Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sexisme i publicitat_Patrícia Agüera Pàmies_Seminari EEEC_2011

4,861 views

Published on

Presentació realitzada al Seminari d'Educació en Comunicació de l'Escola d'Estiu d'AulaMèdia (juliol 2011) sobre una experiència educativa relacionada amb el sexisme i els mitjans de comunicació, en especial la publicitat.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sexisme i publicitat_Patrícia Agüera Pàmies_Seminari EEEC_2011

 1. 1. VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació Seminari d'Educació en Comunicació Juliol de 2011
 2. 2. Sexisme i publicitat Patrícia Agüera Pàmies Cofundadora de FEMTICC. Igualtat i tecnologies
 3. 3. Agraïments <ul><li>AulaMèdia
 4. 4. Persones presents
 5. 5. Esther, alumna de 3r d'ESO que ha participat en un projecte educatiu sobre sexisme i publicitat i avui és aquí. </li></ul>
 6. 6. L'origen d'aquesta ponència... Presentació del projecte educatiu <ul><li>Ponent: docent de Llengua castellana i Literatura a Secundària.
 7. 7. Nivell de 3r d'ESO: es treballa sobre l'argumentació principalment en aquesta assignatura.
 8. 8. Curs 2010-2011: projecte (amb un grup de 26 alumnes de 3r d'ESO) sobre sexisme, publicitat i mitjans de comunicació, amb l'objectiu de treballar sobre l'argumentació (producte final: debat radiofònic) a partir de: </li><ul><ul><li>l'anàlisi crítica d'imatges fixes i en moviment,
 9. 9. la identificació d'estereotips de gènere,
 10. 10. valors com la igualtat entre gèneres, etc. </li></ul></ul><li>A continuació compartirà amb vosaltres les seves reflexions sobre aquesta qüestió i també sobre l'experiència pedagògica que ha viscut enguany. </li></ul>
 11. 11. ATENCIÓ, PREGUNTA: Quin significat doneu al terme “ sexisme ” ?
 12. 12. Algunes definicions sobre el terme “sexisme”... * Consultar l'article “sexismo” a la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sexismo * Discriminación o valoración de las personas según su sexo . http://clave.librosvivos.net/ *Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto o hace distinción de las personas según su sexo. http://www.diccionarios.com/ *Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro . http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sexismo *Tendencia discriminatoria que valora a las personas en razón de su sexo, sin atender a otras consideraciones, como su trabajo o sus aptitudes . http://www.wordreference.com/definicion/sexismo
 13. 13. Per tant, creieu que el sexisme només es relaciona amb el gènere femení?
 14. 14. Publicitat i... ètica? <ul><li>Existeixen diversos codis d'ètica publicitària, com per exemple:
 15. 15. Código de Conducta Comercial del Sector Publicitario Español
 16. 16. Código de conducta publicitaria (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial)
 17. 17. Código deontológico (Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista)
 18. 18. Código deontológico para publicidad infantil </li></ul>
 19. 19. Publicitat i... ètica? (2) <ul><li>Código de conducta publicitaria (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial): </li><ul><li>Article 10 de la pàg.4 sobre publicitat discriminatòria: “ La publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la dignidad de la persona. En particular, se evitarán aquellos anuncios que puedan resultar vejatorios o discriminatorios para la mujer ”. </li></ul></ul>
 20. 20. Dos anuncis... ètics?
 21. 21. Publicitat i... ètica? (3) <ul><li>Código deontológico (Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista); article 7, sobre “Principios y valores por los que debe registrarse la publicidad”: </li><ul><li>Bajo ningún concepto se utilizarán mensajes que inciten a agresividad, malos tratos o violencia hacia las mujeres .
 22. 22. El discurso publicitario no puede contener mensajes que atenten contra la dignidad de las mujeres o muestren situaciones denigrantes o vejatorias. </li></ul></ul>
 23. 23. Anuncis denigrants i violents... només en el passat?
 24. 24. ...o actualment també es veuen anuncis violents i denigrants?
 25. 25. No ens oblidem que... <ul><li>A la pàgina 9 de la publicació Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació , impulsada per diverses entitats, es diu que “ l’elaboració i la difusió de continguts i de publicitat que incitin a la violència masclista, la justifiquin o la banalitzin resten prohibides , d’acord amb l’article 22 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista ”
 26. 26. ( http://www20.gencat.cat/docs/icdones/02%20Serveis/Arxiu%20docs/recomanacions2009cat.pdf ) </li></ul>
 27. 27. Per això potser calen campanyes com aquesta...
 28. 28. ...o com aquesta...
 29. 29. Perquè no ens trobem intervencions urbanes com aquesta...
 30. 30. Publicitat i... ètica? (4) <ul><li>Código deontológico (Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista); article 7, sobre “Principios y valores por los que debe registrarse la publicidad”: </li><ul><li>Los productos anunciados no incitarán a un consumo que ponga en peligro la salud, evitándose especialmente la publicidad que pueda inducir a trastornos en la alimentación invitando a seguir dietas peligrosas asociadas al éxito personal, profesional o social . </li></ul></ul>
