Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La crisi econòmica 2007 - 2013

210 views

Published on

Treball de recerca per estudiar els efectes de la crisi 2007-2013 i els seus efectes socials. Mesures econòmiques adoptades. Treball fet a 4ª ESO d'una escola de Barcelona (Catalunya).

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La crisi econòmica 2007 - 2013

 1. 1. LA CRISI 2007-2013: LLIÇONS QUE HEM APRÈS Ferran Travé 4ª ESO – F Abril-14
 2. 2. • Hem triat aquest tema perquè l’actual situació de crisi ens ha afectat a tots de molt a prop. Per això, hem volgut estudiar que és això de la Crisi 2007-2013. • Hem treballat amb 4 hipòtesis: - Que aquesta crisi ha estat molt dura. - No teníem clar si és una crisi conjuntural o estructural. - Que estem començant a sortir de la crisi. - Que ha creat molta pobresa i ha incrementat la desigualtat social. H i p ò t e s i s d e t r e b a l l • Part teòrica sobre els conceptes generals: què és l’economia, sistemes econòmics, què són les crisis i fem una referència a la Gran Crisi del 29 i la Crisi del Petroli del 73. • Part d’estudi i anàlisi de l’actual crisi del 2007-13: n'hem estudiat les causes, l'evolució i les conseqüències a nivell global. I hem acabat fent referència a com la crisi ha afectat en concret Espanya. • Entrevista a dos especialistes. M e t o d o l o g i a C O N C L U S I O N S
 3. 3.  L'economia és la ciència que estudia la manera de gestionar uns recursos escassos amb l'objecte de produir serveis i béns que després es distribueixen per al seu consum entre els membres de la societat amb la finalitat de satisfer les seves necessitats.  Sistemes econòmics: Sistema capitalista (o economia de mercat) Sistema comunista (o economia de planificació central) Economies mixtes
 4. 4. Les crisis són desequilibris entre els diferents factors que conformen l’economia Crisis cícliques - conjunturals Crisis sistèmiques - estructurals
 5. 5. Teories keynesianes Teories neoliberals Crisi del 29 Crisi Petrolera del 73 Antecedents: - Creixement econòmic des del 1945. - Economies basades en el benestar social. - Molta liquiditat en el sistema. - Matèries primes molt barates. - El dòlar es devaluava Detonant: Pujada del preu del petroli l’agost del 1973 per part de l’OPEP. Conseqüències: - Increment del preu de matèries primeres. - Inflació. - Costos laborals més alts. - Interessos alts i dificultat per pagar el deute. - Tancament d’empreses i atur.
 6. 6. Creixement econòmic Molta liquiditat Dèficit comercial Endeutament molt alt Inflació al mercat immobiliari Matèries primes cares Tipus interès baixos Necessitat de més endeutament Agost-2007 esclata el mercat de les subprimes americanes
 7. 7.  Pèrdues per als inversors, borses i bancs de tot el món Desconfiança dels mercats Desapareix el crèdit  L’activitat productiva cau en picat Tancament d’empreses i atur  Necessitat d’ajuts i rescats públics molt grans Bancs Ajudes a la producció Increment despesa social Polítiques keynesianes Uns països surten de la crisi (USA, Alemanya …) Uns altres no (PIIGS …)
 8. 8. Economia • Reducció de l’activitat econòmica mundial • Crisi financera • Crisi de l’Euro Estats • Han de sortir a ajudar les seves economies • Dèficit públic • Increment del deute públic • Pèrdua de la confiança dels mercats • Necessiten ajuda de la Troika • Canvis polítics i Ajustos i retallades • Retallades de la despesa pública (inversions i social) • Pujada d’impostos • Empobriment dels països rescatats (atur, pobresa, desigualtat social, etc.) mesures neoliberals
 9. 9. % de població en nivell de pobresa  Els números freds ...  La realitat social ...  Els moviments socials ...  Moviment 15M  Plataformes anti-desnonaments
 10. 10. 1. Realment han estat dues crisis:  Crisi global (2008- 2010)  Crisi països PIIGS (2010-2013) 2. Per a Espanya ha estat la més dura en 100 anys. 3. Les polítiques keynesianes només funcionen als països tancats (Xina). Què ens van ensenyar de nou? 1. Potser ja comencem a sortir de la crisi, però encara hem d’esperar. 2. El mal ha estat molt gran i mai tornarem a tenir el mateix creixement. 3. El mercat del treball és un problema i necessita mesures estructurals. 4. La importància de la política i la seva ideologia en la presa de decisions. 5. Empobriment de la societat. Coincidències 1. Sr. Ruiz:  La importància d’haver rescatat els sistemes financers i bancs.  Amb certs ajustos, el sistema segueix funcionant. 2. Sr. Sepúlveda:  S’hauria hagut de deixar caure els bancs insolvents.  Aquesta crisi té més factors estructurals (factors tecnològics) i que és necessari prendre més mesures estructurals. Discrepàncies
 11. 11.  De les quatre hipòtesis que treballàvem, les conclusions extretes són:  Que aquesta crisi ha estat molt dura  És cert, a nivell mundial ha estat una de les més dures els últims 100 anys i a Espanya la més dura.  No tenim clar si és una crisi conjuntural o estructural  Seguim sense tenir la certesa total, però la nostra conclusió final és que no és només una crisis conjuntural, sinó que té molts factors estructurals.  Que estem començant a sortir de la crisi  Sí, sembla que és així tot i que encara fa falta una mica de temps per estar segurs.  Que ha creat molta pobresa i ha incrementat la desigualtat social  Lamentablement, aquesta hipòtesi també s’ha ratificat, fins i tot amb un nivell superior al que pensàvem.  Aspectes que hem après de nou, que no havíem considerat en les nostres hipòtesis de treball:  L’economia és una ciència social  que està basada en les persones i els seus comportaments individuals i col·lectius.  La importància de l’equilibri en l’economia  per evitar les crisis.  Que la Crisi 2007 – 2013  en realitat han estat dues crisis i que ha afectat de forma diferent els diferents països.  Conclusions finals i recomanació: El model capitalista actual d’economia mixta segueix funcionant, però és necessari fer un pas endavant i abordar canvis estructurals en el mateix model, prenent mesures com ara: Mecanismes repartiment de la riquesa Mecanismes repartiment del treball Etc. Comporta- ments més socials i ètics Creixement més equilibrat i sostenible

×