SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Mga Hakbang 
at Kasanayan 
sa Pananaliksik
Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasagawa 
ng iba’t ibang uri ng pananaliksik lalo na sa 
larangan ng medisina, agham at teknolohiya. 
Malaki ang partisipasyon ng mga mag-aaral 
sa pagsulong ng larangan ng 
pananaliksik. Mahalaga lamang na 
matutuhan ang mga prosesong sisusunod sa 
pagbuo nito.
Mga Hakbang at Kasanayan sa Pananaliksik 
Pagpili at Paglilimita ng Paksa 
Paggamit ng Iba’t Ibang Sistema ng Dokumentasyon 
Pagsulat ng Burador 
Pagsulat ng Pinal na Pananaliksik
Pagpili at Paglimita 
ng Paksa
Ayon kina Atienza at iba pa, 
mahalaga na sa simula pa lamang ay 
limitahan na ang napiling paksa 
upang hindi maging masyadong 
masaklaw ang pagaaral at 
pagtalakay na gagawin dito.
Batayan Sa Paglilimita Ng Paksa 
1. Panahon 
2.Edad 
3. Kasarian 
4.Pangkat na kinabibilangan 
5. Anyo/uri 
6. Perspektibo 
7. Lugar
Paggamit ng Iba’t 
Ibang Sistema ng 
Dokumentasyon
Dokumentasyon 
ito ang maingat na pagkilala sa 
mga hiram na ideya sa 
pamamagitan ng talababa o mga 
tala, talang parentetikal, 
bibliograpiya at listahan ng mga 
sanggunian.
Gamit ng 
Dokumentasyon
1. Pagkilala sa Pinagkunan ng Datos o 
Impormasyon 
Lahat ng datos, ideya at impormasyong 
hinalaw sa iba at ginamit sa pananaliksik ay 
nangangailangan ng dokumentasyon. Subalit 
kung ang datos o impormasyon ay karaniwang 
kaalaman na o bahagi ng pampublikong 
kaalaman, hindi na ito nangangailangan ng 
dokumentasyon.
2. Paglalatag ng Katotohanan ng 
Ebidensya 
Ang pagbanggit sa mga impormasyong 
bibliyograpikal, sa punto-de-bista ng 
mambabasa,ay nakakatulong nang malaki 
para tiyakin ang katotohanan ng maga datos 
at impormasyong nasa pananaliksik.
3. Pagbibigay ng cross-reference sa 
loob ng papel 
Tinutukoy nito ang pagbaggit sa kaugnay na 
impomasyong makikita sa ibang bahagi ng papel. 
Dalawa ang nagiging silbi nito: 
a. Una, naiiwasan ang pag-uulit ng ideya o impormasyon 
ng nabanggit na sa ibang bahagi ng papel; 
b. Ikalawa, mas madaling mapag-uugnay-ugnay ng 
mambabasa ang iba’t ibang bahagi ng pananaliksik
4. Pagpapalawig ng ideya 
Ang dokumentasyong iniuukol sa pagpapalawig ng 
ideya ay karaniwang tinatawag na talang 
pangnilalaman (content notes) o talang 
impormasyonal (informational notes). 
Ginagamit ito kapag may nais talakayin na hindi 
naman kailangang isama pa sa mismong teksto.
Mga sistema ng Dokumentasyon 
Dalawang pangunahing sistema ng dokumentasyon 
1. Sistemang Talababa-bibliograpiya 
(footnote- bibliography) 
2. Sistemang Parentetikal- Sanggunian 
(parenthetical- reference list)
a. Footnote-bibliography 
(Sistemang talababa-bibliograpiya) 
Isinasagawa sa pagbanggit ng 
impormasyong bibliograpikal sa talababa 
at bibliograpiya. Karaniwang ginagamit sa 
larangan ng humanidades at agham 
panlipunan.
Pansining mabuti ang mga ss: 
1. Paglalagay ng superscript – Ang superscript ay 
isang nakaangat na numerong Arabiko. Inilalagay 
ito pagkatapos ng salita, grupo ng salita, 
pangungusap o taltang naglalaman ng hinalaw na 
ideya o nais bigyangdiin. 
2. Pagnunumero ng tala 
Sunud - sunod lamang ang pagnunumero ng mga 
tala at nagsisimula sa bilang na isa hanggang sa 
