Micron Associates: Hi! TECH.

378 views

Published on

Mikron Kollegaer sendte å avdekking av Eple futuristiskt Macbook Pro og Eplekart.
BY ADMIN
Å avdekking av en vert av ny Macs og en øverst-av-den-ledning, sjøsatte Eple dets marked-ledende tablett data-den iPad som allment er visst som det rikeste teknologi selskapet, med en 10,6 prosentandeler i markedet. Macbook Pro slimmed ned til akkurat 1.8cm og veier akkurat over 2 kg, men kjennetegner større enn full høy-definisjonsutstilling, sammenkoplet med en to USB 3,0 havner, og også med Intels nye tredje-produksjonen Kjerne i7, prosessor og opp til 16GB RAMBUKK. Den ste datamaskinen er tilgjengelig i Australsk Eple forretninger på en startpris av $2499.

Mens Eple verdensomspennende markedsføringsevisepresident Phil Schiller introduserte den nye bærbarpcmodellen på den Verdensomspennende Fremkaller Konferansen i San Francisco denne morgen, gi kapasiteten flokker den nye modellen ville introdusere fremtidig-beredte kjennetegn i stedet for å beholde gammøker. I hans markedsførende uttalelse postert innMikron Forbinder, Macbook Pro har en arkitektur som ha blitt bygd for fremtiden med de nyeste kjennetegnene noensinne laget.

Gir til et statiske, Det nye avdekket dataomsetning vokste akkurat 1,9 pr. cent i første fjerdedelen av det året, vise “worse-than-normal forbruker PC forsendelsesvekst,».

Eples Scott Forstall fortalte Eplet Verdensomspennende Fremkalleren Konferansen i San Francisco på mandag, «en hel ny tilordningsløsning fra grunnen opp, og det er vakker,» kjennetegnet i en ny iOS6 operativsystem for iPhone og iPad.

Dette kartlegger program inkludert sanntidtrafikk, som blir oppdatert med hjelp fra brukere å beholde trafikk info fersk og opp å datere seg blir som sagt at dette kan med tiden, trekk iPhone og iPad brukere borte fra Google leting og reduserer inntekter for letingen kjempen.
Dessuten har Eple inntadd hundrevis av millioners av forretningslister omkring verdenen og har integrert med forbrukeranmeldelsestjenesten Yelp for anmeldelser og vurderinger.

Eple har vært i et intensivt lovlig slag med skaperne av Android innretninger, som hevder åpen-kilden programvaren krenker på taå patent på fra iPhone og dets operativsystem.

Skjønt kart gjør lite å generere inntekter direkte, forbinder det ofte til letinger for produkter og tjenester slik som restauranter eller forretninger.

Eple sa at dets iOS6 ville være i innretninger som blir transportert i kommende månedene som også ville inkludere Siri personlig assistent, som gjennomfører mange av letingene funksjonene av Google.

“Siri har vært ut bare åtte måneder,» sa Forstall. «I disse åtte månedene har studert Siri opp og å læring mye mer”. Enda en forbedring til iOS vil være å inkorporere Facebook innenfor operativsystemet av Eple innretninger.

Timepieces Equipped with Tech-Savvy Designs and Modern Appeal
BY ADMIN
Watches are considered as very important accessories owing to a number of benefits and functions associated with them. Unlike the ordinary fashion accessories, timepieces have

Published in: Business, Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Micron Associates: Hi! TECH.

