Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fertilisation of strawberry soil cultivation based on KNS-table

Fertilisation of strawberry soil cultivation based on KNS-table - FERTINNOWA project

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Fertilisation of strawberry soil cultivation based on KNS-table

 1. 1. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Bemesting van aardbeien in vollegrond op basis van een KNS-tabel Beperken van impact teelt op het milieu
 2. 2. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 FERTINNOWA • Europees netwerk rond ‘Duurzaam gebruik van water in gefertigeerde tuinbouwteelten’
 3. 3. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 FERTINNOWA • 3 uitdagingen binnen het netwerk – Beschikbaarheid van kwaliteitsvol irrigatiewater – Optimale toepassing van irrigatiewater – Minimaliseren uitspoelingen impact op milieu • Verzamelen van alle kennis en beschikbaar stellen ten voordele van telers – Uitwisselen van technologie/goede agrarische praktijken Vb: Duitse KNS-systeem toepassen in België
 4. 4. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 FERTINNOWA • Rol van PCH: Beperken van impact op milieu in aardbei – Vollegrondsteelten aardbei • KNS bemesting • Beperken gebruik fosfor als meststof – Substraatteelten aardbei • Beperken gebruik fosfor als meststof • Opvangen en hergebruiken van drainwater trayvelden
 5. 5. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Stikstofnormering in België • Aardbeien in vollegrond – Stikstofbemesting: max. 160 kg N/ha.jaar • Verplichte staalname – Tussen 1 oktober en 15 november – Overschrijding norm kan leiden tot bemestingsbeperking • Bodem type (PCH: zand) • Focus of niet-focus gebied Bedrijf Bodemtype Drempelwaarde 1 Drempelwaarde 2 Focus Zand 70 155 Niet-Focus Zand 90 200
 6. 6. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Stikstofnormering in België • Hoe omgaan met restwaarden nitraat in bodem? – K.E.M.A. bodemstaal
 7. 7. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Stikstof in de bodem • Wat met natuurlijke mineralisatie? – In Vlaanderen: 145 kg N-NO3/ha.jaar – Meer dan 20 kg/ha.maand in zomer
 8. 8. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Stikstof in bodem • Mineralisatie op PCH in 2014 onder witte plastiek – Wekelijkse aangroei met 6 kg N-NO3/ha
 9. 9. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 KNS-tabel aardbei • Bodemvoorraad • Plantbehoefte Bepalen bemesting • Mineralisatie • Elsanta (aardbei) Verlate Teelt: 160 kg N/ha – 120 kg N plantbehoefte + 40 kg N reserve in bodem Weken na plant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N-behoefte teelt 0 5 10 10 15 15 15 15 15 10 6 4 Voorraad latente N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Mineralisatie 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Bewortelingsdiepte 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Streefwaarde N-voorraad (0-30) 110 110 105 95 135 120 105 90 75 60 50 44 Streefwaarde - mineralisatie 68 74 75 71 87 78 69 60 51 42 38 38 Bodemstaal 1 Bodemstaal 2
 10. 10. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2016 • Plantdatum: 14 juni, wachtbed Elsanta • Oogstperiode: 25 juli – 23 augustus • Bemesting: Agrolution 313 en 316 • Bedden gereden 2 weken voor de plantdatum – Geen ophoping van mineralisatie onder plastiek
 11. 11. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2016 Datum Plantbehoefte Mineralisatie Streefwaarde N KNS bemesting 13-19/jun 0 6 47 0 20-26/jun 5 6 3.36 27/jun-3/jul 10 6 6.71 4-10/jul 10 6 6.71 11-17/jul 15 6 53 8.37 18-24/jul 15 6 8.37 25-31/jul 15 6 8.37 1-7/aug 15 6 8.37 8-14/aug 15 6 8.37 15-21/aug 10 6 5.58 22-28/aug 6 6 3.35 29/aug-4/sep 4 6 2.23 Staal 1: 21 kg N/ha Staal 2: 34 kg N/ha 70+40-21-42=47 95+40-34-48=53 = 15 / 95 x 53
