Noves formes d'organització del temps

1,006 views

Published on

Presentació de Price Waterhouse

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noves formes d'organització del temps

 1. 1. Noves formes d’organització del temps 28 d’octubre 201129 dabril Projecte subvencionat pelProjectes Innovadors i estàOcupació i elpel Fonsd’Ocupació de Catalunya pel programa de7 de maigde 2009 de 2009 Departament d’Empresa i 1 cofinançat Servei Social Europeu 1
 2. 2. Noves formes d’organització del tempsPresentacióEn temps de crisi, en què la millora de lacompetitivitat és un tema crític per a lesempreses, l’aprofitament del talentfemení és una eina clau.femtalent, projecte subvencionat pelDepartament d’Empresa i Ocupació i el Serveid’Ocupació de Catalunya pel programa deProjectes Innovadors i està cofinançat pel FonsSocial Europeu, es va crear amb l’objectiud’aprofitar i potenciar el talent femení a lesempreses de la Xarxa de Parcs Científics iTecnològics de Catalunya. 2
 3. 3. Noves formes d’organització del tempsPresentacióUn dels eixos de treball fonamentals per tal degarantir la retenció i aprofitament del talentfemení és la promoció de la conciliació de lavida laboral i personal.El present projecte té com a objectiu acompanyara les empreses participants en la implantació denoves formes d’organització del temps quepermetin la conciliació de la vida laboral i personalde les dones, per tal que puguin compaginar lesdues necessitats i no es vegin abocades aabandonar la seva carrera professional.A més, aquesta millora també constitueix unbenefici pels homes, i per lorganització en general,ja que permet avançar en la carrera professional icomplir amb les obligacions familiars o personalsde tothom. 3
 4. 4. Noves formes d’organització del tempsConsideracions prèviesUn anàlisi previ de l’actual entorn sòcio-econòmic ens mostra una sèrie de fets que tenenconseqüències al món laboral:  Descens de la natalitat, fins al punt de no arribar a la taxa de reposició.  Retard en la independència familiar.  Cura i educació dels nens en mans d’uns altres.  Problemes de salut relacionats amb el treball: estrès, depressió, etc.  Jornades de treball extenses. 4
 5. 5. Noves formes d’organització del tempsConsideracions prèviesLes conseqüències negatives de l’allargament de la jornada són, entre d’altres:  Insatisfacció laboral: les dones estan descontentes amb l’empresa perquè no els permet dur a terme les seves necessitats personals.  Disminució del rendiment: l’allargament de les jornades laborals fa que les dones estiguin més cansades i disminueixi el seu rendiment.  Elevació de les taxes d’absentisme: atès que l’empresa no ofereix flexibilitat per a que les dones puguin fer compatibles la seva vida laboral i personal, el personal ha d’absentar-se més sovint.  Plantilles desmotivades: la sensació que l’empresa no cuida les persones genera dinàmiques de desmotivació de tota la plantilla.  Pèrdua de persones qualificades: les persones més qualificades decideixen deixar el lloc de treball per anar a empreses més atractives.  Baixa productivitat: el cansament afecta a la productivitat de les persones, fent que aquesta disminueixi. 5
 6. 6. Noves formes d’organització del tempsCap a un nou modelLa conciliació de la vida personal, familiar i laboral, respon a la necessitat de resoldre aquestconflicte que afecta a les persones, a les empreses, a la família i a tot l’entorn social. Unaactitud sensible de les organitzacions cap a aquest problema suposa el desenvolupament d’unanova cultura d’organització.La conciliació de la vida laboral i personal i les noves formes de gestionar el temps són unconjunt d’accions socials, institucionals i empresarials l’objectiu de les quals és eldesenvolupament d’una societat més igualitària i justa i on es promogui i retingui eltalent femení.És una manera d’organitzar l’entorn laboral que facilita a homes i dones la realització deltreball i de les seves responsabilitats personals i familiars. Conciliar la vida laboral ipersonal no suposa treballar menys, sinó de forma diferent. 6