matapos ang papel. 
3.Pagbabantas 
Nilalagay ang superscript pagkatapos ng anumang 
bantas. 
4. Indensyon – sa talababa, may indensyong 
limang espasyo sa kaliwa, sunod ang superscript, 
sunod ang isang espasyo at kasunod ang mg 
impormasyong bibliograpikal.
Unang Pagbanggit sa mga Sanggunian 
-ibinibigay dito ang kumpletong 
impormasyong biliograpikal. 
Isinasama ang mga ss: 
•Kumpletong 
pangalan ng 
awtor 
• Pamagat ng 
aklat 
•Editor/Tagasalin 
•Edisyon 
•Bilang ng tomo 
•Lungsod o bansa ng 
publikasyon 
•Tagapaglimbag 
•Petsa ng Publikasyon 
•Bilang ng tiyak na 
tomo na ginamit 
•Pahina
Muling Pagbanggit sa Sanggunian 
1.Gumagamit ng mas maikling pormat: 
huling pangalan ng awtor at pahina 
2. Kung may dalawa o higit pang sanggunian: 
huling pangalan ng awtor, pinaikling pamagat at 
pahina 
3. Kung walang nakalagay na awtor: banggitin 
lamang ang pamagat ng aklat/artikulo at 
pahina
4. Kung mahigit sa isang awtor: banggitin ang 
hanggang 3 pangalan ng awtor. Kung may higit sa 
tatlong awtor: banggitin ang unang pangalan at 
isunod ng et. al. 
5. Kung may mga awtor na magkatulad ang 
huling pangalan: banggitin ang unang 
pangalan o inisyal. 
6. Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang 
may maraming tomo: isama ang bilang ng 
tomo na pinagkunan ng impormasyon.
Pagdadaglat na Latin 
Ibid 
ginagamit sa magkasunod na banggit ng 
iisang sanggunian 
Op. cit. 
ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian 
ngunit hindi magkasunod ang banggit o may pumagitnang 
ibang sanggunian at nasa ibang pahina ang hinalaw na 
ideya. 
Loc. cit. 
ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian 
at pahina ngunit may pumapagitnang ibang sanggunian
Mula “Talababa” Tungo sa ‘’Mga Tala” 
Tala (Endnotes) 
pinagsama-sama sa katapusan ng 
papel.
b. Parenthetical-reference list 
(Sistemang parentetikal-sanggunian) 
paglalagay ng mga impormasyong bibiliograpikal sa loob 
ng parenthesis na nasa teksto mismo. Karaniwang 
ginagamit sa larangan ng agham. 
Pormat ng Talang Parentetikal: 
•Apelyido o pinaikling pamagat 
•Pahina
Iba pang alituntunin tungkol sa gamit ng parentetikal-sanggunian 
• Pahina lamang ang banggitin kung nabanggit 
na ang awtor sa mismong teksto. 
• Kung higit sa isa ang awtor: banggitin ang pangalan ng 
lahat ng awtor. 
• Kung may apat o higit pang awtor: banggitin 
lamang ang apelyido ng una at sundan ng et. al. 
at pahina
• Kung pamagat lamang ang naibigay: banggitin ang 
pinaikling bersyon at pahina 
•Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa 
isang tomo: banggitin ang tomo (tutuldok ang maghihiwalay 
sa tomo at pahina) 
• Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng 
iisang awtor: banggitin na lamang ang akda.
Posisyon at Pagbabantas 
1. Inilalagay ang talang parentetikal pagkatapos ng 
salita o ideyang hinalaw. 
2. Ipinoposisyon ito bago ang iba pang bantas tulad ng 
tuldok, tandang pananong, kuwit, kolon at semi-kolon. 
3. Gayunpaman, kung babanggitin ang talang 
parentetikal pagkatapos ng isang maikling tuwirang sipi 
(at kung gayon ay gagamit ng panipi),inilalagay ang 
talang parentetikal. 
4. Sa mahabang tuwirang sipi naman, ang talang 
parentetikal ay inilalagay pagkatapos ng tuldok sa 
tuwirang sipi.

