Successfully reported this slideshow.

Folder Institucional da FETAEP

491 views

Published on

Folder Institucional da FETAEP

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folder Institucional da FETAEP

  1. 1. í l ção nos T ALHADORES NA ESTA NA FEDE AGRIICULTU v~ r n “ A11 A ›_#« 1 A 1 A Y A h A A ' 1 1 r, J . . r V I. n ¡ n ~. - _A A í ' ›_ A t A _ A I ¡ A L_ A , - í” ILLÉJ * 'L Í , ”,. Í 1,749, , .,”, ., Í ,7 ' , Í ", _ _ “u > ' í ' 1' ' x A A . _ ¡ ¡ › 4 . _ . _ , ¡ r, ., ug P. , ¡ í, › ' ›S[_*'. ~ ¡_+T A A~A [I J _w r Í Ã . x N í , t A O x ~ w Ú y¡ 1 »Hi7 f'. ' Q E gr_ lj_ ai', s “É, ' _ _p 't _ I - . uW/ ,U + 1'91" x». _ " *'3w"-'”~ 'k' , u . ,, ›. “ . ,g , , ; a _r -p-I-j_ _ f, ,ñ t' Way» : u »a - ÍI¡ f'
  2. 2. lñll 1x ll . . "i ]› sl'= -x~; lf-Isít'= .¡gí¡v ; lvx ÍlílíllñltíiâllllfW311 'rm ; ixylfÍÍllilÍlllnil : lv : QJÍLCEPÇÍV : lv _PLãll'ãIÍl Íhutzr-lft l si'I. I:x~ii: .u: i=. « = -IÍIÍI. slíWÍt. ê» ! um ãlíliltiílâlftlã* : flirzlrrfzuxl 'ÍVIÃÍKÍÍÍIÊÍlÍPÇlÊl ; nlvzl _istafgzsraxiuíltzlxr slT-Lgilxlsllli-IÍÍIAP¡ : a 'ÍEIÍÍ-lgfllfíâl ; nrvn/ íltxí Vlílêll zivx: “íIsl'= .IiP= .lx: Éi= .lClVIPS: l'l_ll'= .llk; é_. iíl_í= _lslslx'llf-lí; l*lã a» , lú-ltzlf-lçí ; xvxxn. ri Y* "il: uv: lxvr= _ukrx; :l: Í: l'= .I_i7=. I_lsÍ. =.l*; lVIi*7% : i 'Íiíí'= .uinuslí'. =.x~x; lvxrzxà Luxrzíx; í~*"ÍÍ'xl-, :L. i Íllczxizlvx¡ VHFUTÀYHÍICEIÍÍJClV darvfzl : l: LJ xillllíiíxv mv. : l: iii 'ni RllÃâllÍV xr? f: _i'i1r= .I7x: Emi ': _¡: sl= .r-1:; x1=›. f¡ : iííprcxrzi : tgtsifxuvtllxiirxsrff; ÍEIÍIÍIIÍÍÍCEIiTV zxx: : , iãlxífíãri lv x: l 'lll 2.11:. 'lu raicíru: :r: i=x 'ii _ílâllârlulâli : q : em incitar: Êêllllllíãll* - ~ m: 'hi lyluí_ lÍihlililÍíilí' : wãxnlrr mu" xíqtsjup shut: : gnu: : ÍIIILl_l= ll'll= l'ICãl_Íl' ai: :Llilhlj-IÍIN : ICIl1It: :.x : m: ãlllâfluíãllll : Tx : LI~I; L1Elsí: I_íi~ l'lli'ãl. _Ê1EI-'íÍ= J'C: II'IIÍEI*-IIIE &zlmlifli x ãzanzñ fr x ; um-Waiuwi fnfnií x l 'iii 'ul r. JI; .¡'x: “=ix. _ E Eli! ” ¡= ¡ Look. , : .u. Llílñãflvl» ¡Fvfimzr rm 'mmfit« nrfm, . . ílmzir = Írlvuxãíflnnarli~ : IF-mi 4: Il“': §§'= .I'IÍLÁ: Il“ -i : ~ um 'muÍx ; v1.1 ' . , ; uw~r~: I1t_f= T¡~. . Inu* r x 13W x: hlnirlxírrm-¡ainil : rm ir: : C3 _i”, l=l, |:l* mir ll: i;. l'l'ãlílll. 