SlideShare a Scribd company logo

Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalender

Home
Home

Dit dokument bevat de exacte datums van alle officiele Belgische Feestdagen. Lees verder op: http://www.feestdagen-belgie.be/

1 of 15
Download to read offline
 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/  
Feestdagen België 2016 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2016. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­2016­belgie 
 
 
Feestdag Belgie 
 
Datum 
Nieuwjaar 2016  vrijdag 1 januari 2016 
Pasen 2016  zondag 27 maart 2016 
Paasmaandag 2016  maandag 28 maart 2016 
Feest van de Arbeid 2016  zondag 1 mei 2016 
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2016  donderdag 5 mei 2016 
Pinksteren 2016 (Pinksterdag)  zondag 15 mei 2016 
Pinkstermaandag 2016  maandag 16 mei 2016 
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2016  
(Vlaamse overheidsdiensten) 
maandag 11 juli 2016 
Nationale Feestdag 2016  donderdag 21 juli 2016 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2016  
(Moederdag regio Antwerpen) 
maandag 15 augustus 2016 
Feestdag vd Federatie Wallonie­Brussel 2016  
(Waalse overheidsdiensten) 
dinsdag 27 september 2016 
Allerheiligen 2016  dinsdag 1 november 2016 
Allerzielen 2016 (federale overheidsdiensten)  woensdag 2 november 2016 
Wapenstilstand W.O. I 2016  vrijdag 11 november 2016 
Koningsdag 2016 (overheidsdiensten)  dinsdag 15 november 2016 
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2016  
(Duitstalige overheidsdiensten) 
dinsdag 15 november 2016 
Kerstmis 2016  zondag 25 december 2016 
Tweede Kerstdag 2016  
(federale overheidsdiensten) 
maandag 26 december 2016 
 
Ontdek ook de speciale dagen van het kalender jaar 2016 die apart worden vermeld 
in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het 
vermelden waard. 
 
Speciale Dagen Belgie 
 
Datum 
Drie Koningen 2016  woensdag 6 januari 2016 
Valentijn 2016  zondag 14 februari 2016 
Vaderdag (Antwerpen) 2016  zaterdag 19 maart 2016 
Zomeruur 2016  zondag 27 maart 2016 
Secretaressedag 2016  donderdag 21 april 2016 
Moederdag 2016  zondag 8 mei 2016 
Ramadan begint 2016  maandag 6 juni 2016 
Vaderdag 2016  zondag 12 juni 2016 
Suikerfeest begint 2016  woensdag 6 juli 2016 
Moederdag (Antwerpen) 2016  maandag 15 augustus 2016 
Winteruur 2016  zondag 30 oktober 2016 
Halloween 2016  maandag 31 oktober 2016 
  
   
Feestdagen België 2015 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2015. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­2015­belgie 
 
Feestdag België  Datum 
Nieuwjaar 2015  donderdag 1 januari 2015 
Pasen 2015  zondag 5 april 2015 
Paasmaandag 2015  maandag 6 april 2015 
Feest van de Arbeid 2015  vrijdag 1 mei 2015 
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2015  donderdag 14 mei 2015 
Moederdag 2015 (geen officiële feestdag)  zondag 10 mei 2015 
Pinksteren 2015 (Pinksterdag)  zondag 24 mei 2015 
Pinkstermaandag 2015  maandag 25 mei 2015 
Vaderdag 2015 (geen officiële feestdag)  zondag 14 juni 2015 
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2015 
(Vlaamse overheidsdiensten) 
zaterdag 11 juli 2015 
Nationale Feestdag 2015  dinsdag 21 juli 2015 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2015 
(Moederdag regio Antwerpen) 
zaterdag 15 augustus 2015 
Feestdag vd Federatie Wallonie­Brussel 2015 
(Waalse overheidsdiensten) 
zondag 27 september 2015 
Allerheiligen 2015  zondag 1 november 2015 
Allerzielen 2015 (federale overheidsdiensten)  maandag 2 november 2015 
Wapenstilstand 2015  woensdag 11 november 
2015 
Koningsdag 2015 (overheidsdiensten)  zondag 15 november 2015 
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2015 
(Duitstalige overheidsdiensten) 
zondag 15 november 2015 
Kerstmis 2015  vrijdag 25 december 2015 
 
