Successfully reported this slideshow.

Loftslagsmarkmið Festa og Reykjavíkurborg viðmið

1

Share

Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

Loftslagsmarkmið Festa og Reykjavíkurborg viðmið

1

Share

Download to read offline

Viðmið um loftslagsmarkmið fyrirtækja sem vinnuhópur sérfræðinga fyrirtækja í loftslagsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar hefur sett fram.

Nauðsynlegt var að samræma viðmið og við losun GHL og úrgangs svo hægt væri að bera árangur fyrirtækjanna saman. Stuðst var við alþjóðleg viðmið á þessu sviði og samræmd viðmið sett svo íslensk fyrirtæki geti borið sig saman sín á milli og við fyrirtæki um allan heim.

Viðmið um loftslagsmarkmið fyrirtækja sem vinnuhópur sérfræðinga fyrirtækja í loftslagsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar hefur sett fram.

Nauðsynlegt var að samræma viðmið og við losun GHL og úrgangs svo hægt væri að bera árangur fyrirtækjanna saman. Stuðst var við alþjóðleg viðmið á þessu sviði og samræmd viðmið sett svo íslensk fyrirtæki geti borið sig saman sín á milli og við fyrirtæki um allan heim.

More Related Content

More from Festa, samfélagsábyrgð fyrirtækja

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Loftslagsmarkmið Festa og Reykjavíkurborg viðmið

 1. 1. Loftslagsmarkmið fyrirtækja Tillögur að sniðmáti til að mæla og setja markmið Vinnuhópur Festu - 24. febrúar
 2. 2. Verkefnið • Vinnuhópur var mótaður 19. janúar • Eva Yngvadóttir-Eflu, Marta Rós Karlsdóttir-ON, Sigurpáll Ingibergsson-ÁTVR og Ketill Berg Magnússon-Festu • Móta tillögur um sameiginlegt sniðmát. • Hópurinn hittist þrisvar á milli funda og vann tillögur út frá viðmiðum: • The Greenhouse Gas Protacol (GHG protocol) Global Reporting Initiative (GRI) , Parísarsamkomulagið, Markmið ríkisstjórnarinnar. • Afurðir: • Tímarammi • Umfang • Mælieiningar • Form / tól • Dæmi um fyrirtæki
 3. 3. Tímarammi Fyrirtæki setji sér markmið fyrir 30. júní 2016 um að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og úrgangs miðað við 2015 • Langtímamarkmið til 2030 og • Skammtímamarkmið til eins árs í senn til 2020
 4. 4. Fyrirtækið Vörur og þjónusta frá fyrirtækinuVörur og þjónusta til fyrirtækisins Umfang 1 Bein áhrif Umfang 2 Óbein áhrif Umfang 3 Óbein áhrif Umfang 3 Óbein áhrif Rafmagn og hiti fyrir eigin not Aðkeyptar vörur og þjónusta Eldsneyti og orka Fjárfestingar / tæki Flutningur og dreifing Flutningur og dreifing Úrgangur af framleiðslu Vinnuferðir Leigt húsnæði Eigin húsnæði Farartæki fyrirtækisins Áframvinnsla seldrar vöru Notkun seldrar vöru Förgun seldrar vöru Leigðar fasteignir Leigð vörumerki (francises) Fjárfestingar Starfsmenn til og frá vinnu Losun GHL - umfang 1, 2 og 3 Heimild: The Greenhouse Gas Protocol
 5. 5. Mælieiningar Fyrir gróðurhúsalofttegundir verði notast við tonn af CO2-ígildi fyrir hvert ár og einnig tonn af CO2-ígildi / stöðugilidi (eða framleiðslueiningu ef það hentar betur, t.d. er ÁTVR með per seldan lítra og ISAVIA líklea með pr farþega) Fyrir úrgang verði notast við a) þyngd heildarúrgangs á ári í kg eða tonnum og þyngd heildarúrgangs / stöðugildi (eða önnur eining) b) hlutfall þyngdar endurvinnanlegs úrgangs á ári og / stöðugildi (eða önnur eining)
 6. 6. Form / tól Notast verði við Excel skjal sem byggt er að Græna bókhaldinu hjá vinn.is. Bætt verði við • Inngangi með leiðbeiningum • Tengingu við umfang 1, 2 og 3 • Markmiðum • Fyrirtæki sem eru að byrja geta notað þetta form til að halda utan um mælingarnar, en fyrirtæki sem þegar eru að mæla senda inn niðurstöður sínar á þessu formi. • Skjalið verði aðgengilegt og öllum opið á vef Festu.
 7. 7. Fyrirtæki deili reynslu inni • Fyrirtæki sem komin eru lengra en önnur deili reynslu sinni svo önnur fyrirtæki geti lært af þeim. • Gagnlegt er að sjá hvaða verkefni eru valin og hvernig framsetningin er. • Skoðað verði hvort hægt sé að setja upp svæði á vef Festu þar sem fyrirtækin sendi inn niðurstöður sínar.
 8. 8. Ítarefni
 9. 9. Parísarsamkomulagið og markmið Íslands • Parísarsamkomulagið kveður einungis á um 2°C markmiðið • Ekki tölur og ekki tímabil • 5 ára eftirfylgni • Umfjöllun Kjarnans um loftslagsmarkmiðin hér • http://kjarninn.is/skyring/loftslagsmarkmidin-munu-ekki-naegja-til-ad-na-markmidum-sth/, • Markmið Íslands: -40% frá 1990-2030 (EU markmið) [hlekk á skjalið] • 1990-2020 Kyoto bókunin – markmið um 20% • Byrjað að nota 2030 í seinni tíð sem langtímamarkmið • Yfirlýsing SDG forsætisráðherra há SÞ um -40% fyrir 2030 • https://eng.forsaetisraduneyti.is/minister/sdg-speeches/statement-by-sigmundur-david-gunnlaugsson-prime- minister-of-iceland-26-september-2015
 10. 10. Loftslagsbreytingar Greenhouse Gas Protocol er alþjóðlegt samstarfsverkefni um staðlaðar leiðir við að færa bókhald um gróðurhúsalofttegundir: http://www.ghgprotocol.org/files/gh gp/public/ghg-protocol-revised.pdf
 11. 11. Sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum • Orkuskipti í samgöngum • Rafbílar – efling innviða á landsvísu • Vegvísir íslensks sjávarútvegs um samdrátt í losun • Loftslagsvænni landbúnaður • Efling skógræktar og landgræðslu • Endurheimt votlendis • Kolefnisjöfnun í ríkisrekstri • Átak gegn matarsóun • Alþjóðleg átaksverkefni til að draga úr losun á heimsvísu. • Styrking á innviðum https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Sokna raaetlun---Vidauki.pdf
 12. 12. Úrgangsmarkmið • Setja markmið um lágmörkun úrgangs • plastpokar, einnota umbúðir, rafrænir reikningar o.s.fr. • Setja markmið um endurvinnsluhlutfall • Dæmi: ÁTVR með markmið um 91% endurvinnsluhlutfall árið 2016, langtímamarkmið 98% árið 2030
 13. 13. Dæmi um vinnu við markmiðasetningu frá ÁTVR

×