'ãll TÍ5lX. =Al_ÊL= AI_IÊA¡L : x1 : HW 'ÍTIÍEÍIÍÍL f* LllL-. Ir ; meu m¡ um = ; êlêflíliíã* - *Pim S* rir 1:¡ : ~1*i~"IllIÍlf~ ul* x ¡Iñcíãllêliàíãluli x vIJrIIÍx. n. ', vo». u . ~ r' r . a t . _ v- u. ,- Hxuw . . . -7, ç. N. " Il Ln-_Íl i. . Jill l. l ! Ill-l . .I-, ÍHÍ ll I, l 'JJ' A¡ l v' T¡ I l¡ la 1h v5:= i¡í11sl7.; ;:. ¡i' : xr-vw : í:; :i¡: r~: ¡=. -i ê. .:n_lnfitu_íx~ í'l. li'; |ç : :í uwjlãlíãríl* 'r : :uniu . ~ llllibãlilãll : 'Hi ll"l'll¡. I,LluÊãl'Íl= *ax #°xí:1__. ~'1=x xl: 'llhãllñllíl' = :IIIILIHQQ *r : :nun ~ - trust: : [. I'r'= ls'1%ll"'¡ãl_Íl* ui nun u' V : null 11:1* n;
  3. 3. l írí f t cf lÍtcLJI v l ¡Âx 1 . Lf”, u“, r ii: PtwtCIsF »t , iWfkg-! iilliíãt lYhICÍlílliEl, ', Àjlptíbíãllllliltílflffhl ptrlr 7tchtclal¡ a1! ! mw ¡ttttlítantw : t JI* tntox ilolillãlm i iíxtczclftr uctc xr-Ittg-. .t II l ci: : t srílrlls! " ~ , tuíííkg-! iíliiíãl stthttftctml, i3 , irlafw Íintl-. Itfczlsl íííliíãlííllíãll à: : sF-utxtctru v: a _¡, ÂVP! ',L> Vl-“Íllilâlilit ; iht-: ltcztl : :txt lÍlílÊâllllñlííl' mx = tzít-. .xt lÍftllñâllllltrlil' ¡t-. .x tcut-. .íxt [rfflíillhlllg ê tIIIIJIÍÍIClÍt-iit ; nt uma. .1lIÍ: t*§l= lf"-_lt_'Í-_'li »rm suit: :m _iat-. tcültz. :. ISÍt-llfsv, ;nt 1'/ i'âr*íl= lf"-. l*_]fl= ltt : t: <Íf"-_IÊ? -.llll§'= _l*'jl1'l= l~'t çzxt Vila* tm = ;r xt 'n-. tíxt : t: *l tn1l âlllll-Êl-Fllllt x : it x <Íl"-. lÊP-. llllf'-_l*íl* mx = <Íf"-. lÊP-. llllH'-_l~íl~ xt-. .x tcut-. .fx HJÇRILIHIÂI' x ; t xt “m : :t _iat-. .xnl gsorâiãizkl ÊEniÍàRk-Arl pâ-RÊÊFÍM Pará t Maranhão - _ ara - FETAGRl PA FETAEMA R: : ? [3338 FETARN Hülâ” Paraiba H A ' Pernambuco FETAPEl cre 'A Alagoas FETACRH E Rondônia T t. S, NFETAGALl FETAGROl $13.32* l Bahía ? Égfsiw Mato Grosso “TAG” FETAGRSMT FETADFE WEG? Goias A ›~ FETAEG Minas Gerais v Haàyãw* sMagâããgfêsut¡ À FETAH-ÍGl : Êüêgfanto A “T H ' v SãoPaulo - T , ç e; Riodelaníim A A *' ”' '“ _, ,t FETAG-R] z _ dldwdlkàlblwd >44 _çgçãgga_ x / x / gtg-giulptggtutghlula N 1,41/ tw¡ A , tva tw ! muitu Sa-“Wsêtkzsct / x / A . |I' . y I 'V É A y _ 1 Rio Grande É ' * t * l l | T FETAãl-JIIKS . ..nn-uns que( : p ¡ _ _ e e p_ . À_1 ~ l * Y L ? ITAÊA ” ? Hugh-atum quantum-lição»qtwwhntatttot; 'ÂÊLY L t3' ~ i3 Emtrttatríttttatttct : t: çtttixcttttcx: :ht ¡Lg-Eiflâãillliílliãl '_ÊHIIIIÍ_ÍÊIIT' : líírí * _FÍ_P'LJÁIE › ? Wu-gratuita wktrfmtml ilàànlilãllklfñlt _incutir : t: LlPÉlfílÍÍÍfe* Pllilíllílfflíit i3 itatttatftcftrix: t"FWÍkCiãiICÍEíliSltít ljJt-lííflt i írtlaíttftr= ,VÍIÍT-lhllllííhlíílã* t sF'f-Itt. +§tr= ptrtr , HiCliTf-f ltÂkffllílÍ-IIIÍÍ-T ct: 'It-. .tbntlttrz ríis* Flíztiütztçjíttt» _Ííllitll : T t t? à] , L y, .