 
   
Feestdagen België 2014 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2014. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­2014­belgie 
 
 
Feestdag België 
 
Datum 
Nieuwjaar 2014  woensdag 1 Januari 2014 
Pasen 2014  zondag 20 April 2014 
Paasmaandag 2014  maandag 21 April 2014 
Feest van de Arbeid 2014  donderdag 1 Mei 2014 
Moederdag 2014 (geen officiële feestdag)  zondag 11 Mei 2014 
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2014  donderdag 29 Mei 2014 
Vaderdag 2014  (geen officiële feestdag)  zondag 8 Juni 2014 
Pinksteren 2014 (Pinksterdag)  zondag 8 Juni 2014 
Pinkstermaandag 2014  maandag 9 Juni 2014 
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2014 
(Vlaamse overheidsdiensten) 
vrijdag 11 Juli 2014 
Nationale Feestdag 2014  maandag 21 Juli 2014 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2014 
(Moederdag regio Antwerpen) 
vrijdag 15 Augustus 2014 
Feestdag vd Federatie Wallonie­Brussel 2014 
(enkel Waalse overheidsdiensten) 
zaterdag 27 September 2014 
Allerheiligen 2014  zaterdag 1 November 2014 
Allerzielen 2014 
(federale overheidsdiensten) 
zondag 2 November 2014 
Wapenstilstand 2014  dinsdag 11 November 2014 
Koningsfeest 2014 
(overheidsdiensten) 
zaterdag 15 November 2014 
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2014  zaterdag 15 November 2014 
(Duitstalige overheidsdiensten) 
Kerstmis 2014  donderdag 25 December 2014 
 
 
 
   
Feestdagen België 2013 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2013. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­2013­belgie  
 
 
Feestdag België 
 
Datum 
Nieuwjaar 2013  dinsdag 1 Januari 2013 
Pasen 2013  zondag 31 Maart 2013 
Paasmaandag 2013  maandag 1 April 2013 
Feest van de Arbeid 2013  woensdag 1 Mei 2013 
Moederdag 2013 (geen officiele feestdag)  zondag 12 Mei 2013 
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2013  donderdag 9 Mei 2013 
Pinksteren 2013 (Pinksterdag)  zondag 19 Mei 2013 
Pinkstermaandag 2013  maandag 20 Mei 2013 
Vaderdag 2013 (geen officiële feestdag)  zondag 9 Juni 2013 
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2013 (enkel 
Vlaamse overheidsdiensten) 
donderdag 11 Juli 2013 
Nationale Feestdag 2013  zondag 21 Juli 2013 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2013 (Moederdag 
regio Antwerpen) 
donderdag 15 Augustus 2013 
Feestdag vd Federatie Wallonie­Brussel 2013 
(enkel Waalse overheidsdiensten) 
vrijdag 27 September 2013 
Allerheiligen 2013  vrijdag 1 November 2013 
Allerzielen 2013 (enkel federale  zaterdag 2 November 2013 
overheidsdiensten) 
Wapenstilstand 2013  maandag 11 November 2013 
Koningsfeest 2013 (enkel federale 
overheidsdiensten) 
vrijdag 15 November 2013 
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2013 
(enkel Duitstalige overheidsdiensten) 
vrijdag 15 November 2013 
Kerstmis 2013  woensdag 25 December 2013 
 
 
   
Feestdagen België 2012 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2012. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­2012­belgie  
 
Feestdag  Datum 
Nieuwjaar  zondag 1 Januari 2012 
Pasen  zondag 8 April 2012 
Paasmaandag  maandag 9 April 2012 
Feest van de Arbeid  dinsdag 1 Mei 2012 
Onze Lieve Heer Hemelvaart  donderdag 17 Mei 2012 
Pinksteren Pinksterdag  zondag 27 Mei 2012 
Pinkstermaandag  maandag 28 Mei 2012 
Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap 
(enkel Vlaamse overheidsdiensten) 
woensdag 11 Juli 2012 
Nationale Feestdag  zaterdag 21 Juli 2012 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag 
regio Antwerpen) 
woensdag 15 Augustus 2012 
Feestdag vd Federatie Wallonie­Brussel 
(enkel Waalse overheidsdiensten) 
donderdag 27 September 2012 
Allerheiligen  donderdag 1 November 2012 
Allerzielen (enkel federale   vrijdag 2 November 2012 
overheidsdiensten) 
Wapenstilstand  zondag 11 November 2012 
Koningsfeest (enkel federale 
overheidsdiensten) 
 donderdag 15 November 2012 
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap 
(enkel Duitstalige overheidsdiensten) 
 donderdag 15 November 2012 
Kerstmis  dinsdag 25 December 2012 
 
