Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuva some-2012

373 views

Published on

 • Be the first to comment

Nuva some-2012

 1. 1. ”Teknologinen kehitys ja internetin yleistyminen ovat verrattain helposti tunnistettavissa olevia yhteiskunnallisia muutosvoimia. Sen sijaan se, mihin uusi teknologia meidät lopulta vie, ei ole välttämättä selvästi nähtävissä.”Georg Henrik Wrede, Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön johtaja
 2. 2. Järvenpään Seurakuntaopisto 02.10.2012sosiaalinen media marcus lundqvist @arcius 044-0260980
 3. 3. Työtavat
 4. 4. Mitäsosiaalinen media tarkoittaa
 5. 5. ”Social media is like teen sex. Everyone wants to do it. Nobody knows how. When itʼs finally done there is surprise itʼs not done better”Avinash Kaushik, Analytics Evangelist, Google
 6. 6. Sosiaalinen media; yhteisöllinen mediatietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti jakäyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteitaSosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluita ovat esimerkiksi sisällönjakopalvelut, verkkoyh- teisöpalvelut jakeskustelupalstat.Sosiaalisen median piiriin kuuluvaa toimintaa ovat esimerkiksi kollektiivinen sisällöntuotanto, avoin avainsanoitus, blogienkirjoittaminen ja lukeminen, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittäminen (ks. osallistumisen arkkitehtuuri),tiedostojen jakaminen vertaisverkoissa, kulutta- jien välinen sähköinen kaupankäynti (esimerkiksi huutokauppapalveluteBay ja Huuto.net), hyödykkeiden ja niiden hintojen käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen arviointi ja vertailu tieto-verkossa (esimerkiksi verkkopalvelut Vertaa.fi ja Epinions.com) ja verkkopelien pelaaminen monen kesken.Sosiaalinen media voidaan määritellä myös vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen perustuviksiviestintävälineiksi, viestintäkanavaksi tai -ympäristöksi. Toisinaan termiä käytetään monikossa, "sosiaalisetmediat" (ruotsiksi sociala medier), jolloin sillä usein viitataan vuorovai- kutteisiin verkkopalveluihin javerkkosivuihin, kuten verkkoyhteisöpalveluihin, sisällönjakopalve- luihin, blogeihin ja wikisivustoihin, joiden kautta jaavulla viestintä tapahtuu.Toisinaan sosiaalisen median käsitteen määritelmässä painotetaan tietoteknisiä ratkaisuja (vrt. web 2.0).Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan sana sosiaalinen on monitulkintaisempi kuin sana yhteisöllinen jatermimuoto yhteisöllinen media avaa käsitteen sisällön asiaa tuntematto- malle helpommin kuin sosiaalinen media.Tässä sanastossa on kuitenkin käytetty ensisijaisesti muotoa sosiaalinen media, koska se on yleisempi.Joidenkin näkemysten mukaan termi yhteisöllinen media ei kuvaa kaikkea sosiaaliseen mediaan kuuluvaa toimintaa,sillä sosiaaliseen mediaan kuuluva toiminta ei välttämättä ole yhteisöllistä (ks. yhteisö).Ks. verkosto, arvio. Lähde: Sanastokeskus, Sosiaalisen median sanasto
 7. 7. Ideoiden ja asioiden jakamista
 8. 8. Keskustelua, kuuntelua, kommunikointia
 9. 9. Verkostoitumista, uusia ja vanhoja kontakteja
 10. 10. Osallistumista
 11. 11. Aina kaksisuuntaista
 12. 12. Mahdollisuudet ovat rajattomat
 13. 13. Voimme löytäälähestulkoon kaikki ihmiset netistä
 14. 14. Sosiaalinen media on... Tukemista, läsnäoloa, yhdessä tekemistä ja välittämistä.
 15. 15. Mutta... Se on vain väline
 16. 16. Teemmekö me todella jotain? Vai kuvittelemmeko vain tekevämme jotain? http://geekandpoke.typepad.com/
 17. 17. Sosiaalisen median tulevaisuus Enemmän Vähemmän Uusia työkaluja ja sivuja Yksityisyyttä Yhdelle asialle Sisältöä omistautuneita sivuja Sisällön täydellistä Yhteistyötä hallintaa Sosiaalista kanssakäymistä Yksisuuntaista viestintää Käyttäjien suodattamaa Ylitsepursuavaa tiedon tietoa määrää
 18. 18. Internet on täynnä kuvia, videoita, uutisia,tietoa, blogeja, viihdettä, asiaa... Sosiaalisen median käytön seurauksena tietomäärä netissä kasvaa valtavaa vauhtia Sosiaalisen median käytön seurauksena suodattaminen ja itselle tärkeän tiedon löytyminen helpottuu
 19. 19. Mitensosiaalinen media vaikuttaa yksilöön?
 20. 20. Kynnyksetön tapa lähestyä
 21. 21. Tiedon ja asioiden monipuolisuus
 22. 22. Ei ole sidottu aikaan tai paikkaan
 23. 23. Keino kertoa omista asioista
 24. 24. Tärkeä väline verkostoitumiseen
 25. 25. Rohkaisua
 26. 26. Mitensosiaalinen media vaikuttaa yhteisöön?
 27. 27. Väline löytää ”asiakkaat”
 28. 28. Puolueeton paikka lähestyä
 29. 29. Paikka, jossa välittää aitoa läsnäoloa
 30. 30. Asiantuntijaverkosto
 31. 31. Ei tarvitse olla mestari kaikessa
 32. 32. Kukakäyttää nettiä ja kuinka paljon
 33. 33. Internetin käyttö 2010 päivittäin tai useita kertoja päivässä%- väestöstä 100% 80% 78% 76% 65% 60% 53% 43% 40% 20% 19% 0% 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
 34. 34. Verkkoyhteisön seuraamisen aktiivisuus 2010 0 23 45 68 9016-2425-34 35-44 Useita kertoja päivässä Päivittäin Viikoittain Harvemmin lähde: http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_kat_003_fi.html
 35. 35. Järvenpään Seurakuntaopisto 02.10.2012Verkko-ympäristöt
 36. 36. Lähde: http://mashable.com/2009/07/20/facebook-sharing-data/
 37. 37. 50 miljoonaakäyttäjää
 38. 38. 38 vuotta lähde: www.sxc.hu
 39. 39. 13 vuotta lähde: www.sxc.hu
 40. 40. 4 vuotta lähde: www.sxc.hu
 41. 41. 2 vuotta
 42. 42. Yli 900M aktiivistakäyttäjääKeskimääräinen aikaFacebookissa: 55minuuttia1 900 000 käyttäjääSuomessa http://geekandpoke.typepad.com/
 43. 43. 10% 2% 5% Käyttäjät iän perusteella 7% 10% 13-15 (10%) 16-17 (7%) 18-24 (23% 25-34 (29%)17% 35-44 (16%) 45-54 (9%) 22% 55-64 (4%) 65+ (2%) 26% Lähde: http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/FI/
 44. 44. lähde: www.mashable.com

×