Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat heeft fertinnowa te bieden aan de vlaamse 21032018 paprika rondgang

The FERTINNOWA project and the results of the growers' survey

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wat heeft fertinnowa te bieden aan de vlaamse 21032018 paprika rondgang

 1. 1. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Wat heeft FERTINNOWA te bieden aan de Vlaamse telers? Els Berckmoes Rondgang Paprika 21 maart 2018 PSKW
 2. 2. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 FERTINNOWA’s paspoort  Type project: Coordinatie & Support Actie (CSA) - geen onderzoek - Wel samenbrengen en uitwisselen bestaande kennis  Focus: gefertigeerde teelten (groenten, fruit, sierteelt; onder bescherming en in open lucht)  Budget: € 3 miljoen  Start: 01/01/2016 – 31/12 /2018
 3. 3. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687  23 partners  2 linked third parties  9 Europese lidstaten  Zuid-Afrika FERTINNOWA’s Consortium
 4. 4. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Waarom een thematisch netwerk? 2012-2013: een benchmark studie in opdracht van VLM onthulde dat : 1. Telers problemen ondervinden wat betreft: • voorziening van kwalitatief irrigatiewater • efficiënt gebruikt van water en meststoffen tijdens de teelt • voorkomen van doorsijpeling/lozing van nutriëntstromen naar de omgeving 2. Beschikbare innovatieve technologieën niet of onvoldoende worden toegepast op de bedrijven. FERTINNOWA
 5. 5. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 FERTINNOWA’s concept Vertrekpunt: telers Potentiële technologie elders in Europa Combinatie probleem en oplossing op praktijkniveau Evaluatie (technologisch, economisch, praktisch en wettelijk) Telers in Land X ervaren probleem
 6. 6. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Vertrekpunt telersenquête • 371 enquêtes gespreid over 9 lidstaten en Zuid-Afrika • 513 teeltsystemen • Focus op: – Toegepaste technologieën – Ervaren problemen • (technologisch-wettelijk – socio-economisch) – Kennis alternatieve technologieën – Struikelblokken voor implementatie
 7. 7. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Vertrekpunt telersenquête • 371 enquêtes gespreid over 9 lidstaten en Zuid-Afrika • 513 teeltsystemen • Focus op: – Waterbronnen – Irrigatie- en fertigatiemanagement – Reductie milieuimpact
 8. 8. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Vertrekpunt telersenquête • 371 enquêtes gespreid over 9 lidstaten en Zuid-Afrika • 513 teeltsystemen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Central-East Mediterranean North-West soil-grown covered soil-grown outdoor soilless covered soilless outdoor
 9. 9. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Inventarisatie & evaluatie beschikbare technologieën
 10. 10. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Inventarisatie & evaluatie beschikbare technologieën
 11. 11. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Mapping & evaluating existing technologies Technologie databank FERTINNOWA website Technology review documents 136 Technologie fiches 100 Fertigatie bijbel Factsheets 25 Telers & adviseurs telers, adviseurs, toeleveranciers Telers & adviseurs Telers en adviseurs telers, adviseurs, toeleveranciers, …
 12. 12. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Volg de uitwisselingen online: http://www.fertinnowa.com/technologies-exchanged/ Uitwisseling en implementatie technologieën
 13. 13. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Enkele voorbeelden voor Vlaanderen
 14. 14. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Waterbronnen: problemen
 15. 15. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Waterbronnen algenproblematiek
 16. 16. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Waterbronnen algenproblematiek Drijvende afdekking Hexagonale plaatjes Parral systeem België- Nederland Wereldwijd Spanje (Almeria) 40 €/m² 25 €/m² 6-9 €/m² Effectief Geen evaporatieverlies Effectief Geen evaporatieverlies Geen Watervogels Effectief Geen evaporatieverlies Beperkte investeringskost Zeer grote investeringskost Watervogels (atlasdraden) Grote investeringskost Wat bij sneeuwbelasting?
 17. 17. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Opzet demo rond algen (België-Polen) • Doelstelling: potentieel van alternatieve beheerstrategieën evalueren • Aanpak: – Demonstratie van middelen uit andere sectoren op kleine schaal • Microbiële preparaten, flocculanten, kleurstoffen (voedingsindustrie) indien conform biocide wetgeving
 18. 18. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Waterbronnen: problemen
 19. 19. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Plant uw bedrijf investeringen rond reductie milieu-impact binnen de komende 3 jaar?
 20. 20. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Status Vlaamse glastuinbouw 2018 FERTINNOWA Geplande investeringen?
 21. 21. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Recirculatie: problemen
 22. 22. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Selectieve natriumverwijdering: WUR/TNO/Fujifilm : Elektrodialyse Value - No accumulation Na+ - Efficient use fertilizers - efficient water use Extra - Constant quality irrigation water - Better system control - Better crop growth ? CED systeem consists of - CED stack - coarse filter - MFfilter - Carbon filter - UV lamp - remote control
 23. 23. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Status Vlaamse glastuinbouw 2018 FERTINNOWA Geplande investeringen?
 24. 24. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Spuistroomzuivering: nutriënten Fraunhoferinstituut & PCS • N en P-verwijdering uit spuistroom azaleateelt • Recuperatie van nutriënten • ePhos® (Frau) in combinatie met ionenwisselaar • Ionenwisselaar voor concentratie van nutriënten • Vervolgens ePhos®: 85% recuperatie van P • Electrolyse: extractie van N en P dmv magnesium electrode • Vorming struviet
 25. 25. ZuNuRec – zuivering nutriënten en gbm Demonstratieproject in Vlaanderen Circulair Programma (2018) Doel: aantonen en demonstreren van recuperatiemogelijkheden van zowel water als nutriënten Naar een circulaire waterstroom/vermindering afvoer water Doorkijk naar mogelijkheden opschaling binnen de sector Nagaan mogelijkheid voor mobiele oplossing of vaste installatie Economische toepassing?
 26. 26. Doelstellingen  Hernieuwde sensibilisering spuistroomproblematiek  Verruimde focus op nutriënten én gewasbeschermingsmiddelen  Telers overzicht bieden van zuiveringsmogelijkheden:  Nutriënten (focus N & P)  Residu’s gewasbeschermingsmiddelen (GBM)  Financiële doorrekening zuiveringstechnologieën  Mobiele vs. vaste installaties  Zuiveringsinstallaties vs. bestaande opties  Opzetten adviesdienst S.O.Spuistroom  Doorstroming kennis garanderen
 27. 27. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Geplande activiteiten • Demo’s: – Biologische en fysische bestrijding algen – Elektrodialyse (?) – Ephos (?) • Juni – September 2018? • Demo zuiveringstechnologieën spuistroom – 13 september PCS • Finaal symposium FERTINNOWA - 3-5 Oktober 2018, Almeria Spanje (aantal gratis deelnames voor telers)
 28. 28. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Kom meer te weten op www.FERTINNOWA.com Teken in voor de nieuwsbrief Technologie databank Uitgewisselde technologiëen
 29. 29. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Een vraag? Wij zoeken mee naar het antwoord!

×