 
   
Feestdagen België 2011 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2011. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­belgie­2011  
 
Feestdag  Datum 
Nieuwjaar  zaterdag 1 Januari 2011 
Pasen  zondag 24 April 2011 
Paasmaandag  maandag 25 April 2011 
Feest van de Arbeid  zondag 1 Mei 2011 
Onze Lieve Heer Hemelvaart  donderdag 2 Juni 2011 
Pinksteren Pinksterdag  zondag 12 Juni 2011 
Pinkstermaandag  maandag 13 Juni 2011 
Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap 
(enkel Vlaamse overheidsdiensten) 
maandag 11 Juli 2011 
Nationale Feestdag  donderdag 21 Juli 2011 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag 
regio Antwerpen) 
maandag 15 Augustus 2011 
Feestdag vd Federatie Wallonie­Brussel 
(enkel Waalse overheidsdiensten) 
dinsdag 27 September 2011 
Allerheiligen  dinsdag 1 November 2011 
Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten)  woensdag 2 November 2011 
Wapenstilstand  vrijdag 11 November 2011 
Koningsfeest (enkel federale 
overheidsdiensten) 
dinsdag 15 November 2011 
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap 
(enkel Duitstalige overheidsdiensten) 
dinsdag 15 November 2011 
Kerstmis  zondag 25 December 2011 
 
 
   
Feestdagen België 2010 
Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / 
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2010. Dit zijn 
eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse 
feestdagen. 
Lees verder op: http://www.feestdagen­belgie.be/feestdagen­belgie­2010  
 
Feestdag  Datum 
Nieuwjaar  vrijdag 1 Januari 2010 
Pasen  zondag 4 April 2010 
Paasmaandag  maandag 5 April 2010 
Feest van de Arbeid  zaterdag 1 Mei 2010 
Onze Lieve Heer Hemelvaart  donderdag 13 Mei 2010 
Pinksteren Pinksterdag  zondag 23 Mei 2010 
Pinkstermaandag  maandag 24 Mei 2010 
Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap 
(enkel Vlaamse overheidsdiensten) 
zondag 11 Juli 2010 
Nationale Feestdag  woensdag 21 Juli 2010 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag 
regio Antwerpen) 
zondag 15 Augustus 2010 
Feestdag van de Franse Gemeenschap (enkel 
Waalse overheidsdiensten) 
maandag 27 September 2010 
Allerheiligen  maandag 1 November 2010 
Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten)   dinsdag 2 November 2010 
Wapenstilstand  donderdag 11 November 
2010 
Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten)  maandag 15 November 2010 
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap 
(enkel Duitstalige overheidsdiensten) 
maandag 15 November 2010 
Kerstmis  zaterdag 25 December 2010 
 
 
   
QR Code voor Smartphones 
Scan deze code in met de camera op je smartphone en dan wordt de webstek 
http://www.feestdagen­belgie.be/ automatisch geopend. 
 
 
 

Recommended

Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2016 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2016 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2016 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2016 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2015 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2015 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2015 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2015 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datums
Schoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datumsSchoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datums
Schoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datumsHome
 

More Related Content

What's hot

Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
schoolvakanties belgie exacte datums op kalender
schoolvakanties belgie  exacte datums op kalenderschoolvakanties belgie  exacte datums op kalender
schoolvakanties belgie exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
feestdagen belgie exacte datums op kalender
feestdagen belgie  exacte datums op kalenderfeestdagen belgie  exacte datums op kalender
feestdagen belgie exacte datums op kalenderHome
 
Cume lpoppenksesprpl.
Cume lpoppenksesprpl.Cume lpoppenksesprpl.
Cume lpoppenksesprpl.Sjaak Jansen
 