More Related Content

What's hot

PAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptx
PAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptxPAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptx
PAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptxFlootzIrishOrprecio
 
Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik
Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksikMga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik
Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksikJocelle
 
Wastong gamit ng mga salita
Wastong gamit ng mga salitaWastong gamit ng mga salita
Wastong gamit ng mga salitaRL Miranda
 
Ang mahahalagang bahagi ng sulatin
Ang mahahalagang bahagi ng sulatinAng mahahalagang bahagi ng sulatin
Ang mahahalagang bahagi ng sulatinJason Pacaway
 
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abayKohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abayCharlene Diane Reyes
 
Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)
Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)
Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)Merelle Matullano
 
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoFil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoyhanjohn
 
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...ErwinMarin4
 
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik Muel Clamor
 

What's hot (20)

PAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptx
PAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptxPAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptx
PAGBUO NG TENTATIBONG BIBLIOGRAPIYA (2).pptx
 
Haypotesis ng Pananaliksik
Haypotesis ng PananaliksikHaypotesis ng Pananaliksik
Haypotesis ng Pananaliksik
 
Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik
Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksikMga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik
Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik
 
Ang sugnay
Ang sugnayAng sugnay
Ang sugnay
 
Wastong gamit ng mga salita
Wastong gamit ng mga salitaWastong gamit ng mga salita
Wastong gamit ng mga salita
 
Mapanuring pagbasa
Mapanuring pagbasaMapanuring pagbasa
Mapanuring pagbasa
 
Ang mahahalagang bahagi ng sulatin
Ang mahahalagang bahagi ng sulatinAng mahahalagang bahagi ng sulatin
Ang mahahalagang bahagi ng sulatin
 
Sintaksis
SintaksisSintaksis
Sintaksis
 
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abayKohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abay
 
Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)
Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)
Ang Listahan ng mga Sanggunian (Filipino)
 
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoFil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
 
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
 
Panahon ng kastila
Panahon ng kastilaPanahon ng kastila
Panahon ng kastila
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Pagbabagong Morpoponemiko
Pagbabagong MorpoponemikoPagbabagong Morpoponemiko
Pagbabagong Morpoponemiko
 
Pagbabalangkas
PagbabalangkasPagbabalangkas
Pagbabalangkas
 
Layunin sa pagsulat -Filipino
Layunin sa pagsulat -FilipinoLayunin sa pagsulat -Filipino
Layunin sa pagsulat -Filipino
 
Bibliograpiya
BibliograpiyaBibliograpiya
Bibliograpiya
 
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
 
Paksang pampananaliksik
Paksang pampananaliksikPaksang pampananaliksik
Paksang pampananaliksik
 

Viewers also liked

Presentasyon tungkol sa sitasyon
Presentasyon tungkol sa sitasyonPresentasyon tungkol sa sitasyon
Presentasyon tungkol sa sitasyonladucla
 
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) TagalogTHESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) Tagaloghm alumia
 
Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawasto
Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawastoPagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawasto
Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawastoMila Saclauso
 
Sining ng pagsulat
Sining ng pagsulatSining ng pagsulat
Sining ng pagsulatJanet Coden
 
PAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPI
PAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPIPAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPI
PAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPIjuliusvalerozo
 
Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"
Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"
Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"majoydrew
 
Paggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ng
Paggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ngPaggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ng
Paggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ngMaylord Bonifaco
 
Alpabetong Filipino
Alpabetong FilipinoAlpabetong Filipino
Alpabetong FilipinoLadySpy18
 
Pagbuo ng Pangungusap
Pagbuo ng PangungusapPagbuo ng Pangungusap
Pagbuo ng PangungusapMae Selim
 
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datosAng paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datosAsia School of Arts and Sciences
 
Gamit ng iba't ibang bantas
Gamit ng iba't ibang bantasGamit ng iba't ibang bantas
Gamit ng iba't ibang bantasMarivic Omos
 

Viewers also liked (20)

Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Presentasyon tungkol sa sitasyon
Presentasyon tungkol sa sitasyonPresentasyon tungkol sa sitasyon
Presentasyon tungkol sa sitasyon
 
Pananaliksik 1
Pananaliksik 1Pananaliksik 1
Pananaliksik 1
 
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) TagalogTHESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
 
Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawasto
Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawastoPagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawasto
Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita, Sipi, o Kopya Mila pagwawasto
 
Sanggunian
SanggunianSanggunian
Sanggunian
 
Bibliyograpiya
BibliyograpiyaBibliyograpiya
Bibliyograpiya
 
Sining ng pagsulat
Sining ng pagsulatSining ng pagsulat
Sining ng pagsulat
 
PAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPI
PAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPIPAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPI
PAGHAHANDA NG BIBLIOGRAPI
 
Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"
Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"
Mga uri o anyo ng tala "filipino 11"
 
Paggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ng
Paggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ngPaggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ng
Paggamit ng angkop na bantas sa pagsulat ng
 
Alpabetong Filipino
Alpabetong FilipinoAlpabetong Filipino
Alpabetong Filipino
 
Pagbuo ng Pangungusap
Pagbuo ng PangungusapPagbuo ng Pangungusap
Pagbuo ng Pangungusap
 
Card Catalogs
Card CatalogsCard Catalogs
Card Catalogs
 
Wastong Pagbabantas
Wastong PagbabantasWastong Pagbabantas
Wastong Pagbabantas
 
Lathalain
LathalainLathalain
Lathalain
 
Ang mananaliksik
Ang mananaliksikAng mananaliksik
Ang mananaliksik
 
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datosAng paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos
Ang paksa at ang pamagat pampananaliksik pangangalap ng mga datos
 
Mga tuntunin sa pagbabaybay
Mga tuntunin sa pagbabaybayMga tuntunin sa pagbabaybay
Mga tuntunin sa pagbabaybay
 
Gamit ng iba't ibang bantas
Gamit ng iba't ibang bantasGamit ng iba't ibang bantas
Gamit ng iba't ibang bantas
 

Similar to Filipino

MGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.ppt
MGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.pptMGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.ppt
MGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.pptIsabelGuape3
 
7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx
7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx
7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptxSophiaAnnFerrer
 
Pananaliksik-shs.pptx
Pananaliksik-shs.pptxPananaliksik-shs.pptx
Pananaliksik-shs.pptxRosalesKeianG
 
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdfkaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdfMaryflorBurac1
 
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptxQ2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptxgwennesheenafayefuen1
 
MGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptx
MGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptxMGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptx
MGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptxRampulamaryjane
 
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Ronnie Reintegrado
 
PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptx
PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptxPAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptx
PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptxMarkVincentSotto3
 
Kasanayan sa Pagsulat
Kasanayan sa PagsulatKasanayan sa Pagsulat
Kasanayan sa PagsulatPadme Amidala
 
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptxPPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptxHannahruthBernalesPa
 
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptxFilipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptxLeahMaePanahon1
 
mgabahagingaklat-211202034034.pdf
mgabahagingaklat-211202034034.pdfmgabahagingaklat-211202034034.pdf
mgabahagingaklat-211202034034.pdfMoniqueMallari2
 

Similar to Filipino (20)

MGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.ppt
MGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.pptMGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.ppt
MGA-HAKBANG-SA-PANANALIKSIK-ppt.ppt
 
MODULE-9.pptx
MODULE-9.pptxMODULE-9.pptx
MODULE-9.pptx
 
Pananaliksik2
Pananaliksik2Pananaliksik2
Pananaliksik2
 
7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx
7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx
7_Q2-Komunikasyon [Autosaved].pptx
 
Pananaliksik-shs.pptx
Pananaliksik-shs.pptxPananaliksik-shs.pptx
Pananaliksik-shs.pptx
 
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptxLARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
 
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdfkaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
 
Kaugnay na pag aaral at literatura
Kaugnay na pag aaral at literaturaKaugnay na pag aaral at literatura
Kaugnay na pag aaral at literatura
 
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptxQ2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
 
MGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptx
MGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptxMGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptx
MGA-BAHAGI-NG-PANANALIKSIK (1).pptx
 
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
 
lesson 9 2023.pptx
lesson 9 2023.pptxlesson 9 2023.pptx
lesson 9 2023.pptx
 
grade 8.pptx
grade 8.pptxgrade 8.pptx
grade 8.pptx
 
filipino-11 komunikatibo.pptx
filipino-11 komunikatibo.pptxfilipino-11 komunikatibo.pptx
filipino-11 komunikatibo.pptx
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptx
PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptxPAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptx
PAGSISINOP NG TALA AT BIBLIOGRAPIYA.pptx
 
Kasanayan sa Pagsulat
Kasanayan sa PagsulatKasanayan sa Pagsulat
Kasanayan sa Pagsulat
 
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptxPPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
 