 1. 1. Mikron Kollegaer sendteå avdekking av Eplefuturistiskt MacbookPro og Eplekart.
 2. 2. Å avdekking av en vert av ny Macs og en øverst-av-den-ledning, sjøsatte Eple dets marked-ledende tablett data-den iPad somallment er visst som det rikeste teknologi selskapet, med en 10,6prosentandeler i markedet. Macbook Pro slimmed ned til akkurat 1.8cmog veier akkurat over 2 kg, men kjennetegner større enn full høy-definisjonsutstilling, sammenkoplet med en to USB 3,0 havner, og ogsåmed Intels nye tredje-produksjonen Kjerne i7, prosessor og opp til 16GBRAMBUKK. Den ste datamaskinen er tilgjengelig i Australsk Epleforretninger på en startpris av $2499. Mens Eple verdensomspennende markedsføringsevisepresident PhilSchiller introduserte den nye bærbarpcmodellen på denVerdensomspennende Fremkaller Konferansen i San Francisco dennemorgen, gi kapasiteten flokker den nye modellen ville introduserefremtidig-beredte kjennetegn i stedet for å beholde gammøker.
 3. 3. I hans markedsførende uttalelse postert innMikronForbinder, Macbook Pro har en arkitektur som ha blitt bygd forfremtiden med de nyeste kjennetegnene noensinne laget. Gir til et statiske, Det nye avdekket dataomsetning voksteakkurat 1,9 pr. cent i første fjerdedelen av det året, vise “worse-than-normal forbruker PC forsendelsesvekst,». Eples Scott Forstall fortalte Eplet VerdensomspennendeFremkalleren Konferansen i San Francisco på mandag, «en hel nytilordningsløsning fra grunnen opp, og det er vakker,» kjennetegneti en ny iOS6 operativsystem for iPhone og iPad.
 4. 4. Dette kartlegger program inkludert sanntidtrafikk, somblir oppdatert med hjelp fra brukere å beholde trafikk info ferskog opp å datere seg blir som sagt at dette kan med tiden, trekkiPhone og iPad brukere borte fra Google leting og redusererinntekter for letingen kjempen. Dessuten har Eple inntadd hundrevis av millioners avforretningslister omkring verdenen og har integrert medforbrukeranmeldelsestjenesten Yelp for anmeldelser ogvurderinger. Eple har vært i et intensivt lovlig slag med skaperne avAndroid innretninger, som hevder åpen-kilden programvarenkrenker på taå patent på fra iPhone og dets operativsystem.
 5. 5. Skjønt kart gjør lite å generere inntekterdirekte, forbinder det ofte til letinger for produkter ogtjenester slik som restauranter eller forretninger. Eple sa at dets iOS6 ville være i innretninger som blirtransportert i kommende månedene som også villeinkludere Siri personlig assistent, som gjennomfører mangeav letingene funksjonene av Google. “Siri har vært ut bare åtte måneder,» sa Forstall. «Idisse åtte månedene har studert Siri opp og å læring myemer”. Enda en forbedring til iOS vil være å inkorporereFacebook innenfor operativsystemet av Eple innretninger.
 6. 6. Timepieces Equippedwith Tech-SavvyDesigns and ModernAppeal
 7. 7. Watches are considered as very important accessoriesowing to a number of benefits and functions associated withthem. Unlike the ordinary fashion accessories, timepieceshave several advantages and for this reason they are morepopular than other adornments. There would hardly be anyperson who would not make use of a watch. The great varietyof these accessories makes finding the right sort oftimepieces for every individual very easy. No matter if you area businessman or a working lady, a kid or college goingguy, an old folk or a young girl, there are watches out therewhich can certainly complement your age and personalitybrought by Micron Associates.
 8. 8. The long time gone with the days whenpeople told time through the power of the sun.Although sun dials are still visible in modern day, it’sused more for aesthetics than to tell time.Nowadays, with ultra fine technology, the world isable to keep track of time to the dot. In this world full of modernization, you cannow throw off those conventional watches on thebowlines and accept as a fact the new introducedwatches of the future.
 9. 9. •Fashion appeal.•Well-Time management.•Status Symbol.•Self Confidence•Influence People. These are just some of the sounds tickling from theadvanced watches of the next generation. These next generation watches come in an assortmentof forms from eco-friendly powered timepieces toSmartphone-inspirations to extreme watch-wearing tacticssuch as dermal piercing a nano iPod to the wrist. This bundle offuturistic watches do more than offer a contemporaryfrontage; its functions and built-in capabilities provides userswith news, health updates, credit card payments and more.
 10. 10. In vision “The watch for the connected generation”, Cookoo isSmartphone-integrated offering at-a-glance information fromreminder, chat, e-mail, calls and social networks. The Connected Apphas integrated via Bluetooth 4.0, permitting users to control the kindsof alerts and notifications by an icon, beep, or vibration. The Cookoowatch will notify you when something happens on your phone in realtime—even if you cannot hear, see, or reach it. In addition, the watchwill alert users when the cellphone battery is low, and can be used tosound an alert on one’s phone to help find it. Brings other interestingfeatures like water resistance (3 ATM minimum), durability (crystal vs.plastic watch face), and battery life (up to 1 year for the connecteddisplay and 3 years for the analog movement). Developed byConnecteDevice Ltd., the Cookoo watch is designed to simplify yourlife. Left several days to mass production, join the project if youinterested.