Feestdagen België
Feestdagen BelgiëFeestdagen België
Feestdagen BelgiëHome
 
Schoolvakanties België
Schoolvakanties BelgiëSchoolvakanties België
Schoolvakanties BelgiëHome
 
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 

What's hot (10)

Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
 
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
 
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
 
schoolvakanties belgie exacte datums op kalender
schoolvakanties belgie  exacte datums op kalenderschoolvakanties belgie  exacte datums op kalender
schoolvakanties belgie exacte datums op kalender
 
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
 
feestdagen belgie exacte datums op kalender
feestdagen belgie  exacte datums op kalenderfeestdagen belgie  exacte datums op kalender
feestdagen belgie exacte datums op kalender
 
Cume lpoppenksesprpl.
Cume lpoppenksesprpl.Cume lpoppenksesprpl.
Cume lpoppenksesprpl.
 
Feestdagen België
Feestdagen BelgiëFeestdagen België
Feestdagen België
 
Schoolvakanties België
Schoolvakanties BelgiëSchoolvakanties België
Schoolvakanties België
 
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
 

Similar to Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalender

Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datumsFeestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datumsHome
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Verlengde Weekends België
Verlengde Weekends BelgiëVerlengde Weekends België
Verlengde Weekends BelgiëHome
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
verlengde weekends belgie exacte datums op kalender
verlengde weekends belgie  exacte datums op kalenderverlengde weekends belgie  exacte datums op kalender
verlengde weekends belgie exacte datums op kalenderHome
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Feestdagen België 2020
Feestdagen België 2020Feestdagen België 2020
Feestdagen België 2020Home
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 

Similar to Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalender (13)

Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
 
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datumsFeestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
 
Verlengde Weekends België
Verlengde Weekends BelgiëVerlengde Weekends België
Verlengde Weekends België
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
 
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
 
verlengde weekends belgie exacte datums op kalender
verlengde weekends belgie  exacte datums op kalenderverlengde weekends belgie  exacte datums op kalender
verlengde weekends belgie exacte datums op kalender
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
 
Feestdagen België 2020
Feestdagen België 2020Feestdagen België 2020
Feestdagen België 2020
 
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
 
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
 

More from Home

Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
 
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie NederlandHome
 
Schoolvakanties 2020 België
Schoolvakanties 2020 BelgiëSchoolvakanties 2020 België
Schoolvakanties 2020 BelgiëHome
 
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie NederlandHome
 
verlengde weekends 2019 belgie exacte datums op kalender
verlengde weekends 2019 belgie  exacte datums op kalenderverlengde weekends 2019 belgie  exacte datums op kalender
verlengde weekends 2019 belgie exacte datums op kalenderHome
 
schoolvakanties 2019 belgie exacte datums op kalender
schoolvakanties 2019 belgie  exacte datums op kalenderschoolvakanties 2019 belgie  exacte datums op kalender
schoolvakanties 2019 belgie exacte datums op kalenderHome
 
feestdagen 2019 belgie exacte datums op kalender
feestdagen 2019 belgie  exacte datums op kalenderfeestdagen 2019 belgie  exacte datums op kalender
feestdagen 2019 belgie exacte datums op kalenderHome
 

More from Home (10)

Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
 
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
 
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
 
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
 
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
 
Schoolvakanties 2020 België
Schoolvakanties 2020 BelgiëSchoolvakanties 2020 België
Schoolvakanties 2020 België
 
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
 
verlengde weekends 2019 belgie exacte datums op kalender
verlengde weekends 2019 belgie  exacte datums op kalenderverlengde weekends 2019 belgie  exacte datums op kalender
verlengde weekends 2019 belgie exacte datums op kalender
 
schoolvakanties 2019 belgie exacte datums op kalender
schoolvakanties 2019 belgie  exacte datums op kalenderschoolvakanties 2019 belgie  exacte datums op kalender
schoolvakanties 2019 belgie exacte datums op kalender
 
feestdagen 2019 belgie exacte datums op kalender
feestdagen 2019 belgie  exacte datums op kalenderfeestdagen 2019 belgie  exacte datums op kalender
feestdagen 2019 belgie exacte datums op kalender
 

Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalender