Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalization in sport

38 views

Published on

Few words about the digitalization in sport.
Lecture at the conference of the Day of Hungarian Parasports.

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitalization in sport

  1. 1. Digitális jövőt! Digitalizáció a fogyatékkal élők sportjában Dénes Ferenc Előadás a Magyar Parasport Napján 2018-02-22
  2. 2. Kormányzati szándék • 1456/2017. (VII. 19.) Korm. Határozat 12. pont - A Kormány kiemelkedően fontosnak tartja a digitális technológiák, alkalmazások, megoldások magyar sportban történő használatának felgyorsítását, ezért elrendeli Magyarország Digitális Sport Stratégiájának elkészítését; • A Digitális Jólét Program 2.0 munkaterv -Digitális Sport Stratégia kidolgozása -Sportágfejlesztési programok digitalizáció szempontjából történő felülvizsgálata -Sportinformatikai kutató- és tudásközpontok felállítása @ Dénes Ferenc 2
  3. 3. Digitalizáció a sportban • Jelentése -A digitális technológiák integrálása a sport iparág működésébe • Küldetés -A digitálizáció elterjedésével növelni a közjót • Stratégiai célok -A magyar sport fejlesztése -Esélyteremtés és kiegyenlítés a sportjavakhoz való hozzáférésben • Stratégiai eszközök -Kormányzati támogató beavatkozás, ahol a piac kudarcot vall és/vagy nem hatékony -Piac semleges – a keresleti-kínálati viszonyokkal konform – beavatkozása sport és digitális technológiák piaci folyamataiba @ Dénes Ferenc 3
  4. 4. Kormányzati szándék megvalósítása @ Dénes Ferenc 4 Digitális Jólét Program 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat Digitális Jólét Program 2.0 1456/2017. (1456/2017. (VII. 19.) VII. 19.) Korm. határozat Digitális Sport Stratégia (DSS) megalko- tása Szövetségi monitoring Kutató- és tudásköz- pontok felállítása
  5. 5. A sporttevékenységek rendszere @ Dénes Ferenc 5 Sportszórakozás Szabadidősport Utánpótlás-nevelés Teljesítménysport – Hivatásos sport – Elit sport Sportolás, fizikai aktivitás a különböző életkorokbanSportterület Aktív sportfogyasztás Tehetségek kiválasztásaés gondozása Sportszórakoztatás Életkor Esport Passzív sportfogyasztás
  6. 6. Digitalizáció penetrációja @ Dénes Ferenc 6 Teljesítménysport „fogyasztás” Sportszórakoztatás Szabadidősport Utánpótlás-nevelés Teljesítménysport „termelés” Felkészítés, menedzsment Kiválasztás,felkészülés,sportolás Sportegészségügy Klubésszövetségimenedzsmenttámogatás Fogyasztói élmény Létesítménytechnológiák Digitalizációskutatóéstudásközpontok Technológiaifejlesztés Esport NemzetiSportinformációsRendszer Stratégiai terület Elemzési szempont
  7. 7. Elvek a fogyatékkal élők sportjára • Integrált szemlélet -Nem külön „dimenzió” egységesen kezelt • A fő kutatási irány -Esélyteremtés és kiegyenlítés a sportjavakhoz való hozzáférésben • Kiemelt területek -Digitalizáció az eszközök használatában -Létesítményhasználat teljes értékűvé tétele -Speciális sportegészségügyi támogatások -Támogató applikációk @ Dénes Ferenc 7

×