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptxFilipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
 
mgabahagingaklat-211202034034.pdf
mgabahagingaklat-211202034034.pdfmgabahagingaklat-211202034034.pdf
mgabahagingaklat-211202034034.pdf
 

More from Elain Cruz

Multicultural education
Multicultural educationMulticultural education
Multicultural educationElain Cruz
 
Elements of an effective essay
Elements of an effective essayElements of an effective essay
Elements of an effective essayElain Cruz
 
Mga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanMga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanElain Cruz
 
Presentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency DistributionPresentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency DistributionElain Cruz
 
Chapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine LiteratureChapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine LiteratureElain Cruz
 
The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)Elain Cruz
 

More from Elain Cruz (8)

Multicultural education
Multicultural educationMulticultural education
Multicultural education
 
Elements of an effective essay
Elements of an effective essayElements of an effective essay
Elements of an effective essay
 
Dangling
Dangling Dangling
Dangling
 
Mga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanMga batayang kaalaman
Mga batayang kaalaman
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Presentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency DistributionPresentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency Distribution
 
Chapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine LiteratureChapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine Literature
 
The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)
 

Recently uploaded

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 

Recently uploaded (20)

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 

Filipino

 • 1.
 • 2. Mga Hakbang at Kasanayan sa Pananaliksik
 • 3. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasagawa ng iba’t ibang uri ng pananaliksik lalo na sa larangan ng medisina, agham at teknolohiya. Malaki ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa pagsulong ng larangan ng pananaliksik. Mahalaga lamang na matutuhan ang mga prosesong sisusunod sa pagbuo nito.
 • 4. Mga Hakbang at Kasanayan sa Pananaliksik Pagpili at Paglilimita ng Paksa Paggamit ng Iba’t Ibang Sistema ng Dokumentasyon Pagsulat ng Burador Pagsulat ng Pinal na Pananaliksik
 • 6. Ayon kina Atienza at iba pa, mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pagaaral at pagtalakay na gagawin dito.
 • 7. Batayan Sa Paglilimita Ng Paksa 1. Panahon 2.Edad 3. Kasarian 4.Pangkat na kinabibilangan 5. Anyo/uri 6. Perspektibo 7. Lugar
 • 8. Paggamit ng Iba’t Ibang Sistema ng Dokumentasyon
 • 9. Dokumentasyon ito ang maingat na pagkilala sa mga hiram na ideya sa pamamagitan ng talababa o mga tala, talang parentetikal, bibliograpiya at listahan ng mga sanggunian.
 • 11. 1. Pagkilala sa Pinagkunan ng Datos o Impormasyon Lahat ng datos, ideya at impormasyong hinalaw sa iba at ginamit sa pananaliksik ay nangangailangan ng dokumentasyon. Subalit kung ang datos o impormasyon ay karaniwang kaalaman na o bahagi ng pampublikong kaalaman, hindi na ito nangangailangan ng dokumentasyon.
 • 12. 2. Paglalatag ng Katotohanan ng Ebidensya Ang pagbanggit sa mga impormasyong bibliyograpikal, sa punto-de-bista ng mambabasa,ay nakakatulong nang malaki para tiyakin ang katotohanan ng maga datos at impormasyong nasa pananaliksik.
 • 13. 3. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel Tinutukoy nito ang pagbaggit sa kaugnay na impomasyong makikita sa ibang bahagi ng papel. Dalawa ang nagiging silbi nito: a. Una, naiiwasan ang pag-uulit ng ideya o impormasyon ng nabanggit na sa ibang bahagi ng papel; b. Ikalawa, mas madaling mapag-uugnay-ugnay ng mambabasa ang iba’t ibang bahagi ng pananaliksik
 • 14. 4. Pagpapalawig ng ideya Ang dokumentasyong iniuukol sa pagpapalawig ng ideya ay karaniwang tinatawag na talang pangnilalaman (content notes) o talang impormasyonal (informational notes). Ginagamit ito kapag may nais talakayin na hindi naman kailangang isama pa sa mismong teksto.
 • 15. Mga sistema ng Dokumentasyon Dalawang pangunahing sistema ng dokumentasyon 1. Sistemang Talababa-bibliograpiya (footnote- bibliography) 2. Sistemang Parentetikal- Sanggunian (parenthetical- reference list)
 • 16. a. Footnote-bibliography (Sistemang talababa-bibliograpiya) Isinasagawa sa pagbanggit ng impormasyong bibliograpikal sa talababa at bibliograpiya. Karaniwang ginagamit sa larangan ng humanidades at agham panlipunan.
 • 17. Pansining mabuti ang mga ss: 1. Paglalagay ng superscript – Ang superscript ay isang nakaangat na numerong Arabiko. Inilalagay ito pagkatapos ng salita, grupo ng salita, pangungusap o taltang naglalaman ng hinalaw na ideya o nais bigyangdiin. 2. Pagnunumero ng tala Sunud - sunod lamang ang pagnunumero ng mga tala at nagsisimula sa bilang na isa hanggang sa matapos ang papel. 3.Pagbabantas Nilalagay ang superscript pagkatapos ng anumang bantas. 4. Indensyon – sa talababa, may indensyong limang espasyo sa kaliwa, sunod ang superscript, sunod ang isang espasyo at kasunod ang mg impormasyong bibliograpikal.
 • 18. Unang Pagbanggit sa mga Sanggunian -ibinibigay dito ang kumpletong impormasyong biliograpikal. Isinasama ang mga ss: •Kumpletong pangalan ng awtor • Pamagat ng aklat •Editor/Tagasalin •Edisyon •Bilang ng tomo •Lungsod o bansa ng publikasyon •Tagapaglimbag •Petsa ng Publikasyon •Bilang ng tiyak na tomo na ginamit •Pahina
 • 19. Muling Pagbanggit sa Sanggunian 1.Gumagamit ng mas maikling pormat: huling pangalan ng awtor at pahina 2. Kung may dalawa o higit pang sanggunian: huling pangalan ng awtor, pinaikling pamagat at pahina 3. Kung walang nakalagay na awtor: banggitin lamang ang pamagat ng aklat/artikulo at pahina
 • 20. 4. Kung mahigit sa isang awtor: banggitin ang hanggang 3 pangalan ng awtor. Kung may higit sa tatlong awtor: banggitin ang unang pangalan at isunod ng et. al. 5. Kung may mga awtor na magkatulad ang huling pangalan: banggitin ang unang pangalan o inisyal. 6. Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may maraming tomo: isama ang bilang ng tomo na pinagkunan ng impormasyon.
 • 21. Pagdadaglat na Latin Ibid ginagamit sa magkasunod na banggit ng iisang sanggunian Op. cit. ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian ngunit hindi magkasunod ang banggit o may pumagitnang ibang sanggunian at nasa ibang pahina ang hinalaw na ideya. Loc. cit. ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian at pahina ngunit may pumapagitnang ibang sanggunian
 • 22. Mula “Talababa” Tungo sa ‘’Mga Tala” Tala (Endnotes) pinagsama-sama sa katapusan ng papel.
 • 23. b. Parenthetical-reference list (Sistemang parentetikal-sanggunian) paglalagay ng mga impormasyong bibiliograpikal sa loob ng parenthesis na nasa teksto mismo. Karaniwang ginagamit sa larangan ng agham. Pormat ng Talang Parentetikal: •Apelyido o pinaikling pamagat •Pahina
 • 24. Iba pang alituntunin tungkol sa gamit ng parentetikal-sanggunian • Pahina lamang ang banggitin kung nabanggit na ang awtor sa mismong teksto. • Kung higit sa isa ang awtor: banggitin ang pangalan ng lahat ng awtor. • Kung may apat o higit pang awtor: banggitin lamang ang apelyido ng una at sundan ng et. al. at pahina
 • 25. • Kung pamagat lamang ang naibigay: banggitin ang pinaikling bersyon at pahina •Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang tomo: banggitin ang tomo (tutuldok ang maghihiwalay sa tomo at pahina) • Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor: banggitin na lamang ang akda.
 • 26. Posisyon at Pagbabantas 1. Inilalagay ang talang parentetikal pagkatapos ng salita o ideyang hinalaw. 2. Ipinoposisyon ito bago ang iba pang bantas tulad ng tuldok, tandang pananong, kuwit, kolon at semi-kolon. 3. Gayunpaman, kung babanggitin ang talang parentetikal pagkatapos ng isang maikling tuwirang sipi (at kung gayon ay gagamit ng panipi),inilalagay ang talang parentetikal. 4. Sa mahabang tuwirang sipi naman, ang talang parentetikal ay inilalagay pagkatapos ng tuldok sa tuwirang sipi.