Pelvisin horizontal düzlemdeki deviasyonudur. 16. Rotasyon: Vertebranın transvers planda açılanmasıdır.
 59. 59. Cobb metodu Eğriliğin derecesinin belirlenmesinde standart ölçüm yöntemidir. Sefalik end vertebranın üst, kaudal end vertebranın alt yüzeyleri eğrilikte en fazla eğime sahiptirler. Üst uç vertebranın üst kenarı ve alt uçtaki vertebranın alt kenarına paralel olarak uzatılan çizgiler arasındaki açı “c” Cobb açısıdır.
 60. 60. Vertebra rotasyonun ölçülmesi Perdriolle Metodu Nash-Moe Metodu Altın standart : Üç boyutlu BT
 61. 61. Nash-Moe Metodu
 62. 62. King klasifikasyonu
 63. 63. Tedavi Kozmetik Ağrısız omurga Kardiyopulmoner komplikasyonları önlemek Nörolojik komplikasyonları önlemek Eğimin erken fark edilmesi Progresyon olasılığının tahmini ve düzeltilmesi
 64. 64. Tedavi Konservatif Cerrahi
 65. 65. Konservatif yöntemler 1) Yatak istirahati 2) Gözlem 3) Egzersizler; korse tedavisine yardımcı bir tedavidir. 4) Traksiyon ( pasif germe) 5) Alçı ya da breys ( korse ) kullanılması 6) Elektrik stimülasyonu
 66. 66. 20 derece altında olanlar takibe alınır. 6 aylık aralıklarla radyografi Progresyon varsa ….. korse Gelişimini tamamlamış 40 derece altındakilerde tedaviye gerek yok. Konjenital Nöromuskuler erken tedavi S tipi eğriliği
 67. 67. Hızlı ilerleme Cilt değişikliği mr -bt Anormal nörolojik bulgu 60 dereceden büyük eğriliklerde sft Konjenital skolyozda batın usg (renal anomaliler)
 68. 68. Maturite belirtisi olmayan çoçuklar Cobb açısı <15° ise 6-12 aylık aralarla takip Cobb açısı 15-20° ise 3 ay süreyle fizyoterapi Cobb açısı 20-25° olan çocuklarda günlük fizyoterapi çalışmaları ve yoğunlaştırılmış skolyoz rehabilitasyon(SIR) Cobb açısı >25° olan çocuklarda ise günlük fizyoterapi programları, yoğunlaştırılmış skolyoz rehabilitasyon ve günde 12-16 saat korse kullanımı önerilmektedir.
 69. 69. egzersiz Progresyon önlemede ve düzeltilmesinde tek başına etkisiz Postürü düzeltme Fleksibiliteyi artırma Solunum fonksiyonlarının korunmasında Kas tonusunun düzenlenmesinde Psikolojik Konveks taraf kaslara güçlendirme Konkav taraf germe egzersizleri
 70. 70. Egzersizler Postür egzersizleri Stabilizasyon egzersizleri Spinal fleksibiliteyi arttırıcı egzersizler Germe egzersizleri Yana ağırlık aktarımı egzersizleri Solunum egzersizleri
 71. 71. Schrotch egzersizleri Normal ve sağlıklı vücut postürü üç düzlemde dengeli ve frontal planda omuz, göğüs kafesi ve pelvisin dizilimi tek hatta düzgündür.  Skolyozda ise eğrilik nedenli postürde bozulma gelişir ve genellikle pelvis kuşağı ve göğüs kafesi birbirlerine karşıt rotasyondadır. Omurgadaki patoloji frontal, sagittal ve transvers planda vücutta sapmalara yol açar ve üç planda omuz kuşağı, göğüs kafesi ve pelvik kuşak etkilenerek kozmetik etkilenim belirginleşir
 72. 72. Schrotch egzersizleri Lehnert Schroth kendi tanımladığı sınıflamaya göre 3’lü ve 4’lü curve eğriliklerde ortaya çıkan vücut bölgelerinin yer değiştirmesini anlatmak için tanımlamıştır Buna göre 3’lü curve skolyozda, omuz ve pelvis kuşağı blokları bir tarafa ve göğüs kafesi bloğu da diğer tarafa doğru yer değiştirir
