Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A.Tàpies,creu i r

4,799 views

Published on

Antoni Tàpies i la seva obra.

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

A.Tàpies,creu i r

 1. 1. Antoni TÀPIES
 2. 2. ANTONI TÀPIESVa néixer a Barcelona el 1923.Inicia els seus tempteigs artístics durant laconvalescència d’una malaltia.Al 1940 exposa les seves obres, de marcadapersonalitat, que el destaquen en lapanoràmica artística del moment.Influït per Miró i Klee incrementa el factoriconogràfic i la temàtica màgica. Incorporaelements geometritzants i estudis de color quedesemboquen en un interès per la matèria,que es tradueix en teles de textura intensa i degrans possibilitats expressives icomunicatives...A partir dels seixanta, incorpora nous elementsiconogràfics (signes d’escriptura, elementsantropomòrfics, petjades i signes) iprocediments tècnics (noves superfícies, úsd’objectes quotidians i del vernís).
 3. 3. Per tal d’augmentar l’alçada de l’edifici i accentuar la seva identitat, va crear aquesta escultura, a dalt de l’edifici. L’escultura representa un gran núvol d’on sobresurt una cadira, que fa referència a l’actitud meditativa, de pensament i contemplació estètica. FUNDACIÓ ANTONI TÀPIESAntoni Tàpies va crear la Fundació Antoni Tàpies el 1984 amb l’objectiu de promourel’estudi i el coneixement de l’art contemporani, posant una atenció especial a l’anàlisidel seu paper en la formació de la consciència de l’home modern.
 4. 4. 1943 1947 autoretrats 1944
 5. 5. Tapies: Creu i RFITXA TÈCNICATítol: Creu i RAutor: Antoni TàpiesCronologia: 1975Estil: InformalismeTècnica: tècnica mixta: Sorra, tela,pedres, pintura i llapis grafitSuport: fusta de contraplacat, 162X 162,5 cmLocalització: Col·lecció MACBA.Fundació Museu d’ArtContemporani de Barcelona.Cedida en comodat6 per laColección de Arte de Telefónica
 6. 6. Context:Antoni Tàpies pinta Creu i R uns mesos abans de la mort deFranco.Durant aquell any lartista va contribuir amb un cartell i unalitografia a una campanya per abolir la pena de mort a Espanya iva participar activament en les lluites que demanaven lamnistiadels presos polítics del règim franquista.La seva obra, des dels seus inicis sempre va estar influenciadaper la situació política a Espanya.
 7. 7. Llibertat 1988 A la memòria de Puig Antic, 1974
 8. 8. Anàlisi formal:Aquesta obra, com la majoria de quadres matèrics de Tàpies, estàbasada en línies contundents que formen composicionscomplexes.En la construcció de lobrapodem observar dos nivells:− el llenguatge matèric, en aquest cas marcat per la textura de lasorra, les pedres i la tela− el dibuix i la línia donats per la creu, les lletres (R, H) i els signes(+)
 9. 9. el dibuix i la línia les benes amb taques de color vermell H la creu +motiu principal R Ramon Llull colors terrosos
 10. 10. Utilitza colors terrosos, propis de la matèria, ocre, marró,negre i vermell.Aquest és un traç distintiu en Tàpies, lausteritat cromàtica,generalment es mou en gammes de colors austers, freds,terrosos, com locre, marró, gris, beix o negre.Dóna molta importància a la superfície de lobra queadquireix valor de relleu: la textura de la sorra, de les pedres,de la tela enganxada que al mateix temps dibuixa una lletra(H) i crea efectes dombra, aporten una gran expressivitat.
 11. 11. “Si he arribat a fer quadres tan sols amb gris, és en part per lareacció que tingué enfront al colorisme que caracteritzava lartde la generació anterior a la meva, una pintura que shi feienservir molt els colors primaris. El fet destar rodejatcontínuament per l‘ impacte de la publicitat i les senyalitzacionscaracterístiques de la nostra societat també em portà a cercar"un color més interioritzat, el que podria definir-se com lapenombra, la llum dels somnis i del nostre món interior. El colormarró es relaciona amb una filosofia molt lligada alfranciscanisme, amb lhàbit dels frares franciscans. Hi ha unatendència a cercar el que diuen els colors alegres: el vermell, elgroc; però en canvi per mi, els colors grisos o marrons són mésinteriors, estan més relacionats amb el món filosòfic".
 12. 12. Gran pintura gris II 1955 Jersei negre 2008
 13. 13. Tècnica:En la seva obra més característica dins de linformalisme matèric,Tàpies utilitza tècniques que barregen els pigments tradicionals delart amb materials com sorra, roba, palla, etc., amb predomini delcollage i lassemblage, i una textura propera al baix-relleu.Tàpies defineix la seva tècnicacom a "mixta": pinta sobretela, en formats mitjans, enposició horitzontal, disposantuna capa homogènia depintura monocromàtica,sobre la que aplica la"mixtura", barreja de pols demarbre triturat, aglutinant,pigment i oli, aplicat ambespàtula o amb les seves Matèria en forma de peu, 1966pròpies mans.