 7. 7. Noves formes d’organització del tempsEls beneficis empresarialsSegons un estudi de Fortune, existeix una relació entre conciliació de la vida laboral ipersonal i la millora de la gestió empresarial. Millor capacitat de resolució Mejor capacidad de resolución de de problemes en equipLes cinc principalsmillores que aporta la Millores en les propostes Mejoras en las propuestas deGestió de l‘equilibri d’innovació i creativitatentre vida professional ipersonal a l’empresa Millor comprensió de les Mejor comprensión en las posicionessón: posicions de lideratge Mejor adaptación a las demandas del Millor adaptació a les demandes del mercat Millor atracció i retenció de Mejor atracción y retención de talento talent per a l’organitzacióFont: Fortune 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7
 8. 8. Noves formes d’organització del tempsEls beneficis empresarials A fi de garantir l’èxit a llarg termini i la sostenibilitat de la seva empresa,Font: Enquesta Alta Direcció 2009 la seva estratègia respecte al capital humà inclou …?PricewaterhouseCoopers Recolocació/rotació dels empleats 81% clau dins l’organització A l’Enquesta a l’Alta Direcció elaborada per PwC el 2010, es posa de manifest Crear un entorn de treball més flexible 73% que una de les prioritats de les persones Crear oportunitats per a que els empleats 70% directives de les empreses espanyoles participin en activitats socialment responsables respecte a les polítiques de RRHH és la Col·laborar amb universitats per adaptar 64% creació d’un entorn de treball més l’aprenentatge a les seves necessitats flexible. Col·laborar amb xarxes d’especialistes 53% externs per atraure talent Aquesta estratègia passa sens dubte per l’aplicació de mesures de conciliació a Externalitzar algunes funcions del negoci 40% l’entorn de treball. Contractar i desenvolupar talents a partir d’un grup més divers (p.e. retirats 38% o jubilats, antics empleats, dones,etc.) Utilitzar més personal temporal o per 22% contracte Adquirir altres empreses per obtenir expertise 26% crític Altres 3% 8
 9. 9. Noves formes d’organització del tempsDesenvolupant el projecte Les empreses que van decidir participar al projecte van ser: Aleph Comunicación Grupo ICA Argon Pharma GSP ASETRANS ICON BAU Imagina Sistemes Telecom Centre Tecnològic Leitat Institut de Tècniques Energètiques CETEMMSA Marfina Bus Cluster Competitiveness Grup Mat Group Col·legi Aparelladors i Arquitectes Nub3D Consultora de INGECAL Plataforma Nanotecnologia Deneb Latinoamericana Shirota Functional Foods DSET SLS-Internacional Encaix Comunicació Visual Transmartel Fundació Privada ASCAMM 6tems Grupo CT 9
 10. 10. Noves formes d’organització del tempsDesenvolupant el projecteEl projecte està posant a disposició de lesempreses participants el següent: Diagnosi de la seva situació de partida en matèria de conciliació de la vida laboral i personal i gestió del temps. Pla d’acció personalitzat Formació en matèria de gestió del temps Assessorament en el procés d’implantació de les mesures de conciliació i gestió del temps. 10
 11. 11. Noves formes d’organització del tempsDesenvolupant el projecteCalendari 2011 Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.1. Sessió de formació inicial2. 1ª visita: Presa de contacte3. Ompliment de qüestionaris4. 2ª visita: Diagnosi i Pla de treball5. Assistència i suport implantació6. Presentació projecte i networking7. Sessió de Cloenda8. Atenció telefònica 11
 12. 12. Noves formes d’organització del tempsDesenvolupant el projecte Per dur a terme el projecte i assolir els objectius plantejats, PwC va proposar el següent model de treball: 1. Analitzar la situació de partida de cada empresa en matèria de gestió del temps: veure si ja s’estan aplicant noves formes de gestionar el temps i quins són els beneficiaris/es. 2. Seleccionar un conjunt d’indicadors clau que es mesuraran al inici i a la finalització del projecte per veure els beneficis empresarials que ha generat el projecte “femtalent – Noves formes d’organització del temps”. 3. Realitzar una acompanyament a les empreses en el transcurs del procés, la presa de decisions i la implantació del projecte. 12