 73. 73. Schrotch egzersizleri Dörtlü curve skolyozda ise lomber ve pelvik bloklar birbirinin aksi yönüne yönelir. Omuz ve göğüs kafesi de birbirinin aksi yönüne yönlenmiştir
 74. 74. Schrotch egzersizleri Skolyotik postürün en fazla etkilediği kaslar abdominal kaslar, kuadratus lumborum, iliokostal kaslar, iliopsoas, erektör spina kasları ve latissimus dorsi kasıdır Abdominal kasları etkileyen sorun, pelvis ve göğüs kafesi kuşağı- nın birbirine karşıt olan yer değiştirmesidir. Skolyozdaki eğriliğin konveks ve konkav tarafında abdominal oblik kaslar bir yönde kısalır, diğer yönde ise aşırı gerilir
 75. 75. Schrotch egzersizleri Bu diyagonal etkilenim göğüs kafesindeki torakal gibusu laterale ve dorsale taşırken ön gibusu aşağıya içe taşır.  Bu durumda pelvis de bu çekimden etkilenir ve kısa kuadratus kası pelvisi gibus tarafına içe çeker.Bu nedenle gibus tarafında pelvis daha dar görünmektedir
 76. 76. Schrotch egzersizleri
 77. 77. Schrotch egzersizleri Aksi tarafta ise, kalça dışarı ve arkaya yer değiştirmiştir. Kalçanın bu hareketi grafide iki tarafta iliak kemik genişliğindeki farklılığı göstermektedir Bu durum artan açı ile daha belirgin hale gelir ve omuz kuşağı da bu durumdan dolaylı olarak etkilenir ve eğrilik tarafında vücutta genel bir kollaps oluşur. Bu iki taraftaki kaslara farklı yönlerde gerim uygulayarak kısa kası uzatmak ve gergin kası da gevşetmek ve aksi yönde hareket oluşturmak planlanmalıdır.
 78. 78. Schrotch egzersizleri Gövdenin erektör kasları ve kuadratus lumborum anatomik yerleşimsel özelliklerine göre lomber omurgayı medyalde tutar ve kasılma yönlerine göre gövdeye lateral fleksiyon yaptırır.  Skolyozda bu kas tek taraflı aşırı çalıştığında lomber omurgada yapıştığı transvers prosesleri bir tarafa çeker ve bunun sonucunda vertebralar rotasyona uğrar, spinöz prosesler lomber konkav tarafa doğru yer değiştirir Diğer tarafta ise, skolyotik kollaps tarafta yeterince aktivite olmamasına bağlı konveks taraftaki bu güçsüzlük vertebraların konkav tarafa yönelimine neden olur
 79. 79. Schrotch egzersizleri Bunu egzerszile düzeltmenin iyi yöntemi, inaktif taraf kuadratus ve derin kasları çalıştırmak için konkav tarafa eğilme ve diz çökme ile düzeltici pozisyonu aktive etmeye çalışmaktır
 80. 80. Schrotch egzersizleri İliokostal kaslar ise, kuadratus lumborum kaslarındaki gibi konkav gergin konveks tarafta güçsüz gelişir ve buna bağlı kostal kontroldeki yetersizlik nedeniyle latissimus dorsinin de katılımı ile göğüs kafesi skolyotik tarafa doğru yer değiştirir.  Bu durum omuz kuşağında omuzun yukarı ve öne hareketine ve gibusun artmasına yol açar Latissimus dorsi skolyozda tek taraflı aktif ya da kısadır. Konveks tarafta aşırı gerginliği nedeniyle kostaları arkaya doğru yönlendirir ve skapula yukarı çıkar ve tüm skapula üst kısımda öne döner Skolyozda pektoral kasların güçsüzlüğü de omuzları öne çeker. Bu durumun serratus anterior kası ile birlikte kontraksiyona zorlanarak skapulanın düzeltilmesi sağlanmalıdır