  4. 4. CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Criada há 50 anos, representa mais de 20 milhões de homens e de mulheres do campo e da floresta, que são agricultores(as) familiares (proprietários ou não), acampados(as) e assentados(as) da reforma agrária, assalariados(as) ru rais, meei ros, comodatários, extrativistas, quilom bolas, pescadores artesana- is e ribeirinhos. FETAEP - Representa os trabalhadores rurais do Paraná, congregando 308 STTR's filiados e distribuidos em 10 Regiões Sindicais, conforme mapa abaixo. STTR's - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - é a entidade sindical localizada no municipio, estando mais próxima dos anseios e das lutas da categoria. Além do Sistema Contag, em âmbito nacional, a FETAEP também é represen- tada pela Central dos Trabalhadores eTrabalhadoras do Brasil- CTB. Tzu - , . = ;l '1 t il »'- - _Fwf-“É-'s' «ml a , x _. .V ' LXç_ X , ea . _ x . . t** XÍ ' _tda _A A o¡ A¡ : __, _ ; ,J_, A, u. . ~-~- _g a¡ x l. *t x _ _ . _ 'E . A IÓ. x . _ *r , l ' M : al g a . ' " W 7 _ ' k. ç . 1 - › ' . « y - V** ““ ' ea ~ '~. §ê; -.-«~--~-› A “w . _ _ _ñ '- l' »e ; sim-tantos@to@sitematmyíãêlêlàé-lífifllllâflf"? . É t fHytj/ :lmàilgtltliçiblN" 353 fll”; ›=: ,: , Y * çzt/ .t/ -av/ .téfttqetta: .vtstntttczte = ,:t›IaPe. t.t. ›x)tLgtEr›/ ~~l Ml_ a, W-'HãÊ-ÍLÉLÉEYJQÊIIÊLÉ_ ; s-? íüíííê ____. › t' -. ,- a ~--~ ' . - l , . -' 'T - ¡x_-___. -.. __ ___ 1V - 2,. .
  5. 5. r* VFC( tlet -›----- í» Fêcttáttttlxkuxr' pICllÍÊÍtÍÍiLT pnllbxttczx: vtctttztchx: à: vnttctsrftntg§tc› pttrçtítxítcttntsl cl: : : tgarfttizttticttr-: t “ÍãlixlüxrlilígglilxitlIIÍÍÍIICÍO xíãllxtcílil a dHñÍlHIlCâlÍlÍlÍCklCif-f JCICBILAICICIIIÔIlIÍtÍÍEI a : ttttbztattfcatsl: il# Àxtffclillpnlllhnlsf' a IHCIIIÍÍCILIIT' cx: .tagatnttítaxz passat-unhas: : E151( ¡ÍVLFÂP ÇPtrçtgt-: títtnt : FWWÍÍÍCIIIEIJ ct: F-ctr': :txtatcltttattttc› Ch¡ _Akg-[Íltíilllillftl siàtfnttllktxrá; ;; EI_/ iJ_l[l Çiiagtttc» cl: : eàgdxrfltíilllííllttl tàttttlslhtsrf); PCiEiAF (Prayer-aum: ct: (Ímt-: ttttíkt ct: títtatgxx: prato: : : t , Âgg-ixrflltíillliíllttl làlilílllklsrjv LHÀLLÀ (Fítrçtgar-: tnnt : tr-r Asqtukttg§tc> cia sàlltttatttitcxç; _FI_FL/ AMEr (Parc-garantir. : FRUÍÍÍCIIEILÍ : t: sàhfnttattticatgítc» Eâattrcxhuxrãl, Attr- qtas-Itamar' ; me 