Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CMD Interaction Design - Y1 Q1 les 2 - Research to Design

1,018 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CMD Interaction Design - Y1 Q1 les 2 - Research to Design

 1. 1. Van Design Research naarOntwerpvoorstel<br />Requirements, Concept, Wireframes<br />
 2. 2. Persona’s en scenario’s maken<br />Hoe ging het?<br />
 3. 3. Watga je ontwerpen?<br />De scope wordtmeestalbepaald in een:<br />Briefing<br />Programma van Eisen (PvE)<br />Product Backlog<br />…<br />
 4. 4. Oefening<br />Is dit een goede briefing?<br />Welke vragen zou je nog aan de klant willen stellen?<br />
 5. 5. Requirements beoordelen / opstellen<br />Wat is het probleem / doel van de klant?<br />Zijn de doelgroepenhelder?<br />Zijn de doelgroepenhetzelfdetebedienen?<br />Watzijn de problemen, behoeften, doelen van de doelgroepen?<br />Zijn requirements gebaseerd op aannames of data?<br />Worden functionaliteiten of doelenbeschreven?<br />Zijn de requirements concreet?<br />Zijnerhuisstijl / experience / technischerandvoorwaarden?<br />
 6. 6. Requirements: eenpaar tips<br />Schrijfvanuit de gebruiker:<br />De bezoekerwil … om …;<br />De redacteurwil … omdat ….;<br />Beschrijf het wat (doelen), niet het hoe (features);<br />Doe alsof de interface magisch is.<br />
 7. 7. Verder met je opdracht<br />Stel requirements op voor je project;<br />Beginvanuit je persona’s en scenario’s;<br />Vul aan met requirements vanuit overige actoren.<br />(duur: 1 uur)<br />
 8. 8. Requirements prioriteren<br />MoSCoW<br />
 9. 9. Watwordt het concept?<br />Ontwerpvisie<br />User Experience<br />Business case<br />Stip op de horizon<br />
 10. 10. Watwordt de globalestructuur?<br />
 11. 11. Wireframes<br />
 12. 12. Opdracht voor volgende week<br />Beschrijf het concept en de globale structuur voor de sportvereniging.<br />Schets de interface voor je oplossing.<br />Lever je persona’s, scenario’s, requirements, concept, structuur en wireframes in.<br />(hoeft niet per se volgende week, maar is wel heel handig omdat er nog een opdracht volgt!)<br />Lezen:<br />AboutFace: hoofdstuk 6<br />Communicating Design: hoofdstuk 7<br />
 13. 13. Vragen? Feedback?<br />f.den.dopper@hr.nl<br />@ferrydendopper<br />

×