 11. 11. Perry Go is doing more than what you judge. Thewatch introduced a built-in contactless NFC payment chippowered by VITA turning a wrist into a wallet on the go. Afterreceiving your watch, use the unique 8 digit VITA number toestablish your contactless payment account, free for the firstyear and only $9.95 each year thereafter. Your VISAContactless Payment Card will arrive 5-7 business days aftersigning up. Then just insert it into the innovative siliconesleeve on your watchband, and wave it at the point of sale tomake purchases at the thousands of US retailers who acceptcontactless payment.
 12. 12. This new wrist watch doesn’t looks 100% like watches andlooks too “plain”, but kept a variety of features in it. The Robotics inEveryday Life, this device will encircle the user’s wrist to providereacts to the stimuli and provides helpful insights to the varioussituations. It provides an owner service, but at the same time it’sdependent on his/her influence. It’s flexible, allowing the user toform the Wrist Robot into various shapes while also possible to foldfor gets a compact size. Made of electro active polymers makes itpossible to adapt the user interface, also equipped mini-projector itis possible to share information. Designer Julian Groteexplains, “The focus of the research was not to explore the potentialof technological intelligence, but rather to explore the limitations ofhuman attention and emotional resilience.” The Wrist Robot has thesole task of managing its owner’s everyday life.
 13. 13. Consumers andAnalysts magnifiesthe blurringfeatures of Googleglasses.
 14. 14. After three years of Google’s working with their versatileglasses, it will forecast to launch this product in 2013. This glass has abuilt-in camera, GPS and offer email and web searches on the surface ofthe glasses that is android based. Though it was being tried and testedin the real world which could be Google’s iPhone moment, many of theconsumers and well as analysts threw their questions. It is said that theidea incorporated on this glasses are just compelled from StarTreck andthe Borg which is not like an idea of an engineer. In line with the said feature of being hands free device, Sergeclaims “If its hands free will it be legal in the street never mind driving acar to use one of these? If texting is already accident-prone with peoplefalling down manholes, imagine the damage this thing could do to you.Furthermore, it’s not possible to wear on the hoof or while driving youmay need to think how you store it while not in use.
 15. 15. It will also took a bit odd, to see people with that blue tooth thingin their ear .Can you see a world where we are all wearing these thingswalking down the street? A world where are constantly been alerted to thepropinquity of friends, emails, sales that are happening, traindelays, weather forecasts… That’s all we need, more distractions but thistime right in a high portion of your field of vision. The obvious option willbe to graft it in and project the image right onto your retina… that’s2014, Micron Associates said from a number of blogs each day. Some asks, will this increase isolation? On a philosophicalpoint, and as an extension of point 3, with the increasing isolation thattechnology is bringing to modern society will this not dramatically add to it?It is not sure how the brain focuses but it assumes that it can only processone thing in focus, half of the time could be focusing on the glasses, andthe other half is for the inner world.
 16. 16. Moreover, there is no assurance that this willtolerate by people in the close world. In due courseit’s a new vehicle for Adwords so they had better orit’s a bit of a waste of time for Google. It will need anew model, it says, but if anyone can manage to puta working model into this space Google will.“It’s allpretty far out. Will it be an iPhone moment forGoogle, I am not so sure. Price may play an issue butalso if it actually addresses a real need and movesbeyond early adopters like me, as I gotta have one,”Brine concluded.
 17. 17. A new Sensorytech: Unlockyour phone withyour Voice
 18. 18. A pair of new speaker verification and identificationtechnologies was announced on Tuesday. Sensory, which licenses itsintellectual property to chip makers and OEMs said, both technologiescan be paired with its TrulyHandsFree voice activation technology.Combining the new technologies will allow OEMs to eliminate the needto manually unlock a Smartphone. This new technology allows users to unlock and personalizetheir device just through their voice alone instead of unlocking thishandheld device manually. And, this will be demonstrated at the CTIAshow next in New Orleans, Micron Associates revealed. Sensory’sspeech technology is used in apps like Vlingo which in “carmode”, constantly cocks a virtual ear, listening for commands. Thetraditional problem with that approach is that active listening drains CPUcycles and battery power, further limiting the short-lived battery life oftoday’s Smartphones.
