Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Eco & Wildlife studies

Educatie, wat is leren en hoe leer je zelf? Over Kolb en Gardner, de leercyclus en talenten en met prachtige en grappige internet films over natuur, milieu en educatie.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie Eco & Wildlife studies

 1. 1. De natuur Draait Door Leren in een museale omgeving Femke Hameetman femke@hameetman.nl
 2. 2. Wisebits # moet je De natuur zijn gang laten gaan? http://sites.rvu.nl/page/1095/nl De mens onderscheidt zich van dat wat we ‘natuur’ noemen door cultuur. Moeten we met onze morele waarden niet ingrijpen in de wrede natuur? www.wisebits.nl
 3. 3. HoWarD garDner # meervouDige intelligentie # linguïstische intelligentie (taalvaardigheid, vermogen vreemde talen te le- ren, je uit kunnen drukken) # logische- mathematische intelligentie (rekenkundig, logisch redeneren, we- tenschappelijk benaderen van onderwerpen) # ruimtelijk- visuele intelligentie (ruimtelijk inzicht in grote en kleine ruimtes) # muzikale intelligentie (appreciëren van muziek, componeren of uitvoeren) # lichamelijk- kinetische intelligentie (gebruik deel of delen van het lichaam om problemen op te lossen spullen te maken) naturalistische intelligentie (herkenning en classificatie van verschillende soorten, in natuurlijke omgeving) # interpersoonlijke intelligentie (capaciteit om te begrijpen de bedoelingen, emoties, motivatie van anderen en effectief samenwerken met anderen) # intrapersoonlijke intelligentie (vermogen jezelf te leren kennen, te kunnen analyseren en die informatie effectief te kunnen verwerken in je eigen leven) >> Maak je eigen top 8 van garDners taLenten <<
 4. 4. DaviD Kolb # Hoe leren We? Fase 1 ConCreet ervaren Fase 4 Fase 2 aCtieF WaarneMen en experiMenteren overDenken (reFLeCtie) Fase 3 abstraCtie begripsvorMing
 5. 5. # # # #
 6. 6. # Doener Zelf doen, maken (dure doelgroep)
 7. 7. # bezinner/Dromer schrijf dagboekfragment, maak een elf (gedicht), wat zou er omgaan in…, sfeer, associatie, woordwolk, inleven, mindmap
 8. 8. # DenKer Wat zijn de verschillen / overeenkomsten, informatie hongerig, analyseren
 9. 9. # beslisser Multiple choice, electro, loco, vanuit kader, schema’s of tekeningen >> kun je dit plaatsen/herkennen, in eigen woorden beschrijven <<
 10. 10. beslisser
 11. 11. De natuur Draait Door
 12. 12. De natuur Draait Door # stephen Fry and the parrot (only interested in one thing) http:// www.youtube.com/watch?v=9t1vfsHYikY # http://www.youtube.com/watch?v=4Ct5kDxfirw kees Moeliker # David attenborough http://www.youtube.com/ watch?v=vje0kdfos4Y # Children explore trees http://www.youtube.com/ watch?v=2Mypj4l3lgc en in nL http://www.youtube.com/ watch?v=gq-tCvww8ow # jacques Cousteau http://www.youtube.com/user/cousteauenglish # grizzly Man http://www.youtube.com/watch?v=ogYDUmiigw0 (trailer) en http://www.youtube.com/watch?v=l2xbpnrk2wg (com- mentaar)
 13. 13. # Femke Hameetman femke@hameetman.nl

×