 12. 12. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2016 • Door warme weer ging teelt sneller dan verwacht: – Teelt van 12 weken naar 10 weken – Aanpassing bemesting: plantbehoefte op 99 gebracht Datum Plantbehoefte Mineralisatie Streefwaarde N KNS bemesting 11-17/jul 15 6 53 (44) 8.37 18-24/jul 15 6 8.37 25-31/jul 15 6 8.37 1-7/aug 15 6 8.37 8-14/aug 10 6 5.95 15-21/aug 4 6 2.38 Totaal 99 58.58 Restwaarde N 40 13 Staal 2: 34 kg N/ha
 13. 13. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2016 • Geen verschillen in gewasgroei, productieverloop of vruchtkwaliteit
 14. 14. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2017 • Plantdatum: 13 juni, wachtbed Elsanta • Oogstperiode: 25 juli – 21 augustus • Bemesting: - 4 kg/a DCM Mix 2 (NPK 7-6-12 + 4MgO) - A- en B-bak via t-tape • Bedden gereden 2 weken voor de plantdatum – Geen ophoping van mineralisatie onder plastiek – 4 kg/a DCM Mix 2 = 28 kg N/ha
 15. 15. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2017 Datum Plantbehoefte Mineralisatie Streefwaarde N KNS bemesting 12-18/jun 0 6 0 0 19-25/jun 8 6 0 26/jun-2/jul 12 6 0 3-9/jul 15 6 0 10-16/jul 15 6 39 6.88 17-23/jul 15 6 6.88 24-30/jul 15 6 6.88 31/jul-6/aug 15 6 6.88 7-13/aug 15 6 6.88 14-20/aug 10 6 4.59 Totaal 120 39 Restwaarde N 164 24 Staal 1: 86 kg N/ha Staal 2: 50 kg N/ha 80+40-86-42= -8 85+40-50-36=39
 16. 16. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2017 • Geen verschillen in gewasgroei, productieverloop of vruchtkwaliteit
 17. 17. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2018 • Plantdatum: 13 maart, wachtbed Elsanta • Oogstperiode: begin rond 10 mei • Bemesting: A- en B-bak via t-tape • Bedden gereden in september – Mineralisatie najaar niet uitgespoeld!
 18. 18. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2018 • Wandelkap opgedeeld in vier – Nat + Plantbehoefte – Nat + KNS – Droger + Plantbehoefte – Droger + KNS • Nat vs. Droger – Onnodige uitspoeling bij nat? – Nat: -10kPa, Droog: -15kPa Nat Droger KNS Plantbehoefte
 19. 19. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2018 • 3x per dag worden tensiometers uitgelezen – Bijgeven water tot streefcijfer – Nat (-10 kPa): 184l/m², Droger (-15 kPa): 22l/m²
 20. 20. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Demoproef 2018 • Bodemstalen (maandelijks) – 92 kg N/ha in bedden bij aanplanten (mineralisatie najaar) – Uitspoeling tot 5/apr beperkt in nat regime (29 kg N/ha) Datum Nat (-10 kPa) Droger (-15 kPa) 5/mrt 92 kg N/ha 92 kg N/ha 5/apr 134 kg N/ha 163 kg N/ha
 21. 21. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Datum Plantbehoefte Mineralisatie Streefwaarde N KNS bemesting 12-18/mrt 0 6 0 0 19-25/mrt 3 6 0 26/mrt-1/apr 5 6 0 2-8/apr 7 6 0 9-15/apr 7 6 0 16-22/apr 10 6 0 0 23-29/apr 13 6 0 30/apr-6/mei 13 6 0 7-13/mei 13 6 0 14-20/mei 13 6 ?? ?? 21-27/mei 13 6 ?? 28/mei-3/jun 13 6 ?? 4-10/jun 7 6 ?? 11-17/jun 3 6 ?? Staal 1: 92 kg N/ha Staal 2: 134 kg N/ha 45+40-92-42= -49 75+40-134-36=-55 NAT Staal 3: ?? kg N/ha 49+40-??-30=??
 22. 22. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Datum Plantbehoefte Mineralisatie Streefwaarde N KNS bemesting 12-18/mrt 0 6 0 0 19-25/mrt 3 6 0 26/mrt-1/apr 5 6 0 2-8/apr 7 6 0 9-15/apr 7 6 0 16-22/apr 10 6 0 0 23-29/apr 13 6 0 30/apr-6/mei 13 6 0 7-13/mei 13 6 0 14-20/mei 13 6 ?? ?? 21-27/mei 13 6 ?? 28/mei-3/jun 13 6 ?? 4-10/jun 7 6 ?? 11-17/jun 3 6 ?? Staal 1: 92 kg N/ha Staal 2: 163 kg N/ha 45+40-92-42= -49 75+40-163-36=-84 Droger Staal 3: ?? kg N/ha 49+40-??-30=??
 23. 23. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689687 Dank je voor de aandacht Peter Melis Proefcentrum Hoogstraten Voort 71, B-2328 Meerle Tel: +32 (0) 3 315 70 52 peter.melis@proefcentrum.be www.proefcentrum.be

×