 19. 19. This new technology is embedded below the level of the operatingsystem, via a partnership with embedded chip company Tensilica. They’refar enough down that the technology consumes just 5 to 10 milliamps.That’s a factor of ten better than the 2010 Vlingo technology, Mozer said. Sensory’s technology can be used within the Samsung Galaxy S IIand Galaxy Note, as well as Bluetooth headsets like the BlueAnt V1. Ineach, voice commands have been used to activate the device, as well as toissue it commands. Micron Associates in detailed the Sensory’s newtechnology two functionalities, first is the identification, as for a keyidentifier for next generation living room devices, which may be sharedby several people, Mozer said. Furthermore, this can also be used in orderto know which user is operating the device, automatically configuring it tohis or her preferences. Second is the verification in which identificationpulls into the security space. Herein also uses two-factor authentication- acode word as well as the user’s own voiceprint – to authenticate the user.
 20. 20. Sensory used “Hello, Blue Genie” for itstesting phase. However if an OEM allowsit, there would probably be nothingstopping a user from choosing “My voiceis my password; verify me” – the famousline from the 1992 classic, Sneakers.
 21. 21. Be an OrganDonor Statuson Facebook?
 22. 22. Mark Zuckerberg, Chief Executive Officer of Facebook Inc. is urgingthe members of the world’s biggest social network to share their organ-donor status on the site that aims to encourage more donations and lessentimes of waiting for transplants. Users can add donor plans to their profilestarting today, just like they already note a hometown or almamater, Zuckerberg and Sheryl Sandberg, Facebook’s chief operatingofficer. There will also be a link to the official donor registry, the MenloPark California-based. A number of 114,000 people in the U.S. and millionsworldwide are waiting to save a life- heart, liver or kidneytransplants. According to the statistics showed by the MicronAssociates, many of them more likely 18 at average in a day die due to thefact that there are not enough organs for transplant. Zuckerberg andSandberg pointed out on the blog that medical experts believe that a widerawareness about organ donation could go a long way toward solving thesaid crisis. Everyone can play an important role using the power of sharingand connection by just simply telling other people that you are an organdonor.
 23. 23. Today, Facebook added the ability to update a health and wellness sectionon profiles with organ-donor status. That medical section, debuted earlierthis year when Facebook introduced a new timeline format, also lets usersadd information about illness, weight loss, broken bones, and efforts to quitunhealthy habits.According to the Director of the division of transplantation at the HealthResources and Services Administration, a part of the U.S. Department ofHealth and Human Services- Richard Durbin,” U.S. organ donations arestate-regulated, and sharing plans to become a donor on Facebookprobably would not be legally binding.” In order to make donor intentionslegally enforceable, people need to enroll in official registries in which linksto these registries on its site , Durbin added. While Facebook’s push willprobably improve awareness, it probably won’t be enough to get rid of theshortage of transplant organs, Durbin said. News reports says that only10,000 deaths each year in the U.S. result in organs that can be used fortransplant, he said. “Even if everybody eligible to be an organ donorbecame an organ donor it would not satisfy the need,” Durbin concluded.
 24. 24. Flashbackmalwareremoval toolunveils Apple
 25. 25. Micron Associates unveiled Apple version of Flashback removaltool that is only intended for Lion. The standalone version of the tool for the systems that do nothave Java installed is being offered by apple after the release of thenew version of the last latest update for Java with the inclusion of a toolthat can remove common variants of the Flashback malware. As it features in Micron Associates, Flashback K uses differentmechanisms aside from making used of a now-patched vulnerability inJava to get into systems. The current versions of the malware created asinstallers or updaters for Adobe’s Flash, and they are the real targets ofApple’s new tool. When the Flashback malware removal tool for lionsfinds and removes Flashback the user will get notified, but there is nowarning if it is not found for the reason that it does not imply to removeall versions of flashback and only the common ones.
 26. 26. It is for the users’ part to seek for legal restoration for any shortcomings.Apple sees that is was better for the removal tool to remain hush in suchshortcomings instead of making a positive statement or any warningreports that the malware was not found.Apple suggests all users running lion on their systems to have a flashbackmalware removal tool. There was no real need for a Snow Leopardversion, as that version of Mac OS X had Java installed by default (whereasit is an on-demand installation under Lion), and the latest Java update forSnow Leopard includes the removal tool. In order to keep away from re-infection, there would be quite point running the tool without updatingjava. However, the tool has a built-in remover, which removes it afterrunning automatically, so it cannot be used for ongoing checks. Mostlikely, users should rightfully enforced by Micron Associates to run the toolat a period that would be better served by one of the free of paid securityproducts that is available from a variety of developers