 13. 13. Noves formes d’organització del tempsDesenvolupant el projecte El conjunt d’empreses participants al projecte pilot de conciliació van conformar un univers de 1.099 persones treballadores. Persones Total Homes 669 Dones 430 Per a la realització de les enquestes personals s’ha partit d’una mostra de la totalitat del personal treballador formada per 558 persones treballadores. Persones Total Homes 297 Dones 261 13
 14. 14. Noves formes d’organització del tempsResultats obtingutsLa diagnosi comparativa dels resultats obtinguts a la enquesta del personal treballador aixícom els indicadors calculats a partir de les dades aportades per les empreses, permetenvalorar la situació del conjunt de les empreses participants. Sexe Cal destacar que la proporció home-dona és Sexe gairebé paritària entre el personal treballador enquestat Dona 47% Home 53% 14
 15. 15. Noves formes d’organització del temps Resultats obtinguts Per tal de conèixer la valoració que personal treballador fa de la seva empresa, es van ponderar les respostes obtingudes en les enquestes, obtenint el següents resultats. 8,0 7,6 7,0 Ponderació per apartats: 7,5 7,0 6,2 6,0 1. L’empresa: 7,6 5,0 4,0 2. Equip de treball i direcció: 7,0 3,0 3. La feina: 6,2 2,0 1,0 4. La conciliació: 7,5 0,0 Empresa Equip de treball Feina Gestió del i direcció temps 1. Totalment d’acord: 10 punts 2. Bastant d’acord: 7,5 punts La ponderació mitjana de 3. Poc d’acord: 3,5 punts la enquesta és de: 7 punts 4. Totalment en desacord: 0 punts 15
 16. 16. Noves formes d’organització del tempsResultats obtingutsEl model d’empresa vinculada a la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, representa unmodel d’empresa jove (mitjana de 34 anys) i avantguardista, on prima el equilibri entre la vidaprofessional i laboral del personal treballador. Si poso sobre una balança la meva actual dedicació Sóc capaç de tirar endavant la meva feina al treball i a la vida personal, la balança s’inclina sense comprometre el meu equilibri entre cap a… vida personal i laboral Agregat Agregat 21,9% 60,2% 15,8% 34,7% 8,5% 56,7% 2,2% Dona 29,1% 9,7% 61,1% Dona 21,0% 63,9% 11,8% 3,4% Home 22,7% 56,9% 19,3% Home 39,6% 7,5% 52,9% 1,1% Treball Vida personal Equilibrat Totalment dacord Bastant dacord Poc dacord Totalment en desacord Puntuació = 7,3Amb respecte a lequilibri entre la vida personal i laboral, més El 82% dels enquestats es veu capaç de tirard’un 65% del personal treballador enquestat manifesta endavant la seva feina sense comprometre elque la seva vida està equilibrada o orientada cap a la seu equilibri entre vida personal i laboral.vida personal. 16
 17. 17. Noves formes d’organització del tempsResultats obtingutsEl personal treballador a la empresa vinculada a la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics deCatalunya, es sent orgullós de treballar per a la seva empresa i compromès amb ella. Em sento orgullós/a de treballar a la Em sento compromès/a amb la meva meva empresa empresa Agregat 41,1% 47,8% 9,0% Agregat 32,1% 53,4% 11,9% 2,1% 2,7% 8,2% Dona 39,9% 49,4% Dona 30,9% 57,2% 8,6% 2,5% 3,3% Home 42,1% 46,4% 9,7% Home 33,1% 50,0% 14,7% 1,8% 2,2% Totalment dacord Bastant dacord Poc dacord Totalment en desacord Totalment dacord Bastant dacord Poc dacord Totalment en desacordUn 85% del personal treballador es sent orgullós de Un 90% del personal treballador diu sentir-setreballar a la seva empresa. La proporció és superior entre compromès amb l’empresa.les dones. 17
 18. 18. Noves formes d’organització del temps Resultats obtinguts El personal treballador manifesta que les empreses els donen flexibilitat per a poder fer compatible la vida laboral i personal el que, segons el 94% d’ells, millora el seu rendiment a la feina. La meva empresa em dóna flexibilitat Aquesta flexibilitat millora el meu per poder fer compatibles la meva rendiment personal feina i les meves necessitats personals 5,3% Agregat 49,0% 44,8% 1,0% 2,1% Dona 48,1% 49,2% 0,5% 8,0% Home 49,8% 40,8% 1,4% Totalment dacord Bastant dacord Poc dacord Totalment en desacord Puntuació = 8,4 El 81% dels enquestats manifesta que l’empresa els El 94% dels treballadors manifesta que la flexibilitat donen suficients facilitats per fer compatible la vida facilitada per la seva empresa millora el seu laboral amb la vida personal. rendiment personal a la feina. 18
