Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FERTINNOWA presented @ 13. Lombergarjev sadjarski posvet in Maribor, Slovenia

The technology exchange in Slovenia

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

FERTINNOWA presented @ 13. Lombergarjev sadjarski posvet in Maribor, Slovenia

  1. 1. Biserka Donik Purgaj & Veronika Valentar KGZS Ljubljana Pesnica, 7. In 8. december 2017 FERTINNOWA Horizon 2020
  2. 2. Kdo smo?  Aktivnost: Koordinacija in podpora  Fokus: rastlinska proizvodnja- gnojenje (zelenjava, sadje & okrasne rastline)  Proračun: € 2.999.273  Trajanje: 01/01/2016 – 31/12 /2018  Partnerji: 23 + 1 tretja (9 članic + JAR) Horizon 2020
  3. 3. Od kod potreba po tematskih mrežah? 2012-2013: Evropska primerjalna (benchmark) študija je ugotovila: 1. Pridelovalci imajo problem • Pridobiti zadostno in kvalitetno vodo za namakanje; • Z uporabo in učinkovitostjo namakalnih sistemov • Z uporabo odcedne in „odpadne“ vode v rastlinjakih. 2. Znanje & inovativne tehnologije so na razpolago, vendar jih pridelovalci malo uporabljajo.
  4. 4. Izbira ključnega problema: pravočasno namakanje z optimalno porabo vode! Izbira lokacije: Izbira tehnologije za podporni sistem: FERTINNOWA na sadjarskem centru v Mariboru
  5. 5. Potek vgradnje in povezava z računalnikom
  6. 6. Delovanje sistema: Primerjava porabe vode v nasadih z in brez protitočnih mrež Inštalacija senzorjev Monitoring podatkov (vreme, vlaga v tleh, fenofaza) Model namakanja pri jablani z napovedjo namakanja
  7. 7. Horizon 2020 • Sadjarski center Maribor, vsak delovni dan po predhodni najavi! • Podatkovna baza s tehnologijami • Spletna stran www.FERTINNOWA.com • Newsletter (2/leto) • Delavnice • Članki Ogled dobre prakse za sadjarje
  8. 8. HVALA ZA POZORNOST!

×