 14. 14. Quan està quasi sec fa ungrattage amb teladarpillera, aplicada sobrela superfície; quan estàadherida, larrenca, creantuna estructura de relleu,amb zones esquinçades,esgarrapades o foradades,que contrasten amb elscúmuls i densitatsmatèriques daltres zonesdel quadre. A continuació,fa un nou grattage ambdiversos estris (punxó, Llit i cama 2008ganivet, estisores, pinzell).
 15. 15. Finalment, afegeix signes (creus, llunes, asteriscs, lletres, números, etc), en composicions que recorden el graffiti, així com taques, aplicades mitjançant el dripping. Mirada i mà , 2003No afegeix elements de fixació, pel que les obres es degradenràpidament –la mixtura és bastant efímera–; amb tot, Tàpiesdefensa la descomposició, com a pèrdua de la idea de l’eternitatde lart, li agrada que les seves obres reflecteixin la sensació delpas del temps.A això contribueix també les seves pròpies empremtes a lobra, lesincisions que practica, que per ell són un reflex de la naturalesa.
 16. 16. Estil:LInformalisme és un moviment pictòric que compren totes lestendències abstractes i gestuals que es van desenvolupar a França ala resta dEuropa després de la Segona Guerra Mundial, en paral·lelamb lexpressionisme abstracte estadounidenc. Dins daquestmoviment es distingeixen diferents corrents, com labstracció lírica,la pintura matèrica, etc.Tàpies, en lobra Creu i R se situa dins daquest estil i practica la"pintura matèrica", també coneguda com a "art brut", que escaracteritza per la tècnica mixta i lús de materials heterogenis,moltes vegades de rebuig o de reciclatge, barrejats amb elsmaterials tradicionals de lart cercant un nou llenguatge dexpressióartística.
 17. 17. Les obres més característiques de Tàpies són les que aplica la seva mixtura de diversos materials en composicions que adquireixen la consistència de murs o parets, a les que afegeix diversos elements distintius a través de signes que emfatitzen el caràcter comunicatiu de lobra, semblant lart popular del “graffiti”. Aquesta consistència de mur sempre ha atret a Tàpies, alAssemblatge amb grafitti, 1972 qual a més li agradava relacionar el seu estil amb letimologia del seu propi cognom
 18. 18. "El mur és una imatge que vaig trobar una mica per sorpresa.Fou després dunes sessions de pintura en les que embarallava tant amb el material plàstic que utilitzava i lompliade tal quantitat desgarrapades que, de sobte, el quadrecanvià, donà un salt qualitatiu, i es transformà en unasuperfície quieta i tranquil·la.Em vaig trobar amb que havia pintat una paret, un mur, elqual es relacionava a la vegada amb el meu nom" Blanc sobre cartró, 1979 A sobre vermell, 1976
 19. 19. Significació i funció: En la seva obra Tàpies reflecteix una gran preocupació pelsproblemes de lésser humà: la malaltia, la mort, la soledat, el dolor oel sexe. Tàpies ens dóna una nova visió de la realitat més senzilla iquotidiana, enaltint-la a cotes de veritable espiritualitat. Laconcepció vital de lartista es nodreix de la filosofia existencialista,que remarca la condició material i mortal de lhome, langúnia delexistència de què parlava Sartre; la soledat, la malaltia, la pobresaque percebem en Tàpies la trobem també en lobra de SamuelBeckett o Eugene Ionesco.Lexistencialisme assenyala el destí tràgic de lhome, però tambéreivindica la seva llibertat, la importància de lindividu, la sevacapacitat dacció enfront a la vida; així, Tàpies pretén amb el seu artfer-nos reflexionar sobre la nostra pròpia existència. “Penso que una obra dart tindria de deixar perplex lespectador, fer-lo meditar sobre el sentit de la vida”
 20. 20. Iconografia:En Creu i R el motiu principalés la creu, un símbol que esconverteix en lelement definitoridel seu estil.Tàpies va començar a utilitzar la creu després de la Guerra Civil,moment en que Espanya se li presentava com un gran cementiri.Posteriorment la creu serà entesa per lartista com a símbol de lescoordenades de lespai. Però la creu també estarà connectada ambla religió, el cristianisme i amb tota una tradició que arrenca delart medieval i que Tàpies recupera per donar-li un sentit decomporaneïtat.
 21. 21. Creu de paper de diari 1946-47És el primer collage deTàpies.És una composiciód’origen sintestista.Des d’una perspectivasimbolista, la creurepresenta la síntesi detot el que és material(horitzontal) i espiritual(vertical).Esta fet amb paper dediari i paper higiènic.
 22. 22. Sembla ser que la creu és també un record a Ramon Llull, pel quallartista sempre ha manifestat la seva admiració. Segons el propiTàpies, a Llull lestranyava que els artistes de la seva època nopintessin creus i els hi deia:”...el més important que tenim són lescreus, (...) com és que sentretenen pintant escenes de reis i denobles tenint aquest tema tan important de la creu? (...) fixeu-vosen els temes essencials...”Lobra, a més de la creu conté altres símbols presents en laiconografia de lautor: les lletres, R, H, amb alguna creu méspetita, les benes amb taques de color vermell que es superposena la part superior donant un efecte de volum. Podem relacionaraquests símbols amb la inicial de Ramon (Llull), o també podrienser una referència a la seva malaltia?
 23. 23. Símbols:Tanmateix, té una primordial significació en lobra de Tàpies elcaràcter iconogràfic que afegeix a les seves realitzacions a través dediversos signes com creus, llunes, asteriscs, lletres, números,figures geomètriques, etc. Per Tàpies aquests elements tenen unasignificació al·legòrica relativa al món interior de lartista, evocanttemes tan transcendentals com la vida i la mort, o com la soledat, laincomunicació o la sexualitat. Cada element té el seu significatconcret: quant a les lletres, A i T són per les inicials del seu nom oper Antoni i Teresa –la seva dona–; la X com a misteri, incògnita, ocom a forma de tatxar quelcom; la M lexplica de la següentmanera: "Tots tenim una M dibuixada a les línies del palmell de lamà, el qual remet a la mort, i al peu hi ha unes arrugues en formade S; tot combinat era Mort Segura"
 24. 24. Models i influències:Els principals exponents de la pintura matèrica foren, a més deTàpies, els francesos Fautrier i Dubuffet i els espanyols ManoloMillares i Antonio Saura.Linformalisme matèric serà des dels anys 1950 el principal mitjàdexpressió de Tàpies.Als anys 1970, influenciat pel pop-art, començà a fer servirobjectes més sòlids en les seves obres, com parts de mobles. Ambtot, la utilització delements quotidians en lobra de Tàpies no té elmateix objectiu que en el pop-art, on són utilitzats per fer unabanalització de la societat de consum i els mitjans de comunicacióde masses; en canvi, en Tàpies sempre està present el substratespiritual, la significació dels elements senzills com evocadors dunmajor ordre universal.
 25. 25. La pintura matèrica A. Tàpies: La imatge de la terra, 1999
 26. 26. Manolo Millares Fautrier Dubuffet
 27. 27. Antonio Saura CRUCIFIXION, 1959-1963El gos de Goya . 1991
 28. 28. Se sol considerar Tàpies com a precursor de lArte Povera, en laseva utilització de materials pobres i de rebuig, encara quenovament cal remarcar la diferència conceptual de tots dos estils. Michelangelo Pistoletto
 29. 29. Paral·lelament a la producció pictòrica i objectual, Tàpies ha anatdesenvolupant des de 1947 una activitat intensa en el camp del’obra gràfica. En aquest sentit convé destacar que l’artista harealitzat un gran nombre de llibres de bibliòfil i carpetes en estretacol·laboració amb poetes i escriptors com Alberti, Brossa, Foix,Gimferrer, Mestres, Paz, Saramago, i Zambrano, entre d’altres.Així mateix, Antoni Tàpies ha desenvolupat una tasca d’assagistaque ha donat lloc a una sèrie de publicacions, algunes traduïdes adiversos idiomes: La pràctica de l’art (1970), L’art contra l’estètica,(1974), Memòria personal (1978), La realitat com a art (1982), Perun art modern i progressista (1985), Valor de l’art (1993) i L’art i elsseus llocs (1999).
 30. 30. Antoni Tàpies • ZOOM, 1946. • És una de les obres primeres. • Amb aquesta obra expresa un desig cap a la civilització moderna. • Apareix la cara d’un ésser humà però girat, del revés, d’on sorgeixen uns raigs lluminosos. • En ella, podem observar una icona (cara) i l’índex (mans)
 31. 31. PARAFARAGAMUS, 1949• Les idees de Picasso, Klee… i sobretot Miró van ser trascendentals en el desenvolupament de Tàpies.• Amb els anys, Tàpies va continuar representant idees de Miró i a la vegada de Klee, tal i com apareix en aquesta obra.• En ell, es representa un element floral des de dins, describint el món interior de la flor d’una manera fantàstica.• Apareixen formes planes, triangulars i quadrades, sobre un fons tridimensional
 32. 32. Dríades,nimfes, àrpies... 1950Lector final. La carta 1950
 33. 33. Sense títol, 1973Gran oval, 1956 Lletra A, 1976
 34. 34. Cartulina en forma de T, 1968
 35. 35. Vernís sobre fusta, 1980 Ulleres, 1986Composició d’acrílic, 1980
 36. 36. Principi, 1995 Porta roja, 1995
 37. 37. Aparicions II
 38. 38. Roba interiorTerra i palla

×