Ideologier Muntlig Eksamen3

10,282 views

Published on

Published in: Lifestyle, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
146
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - Problemstilling: Gjør rede for hvordan liberalismen og nasjonalismen som ideologier fikk betydning for samfunnsutviklingen på 1900-tallet
 • Rasisme – raselære, ens egen rase står over alle andre Sosialdarwinisme – kamp mellom folk og nasjoner, noen overlever, sammenlignes med kamp for tilværelsen i naturen Imperialisme – kolonier, slaver, setter sin egen nasjon over andre
 • Begrense statens makt – nasjonalforsamlinger valgt av folket Likhet – alle like for loven og ha like muligheter i jakten på samfunnsgodene Motstandere av alt som hindret framskritt
 • Forutsetningen for økonomisk vekst – kapitaleierne må investere noe i ny virksomhet Fri konkurranse Industrikapitalisme – industrielle revolusjon, improviser! Finanskapitalisme – banker fikk større betydning, var med på å finansiere industrien, aksjer
 • GÅ FORT GJENNOM! - Liberalisme var her med på å bygge opp starten på det moderne samfunnet
 • GÅ FORT GJENNOM! - Liberalisme med på å forme dagens demokrati
 • Få politiske argumenter for å opprettholde unionen – stor politisk selvstendighet i 1814, og enda større ved innføringen av parlamentarismen i 1884 Ikke sterke argumenter økonomisk – tollov opphevet i 1897, norsk økonomi og levestandard hadde økt, dette ga et økonomisk fundament 26. oktober 1905 var oppløsningen et faktum
 • Startet i 1914 Sentralmaktene – Tyskland, Østerrike-Ungarn De allierte – Frankrike, Storbritannia, Russland Sloss for å forsvare fedrelandet, vise nasjonens styrke, erobre området statsmaktene mente tilhørte nasjonen Liberalisme hadde kommet mer fram med demokrati, folkestyre, frie valg osv. men nasjonalisme under krigen Inflasjon Kvinner i arbeid Tegnet Europakartet på nytt etter krigen Overproduksjon og dårlige økonomiske tider
 • Tirsdag 29. oktober 1929 Black Tuesday Børskrisen førte til bankkrise med konkurser og sammenbrudd Amerikanerne sluttet og kjøpe biler og hjemmeelektronikk New Deal – Roosevelt blandet staten inn i økonomien I Europa fortsatte man den liberale økonomien uten statlig innblanding, dette førte ingenting godt med seg Verdenshandelen gikk tilbake, førte til at det var vanskelig å komme ut av krisen
 • Italia og Tyskland Nasjonalister Nasjonen og det nasjonale fellesskapet hellig Føreren ikke bare bevegelsen sin, men også nasjonens. Føreren legemliggjorde nasjonen – nasjon og fører var ett Mot demokrati Ikke opptatt av rasismen Opprette imperium i Middelhavet og Afrika, dette bidro vesentlig til utbruddet av den 2. verdenskrig Demonstrerte sin styrke gjennom vold, utad overfor andre stater, innad overfor fiender Reddet Italia som land etter 1. verdenskrig Diktatorisk styre
 • NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiderpartei) Mislykket kupp i 1923 Økonomisk krise fikk Hitler opp og fram, spilte på hva befolkningen ønsket Spilte på ydmykelsen mange mente Tyskland var blitt utsatt for i oppgjøret etter den 1. verdenskrig SS, nesten som en livvakt for Hitler
 • Hitler og Mussolini førte nasjonalistisk politikk, dette førte til utbruddet av krigen Startet virkelig med invasjonen av Polen, Storbritannia og Frankrike støttet Polen Gikk på nasjonalisme ved raselæren, renske sin egen rase, utrydde de andre Verdenskrig når USA gikk med på de alliertes side, Japan på aksemaktene sin side Angrepet på flåtebasen i Pearl Harbour var årsaken til at USA og Japan ble med Nazistene ga seg, krigen slutt i 1945, store ødeleggelser
 • Stormaktene og nasjonalisme, hvem som var best, vise den andre Marshallplanen for å hjelpe til med oppbyggingen av Europa, måtte binde seg til markedsøkonomi og økonomisk samarbeid seg imellom Rasjonering Enighet i Norge om at velferdstilbudet til befolkningen måtte bedres Gerhardsen – arbeiderpartiet, bygget opp Norge
 • Liberalistisk med privatisering Frie valg, 2 partier som dominerer Mest liberalistiske partiet i Norge Improviser noe om FrP
 • Ideologier Muntlig Eksamen3

