Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xogos romanos Caldoval

1,643 views

Published on

xogos romanos

Published in: Education
 • Be the first to comment

Xogos romanos Caldoval

 1. 1. Dr. Fernando Lillo Redonet IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)
 2. 2. Os xogos romanos: un instrumento didáctico
 3. 3. 1) Obradoiros nun espacio aberto para xogos de movemento 2) Obradoiros dentro da aula para xogos de interior e tabuleiro 3) Obradoiros perante o recreo Unha chea de posibilidades para todas as idades
 4. 4. 4) Obradoiros en festas e xornadas de recreación histórica 5) Obradoiros en lugares arqueolóxicos e Centros de Interpretación
 5. 5. 1) Obradoiros en espazos abertos: xogos de lanzamento e movemento
 6. 6. Xógase con tabas e en grupo. Cada xogador debe tirar as súas tabas e tentar conseguir a maior puntuación posible. Unha taba pode desprazar a outra na tirada.
 7. 7. XOGO DO CIRCULO Os xogadores trazan un círculo no chan dividido en tres espazos con valor de I, V e X puntos e, tirando as súas tabas desde unha distancia acordada, tentan acadar o espazo de maior puntuación. Se lles é posible poden desprazar as tabas que xa están dentro do círculo.
 8. 8. Trátase de tirar as tabas para que caian dentro dun recipiente situado a certa distancia. Aquí unha reproducción de ánfora romana.
 9. 9. Trátase de guiar mediante a voz do “xinete” o “cabalo”, ó que se lle tapan os ollos, cara a algún objecto situado lonxe. Aquí xógase con varios equipos aumentado a diversión e a confusión.
 10. 10. Cada equipo elixe cara ou cruz e permanecen a ambos lados da liña central. Cando se tira a moeda no medio, se sae cara, o equipo correspondente perseguirá ó outro tocando a calquera dos seus membros antes de que traspasen os límites do seu propio campo. Se sae cruz será o equipo correspondente o que persiga ó outro. Cada membro capturado pasa ó equipo que o capturou.
 11. 11. Xogan tres xogadores que se colocan nos ángulos dun triángulo. Xogábase cunha pelota dura chamada trigon. Os xogadores deben pasarse a pelota uns a outros o máis rápido posible. Permítese a inversión da dirección do percorrido da pelota en calquera momento que o receptor da mesma o considere oportuno.
 12. 12. Fanse dous equipos, un deles ocupa cada extremo do campo de xogo, o outro a parte interior. Os xogadores do equipo que ocupan os extremos pasan a pelota e o equipo do medio debe tentar atrapala. Se o equipo do medio o consegue intercambiaranse as posicións
 13. 13. Distribúense grupos de tres noces e os xogadores tentarán desfacelos tirando unha noz desde unha distancia acordada.
 14. 14. 2) Obradoiros dentro da aula para xogos de interior e tabuleiro
 15. 15. AS TABAS
 16. 16. O XOGO DE ARQUÍMEDES
 17. 17. Trátase de facer tres en raia nun taboleiro circular. É obrigatorio mover ós lugares adxacentes e a ficha do medio pode moverse. É posible facer tres en raia nos arcos laterais.
 18. 18. TRES EN RAIA CIRCULAR
 19. 19. XOGO DA TABULA
 20. 20. LUDUS DUODECIM SCRIPTARUM
 21. 21. XOGO DO MUIÑO
 22. 22. Xogos no recreo para toda a comunidade educativa
 23. 23. OBRADOIRO NO VICUS SPACORUM 2017
 24. 24. LVDERE ET DISCERE XOGAR E APRENDER

×