 81. 81. Schrotch egzersizleri
 82. 82. VİDEO KONULAK 9 DK
 83. 83. EGZERSİZLER Postur egzersizlerinin en önemlisi pelvik tilt egzersizleridir Lomber ve servikal lordoz azaltılarak omurga uzatma amaçlanır Bu amaçla tüm vücudu duvara dayamak, boyunu duvara doğru itmek, baş üzerine ağırlık yerleştirmek ve yukarı doğru itmek postürü iyileştirir
 84. 84. Sırtüstü yatarken yapılan pelvik tilt egzersizleri
 85. 85. Ayakta yapılan pelvik tilt egzersizleri
 86. 86. Fleksibilite egzersizleri yavaş ve devamlı olarak yapılmalıdır Esnekliğin artırılmasına yönelik germe egzersizleri yapılır Lomber ve torakal bölgenin ekstansör kaslarına yönelik egzersizler uygulanmalıdır Denge sorununa yönelik kedi-deve egzersizleri yapılır Hasta emekleme konumunda karın kaslarını kasarak torakal kifozu artırır ve tekrar ilk konumuna geri döner
 87. 87. İzometrik abdominal egzersiz
 88. 88. Simetrik ekstansiyon egzersizi (skapula ve omuzları daha uygun pozisyonda tutar)
 89. 89. Kedi deve egzersizleri (esnekliği artırır)
 90. 90. Emekleme egzersizi (spinal kanalı gerer
 91. 91. Skolyoz hastalarında spinal mekanikteki dengesizliğe bağlı olarak halsizlik sıktır Semptomları azaltmak için asimetrik lateral egzersizler yararlıdır Solunum kaslarının kuvvetlendirilmesi için göğüs kafesi dirençli egzersizleri uygulanır
 92. 92. Asimetrik lateral egzersiz (halsizliği azaltır)
 93. 93. Cobb Açısı <20° İzlem Cobb Açısı >20–29 ° + Risser 0–1 ve Premenarş Gövde ortezi Cobb Açısı >30–39 ° Gövde ortezi Cobb Açısı >50 ° Cerrahi
 94. 94. Tedavi –korseleme Konservatif tedavide korseleme altın standarttır. Büyümesini tamamlamamış 30 derece üzerinde ve 45 derece altındaki çocuklar 3-4 aylık periyotlarla yakın takibe alınır progresyon varsa korselenmelidir. Büyümesini tamamlamaya az kalan 30 derece altındaki çocuklar progresyon yoksa takibe alınabilir. Eğrilik 20 derece altında ise 6 aylık periyotlarla grafiler tekrarlanmalıdır, progresyon varsa korselenmeli.
 95. 95. Tedavi –korseleme Korseleme için skolyoz fleksibl olmalıdır. Korseleme dışındaki konservatif yöntemlerden hiçbirinin skolyotik eğri üzerine etkili olduğuna dair kesin bilimsel veri yoktur. Egzersizler ve elektrik stimülasyonu korselemeden sonra konservatif tedavide en çok kullanılan tedavi modaliteleridir.
 96. 96. Korseleme kontraendikasyonları İskelet gelişiminin tamamlanmış olması Torasik lordoz Çift torakal eğrilik 40-45 dereceden büyük eğrilik
 97. 97. Korselemeye kimler iyi cevap vermez Büyük yapısal eğrilik Yana eğilme testinde %50’den az düzelme Torasik lordozu olanlar 3 cm ve daha fazla kaburga kamburluğu olanlar
 98. 98. Cheneau Light Korse Standart üretimi olan  Yarı fabrikasyon,  3 farklı ebatta (S;M;L) , Sık rastlanan skolyoz türlerine göre planlanmış,  Hasta üzerinde son adaptasyonu yapılabilen, Değiştirilebilir,alçı ölçü gerektirmeyen ,  Etkinliği kanıtlanmış,  Rigo Cheneau prensibine göre 3 D etkili korsedir.
 99. 99. CHENEAU LİGHT korseler sağ torasik ve sol lomber curve için tasarlanmıştır (Fonksiyonel 3’ lü ve 4’lü curve prensibine izin verir.