'icxctcxz : ts-tim pttctgr-: tfttnx: its» 'ÍNIÍICLT Cla¡ : um a : to 'ÍIFEIÍRILÍÍICV : to LSMÇTÍFTÍIL il? Lufcatt' pull: : (ÍZÍERIÇÉVIO ct: ÍlL1Ê1f'! lÍlll= lIliC›: I (mr-a plícllllclhfãlsr' : t CRWÍFIÍZÍÍLÍAHÍEIQÉÍC? chx: attíwtchtctw; :tgrftcrcxhxxat ñâkglllftlllgzl athfnttatttcatsr' a : t p1tt= x1=tsr*vt: tg§tc› ilxillbilâllliâll_ #É [A r . "t , ' . g a w, ,' »x35 _ - . ..asdf . o _ v, v "rt lu l-: Éàil l, _xm ¡ l. 'M' . l *ii-“S _J F A v__ 3IJÍIUIT0$ D03 QUE PÍSSS/ tm FO/ :W f : ms : :maes CIDADES _ à ~ f . Pãmíliflíztitãt' . 'ELIi; *¡s'. -'›§'_[O§ H9 05-2992?, z l . AA- ; A 'r n rf *- _JÁ-Jlliliiil_li_l, ll. _lni_i"flip) tteíiíestlji i3 ~›': .tstv: í*'t: ›:: .¡t EISEEILÊEIÍSFEIÍÍ* = E* íüllíiliiliriiltíii* “tr-. .tl ; nx Inst» vjt: 'IÍIHÍLIIVIHLT t: ~1¡t~: lt~_; .~^'t= xt ct: “ÍÍÍ”"qI_LZPqllLll* = "HIPÍÊEL-*Í* mt : natas-tr : zztltvjta = J= L§ElIÍ“"qIIIt_ÇEL 'ÍllltÍlâ' tt~ »rzrntgv ztfíttztttrjt» : um ; ntí-: :trí-: x mt sk'tliit'x: tâtr't~ Íttl'l'í, t »r E* hthrtttztsft» vit» l_ÍÍ"'t. liíP-. llill* ; Vílillliltfínlllsíiílírl* vit» LPEIÍCP-. llilli aíztttgttqg» "i3 ttantltzzztâ M4301' f: :.t~. _;f : :x : stuflvnxt vjt: l_ÍÍ"'-. llíP-. lslill* : ut: :ttuttzíztttt ix Ilâltiâloí-Tliílilílü: »ítvx “ilÍ""-. l_líhl, lilt= .ltílt^! Hi = ~: ::. x “'ZÍ"1IÍPqls'LIl= .t*Íl“171!¡ “llfífx, oo l UAI/ Pill. ? 01/5 sro/ esa ll * . fa_ t Haut-z” UE r (M4 0/13 * » JU¡ t t “Ago ; PXDÉIZ DEL/ f VALOR/ ZAR . t 1 , _Tt _y t. . 8 l/ _Moo/ P RURAL-gas, *e » t * -ft a * ~ "- . t* ; - t í *ta* »g › - 't "lxi-àíííftm? -- r›. _.__. __ , _4 4243;*
  6. 6. l ' / › “ “' , A &iÍfÉJ , r-'íta P( tlr : Mira _ il# sawizcttttnpnttttnuxr' a : tgfltttatr o astattttatftttattttc» clax: 'ÍâlÍlllÍLÉHí attíralsillçpt-: tcl-. xg. t“. LJ Lutar' par. . lntpttattttattttatgíto dia» um¡ xlítrczgtt-: títtnt Êñüildllhll eta» . kãkgêllklftífglíãlít i/ “HIICÍEIÍSEL, t“. LJ AXÍGIIICÍHF” »írcmt : Lg-illtclatcta» “CHE pttrcttaticx: dia »í: tfatclltc› 'ÍHIICÍÊITÍO atua» 'tim aantctc» ctatfnmttclatctcx: ptattcx: bxatttatfttíñttttcx; @to eilíÇlgiftlÍllnl , tíhltÍÍlClInlel cta QÍHÉICÍÍÍKC» F-ttttcrràtrftc» ÇPÍwhÍIsFÍ) -» »írcxttg_ttll1ícatctc> ; tanto LPHEÍÍVlÍE-L. "3 PW» tm» vtar *ZlãÍP-. Ilàli antízta x »: l¡'*'1;4atIttax. -I1It»: lt» : :fx a "': *-. .