  1. 1. Muntlig eksamen i historie våren 2009 Av Hanne Vibeto
  2. 2. <ul><li>Ideologi: Helhetlige tanker om hvordan samfunnet bør være. Ideologiene har ofte et sett av verdier som en gruppe eller klasse slutter seg til </li></ul><ul><li>Liberalisme: Samfunnssyn som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding </li></ul><ul><li>Nasjonalisme: Er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Mennesker med samme nasjonalitet, språk og kultur burde høre til samme stat </li></ul><ul><li>Nasjonalfølelsen grunnidé: ett språk – en nasjon – en stat </li></ul><ul><li>På slutten av 1800-tallet tok nasjonalismen tre retninger: rasisme, sosialdarwinisme og imperialisme </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Menneskerettigheter og enkeltindividets frihet </li></ul><ul><li>Frihandel </li></ul><ul><li>Motstandere av eneveldet </li></ul><ul><li>Likhet </li></ul><ul><li>Adam Smith – liberalismens far, skrev det sosialøkonomiske verket Wealth of Nations </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Knyttes ofte til den økonomiske liberalismen </li></ul><ul><li>Frihandel </li></ul><ul><li>Noen få kapitalister eide produksjonsmidlene og satt igjen med overskuddet </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Forandret verden for alltid </li></ul><ul><li>Industrien ble viktig i samfunnet </li></ul><ul><li>Kapitalister som eide fabrikkene </li></ul><ul><li>Adam Smith ga ut Wealth of Nations </li></ul><ul><li>Frihandel for å få solgt varene sine </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Liberalistisk tankegang </li></ul><ul><li>Ville avskaffe eneveldet </li></ul><ul><li>Nasjonalforsamling </li></ul><ul><li>Folket fikk sin </li></ul><ul><li>frihet til å velge de </li></ul><ul><li>folkevalgte </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Nasjonalistiske ideer i Europa kom også til Norge </li></ul><ul><li>Unionen med Sverige ga ikke Norge noe lenger </li></ul><ul><li>Ville være sin egen stat </li></ul><ul><li>Republikk eller monarki? </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Sloss for å forsvare fedrelandet </li></ul><ul><li>Liberalisme hadde vært synlig før krigen </li></ul><ul><li>Statsmaktene spilte på nasjonalisme </li></ul><ul><li>Skuddene i Sarajevo </li></ul><ul><li>Balkan nasjonalisme </li></ul><ul><li>Internasjonale spenninger </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Fikk konsekvenser for hele verden </li></ul><ul><li>Konkurser </li></ul><ul><li>Pga liberalistisk økonomi </li></ul>
  11. 11. <ul><li>En gren av nasjonalisme </li></ul><ul><li>Oppsto i Italia </li></ul><ul><li>Førerdyrking </li></ul><ul><li>Imperialistiske </li></ul><ul><li>Voldsbruk </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Nazismen var en gren av fascismen </li></ul><ul><li>Raselære </li></ul><ul><li>Var en av grunnene til 2. verdenskrig </li></ul><ul><li>Hitler var en usedvanlig god taler, og det var gjennom talene hans at han fikk med seg det tyske folket </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Hitler fulgte nasjonalitetsprinsippet </li></ul><ul><li>Jødeutryddelsen </li></ul><ul><li>USA og Japan kom også med i krigen </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Den kalde krigen </li></ul><ul><li>Gjenoppbygging </li></ul><ul><li>Velferdsstaten </li></ul><ul><li>Økonomisk vekst </li></ul>
  15. 15. <ul><li>USA </li></ul><ul><li>FrP </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Liberalismen i tidligere tider </li></ul><ul><li>Nasjonalisme bakgrunn for 2 verdenskriger </li></ul><ul><li>Liberalisme og nasjonalisme sammen var bakgrunn for mange nye stater </li></ul><ul><li>Liberalisme mer utbredt i dag </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Grimnes mfl 2008: Tidslinjer 2, historie VG3. Aschehoug </li></ul><ul><li>Andresen mfl 2007: Individ og fellesskap, sosiologi og sosialantropologi VG2. Cappelen </li></ul><ul><li>http://kjellemann.files.wordpress.com/2008/03/tog.gif </li></ul><ul><li>http://media.aftenposten.no/archive/00666/_kul5-bastillen-020_666510a.jpg </li></ul><ul><li>http://www.rendalen.kommune.no/Docs/00002554/1905%20-%20flagget.JPG </li></ul><ul><li>http://www.pedagogtreff.com/gdok/obus/Verdenskrig/graver.jpg </li></ul><ul><li>http://static.guim.co.uk/Guardian/business/gallery/2008/apr/14/economics.photography/GD6593838@1929-----Panicked-sto-3157.jpg </li></ul><ul><li>http://www.philadelphia-reflections.com/images/Mussolini.jpg </li></ul><ul><li>http://truereligiondebate.files.wordpress.com/2008/04/screen-clip-hitler-w-paraclete2.jpg </li></ul><ul><li>http://home.thinkpage.no/ipahouse/upload/600/vemork.jpg </li></ul><ul><li>http://www.samlaget.no/_upl/bilete/nh_kap21_1.jpg </li></ul><ul><li>http://www.norskbibliotekforening.no/aimages/frp_logo4_1189418299.jpg </li></ul>

  ×