 100. 100. King’e göre ortez biyomekaniği
 101. 101. Ortez Uygulama Standartları Uygulamayı yapan PO 2 yıllık deneyimli olmalı, çalışma programında en azından haftada 2 korse yapabilmeli  Multiprofesyonel bir ekip birlikte çalışmalı (MD ;PT ;PO)  Hasta ve ailesi bu ekip tarafından ortak bir dil ile bilgilendirilmeli  Her korse klinik ve radyolojik takip edilmeli  Hekim 3-6 ayda bir korseyi ve hastayı kontrol etmeli  Büyüme vb nedenlerle korse etkisini kaybediyorsa değiştirilmeli  PO ve PT de korseyi süreç içinde kontrol edip sorun varsa hekim ile çözmeli
 102. 102. Gövde ortezi Klinik ve radyolojik iyi analiz yapmak  Korsede istenilen 3D etkiyi yaratacak biyomekanik tasarım  Büyüme çağının başlangıcında Risser 0-2 arasında uygulamak  3 aylık sürelerle takip ve bazı özel durumlarda sık kontrol  Multidisipliner ekip ile hastayı izlemek  Hastanın günde 23 saat kullanımını sağlamak  Egzersiz,spor aktivite ve doğru GYA ile çocuğu eğitmek
 103. 103. Millwaukee korsesi (ctlso) Millwaukee Korsesi (CTLSO)Eğimin tepe noktası T8 ve üzerinde olduğu durumlarda kullanılır. Amaç progresyonu önlemektir. Tedavi süresince eğrilikte düzelme görülmesine rağmen bu sonuç kalıcı değildir. En sık kullanılan tiptir. Büyüme sonuna kadar 23 saat süreyle kullanıma uygundur. İlk 6 ay içinde %50 lik düzelme başarının en iyi göstergesidir. Millwaukee korsesi takılı iken hasta oturabilir ve yürüyebilir. Önerilen egzersizleri yapabilir ya da bazı sporla uğraşabilir.
 104. 104. Pelvik bir bölüm, bir anterior ve iki posterior çubuktanoluşur. Çubuklara eğrilik paternine göre pedler eklenir. Pedler torasik ve torakolomber bölgede güçlerini kaburgalar üzerinden, lomber bölgede paravertebral kaslar yoluyla omurga üzerinden transvers yönde verirler. Çocuk büyüdükçe boyunun uzatılabilmesi, çocuk büyüdükçe ve eğrilik düzeldikçe pedlerin yerinin değiştirilebilmesi avantajlarıdır. Diğer korselere göre pulmoner fonksiyon daha az kısıtlanır, daha az deri problemi olur. Termoplastikten yapılmıştır.
 105. 105. TLSO-BOSTON TİPİ T8 altındaki eğrilerde seçenek Boston breysi (LSO) ve TLSO’dir. Hastalar tarafından daha kolay kabullenilir (kozmetik açıdan). Bu korseler 3-4 nokta düzeltici sistem prensibiyle çalışırlar. Solunum sıkıntısı yaratabilir. Torasik lordozu artırabilir.
 106. 106. KORSELEM TAKİP Hasta iskelet matüritesinin kazanana dek korseleme programına devam eder. Korsenin bırakılması 1-2 yıl içinde kademeli veya 6 ay içinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Boy uzamasının durmasından sonraki 6 aylık dönem Kız çocuklarda Risser işareti 4 Erkek çocuklarda Risser 5 Menarş sonrası 18-24 ay boyunca korse kullanımına devam edilmelidir.
 107. 107. TEDAVİ Traksiyon Pasif olarak kas ve ligamanların gerilmesi fleksibiliteyi artırır. Cerrahi öncesi uygulanabilir. %32-50 etkili 2-6 hafta devam edilir. Alçılama Atrofi Temizlik gibi sorunlar
 108. 108. TEDAVİ-ELEKTRİK STİMÜLASYONU Günde 9 saat Endikasyonları korselemeyle aynı, 20-40 derece eğriliği olanlara, Sadece geceleri , %70-75 gibi pozitif sonuç bildirilmiş, Elektrotlar eğrinin konveks tarafına, midaksiller çizginin posterioruna yerleştirilir. Bu şekilde spinal deformiteye düzeltici bir güç oluşturulur. Uygulama sırasında cilt problemlerinin ortaya çıkması ve stimülasyona rağmen progresyonun sürmesi durumlarında tedaviye son verilir.

×