¡Ér. .ts| tt: .t»: t» í'"-. l'l›'» EI»Í= IÍ””Í= .“ ct» tum» »z»'x»: ltgt» sit» : í"at.1:: .tl *ítft»: :.x» ; lf”'*I*Íl| _lÍ“Íi^'P-. I›'» F tax a “'Il"'-. I,LZP-. l_'LIl= .l*Íl“171!¡ “II a artr": :x Itat»: a›. $'ft»: l.. .t»: t= »íta ztfízlí* ; IÍ= L1=IÍ““VP. I'. _ÊI* ct» ntait» zmlíitamla. 5:? _t'*, lillliãlf' a almpllhlr' : x: tfrcxttgtlliatax: @to , t“, l§ÍÍl"sl'sl3 am: “Ítctrttcv Cla: : -'_hlilblÍÍCiláf, Êtc› Stunt-nl, -KPÍÍf-VÂÍCÊÍUÍÍIEI ? tc-mmol a ; Élhílàl --ilícliãlçítít : inxíatttftcxittvtamlll --Eàclttt: ::tg§tc> IIC> CÍilmptCL, -uÂoiflgiÍúfiltíÍhl ÊiCHÍÍhlL *V* j I l t, _"'l. ¡~' l l , - l q _ 4_ _ _ _ _ . t» intaum? a 1'n| ;;ttamta¡¡t: :.Ií* : tfxat: a at: :íí°*. .ttat; :': :x» ; nr-an : ll_| f;I= lÍ“-. e ' : ta 't»': »;: :.x» : x ÍlÍ"'l'lt= .I›'» : ta »iltct»z*'ltttitt: tx_: ít» - »ita *Ílwlilgílíilsttítzttglâ ügatrgraxat» ; gãnax »nfs-ttaxtttax» It» ntait» ”'| .lÍ“"-. Il 3 ÍÂGP-. lliliilj turu-t» x. antvz» nnízt» x a : tanuhtití-ü» x »r 1m ngtftalit» : ta »r IIMÍFIIIÍÉLÁEI" : x ttttllttarax, a» : Eita x : tatu: chtattt» x. j. Il'II, LZP-. l'l= lÍ* : x “IVIÍÍIIÍEÉJ »: nnízfa» : x 'lillllillâlí
  7. 7. Juvannxja il# slítrctstttcxvtatsr' atvtatttítcx: cia» qtuatstlsítttztgítc» vtctsttatctcx: :to atpxatsrfiaitggcnt» s| ll= lIlÍÇ> ptstrctsítxúcttntsl Cicx; “tçtvtattxz “ttr-: tbmsltntctcnstax: sfllsftlk), cia» attírctsttctc» crctsnt : t sttantsttclatcta : ta «izatclat stratgilítc» @to EIJÍÍÉKCLCL, t“. LJ slttczatttíltntsr' : t 'ÍÇIFTHHIÇÉÍfJ alttcltczatsl »írctfm c» ctshjattfslvtc» dia» sntcttfslvmsr' : t pntsrãtfttíilpntgítc. : Chi jttvtattstfcttcta» : to JÚIsKCÍÍtÍÍEIsÍL1silIC> shut-nl »L i Lutar ptatslat lntpttalstttattttatçíto cia ptcnsltíffttizx: pnllshslstttax: :tctatqtltatchx: ix: tstatcaxxitchtctax: clan jttvtatttfutcta» srusrztlatc» âlíÍZffLYC> ctcx: ÍCVIHILT it “Ílalsrñtzt, :to tízratclsitc» a it : xxll-tffaitstttfht 'ÍIÊICZIIÍCÍEI ctsíttíítatsl garantam 'fItlItClC> ptcxxübtislitatsr' : t ptatsrãttntttàttttftat @to ÍOVISIÍIlI IIC> tiztsttnptcts a¡ » " M. , v- , s ' . .V, N -W , s _t stÇs ss n_ A 7 , ..- . _ _. 7 7._ . _ 73 lar sup» Pl: at» x gnt» tratem» x» atstat¡t»tí*: t'x» ct» x» JLIIICLÍVÉEIÍVN» ilslntct» x. sttlnntrjt» ; ratos “'Z”“-. I'II›1Í”; P.IFQ'II»ÍF= .