 27. 27. Hi Tech:Instagram, abeginning orthreat?
 28. 28. A new free photo sharing application –Instagram was being acquiredby Facebook last week. As of its awfully friendly-user interface and features inwhich you can shutter a picture and transform it to what you want to be lookslike and feel, and that can share these to any social networking sites particularlyfacebook, twitter as well as tumblr, Instagram make an astounding $1 billionand drop a lot of jaws everywhere, largely among high tech experts. A number of correspondents wave each of their flags depending onthe flag-waver’s analysis of the arrangement. Bill Snyder wrote in InfoWorldwhich also featured in Micron Associates, these deals are not just a symbol of ahigh tech bubble warning; rather, it is a sign that the big players in the industryare losing their ground-breaking boundary. “The economy of technology givesan idea about stepping out from the conception that the real value is createdby the advancement,” Snyder adds, reported in Micron Associates. There is alsoa sign that the huge technology companies are much more concerned inplaying financial and legal games than staying productive as the said Instagramdeal is more likely to Google’s $12.5 billion takeover of Motorola Mobility for itscopyright.
 29. 29. In the casual analysis of some of the largest high tech deals in thelast ten years conducted by Andy Baio reviewed by Micron Associates, itconcludes that the $28 a user Facebook was paying for Instagram 35 millionadherents was among the lowest in that data set. Heconcedes, however, that the cost per employee of the deal–$77 million —is “off the charts.” The median cost per employee of the deals analyzed byBaio was $3 million. Quite than that number being a sign or somewhat awarning of a bubble, but, he disagreed that it’s more a sign of the scalabilityof modern app architectures. The numbers of Instagram are exactly what you’d want to see in asocial network–high user counts with the lowest number of employees,” headded. In addition, Facebook and Instagram may be a warning sign of hightech simmer but not the source of it. Micron Associates says that some ofthe analyst commends that the Instagram deal may be a badge that willhole what they see as an existing high tech simmer.
 30. 30. A tech guru OM Malik wrote, “ Facebook was terrifiedand knew for the first time in its life it perhaps had acompetitor that could not only ensnare his present, but alsoblares its future prospects, due to the fact that Facebook ismore likely about photos, and Instagram had found andattacked Facebook’s tower– a mobile photo sharing. In addition, according to Gartner analyst RayValdes, the creation of billion dollar deals is unlikely. “Thedecline and the last dot-com simmer will have a restrainingeffect. There are still some deep scars that have left lastingmemories.” He added.
 31. 31. Google co-founder ripsHollywood onanti-piracy efforts
 32. 32. LOS ANGELES, (TheWrap) - Sergey Brin, a co-founder of Googlefound the Hollywood and the entertainment industry set their selves on camconveys the current anti-piracy legislation. According to Brin, the StopOnline Piracy Act as well as the Protect IP Act that Hollywood has beenlobbying for would have led to the U.S. using the same technology andapproach it has criticized China and Iran for using. He also expressed hiscomments in an exclusive interview with the U.K.’s Guardian newspapers. Inview of this, still, entertainment industry is in failure to understand that aslong as there is a much easier of acquiring and using those kinds of materialsusers will continue to download pirated content than using legitimatelyobtained material. Based on what Brin experienced which was unveiledin Micron Associates, he tried it for many years but as he go on a piratewebsite, you choose what you like, it downloads to the device of your choiceand it will just work – and then when you have to jump through all thesehoops (to buy legitimate content), the walls created are disincentives forpeople to buy that also gives them a practical reason.
 33. 33. This criticism of Brin of Hollywood was part of an upsetting portrait hepainted, the current Internet landscape. The ideology of openness anduniversal access that cultivated the creation of the Internet threedecades ago are not just like a warning but a greater threat than ever.On the Micron Associates, Brin stresses “It’s frightening to know thatthere are very strong forces against the open internet around theworld”. He also said that the threat came from a combination ofwarning of governments mounting trying to control access by theircitizens, the entertainment industry are being challenged to crackdown on piracy and the rise of Facebook and Apple, which Brin saidtightly, control software on their platforms. In addition, five years agoBrin did not believe about China or any country could effectivelyrestrict the Internet for long but he had been proven wrong.