 19. 19. Noves formes d’organització del tempsSituació del projecte a data de avuiEn aquest moment, PwC es troba validant els Plans d’Acció que permetran a les empresesimplantar i aplicar mesures per a millorar el model d’organització del temps que fins almoment actual estaven aplicant. El projecte permet als participants escollir entre una bateriade gairebé quaranta mesures que, en funció de les seves característiques, es poden dividir enles següents tipologies: 1. Flexibilitat en el temps 2. Flexibilitat en el espai 3. Producció orientada a objectius 4. Serveis i Recolzament (Suport professional). 19
 20. 20. Noves formes d’organització del tempsSituació del projecte a data de avuiL’experiència acumulada por PwC en la consecució de projectes similars permet identificaruna sèrie de “mesures estrella” que gaudeixen d’èxit entre les empreses participants enaquest tipus de projecte:1. Compra de vacances: Possibilitat de prendre’s unes vacances extra d’una durada variable de diesanuals no remunerats.2. Hora límit dinici de reunions: Consisteix en restringir l’horari d’inici de les reunions, per tal queaquestes no s’allarguin i sobrepassin, l’horari de sortida laboral.3. Flexibilitat horària dentrada i sortida: Mitjançant aquesta pràctica el personal treballadorassumeix el control sobre el seu horari de treball, introduint variacions en la dedicació diària d’acord ambles necessitats que els marqui la seva agenda. El més essencial en aquests horaris flexibles és que alpermetre a la persona treballadora determinar lliurement el moment dentrada i sortida es redueixen elsretards i l’absentisme laboral, atès que incrementa la motivació i constitueix un interessant incentiu a lhorade la contractació i retenció. 20
 21. 21. Noves formes d’organització del tempsSituació del projecte a data de avui4. Videoconferència/Treball virtual en xarxa: Comprenen aquell conjunt d’accions, programes iinstruments on-line que faciliten la gestió del treball en xarxa i el treball en equip i evita desplaçaments.Sovint, aquestes eines on-line, es concreten en instruments de gestió interna (intranet) o gestió delconeixement.5. Direcció per objectius: Es tracta d’incentivar la productivitat de la plantilla establint un sistemaretributiu variable basat en l’acompliment d’uns objectius prèviament establerts i/o en paràmetres deproductivitat.6. Així mateix, amb el context econòmic y social actual on és difícil incrementar els salaris i fins i totmantenir-los, el denominat Pla de Compensació Flexible (PCF), com a sistema de millora de modelretributiu, està tenint molt bona acollida entre les empreses. La retribució flexible permet als treballadorspoder triar entre diferents opcions per a conformar la seva retribució anual (podent escollir serveis com araels xecs restaurants, els xecs guarderia o els xecs transport, etc., i gaudir d’exempcions fiscals). 21
 22. 22. Noves formes d’organització del tempsL’evolució en el temps (2009 vs 2011)PwC va realitzar durant el 2009 un projecte de similars característiques com a pilot a 30 empreses situadesa polígons industrials del Vallès amb uns resultats molt satisfactoris per a les empreses participants.El contrast entre els resultats obtinguts el 2009 i els resultats obtinguts en els dos projectes endesenvolupament a partir de les dades recaptades en 2011, mostren tendències que reflecteixen levoluciódel marc socioeconòmic que travessa el país i dels conceptes de vinculació, retribució igestió del temps entre el personal treballador: PROJECTE PROJECTE PROJECTE CONTEXT INDICADOR POLÍGONS 2009 POLÍGONS 2011 femtalent 2011 Orgull de pertinença 7,3 7,9 7,6 VINCULACIÓ Gaudi de la feina 7,3 7,8 7,7 Compromís 7,7 8,3 8,0 RETRIBUCIÓ Satisfacció 5,2 5,4 5,4 Valoració de la 7,6 8,8 9,0 flexibilitat GESTIÓ DEL Millora del rendiment TEMPS 7,8 8,6 8,4 Necesitat de mesures 6,9 6,5 6,5 22
 23. 23. 03 de noviembre29 dabril Projecte subvencionat pelProjectes Innovadors i estàOcupació i elpel Fonsd’Ocupació de Catalunya pel programa de7 de maigde 2009de de 2009 Departament d’Empresa i 23 cofinançat Servei Social Europeu2011 23

×