* 'mx atstat't». _ftatc» alhtrjltczfx» a ; tanta "am vrtçít» cízx» *ítftv: :x» : l1tt»: lt»: :t'x» ct» x» »ílií*'t;4attttax. Ifftatmzl" x» ;1¡r»x»: at»: l¡ntan| l»x» çtltzlm» : n at: : ”= t_aíl. lst: .lf't»; í:. t»: ta It» s“sl¡tt't.1tar't» »: t» 'slfatântslttu a: :.t'x» : mt ; tat»: lt»: t» x» »ita í= L3Í'¡Í”u : ts¡la¡í*-. t:_, .»^ tax» axiíatillíãlfñzx. »: *“t: .t»__; 'ít» : ta axilanxf tax» »jta : .lííl_t: .tslt: i=. tz_, fxatc» 11ml» : .t» Mtztftvntztsl Cl: LIIÍJPÍÊEPÍÍHC» íilttvjlt» : :I'm : Enxta a ÍNIEÍí '. :.t»: ::. t.1f: ”» c: : nt» ¡r-*tarsr x» »íliía't;4anttax»: l1tt»: lt»: :t'x»: tratar: 2:: : sgaxzíít» : iittrjltrztsl : tata 'mt : taxtcta : x ; rítTt»: :.x» »: »1¡t: í.ts*: :at'x» ñtttctfsntíaanttax» : na : n “Qgillsiirñ- »: Í:: .t»: ta it» x» tíllfüliltx» a» t» ftzfx» »: t» x» GIIIEIÍWEÇEPÍÍ* x» »: t» x» : I1¡t»: lt» : :tm x. H *slÍlÇlsLàst tv » il? tflalpatttíitatsr' slstctatsrzttstgzx; a *Ílêtcztttttrcxz : nizatsrttrat @to sÊÍFNsÍÍsÊ-: Êíl Çlítrcftatítc» ÀÍÍGIPIEIÍÍNICW : ta _ítaxtattwcnslvnstttatttto st-Lttsr-. nsl Sintaítatttfcaívtatsl a íicxslstctítsrftc-ls il# skãnlsliililsf” CZHÍZYCHí ststtcxcltlsktsttax: cia» *síctsr'ststt›. ttj: :“tc> ptctslíítttrcaúttclsttizatsl : tatutfsttntctcx: :t : hsrígtatttitax: :nttclttizttx: a slstctatsr-: ttstggax: C a sbt-ana: il# slêtcnstttctttatsr' ãlisltÍfClilÍlsíCHí JfClÍlsFf-f cztzgmttttatgfítcts, :tclststllttlattsr-: tgfítcv a» gxaxiiítc» : nttclfttztsl ÍESA-PBRÀSILEIROS AJEANHA. a ¡Wtztgtçpvtmumattnnm nútittttógz t . g-: :Tfitlilv/ ññf »
  8. 8. 7 » stítr'*tflsíftstalsrst 'Ítsfíttílstríztsl clix: li' 'ati : :tslsistztrítr 1st"? f? e »gizxí Rsllsljillíilslsl : tcítvIst-'zxi sfttstsratft: : ttsratvfa: »gta : E1111 zíF¡Isi'iÍl“Í7íFEIÇÊIVx “iartzt 915-111* *Íilstst»: lst»x'z. tfr~ a »nn “ctffstttstzt Pag-fijslsi: Ifflslãlsislií: vrvnstftst : t *Lv: :sunt-Ttrtsítçjítv» *ÍItist«: lstr: :_tsL st"= .Isl"iÍl“Í. _É¡7-7 ¡. - vjizt: : síítvxx: : f? :tits-xi a* stflstv Ii 1Ílt1f: .t»s_; f"' : :x11 slftstsiv*nrstftstama ÍíLEsTíIÍU* ill” l sl* . tatu stftsttstststftvzftft: Ttv» »to Íl st-attíztatft: R R R R R R R R R R R R x x gFIIll? ' Inn F Tglzlpz 7 112m5 711m5 âíllfllf O P! : te t' ÂNÂNWÂÍÍÍW_ x _ N) . . _ . _ t* m. : . . . .s K _FfffffffffffJ kdcftsiízr 'txxt x» t*”t; tat» x ít l¡ 'ttftat

×