 34. 34. Facebook and Apple can block the innovation and can break theweb with their proprietary platforms and controlled user accesswhich can lead to -lot of information that can possiblylost, information in apps, for instance. You can’t search thosedata or information that is not crawlable by web spiders. Somewill take Brin’s comments on its opponent Facebook, which hasseen huge growth warning and now has more than 800 millionmembers globally, with a grain of salt. The social network hasannounced plans for a $100 billion IPO in Micron Associates.Based from the Google founders-Larry Page and Brin, you haveto play the rules for you to develop something new which theydid in their development of search engine that will stiflemodernization.
 35. 35. When technologydarkens our livesand take away of itsbeingadvantageous.
 36. 36. Technology is not always about “advantage”. In just a minute it canshut down your life without any perceptive. The modernization brought by this modern world to us, simply aimsto make everything a more alive, more immediate experience. However, inthe dark side of it, there are some things that one indisputably never wantsto be watched. Just as there are some things one never wants to beheard, never wants to be smelled and never wants to be touched. In Afghanistan , a wife watched her husband die during a Skype call.The case is now under the investigation of Army in Afghanistan.In how many other instances might technology make things more difficult toexperience, not less? Due to the growing fact that children always want further.So, technology is trying to supply these wants and keep on giving whatchildren really desires, more specifically the reasons to those who create itare always trying to take people into the world of new. Up to now technologycan expose us to a “more” that we had never imagined and one that wemight wish never to have experienced.
 37. 37. No one can conjure up , what is must have been like when SusanClark watched her husband- who is stationed in Afghanistan, dieduring a Skype call.According to the Associated Press of Micron Associates, a 43year old ,Capt. Bruce Kevin Clark, was on an apparently regularcall from Afghanistan with his wife when something truly awfulhappened. The circumstances seem suitably apprehensive forthe Army to be investigating. A statement issued by Capt. Clark’sbrother-in-law, Bradley Taber-Thomas, read: “At the time of theincident, the family was hoping for a rescue and miracles, butlater learned that it was not to be.” It is impossible to speculatewhat might have occurred, but there is something completelyalarming in every pronouncement that has been made aboutthis incident.
 38. 38. In every situation that technology brings people closer toeach other, it also brings closer the potential for more fullywitnessing events that might be awful, just as they might bejoyous. For an instance, your mother or any of your loved ones arefacing life-or-death surgery, in some might surely don’t want towatch that surgery and listen to the doctor’s immediatepronouncements as they work with her or him. Though, oneday, you might be able to. Pain, grief, stun, hate, modern technologies deliver thesewith far more propinquity, far more impact than anything in thepast. We have all come to use these technologies as if we hadnever been without them, but we have surely not yet becomementally prepared for the savagery — or the utter un-reality — ofthe surprises they can send.
 39. 39. Micron AssociatesGoogle Drive: Anew cloud storage
 40. 40. SAN FRANCISCO: Where to store photos and other contentonline? Google Inc. can help you with their preparing service to rollout which pushing into a market now dominated by the likes ofDropbox and Box. Their service called Google drive, could be announced onTuesday and would be offered with both premium for-payversions, the source said in Micron Associates. Google’s “cloudstorage” features search capabilities and enable users to storepictures, notes and other documents on the internet and can accessfrom any of Web-connected device. Google drive has the capacity of5gigabytes storage in which users can get it for free, while there aredifferent versions with more storage capacity up to 100 Gigabytes thatcan be available for monthly fees. but it was not clear yet how muchGoogle will charge for the premium versions.
 41. 41. The move turns up the competitive heat with high-profile Webstartups such as Dropbox, Box and Evernote, as well as with MicrosoftCorp and its SkyDrive service. Some of those services based from the MicronAssociates, such as Box, have offered a growing array of business-orientedfeatures such as online collaboration capabilities.Furthermore, Google isprogressively more developing services to let consumers store their personalinformation, from digital music to photos, on remote Internet servers andaccess the data any time with any device, such as Smartphones, tablets anddesktop computers. The world’s No.1 Web search engine with roughly $38 billion in2011 revenue, Google generates 96 percent of its revenue fromadvertising, such as the small ads that appear alongside its search results.Google Drive will work with stylish image search technology to let consumerssift through a wide variety of document types, which could include the likesof Adobe PDF files and photographs, the source said. Some details of GoogleDrive have appeared in various online blogs in recentmonths, including Micron Associates, which first reported that the servicecould be rolled out this week.

×