 31. 31. Hi ha anuncis perillosos? Fotografia feta per una alumna de 3r d'ESO (Elea C.) durant el curs 2010-2011
 32. 32. Hi pot haver alguna relació entre certs anuncis i intervencions urbanes com aquestes...?
 33. 33. Publicitat i... ètica? (5) <ul><li>Código deontológico (Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista); article 7, sobre “Principios y valores por los que debe registrarse la publicidad”: </li><ul><li>Los mensajes publicitarios no deben inducir a comportamientos que impliquen riesgos o peligro para la seguridad de las niñas, adolescentes o mujeres en general.
 34. 34. Deben rechazarse actitudes, comportamientos y situaciones discriminatorias o que incluyan mensajes sexistas que atribuyan a las mujeres un papel subordinado con respecto al hombre . </li></ul><li>Article 9 del mateix codi, sobre el llenguatge sexista: “Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje, pues se nutre y se canaliza a través del imaginario colectivo, se recomienda asimismo velar por un uso no sexista del lenguaje en el discurso publicitario ”. </li></ul>
 35. 35. Fins i tot les “angeletes” cauen! Anunci recomanat per un alumne de 3r d'ESO (Martí M.) durant el curs 2010-2011
 36. 36. Publicitat i... ètica? (6) <ul><li>Código deontológico para publicidad infantil : </li></ul>2. Reconocer la naturaleza imitativa de los niños/as pequeños debe llevar a los anunciantes a extremar sus cuidados para no hacer que la violencia sea atractiva o presentarla como un método aceptable para conseguir metas sociales o personales . 3. Reconocer que la publicidad puede jugar un papel en la educación infantil debe hacer que los anunciantes transmitan la información de forma sincera y precisa, conscientes de que el niño/a puede aprender cosas de la publicidad que afecten a su salud y a su bienestar .
 37. 37. La presentació d'aquestes joguines pot afectar el “benestar” de nenes i nens? Aquesta imatge del joc de la batalla naval la va trobar una alumna de 3r d'ESO (Carla O.)
 38. 38. Publicitat i... ètica? (7) <ul><li>Código deontológico para publicidad infantil : </li></ul>4. Los anunciantes deberán capitalizar el potencial de la publicidad para influir en el comportamiento haciendo anuncios de buen gusto y, siempre que sea posible, que contengan referencias a conductas positivas, beneficiosas y pro-sociales, tales como la amistad, la amabilidad, la honestidad, la justicia , la generosidad, la protección del medio ambiente y el respeto tanto a los demás como a los animales. Además, la publicidad no debe presentarse de una manera provocativa sexualmente .
 39. 39. Nenes i publicitat... 3 darreres imatges trobades per una alumna de 3r d'ESO (Esther A.) Què es pretén amb aquests anuncis i qui en surt més perjudicat/ada? Us sembla que s'hi respecta l'ètica publicitària i els drets de la infància?
 40. 40. Publicitat, dones... i homes? <ul><li>A la pàgina web de l'Institut Català de les Dones existeix un apartat sobre els mitjans de comunicació on es diu el següent:
 41. 41. “ Transformar la visió androcèntrica de la societat actual requereix actuar en molts àmbits, entre els quals destaquen els mitjans de comunicació . La representació de les dones en els mitjans de comunicació i en la publicitat encara està lluny de ser una imatge normalitzada. En una societat en la qual són punts de referència i projectors d’estils de vida imitables per a moltes persones , encara trobem imatges de dones fortament estereotipades ”. </li></ul>HI ESTEU D'ACORD? PER QUÈ?
 42. 42. Què ens volen vendre...?
 43. 43. La pressió que s'exerceix sobre les persones augmenta i es va estenent
 44. 44. Materials educatius i temes per treballar a classe <ul><li>Selecció d'anuncis (sexistes, igualitaris) i articles sobre publicitat.
 45. 45. Decàleg d'identificació del sexisme en la publicitat publicat per l'Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista.
 46. 46. Fragments de la novel·la de Gemma Lienas El diari lila de la Carlota .
 47. 47. Reportatge documental 50 años de... la mujer, cosa de hombres , d'Isabel Coixet.
 48. 48. “ Sexisme... encara? ”, dins el blog Una ciutadania crítica , de Xavier Breil. </li></ul><ul><li>Els estereotips de gènere i els mites femenins, el sexe com a forma de violència i reclam en la publicitat i l'ús del cos de les dones com a objecte de desig, els cànons de bellesa vehiculats per la publicitat, la imatge deformada de les actituds i el poder dels homes, etc.
 49. 49. Conscienciació de la societat sobre la qüestió del sexisme a partir de campanyes publicitàries.
 50. 50. Presentació d'institucions a les quals adreçar queixes, com ara l' Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, l' ICD , l' Instituto de la Mujer , etc. </li></ul>
 51. 51. Si us animeu a treballar sobre aquesta qüestió a classe... <ul><li>Article a AulaMèdia sobre el projecte educatiu dut a terme enguany al voltant del sexisme, la publicitat i els mitjans de comunicació (publicació prevista pel mes de setembre de 2011)
 52. 52. Si necessiteu qualsevol material o més informació, o bé si voleu enviar-nos material o explicar-nos les vostres experiències, escriviu a: [email_address]
 53. 53. I si voleu preguntar... endavant! </li></ul>
 54. 54. I recordeu que...

×