Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CMD Interaction Design - Y1 introduction

752 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CMD Interaction Design - Y1 introduction

 1. 1. Interaction Design<br />Jaar 1 – Introductie<br />
 2. 2. Ferry den Dopper<br />Interaction designersinds 2000 (bij Tam Tam)<br />Voorliefdevoorinformatiearchitectuur, toegankelijkheid en persuasion design<br />Ontworpenvooro.a.<br />Daarnaast<br />f.den.dopper@hr.nl<br />@ferrydendopper<br />nl.linkedin.com/in/ferrydendopper/nl<br />www.den-dopper.com<br />Waar kun je me vinden?<br />
 3. 3. Ditjaar<br />Design Research<br />Wireframing<br />Wat is interaction design?<br />Structuur en navigatie<br />Formulieren<br />
 4. 4. Verplichteboeken<br />Module 2<br />Module 3<br />Module 1<br />About Face 3<br />Alan Cooper<br />Communicating Design<br />Dan Brown<br />Information Architecture<br />Peter Morville & Louis Rosenfeld<br />Web Form Design<br />Luke Wroblewski<br />
 5. 5. Aanbevolenboeken<br />Don’t Make Me Think<br />Steve Krug<br />
 6. 6. Wat is Interaction Design?<br /> Computer<br />Human<br />Interaction<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Wat is Interaction Design?<br />Het faciliteren van communicatie / interactie tussen mensen en producten. Met name zijn dit producten die van kunstmatige intelligentie gebruikmaken.<br />Het faciliteren van communicatie tussen mensen onderling door middel vanproducten en diensten.<br />Het gedrag van apparaten, systemen en omgevingen vormgeven. Het gaat vooral om functionaliteiten en feedback: hoe producten zich gedragen...gebaseerd op de handelingen van gebruikers...'<br />
 13. 13. Wat is Interaction Design?<br />Interface<br />Invoer<br />(input)<br />Gebruiker<br />(user)<br />
 14. 14. (User) Interface<br />Het gedeelte dat tussen mensen en het systeem in staat, waarmee het systeem en mensen met elkaar kunnencommuniceren.<br />vaak, maar niet altijd een scherm<br />deels fysiek, deels virtueel (schermafbeelding)<br />goede interfaces zijn bruikbaar, nuttig en leuk<br />
 15. 15. De interaction designer…<br />bepaalt niet alleen de uiterlijk maar ook het gedragvan een interface. En ontwerpt…<br />het dialoog tussen mens en apparaat:<br />de werking van interactieve elementen (controls zoals knoppen, drag&dropinteracties)<br />welke onderdelen van een website of programma worden getoond<br />in welke volgorde schermen worden doorlopen (bijv. in een formulier)<br />de manier waarop elementen aandacht trekken, zoals geanimeerde overgangen<br />de structuur van een product en de manier waarop deze structuur verandert tijdens gebruik<br />
 16. 16.
 17. 17. Deliverables<br />flowcharts<br />sitemap<br />wireframesof een functioneel ontwerp<br />prototypes<br />
 18. 18. Opdracht<br />Maak een flowchart voor het geld opnemen uit een pinautomaat.<br />
 19. 19. Opdracht<br />Maak een sitemap van www.hogeschoolrotterdam.nl<br />
 20. 20. Demo wireframe & prototype<br />
 21. 21. Vragen? Feedback?<br />f.den.dopper@hr.nl<br />@ferrydendopper<br />

×